Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Νέες μορφές Κοινωνικού Συνεταιρισμού στον Λαγκαδά.

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 31-8-2012
Νέες μορφές Κοινωνικού Συνεταιρισμού στον Λαγκαδά

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.) ΜΥΓΔΟΝΙΑ (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης) είναι μια νέα ομάδα γυναικών με επιστημονικά εφόδια και όρεξη για δουλειά, η οποία παίρνει τις τύχες στα χέρια της και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον της περιοχής με παραγωγική μονάδα τοπικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων τοπικών πόρων. Σύμφωνα με τον νόμο 4019/11 που διέπει την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς της ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚοινΣΕπ χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη και συνεχή δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας.
Η ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚοινΣΕπ προγραμματίζει να δημιουργήσει:
1.      Οικοτεχνία παραγωγής παραδοσιακού χειροποίητου σαπουνιού με την ψυχρή μέθοδο για να μην υπάρχουν απόβλητα καθώς και άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα .
2.      Βοτανικό Κήπο και κέντρου διατήρησης και διάδοσης των αυτοφυών Ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, σε χώρο 25 στρεμμάτων, με νέα προγραμματική συμφωνία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
3.      Εργαστήριο φύλαξης δενδροκομικού πολλαπλασιαστικού υλικού με προσθήκη νέων δένδρων (κρανιά, άγρια δαμασκηνιά κλπ.)
4.      Κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (θεωρία και πράξη).
5.      Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με θεωρία και πρακτική άσκηση για ενήλικες και ιδιαίτερα νέους αγρότες, αλλα και αστούς που ενδιαφέρονται, σε θεματικές που απαιτούνται για την τοπική ανάπτυξη (τυροκόμιση, νέες καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κλπ).
6.      Επισκέψιμο χώρο, που θα προβάλλει συνεχώς την περιοχή, με στόχο μέσω αυτού και άλλων αξιοθέατων της περιοχής να αναπτυχθεί ο εσωτερικός τουρισμός στην επαρχία Λαγκαδά.
7.      Σημείο ανάπτυξης του συνεργατισμού και ανάπτυξης τοπικών συμφωνιών με τοπικούς παραγωγούς για την αξιοποίηση της παραγωγής τους.
Ήδη οι κυρίες της ΚοινΣΕπ Μυγδονία προετοιμάζουν δίκτυο διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και κυρίως, με τα μάτια στραμμένα στις εξαγωγές, προς την Αγγλία, ενεργοποιώντας τα μεγάλα ομογενειακά «εμπορικά» προγεφυρώματα (με προτεραιότητα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κορέα, την Κίνα και την Ρωσία).
Σε περιόδους κρίσης οι κοινωνίες που έχουν ή αναπτύσσουν μορφές Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, παρουσίασαν μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία των μελών των κοινωνιών τους. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας τέθηκαν υπόψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών-ΟΗΕ και αποφασίσθηκε να ονομασθεί το 2012, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ. Και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή στο Διεθνές Έτος Συνεργατισμού είναι η δημιουργία και ενδυνάμωση κάθε μορφής Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως η ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΚοιινΣΕπ, αλλά και Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί (όπως ο ΒιοςCoop), το ΚΙΝΗΜΑ 136 (για την εξασφάλιση ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό) και γιατί όχι και κάποιας μορφής Συνεταιριστική Τράπεζα (!).
Την Πέμπτη, 30/9/2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚοινΣΕπ ΜΥΓΔΟΝΙΑ ξεκίνησε την ενημέρωση όλων των τοπικών παραγόντων & φορέων, με την ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κ. Α. Τζιτζικώστα, και επιστέγασμα την 27η Σεπ 2012, όπου θα γίνει η πρώτη δημόσια εκδήλωση-παρουσίαση στα Λουτρά Λαγκαδά, με θέμα: «Η συμβολή των ΚοινΣΕπ στην τοπική ανάπτυξη και η αξιοποίηση των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών του τόπου μας».
Πληρ: Χρυσ. Αλεξάνδρου, 6975718664, ksemygdonia@gmail.com & 6976855676


Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, 6998282382

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 /9 / 2012 Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 354

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 /9 / 2012

Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 354                                    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 6 : 30  ΕΩΣ 13 : 30
ΦΡΕΣΚΑ ΦΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΧΩΡΙΣ     ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ και η ανάπτυξή της σε ενιαίο διοικητικό χώρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-8-2012

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ και η ανάπτυξή της σε ενιαίο διοικητικό χώρο

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ ως εθνική θεσμική αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση για Νέους Αγρότες, επανέρχεται για πολλοστή φορά στην επισήμανση της ανάγκης διαμόρφωσης συνθηκών ενιαίου επαγγελματικού αγροτικού χώρου στην Ελλάδα.
Εάν όπως καταγράφεται στις μελέτες (McKinsey, ΣΕΒ, ΤτΕ, ΕΕΤ) η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να προέλθει κυρίως από τη Γεωργία, τη Βιομηχανία τροφίμων και τον Τουρισμό, φαίνεται ότι η Γεωργία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα πολυδιάσπασης και ενιαία προσανατολισμένης στρατηγικής, με επακόλουθο την αποδυνάμωση της συμβολής της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας.
Οι σημερινοί Νέοι Αγρότες θα μείνουν στον αγροτικό χώρο τουλάχιστον μέχρι το 2060 και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικότερης απόδοσης της κοινής προσπάθειας για την Ελλάδα είναι «όλος ο χώρος της Υπαίθρου να βρίσκεται υπό ενιαία επιτελική διαχείριση και διοίκηση».
Το οικοσύστημα του πλανήτη περιλαμβάνει τόσο τις καλλιέργειες και τα άλλα εδάφη, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις σχετικές με την πολυαπασχόληση δραστηριότητες γύρω από αυτές.
Παρακαλούμε θερμά να συνεχιστεί η προσπάθεια ενιαιοποίησης του αγροτικού επαγγελματικού χώρου, ανεξαρτήτως οιασδήποτε συντεχνιακής ή άλλης επιχειρηματολογίας, ώστε η αγροτική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει συμβιωτικά να βρεθούν υπό ενιαίο διοικητικό χώρο. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και τα δάση, μαζί με τις δυνατότητες πολυαπασχόλησης του αγρότη στην παραγωγή ενέργειας, στην μεταποίηση, στην εμπορία και στον αγροτουρισμό. Όλο το φυσικό περιβάλλον της υπαίθρου μαζί.
Αν ο Τουριστικός Τομέας προσφέρει από την δραστηριότητά πολλαπλασιαστικά το 17% του ΑΕΠ (8% απ’ ευθείας και με τον πολλαπλασιαστή ΑΕΠ-2, περίπου 17%), και στην βιομηχανία οφείλεται το 7%, τότε ο Αγροτικός Τομέας προσφέρει από την δραστηριότητά του πολλαπλασιαστικά το 20% του ΑΕΠ (4% απ’ ευθείας και με τον πολλαπλασιαστή ΑΕΠ-5, περίπου 20%).
Οι Αγρότες είναι «εξ’ επαγγέλματος οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του Περιβάλλοντος» και το περιβάλλον περιλαμβάνει όλο τον χώρο ενιαία, τόσο τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όσο και τις ακαλλιέργητες εκτάσεις, καθώς και την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την μελισσοκομία, τα δάση, τους λειμώνες, την θάλασσα και τα γλυκά νερά, ως ενιαίο οικοσύστημα, το φυσικό περιβάλλον μας.
Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν στην δυνατότητα αποτελεσματικής συμβολής του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της Ελλάδας υπό ενιαία διοικητική-επιτελική δομή και για αυτό απευθύνονται σε όλη την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282832

Συναντήσεις εργασίας ξεκινά η Πανελλήνια Ενωση Νέων Αγροτών.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-8-2012

Συναντήσεις εργασίας ξεκινά η ΠΕΝΑ

Την Πέμπτη, 23 Αυγ, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ  είχε την πρώτη εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, στο ΥπΑΑΤ, λίγες μέρες πριν το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, τον Αυγ 2012,
Εν μέσω της έντασης των θερινών αγροτικών εργασιών, με τις εξελίξεις να τρέχουν στους Συνεταιρισμούς (την κατ’ εξοχήν έκφραση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της αγροτικής κοινωνίας), τους έντονους προβληματισμούς για τα γερασμένα στοιχεία που κάποτε αναγέννησαν την Ελλάδα (προβλέπεται, με τα σημερινά στοιχεία, ότι το 2020 οι κατά κύριο επάγγελμα πραγματικοί αγρότες θα είναι περίπου 300.000, από του σημερινούς 520.000 περίπου κατά κύριο επάγγελμα, και τους 850.000 περίπου «κατ όνομα αγρότες» που εισπράττουν την σημερινή ενιαία οικονομική ενίσχυση των 2,2 δις περίπου ετησίως), χωρίς κομματικούς εναγκαλισμούς και με επιλεκτικό αποκλεισμό από τακτική ετήσια κρατική χρηματοδότηση, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ είναι η μόνη αναγνωρισμένη θεσμική Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Νέων Αγροτών που πραγματοποίησε το 2011, 182 δημόσιες δημοσιευμένες συναντήσεις-συζητήσεις σε όλη τη Ελλάδα, ενώ ήδη ξεπέρασε τις 110 μέσα στο 2012, χωρίς καμιά κρατική χρηματοδότηση, και ήδη ετοιμάζει το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, το οποίο θα γίνει 6-9 Σεπ 2012, στο  μπαλκόνι των Πιερίδων μουσών, με θέα τον Όλυμπο και την εξαίρετη Πιερική ακτή, με θέμα «Νέες Μορφές Συνεργασιών στην ΥΠΑΙΘΡΟ».
Η πολύ παραγωγική συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Χαρακόπουλου και των συνεργατών του με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ δρομολόγησε διαδικασίες για την προώθηση τόσο του αγροτικού τομέα όσο και του αγροτικού κόσμου στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της προσπάθειας της Ελλάδος.
Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Β. Γιαννόπουλος επεσήμανε την έκπληξη όλων, όταν πληροφορήθηκε το ΔΣ της ΠΕΝΑ (πριν δύο μέρες στο Διαύγεια) ότι η ανασυγκρότηση του πολυσυζητημένου νόμου 4015 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που περιελάμβανε και αδόκιμες-ανεφάρμοστες  «ρυθμίσεις» για τον αγροτικό συνδικαλισμό, προβλέπει Επιτροπή επεξεργασίας στην οποία οι οργανωμένοι και αναγνωρισμένοι Νέοι Αγρότες  (ΠΕΝΑ), που θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό τομέα, δεν κλήθηκαν να μετέχουν ακόμα, ενώ το αντικείμενο αφορά το μέλλον τους κυρίως.
Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να δημιουργηθεί διέξοδος στον ασφυκτικό αποκλεισμό των αγροτών από τις αγορές, τόσο των καταναλωτών όσο και της  παγκοσμιοποιημένης αγοράς, είπε ο κ. Β. Κόλλιας.  Πρέπει να δημιουργηθούν ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ, παράλληλα με ότι υπάρχει και λειτουργεί σήμερα, όπως λειτουργεί, καθώς και ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ-εργαλεία των αγροτών. Οι ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ λειτουργούν σήμερα σε όλο τον κόσμο (Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία κλπ) και αποτελούνται μόνο από τοπικούς αγρότες , τα ΣαβατοΚύριακα, στα όρια των πόλεων, δίνοντας διέξοδο επαφής αγροτών-καταναλωτών (κάτι σαν μετεξέλιξη του κινήματος της πατάτας), διέξοδο στην κυκλοφορία χρήματος στους αγρότες, πολύ φθηνότερα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και επανατροφοδότηση-πληροφόρηση των αγροτών από τους καταναλωτές του για την ποιότητα. Η Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας λειτουργεί πιλοτικά μια τέτοια αγορά αγροτών. Τα ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ είναι εργαλεία των αγροτών, συνήθως με την μορφή πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, για να βρουν διέξοδο τα αγροτικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. Είναι διαστροφή ότι το κράτος (Περιφερειακό Ταμείο) και οι ιδιώτες (έμποροι και άλλοι) μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα από τους ίδιους τους αγρότες αυτήν την διαδικασία, που όλοι ελπίζουν ότι θα διορθωθεί.
Οι Νέοι Αγρότες και όσοι αισθάνονται να μην έχουν επαρκή εμπειρία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και θέλουν να αναπτυχθούν στον αγροτικό τομέα, δεν βρίσκουν αξιόπιστη-αμερόληπτη πηγή πληροφόρησης, ή έστω ένα μέσο για την διοχέτευση όλης της αναγκαίας πραγματοποιηθείσας αγροτικής έρευνας. Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ θα μπορούσε να προωθήσει ένα σχήμα για την δημιουργία μιας μορφής «Γεωργικών Εφαρμογών», κάτι σαν «μεσιτίες» μεταφοράς της έρευνας και γνώσης στην πράξη. Ήδη η ΠΕΝΑ υποστηρίζει πανελληνίως την δημιουργία ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ αγροκτημάτων σε κάθε δήμο ή καλύτερα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας (κα Γ. Δρόσου-Παγίδα), με τον Δήμο Επιδαύρου και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επεξεργάζονται ένα τέτοιο αγρόκτημα σε συνδυασμό με τον Ασκληπιείο Βοτανικό Κήπο. Η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών (κ. Π. Γκιοργκίνης) με τον Δήμο Εμμ. Παπά και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχεδίασαν ένα τέτοιο αγρόκτημα.
Για την Κοινή Γεωργική Πολιτική-ΚΓΠ-CAP η ΠΕΝΑ, είπε ο κ. Λ. Πολυμενάκος (Γεν. Γραμματέας) τόνισε ότι η ΠΕΝΑ πραγματοποίησε το 2011 και μέχρι σήμερα πολλές δημόσιες (περίπου 250) συναντήσεις-συζητήσεις.  Ήδη  η ΠΕΝΑ επεξεργάζεται την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, στα πλαίσια της ΕΥΡΩΠΗΣ 2020 και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 20220. Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 είναι η πρόταση της ΠΕΝΑ για τον μελλοντικό επαγγελματία αγρότη στα πλαίσια ενός «συμβολαίου» με τις επιθυμίες των καταναλωτών και των δυνατοτήτων ποιότητας και κόστους του ελληνικού αγροτικού παραγωγικού μηχανισμού, λαμβάνοντας πάντα υπ όψη την ανάγκη για την μικρότερη περιβαλλοντική παρέμβαση και την μεγιστοποίηση των δημόσιων δωρεάν αγαθών που προσφέρει ο αγρότης με την σωστή δράση του.
Ο σχεδιασμός μιας κάποιας στοιχειώδους αγροτικής πολιτικής είναι αυτονόητη, όσο αυτονόητη είναι και η συμμετοχή αυτών που θα κληθούν να την υλοποιήσουν. Η ΠΕΝΑ επεσήμανε τον έντονο προβληματισμό της για τον μέχρι σήμερα  αποκλεισμό της από την συμμετοχή σε δομές, επιτροπές και σχήματα που συμμετέχουν στον σχεδιασμό Αγροτικής Πολιτικής. Τελευταίο παράδειγμα πριν δύο ημέρες η ανακοίνωση της επιτροπής εξέτασης βελτίωσης εφαρμογής του νόμου για τους συνεταιρισμούς (και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις). Και πριν 1,5 μήνα η πραγματοποίηση Συνεδρίου με πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ για την Αγροτική Ανάπτυξη όπου μεταξύ των 233 συνέδρων υπήρχαν μόνο δύο (2!...) Αγρότες, από τους οποίους μόνο ένας εκπρόσωπος ΑΣΟ (ο κ. Β. Κόλλιας, από τα ΠΕΝΑ).
Για την τρέχουσα συνεχώς επιδεινούμενη συγκυρία στον μόνο παραγωγικό τομέα της Ελλάδος που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Ι. Ζαφείρης, δίνοντας σημεία μεταβολών που συμβαίνουν στα κοστολόγια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και στο φορολογικό, ερήμην των οργανωμένων αγροτών, και χωρίς κάποια στοιχειώδη διαβούλευση, όπως επισήμως τώρα ονομάζεται η δεοντολογία, η δημοκρατία, η συμμετοχή ή ακόμα και η ευγένεια.
Ο κ. Β. Γιαννόπουλος  προσκάλεσε τον κ. Μ. Χαρακόπουλο στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 6-9 Σεπ στο Ελατοχώρι, όπου η ΠΕΝΑ θέλει να δειχθεί ο δυναμισμός των Νέων Αγροτών και να δείξει η μόνη οργανωμένη αναγνωρισμένη υπαρκτή δομή Νέων Αγροτών στην Ελλάδα την εμπιστοσύνη της στους πραγματικούς αγρότες. Ο  κύριος κορμός του Συνεδρίου θα έχει  16 περίπου παρουσιάσεις Πετυχημένων πραγματικών Πρακτικών-Ιστοριών, και όσοι εγγραφούν στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών θα μπορούν να συζητήσουν με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές παραγωγής πραγματικού πλούτου στην Ελλάδα και ταυτοχρόνως πετυχημένων  μελών της αγροτικής κοινότητας. Ο λόγος θα είναι των Νέων Αγροτών (19-40 ετών) άλλα το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όλους  όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν και να εγγραφούν κανονικά.
Την Κυριακή, 9 Σεπ, από τις 10.00 μέχρι τις 13.00, η Ένωση  Νέων Αγροτών Πιερίας, με πρόταση του κ. Δ. Δαλαμήτρα (προέδρου ΕΝΑ Πιερίας), ως προσφορά στους αγρότες και κατοίκους της Πιερίας θα είναι ανοικτό (χωρίς εγγραφή) για να έχουν την δυνατότητα όλοι να απολαύσουν τις εισηγήσεις των κκ. Α. Χανιώτη (Ευρ. Επιτροπή), Δρ Φ. Βακάκη (ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020), κ. Α. Σαρόπουλου (ΓΕΩΤΕΕ), και των προσκληθέντων Ευρωβουλευτών και Πολιτικών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την κατανόηση των προβληματισμών των οργανωμένων Νέων Αγροτών από τον Αν. Υπουργό ΑΑ&Τ κ. Μάξιμο Χαρακόπολουλο, και κυρίως για την δρομολόγηση διαδικασιών επίλυσής τους καθώς και την επιθυμία παρακολούθησης των εξελίξεων τους.
Η ΠΕΝΑ, όπως δήλωσε ο κ. Β. Γιαννόπουλος, με πολύ σοβαρό οικονομικό κόστος και ακόμα μεγαλύτερες διαδικαστικές τεχνικές δυσκολίες, παραμένει αταλάντευτη σε μη κομματικούς εναγκαλισμούς και εκβιαστικά διλλήματα, όπως κατόρθωσε με πολύ κόστος να επιτύχει μέχρι σήμερα επί 19 χρόνια, και θα συνεχίσει να ενημερώνει όλους τους θεσμικούς φορείς για τις προσεγγίσεις των θεσμικά οργανωμένων Νέων Αγροτών, κυρίως για θέματα που έχουν σχέση με το μέλλον του αγροτικού κόσμου. Μάλιστα η ΠΕΝΑ προτίθεται να προσκαλέσει όλους τους αγροτικούς συνδικαλιστικούς φορείς, που ενδιαφέρονται οργανωμένα για το μέλλον του αγροτικού κόσμου, την Κυριακή, 9 Σεπ 2012, στις 14.00, σε οργανωμένη ανταλλαγή θέσεων και προτάσεων για την διαμόρφωση πλατφόρμας προώθησης των κοινών προβληματισμών για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

ΥΠΑΑΤ: 9 Μέτρα για την στήριξη των Αγροτών .


ΥΠΑΑΤ: 9 Μέτρα για την στήριξη των Αγροτών


Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης. Καταβολή 2,2 δισ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο. Επιτάχυνση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης. Διαπραγμάτευση για τη μείωση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια. Αναγραφή στις αποδείξεις ταμειακών μηχανών της προέλευσης του κρέατος

Σε εννέα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς και για τη μείωση του κόστους παραγωγής, προχωρεί η κυβέρνηση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου, εξήγγειλε:
1 Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης. Οπως είπε «έχει γίνει η σχετική προεργασία και το επόμενο διάστημα θα καταβληθεί». Το συνολικό ποσό είναι γύρω στα 160 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να καταβληθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.
2 Την καταβολή της μισής ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο. Σε δύο μήνες θα δοθούν 1,1 δισ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Το συνολικό ποσό είναι 2,2 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο.
3 Την επιτάχυνση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης. Σύμφωνα με τον κ. Χαρακόπουλο, ξεκολλά... η αξιολόγηση 7.700 σχεδίων βελτίωσης που υποβλήθηκαν στο κοινοτικό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ που θέλουν να κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
4 Τη διαπραγμάτευση για τη μείωση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια. Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ (είναι στο 23%) στα αγροτικά εφόδια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, στους σπόρους και στις ζωοτροφές θα τεθεί στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου.
5 Την αναγραφή στις αποδείξεις ταμειακών μηχανών της προέλευσης του κρέατος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ο κ. Χαρακόπουλος έκανε γνωστό ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στις αποδείξεις λιανικής των κρεοπωλείων.
6 Την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους. Θύμισε την καταβολή ποσού 126 εκατ. ευρώ σε 69.015 κτηνοτρόφους.
7 Την αποπληρωμή έως το 2017 των δανείων των κτηνοτρόφων. Για τα ευνοϊκά δάνεια ύψους 273 εκατ. ευρώ που είχαν πάρει κτηνοτρόφοι το 2007, είπε ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα αρχίσει τέλος του χρόνου και η εξόφληση θα είναι μέχρι και το 2017.
8 Την επιδότηση για την αγορά ζωικού κεφαλαίου. Ο αναπληρωτής υπουργός στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είπε ότι η κυβέρνηση διεκδικεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο να είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι να επιδοτούνται για την αγορά ζώων ώστε να αυξήσουν το κοπάδι τους.
9 Τη λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος.
Πάλι στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ γίνονται συζητήσεις για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας που θα στηρίζει αγρότες και κτηνοτρόφους, όταν μειώνεται κατά 30% το εισόδημα σε σχέση με το μέσο εισόδημα της προηγούμενης τριετίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Αναδημοσίευση απο e-geoponoi.gr

Κίνδυνος απένταξης Αγροτών από τα Σχέδια Βελτίωσης τονίζει με επιστολή η ΕΓΜΕΣΕ στο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτηξης.

Κίνδυνος απένταξης Αγροτών από τα Σχέδια Βελτίωσης


Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε την επίκληση λόγων ανωτέρης βίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταργηθούν οι τροποποιήσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων των Νέων Αγροτών .

Η Οικονομική Κρίση, σαφώς , και είναι λόγος ανώτερης βίας, που ανατρέπει όλους τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών σχεδίων.
Αυτό , πρέπει να γίνει , άμεσα, χωρίς την «άδεια» της Ε.Ε, με την επίκληση των λόγων ανωτέρης βίας, που δεν απαιτούν ειδική αδειοδότηση , διότι κινδυνεύουν πολλοί Νέοι Αγρότες, με απένταξη.
Διότι, σχετικά με τις τροποποιήσεις , έχει ξεκινήσει , μία «βιομηχανία», καθώς, έτσι προβλέπουν οι σχετικές διαταγές, αλλά και διότι, πάνω από το 90 % των Νέων Αγροτών , αδυνατούν να υλοποιήσουν - έτσι όπως εγκρίθηκε- το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.
Οι λόγοι , προφανείς, η Οικονομική Κρίση , έχει πλήξει και τους αγρότες- και ιδίως τους Νέους Αγρότες-. Και αφορούν, την έλλειψη ρευστότητας, την άνοδο των τιμών των εφοδίων, την κατάργηση των δανειοδοτήσεων, την «εξαφάνιση» των πιστώσεων στην αγορά, τη «καχυποψία» για κάθε οικονομική δραστηριότητα κλπ.
Προτείνουμε , να μην υπάρχει τροποποίηση, σε καμία περίπτωση εκτός α/ της αλλαγής κατεύθυνσης της γεωργικής εκμσης (να προβλεφθεί και αυτή η περίπτωση) , και β/ εάν , με τις νέες συνθήκες, η αγροκτηνοτροφική εκμση, δεν πληροί τους ελάχιστους όρους ένταξης, όσον αφορά το εισόδημα, και τις ΜΑΕ .
Επίσης, να μην είναι υποχρεωτική , η αύξηση κατά 10 %, του εισοδήματος στην μελλοντική σε σχέση με την υφιστάμενη. Με άλλες συνθήκες , και άλλα κριτήρια υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους οι Νέοι Αγρότες το 2009, και άλλα ισχύουν σήμερα, μετά από 4 χρόνια βαθειάς ύφεσης σε όλους τους τομείς.
Μέχρι τότε, παρακαλούμε, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, όπως μεριμνήσετε και για τη διευθέτηση του ακόλουθου προβλήματος, που προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία Μελετητών και Νέων Αγροτών.
Με την απ 4592/3-4-12 απόφασή σας, διευκρινίζετε σαφώς , την απ 827/11-2-12 εγκύκλιό σας, και στην παράγραφο 1α, λέτε ότι , απαιτείται αίτημα τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου Νέων Αγροτών , μόνον στην περίπτωση που μειώνεται το εγκεκριμένο ύψος ενίσχυσης ή και το ύψος του εισοδήματος στο πενταετές χρονοδιάγραμμα
Παρόλα αυτά συνάδελφοι στις Περιφέρειες , ερμηνεύουν ότι πρέπει να γίνεται τροποποίηση σε κάθε περίπτωση ( και αύξησης) . Παρακαλούμε όπως ξεκαθαρίσετε οριστικά το θέμα, με ξεκάθαρη τοποθέτησή σας προς τις Περιφέρειες, διότι αυτό το θέμα , παρότι σας το έχουμε θέσει κατ επανάληψη, και συνομιλήσει και τηλεφωνικά , φαίνεται ότι συνεχίζει να προκαλεί τριβές και αμφισβητήσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος Μελετητής
Ο Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
Γεωπόνος Μελετητής


ΠΗΓΗ : e-geoponoi .gr

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

"Πρoσοχή στα παράνομα φυτοφάρμακα"

"Πρoσοχή στα παράνομα φυτοφάρμακα"

«Η εισαγωγή φυτοφαρμάκων από τρίτες χώρες χωρίς την έγκριση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι παράνομη και επισείει ποινές πολύ αυστηρές» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Παράλληλα γνωστοποιούν ότι ξεκινούν τις προσέχεις μέρες και για όλη την χειμερινή περίοδο καμπάνια ενημέρωσης τόσο των αγροτών όσο και των αρμόδιων φορέων ( συνεταιρισμούς , αγροτικούς συλλόγους, Δήμους) για την εξάλειψη των φαινόμενων αυτών , επικίνδυνων για την μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά και για την υγεία των καταναλωτών.

Σε πολλά από τα παράνομα φυτοφάρμακα έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία τους εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας , γιατί θεωρούνται από τις κρατικές υπηρεσίες και την Ε.Ε πολύ επικίνδυνα δηλητήρια για την υγεία των ίδιων των αγροτών αλλά και των καταναλωτών.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Σε συνέχεια του από 20/8 δελτίου τύπου και ύστερα από αιτήματα πολλών παραγωγών, προκειμένου να υλοποιηθεί νέα αξιολόγηση και πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 για τις περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ελλείψεις δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιπρόσθετων δικαιολογητικών, δια μέσου των ΕΑΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνων των παραγωγών που δεν πληρώθηκαν την Εξισωτική αποζημίωση έτους 2011, παρατείνεται μέχρι 10.09.2012.
Εν συνεχεία και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζή».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Με διαφωνίες και αντιπαραθέσεις προχωρά η πώληση της Δωδώνης


Με διαφωνίες και αντιπαραθέσεις προχωρά η πώληση της Δωδώνης

Με διαφωνίες και αντιπαραθέσεις προχωρά η πώληση της Δωδώνης

Ημέρες εξελίξεων είναι αυτές που διανύουμε, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Δωδώνης, με ζυμώσεις να πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα μετά και την συμμετοχή της ηπειρώτικης εταιρείας Βίκος Α.Ε. στην κούρσα της εξαγοράς (στο πλευρό των Ενώσεων της Ηπείρου). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μια μερίδα των κτηνοτρόφων εκφράζει πλέον ανοιχτά την διαφωνία της σχετικά με αυτή την προοπτική. Σύμφωνα μάλιστα με όσα ανέφερε χθες ο κ. Μιχάλης Τζίμας, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων της Ηπείρου στον ΑγροΤύπο «οι Ενώσεις έπρεπε να βάλουν μια κόκκινη γραμμή και να μην δεχθούν αυτή την πρόταση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων, κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης σε ερώτηση του ΑγροΤύπο για το πώς σχολιάζει την διαφωνία των κτηνοτρόφων απαντάει: «Υπάρχουν όργανα συγκροτημένα που εκφράζουν τους κτηνοτρόφους. Για όργανα του… μικροφώνου και συνεταιρισμούς του… μικροφώνου δεν μπορώ να κάνω σχόλια. Αυτοί που διαφωνούν είναι ένας μικρός αριθμός κτηνοτρόφων από το σύνολο των κτηνοτρόφων οι οποίοι παραδίδουν γάλα στην Δωδώνη».

Και προσθέτει: «Παλεύουμε τρία χρόνια για την Δωδώνη για το που θα δοθούν οι μετοχές. Όσο ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι να βγει η τελική απόφαση να οδηγηθούμε ακόμα και ως προς αυτή την κατεύθυνση που εκφράζουν ακόμα και αυτοί οι λίγοι παραγωγοί. Εμείς δεν διαφωνούμε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός αλλά αυτό να γίνει με δέσμευση προς την κατεύθυνση πάνω στην οποία παλεύαμε όλους τους προηγούμενους μήνες και όχι χωρίς προϋποθέσεις ώστε να έρθει μετά η πολιτεία και να πει: “πάω σε πλειοδοτικό διαγωνισμό”.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, Δευτέρα 27 Αυγούστου, οι κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις της Δωδώνης. 


Πηγή: www.agrotypos.gr 

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

"Κλειδώνει" για Σεπτέμβριο η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

"Κλειδώνει" για Σεπτέμβριο η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να καταβληθεί εντός των επόμενων ημερών και πιο συγκεκριμένα μέσα στο Σεπτέμβριο η επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο. Στο ενδεχόμενο αυτό είχε αναφερθεί ο αναπλ. υπουργός Μαξ. Χαρακόπουλος, ενώ με νέες δηλώσεις, στο ίδιο μήκος κύματος, επανήλθε και ο υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης.
«Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να εξοικονομήσουμε τα χρήματα προκειμένου να δώσουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στους γεωργούς και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και αυτό μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στη βουλή και απαντώντας απαντώντας σε σχετική ερώτηση.


«Έχουμε ήδη συγκεντρώσει τα στοιχεία, τα επεξεργαζόμαστε, είμαστε σε συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών και θέλω να πιστεύω ότι και σε αυτό θα είμαστε συνεπείς», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Και όμως κάποιοι συνεταιρισμοί ενώνουν παραγωγούς με καταναλωτές

Και όμως κάποιοι συνεταιρισμοί ενώνουν παραγωγούς με καταναλωτές

Εχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε απέναντι. Ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Το «κίνημα της πατάτας» τους έφερε πιο κοντά. Κι όμως, μια σειρά από πρωτοβουλίες είχαν ενοποιήσει από παλαιότερα τις προσπάθειες παραγωγών και καταναλωτών. Σύνδεσμος είναι συχνά η οικολογική αντίληψη.

Ειδικά όμως τα τελευταία δύο χρόνια η κρίση έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων δρόμων αλληλεγγύης, στην κατάργηση των μεσαζόντων και σε συνεργασίες ή και συνεταιρισμούς καταναλωτών - παραγωγών.
Από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα είναι ο συνεταιρισμός «Γαία» στα Χανιά. Πρόκειται για συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών, με σκοπό την προώθηση βιολογικών και οικολογικών προϊόντων.
Σήμερα έχει περίπου 250 μέλη, εκ των οποίων το 50% είναι αγρότες - παραγωγοί, ενώ εξυπηρετεί από το συνεταιριστικό κατάστημα περίπου 300 πολίτες την ημέρα! «Το εγχείρημά μας ξεκίνησε το 1996, από την επιθυμία μας για καθαρή και ποιοτική διατροφή, με ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και έμφαση στις ντόπιες καλλιέργειες, για να αποφύγουμε και το οικολογικό βάρος της μεταφοράς προϊόντων από μακριά», λέει στην «Κ» ο κ. Δημήτρης Βαμβουνάκης, πρόεδρος του συνεταιρισμού. «Ξεκινήσαμε ιδεολογικά και συνεχίζουμε με συνείδηση, προσπαθούμε να αναπτύξουμε την οικολογική αντίληψη, π.χ. με εκδηλώσεις στα σχολεία. Στο μαγαζί μας υπάρχουν μόνο βιολογικά προϊόντα, από πιστοποιημένους και συνειδητοποιημένους παραγωγούς», εξηγεί ο κ. Βαμβουνάκης.
Τι κερδίζουν όμως με τη δημιουργία του συνεταιρισμού «Γαία»; Καταρχήν, μειωμένες τιμές, καθώς καταργούν τους μεσάζοντες. «Δεν είναι εύκολο, συχνά είμαστε στη μέση. Το τελευταίο διάστημα, που ο κόσμος περιορίζει τα βιολογικά προϊόντα λόγω τιμών, εξηγήσαμε στους καλλιεργητές την ανάγκη να μειώσουν τις τιμές. Ετσι, σήμερα έχουμε βιολογικό πορτοκάλι προς 30 λεπτά το κιλό και καρπούζι προς 50 λεπτά», σημειώνει ο κ. Βαμβουνάκης. Το δεύτερο κέρδος είναι ότι στηρίζοντας τους αγρότες, τους έδωσαν τη δυνατότητα να στραφούν στη βιολογική γεωργία, εφόσον παρείχαν δυνατότητα κατανάλωσης. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα μισά μέλη του συνεταιρισμού σήμερα είναι αγρότες. Ενώ μεταξύ των αρχικών 40-50 μελών του συνεταιρισμού ήταν πολύ λίγοι. Το τρίτο όφελος είναι ότι όλα τα χρήματα μένουν στην περιοχή.
Την ίδια φιλοσοφία με τη χανιώτικη «Γαία» έχει ο συνεταιρισμός «Οικοζωή» στην Κέρκυρα, που επίσης συνενώνει παραγωγούς και καταναλωτές. Με πάνω από 100 μέλη (αν και λιγότερους αναλογικά αγρότες σε σχέση με τους Χανιώτες) και με δύο πρατήρια που βρίσκονται δίπλα δίπλα (ένα οπωροπωλείο και ένα σύγχρονο κρεοπωλείο για βιολογικό κρέας και τυρί), προσπαθεί να φέρει τις ποιοτικές βιολογικές τροφές στον πολίτη σε όσο το δυνατόν φθηνότερες τιμές.
«Τα πρατήρια είναι και χώρος επικοινωνίας και συζήτησης για το περιβάλλον, για πρακτικές συμβουλές», μας λέει ο κ. Γιάννης Σαούλος, μέλος του Δ.Σ. της «Οικοζωής» και βιοκαλλιεργητής ο ίδιος. Οσο για τις τιμές, προσπαθούν να τις κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται.
Δημιουργία σούπερ μάρκετ και πρατηρίων πώλησης
«Εχουμε στόχο τη δημιουργία του πρώτου συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη, του Bios-coop», λέει ο κ. Κώστας Νικολάου, από την Πρωτοβουλία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης, με στόχο τις 1.000 συνεταιριστικές μερίδες (προς 150 ευρώ η μία). «Δεν έχουμε σκοπό την κερδοσκοπία. Το όφελος από την κατάργηση των μεσαζόντων θέλουμε να μοιραστεί σε τρία μέρη: στους αγρότες, στους καταναλωτές και στην παραπέρα ανάπτυξη του συνεταιρισμού», λέει ο κ. Νικολάου. Θέλουμε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, για να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα από τη μεταφορά των προϊόντων. Πάντως, για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του εγχειρήματος έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τον συνεταιρισμό παραγωγών ΕπιλοΓή, που διαθέτει επτά καταστήματα στην Αθήνα.
Μία άλλη πρωτοβουλία που προσπαθεί να φέρει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα κοντά στον κάτοικο της Θεσσαλονίκης σε λογικές τιμές, είναι η Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ.), που έχει ανοίξει πρατήριο στην οδό Μελενίκου και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της. Στην Αθήνα δραστηριοποιείται από το φθινόπωρο του 2011 ο μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία «Συν-Αλλοις», στηριγμένος κυρίως σε έναν προηγούμενο συνεταιρισμό («Ο σπόρος»), ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί στη διακίνηση προϊόντων (καφές, ζάχαρη κ.λπ.) που παράγονται με σεβασμό στην εργασία και στη φύση από κοινότητες αγροτών ή ιθαγενών (π.χ. Ζαπατίστας).


Tου ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ
Πηγή: Καθημερινή
Αναδημοσιεύση απο το blog e- geoponoi.gr

"Έβρασαν" από την ξηρασία οι καλλιέργειες στα Βαλκάνια - παράπλευρες… ωφέλειες για τους αγρότες στη χώρα μας

"Έβρασαν" από την ξηρασία οι καλλιέργειες στα Βαλκάνια - παράπλευρες… ωφέλειες για τους αγρότες στη χώρα μας

Άνευ προηγουμένου χαρακτηρίζουν την ξηρασία που πλήττει φέτος το καλοκαίρι χώρες των Βαλκανίων και έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία και στην αγροτική παραγωγή με ζημίες που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν εφεξής το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν προβληματισμό, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ΗΠΑ. Στη χώρα μας, πέραν των δυσκολιών υπάρχουν και παράπλευρες… ωφέλειες για τους αγρότες.
Στη χώρα μας ο καύσωνας… πρόλαβε να προκαλέσει προβλήματα σε καλλιέργειες όπως αυτές των φασολιών, σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως στις Πρέσπες για παράδειγμα, στα σύκα της Μεσσηνίας κι άλλων περιοχών, στα βερίκοκα λίγους μήνες πιο πριν καθώς επίσης και στη σταφίδα.

Τεράστιες είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε επιστολή του στον ΕΛΓΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηλείας «Ο Κήπος» Γιάννης Αρβανιτάκης, οι ζημιές που έχει υποστεί η καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν εδώ και αρκετές ημέρες το νομό.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ ο κ Αρβανιτάκης αναφέρει με λεπτομέρειες το μέγεθος της καταστροφής, ζητώντας παράλληλα τη στήριξη του οργανισμού ώστε οι παραγωγοί να μην καταρρεύσουν οικονομικά. Ειδικότερα στην επιστολή του αναφέρει «Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρηθήκαν στο διάστημα 16-24 Ιουνίου 2012 και 15-30/07/2012 καθώς πολλές ημέρες το θερμόμετρο ξεπέρασε και τους 40 βαθμούς Κελσίου είχε ως συνέπεια να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής και μεταξύ αυτών και στη βιομ τομάτα.

Οι αναφορές από τα μέλη μας -καλλιεργητές βιομηχανικής τομάτας για ζημιές λόγω του καύσωνα ήταν συνεχείς στο συνεταιρισμό μας .

Οι φυτεύσεις στο χωράφι για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο ξεκίνησαν τέλος Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν τέλος Μαΐου. Κατά συνέπεια οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες «πέτυχαν» άλλες καλλιέργειες στην φάση της αύξησης του καρπού με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σημαντικά μικρότερο μέγεθος καρπού και εμφάνιση «ξηράς κορυφής» . Ενώ άλλες καλλιέργειες-όφιμες φυτεύσεις ήταν στο στάδιο της καρπόδεσης και δυστυχώς είχαμε ως αποτέλεσμα αυξημένη ανθόρροια (κάψιμο λουλουδιών), μειωμένη καρπόδεση και μειωμένο αριθμό καρπών /φυτών.

Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών τελικά εμφανίζεται απώλεια παρανωνικ που οφείλεται στο μικρότερο μέγεθος των καρπών, στη μειωμένη καρπόδεση στις καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της γονιμοποίησης - καρπόδεσης.

Στην έντονη εμφάνιση του συμπτώματος της «ξηράς κορυφής» (τάπωμα όπως το αναφέρουν οι παραγωγοί). Σε οποιαδήποτε αγροτεμάχια με καλλιέργεια βκ>μ. Τομάτα αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο εμφανίζονται καρποί με «ξηρά κορυφή».

Είναι αξιοσημείωτο ότι και σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία καταγράφονται τα παραπάνω φαινόμενα ως συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών.

Ζητάμε ως έλληνες αγρότες που καταβάλλουν κάθε νόμιμη εισφορά προς τον ΕΛΓΑ (συγκεκριμένα εμείς OL παραγωγοί της Ηλείας όπως φαίνεται από το σχετικό απόσπασμα του τιμοκαταλόγου 2012 του οργανισμού σας που επισυνάπτουμε , καταβάλλαμε 25,2 ευρώ /στρ. βιομηχανικής τομάτας ) να έχουμε ασφαλιστική κάλυψη αν και όταν υπάρχουν ζημιές ώστε να είμαστε βιώσιμοι.

Οι πληγέντες παραγωγοί ζητάμε να προχωρήσει η υπηρεσία σας την άμεση και γρήγορη καταγραφή των ζημιών και τη δίκαιη αποζημίωσή μας γιατί θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη καλλιέργεια κάτι που συνδέεται με τη δική μας επιβίωση αλλά και την οικονομική επιβίωση της περιοχής μας ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας. Η καλλιέργεια βιομ. τομάτας είναι η μόνη συμβολαιακή καλλιέργεια για το Ν. Ηλείας και δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών γύρω στα 6.000.000 ευρώ. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η καλλιέργεια τη βιομ . τομάτας είναι καλλιέργεια με υψηλό κόστος και αυτό κάνει ακόμα δυσχερέστερη τη θέση μας αν αναλογιστούμε ότι κάποιοι παραγωγοί όχι μόνο θα απωλέσουμε το κέρδος αλλά θα αναγκαστούμε να καλύψουμε και μέρος του κόστους.

Παρακαλούμε, όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν οι πληγέντες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο».

Την ίδια στιγμή, οι λιγοστές βροχές προ δεκαπενθημέρου μάλλον… γλίτωσαν τους παραγωγούς ηλιόσπορου της βόρειας Ελλάδας από την οικονομική ζημία.

Ωστόσο οι καύσωνες δεν έχουν μόνο αρνητικές πλευρές.

Ειδικότερα, μικρές παράπλευρες ωφέλειες κατέγραψαν οι δενδροκαλλιεργητές, όπως οι παραγωγοί ελιάς που η ζέστη αυτή την περίοδο ευνοεί τον καρπό, ενώ επιτυγχάνεται μείωση στο κόστος παραγωγής, λόγω μειωμένων ψεκασμών που απαιτούνται, αν βρέξει, για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών και ζιζανίων.

Ικανοποιημένοι με την… αναβροχιά αρκεί να μη φέρει… χαλάζι θα είναι και οι παραγωγοί μηδικής όταν θα κάνουν ταμείο το φθινόπωρο ανάλογα με τις «κοψιές» τριφύλλι που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν και να διαθέσουν στην αγορά, όπως επίσης και όσοι παράγουν καλαμπόκι.

Στο βαμβάκι οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν ώστε ν’ αρχίσουν ήδη ν’ ανοίγουν τα «καρύδια» με το προϊόν, αλλά πιο κρίσιμο για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι το επόμενο διάστημα.

Και στα σταφύλια, όμως, οι καιρικές συνθήκες περισσότερο ευνόησαν την παραγωγή. Σύμφωνα μάλιστα  με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λήμνου Δημήτρη Μαρινάκη, «πρόκειται για μια καλή χρονιά για το κρασί της Λήμνου, καθώς τα σταφύλια έχουν εξαιρετική ποιότητα και ευνόησαν για αυτό και οι καιρικές συνθήκες που αποδείχθηκαν οι κατάλληλες».

Δραματική η κατάσταση στα Βαλκάνια

Ο καύσωνας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν ανά περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου, όπως συμβαίνει στη Βοσνία, η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα εδώ και 120 χρόνια, ήρθε έπειτα από έναν ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα, με χαμηλές θερμοκρασίες και ρεκόρ χιονοπτώσεων.

Φέτος το καλοκαίρι, σε μερικές χώρες των Βαλκανίων δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου.

Στη Βοσνία, οι απώλειες που οφείλονται στην ξηρασία στον τομέα των καλλιεργειών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν μεταξύ του 30 και του 40% της σοδειάς, δήλωσε υπεύθυνος της κρατικής ένωσης γεωργών.

Η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής στη Βοσνία ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή οι ζημίες θα ανέλθουν σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ", πρόσθεσε ο υπεύθυνος.

Στην Κροατία, ο αρμόδιος κρατικός γεωργικός οργανισμός υπολογίζει τις ζημίες που οφείλονται στην ξηρασία σε "περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο κούνα (134 εκατομμύρια ευρώ)", σύμφωνα με τον πρόεδρό του.

Την παραγωγή τους να μειώνεται κατά το ήμισυ είδαν οι αγρότες στο νότο και παράλια της Κροατίας.  Οι καλλιέργειες καλαμποκιού υπέστησαν καταστροφή έως και 100% σε κάποιες περιπτώσεις, γεγονός που επιφέρει αλλαγές στην τροφική αλυσίδα και εκτοξεύει την τιμή του προϊόντος στα ύψη.
 
Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Ένωσης Κτηνοτρόφων Κροατίας Μίχο Λάτιν προειδοποίησε πως «αν η κυβέρνηση δεν επενδύσει σε ό,τι έχει απομείνει στα κροατικά χωριά, του χρόνου ας ετοιμάζει 2 δισ. για τις εισαγωγές τροφίμων, γιατί ο κροατικός λαός πρόκειται να πεινάσει».

Οι αγρότες της περιοχής διαμαρτύρονται για έλλειψη νερού και απουσία ενός αποτελεσματικού δικτύου άρδευσης.

Ο πρωθυπουργός της χώρας κατά την επίσκεψη του στους πληγέντες δεν δεσμεύθηκε για την παροχή αποζημιώσεων, ωστόσο υποστήριξε πως θα αναλάβει πρωτοβουλία για την κατασκευή ενός αρδευτικού δικτύου.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Ζόραν Μιλάνοβιτς υπογράμμισε πως «οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν πληρώνουν για καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί από την ξηρασία και το κράτος δεν έχει δημιουργήσει ακόμη ένα σύστημα που να μπορεί να αποζημιώνει, πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στην ανάπτυξη ενός καλού δικτύου άρδευσης».

Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι πως αν η χώρα είχε επενδύσει νωρίτερα σε πιο αποδοτικές αρδευτικές δομές μεγάλο μέρος της καταστροφής θα είχε αποφευχθεί.

Στη Σερβία, οι ζημίες που θα προκληθούν από την ξηρασία αποτιμώνται, σύμφωνα με κάποιους πρώτους υπολογισμούς, σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, έγινε γνωστό από κυβερνητική πηγή.

Οι αγρότες στη Σερβία εκτιμούν πως η σοδειά τους θα μειωθεί κατά το ήμισυ, με τις καλλιέργειες βαμβακιού, σόγιας και ζαχαρότευτλων να πλήττονται περισσότερο. Το πλήθος της καταστροφής ενδεχομένως να φτάσει και τα 2 δις ευρώ.

Η σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε την Πέμπτη μία σειρά μέτρων, τα οποία αποσκοπούν να βοηθήσουν τους γεωργούς που οι καλλιέργειές τους έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω της ξηρασίας.

Στο Κόσοβο, τέλος, οι σοδειές είναι κατά 20% μικρότερες από αυτό που προβλεπόταν.

 Για την καταγραφή :Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ Ε.Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Νέες εξελίξεις κι άλλα δεδομένα διαμορφώνονται πλέον στην εξαγορά της Δωδώνης


Επίσημες ανακοινώσεις από την βιομηχανία
Νέες εξελίξεις κι άλλα δεδομένα διαμορφώνονται πλέον στην εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνης. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά, γέννημα θρέμμα των Ιωαννίνων ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ως στρατηγικός εταίρος των Ενώσεων, στην πρόταση για εξαγορά της Δωδώνης.
Πρόκειται για την επιχείρηση ΒΙΚΟΣ ΑΕ η οποία επίσημα κάνει γνωστό το ενδιαφέρον της και την συμμετοχή της στο σχήμα των Ενώσεων. Η κίνηση αυτή, ταράζει τα λιμνάζοντα νερά και σαφώς είναι ικανοί να ανατρέψει τις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα. Σημειώνεται δε σε μία κρίσιμη φάση του διαγωνισμού, ο οποίος με την τροπή που έχει πάρει μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε ακύρωση.
Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούνται οι σχεδιασμοί της εταιρίας ΒΙΚΟΣ αναλυτικά αναφέρεται:
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των τοπικών φορέων και των μετόχων παραγωγών και εκτιμώντας την ανάγκη να παραμείνει και να αναπτυχθεί η ΔΩΔΩΝΗ στην Ήπειρο, όπως πιστεύουμε ότι έχει την δυνατότητα προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να διατηρήσει ταυτόχρονα την σημερινή μετοχική συμμετοχή και βαρύτητα των παραγωγών σ' αυτήν, αποφασίσαμε η εταιρεία μας «ΒΙΚΟΣ ΑΕ» να συνδράμει συμμετέχοντας ως στρατηγικός εταίρος των ΕΑΣ στον εν εξελίξει διαγωνισμό.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όπως εμείς στην «ΒΙΚΟΣ ΑΕ» μέσα σε 20 χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την κορυφή από την Ήπειρο με προσήλωση πάντα στις αρχές και στην φιλοσοφία μας και προσφέροντας εργασία σε περισσότερους από 300 εργαζόμενους άμεσα και 500 έμμεσα, με τον ίδιο τρόπο στηριζόμενοι στις ίδιες αρχές και στην ίδια φιλοσοφία μπορούμε να αναπτύξουμε την «ΔΩΔΩΝΗ» από την ΗΠΕΙΡΟ προς όφελος των παραγωγών και των εργαζομένων, ώστε όχι μόνον να διασφαλιστεί η παραμονή των παραγωγικών της δραστηριοτήτων στην ΗΠΕΙΡΟ αλλά να λειτουργήσει και σαν μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή μας.


ΠΗΓΗ :EpirusPost.gr

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Αγροτική Αγορά (λαϊκή Παραγωγών)ΠΡΈΒΕΖΑ 25 / 8 / 2012

Αγροτική Αγορά (λαϊκή Παραγωγών)

ΠΡΈΒΕΖΑ  25 / 8 / 2012

Λ. ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 354

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 6:30 ΕΩΣ 13:00


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Πανικός για μια ακόμη φορά στις τάξεις των συνεταιρισμών.

«Χέρι» σε προσωπικούς λογαριασμούς προέδρων Αγροτικών Ενώσεων

 
Πανικός για μια ακόμη φορά στις τάξεις των συνεταιρισμών, καθώς τα τελευταία 24ωρα παράλληλα με τις διαδοχικές συλλήψεις και κρατήσεις νυν και πρώην προέδρων ΕΑΣ (π.χ. Ένωση Λάρισας) διαπιστώνεται και «μπλοκάρισμα» τραπεζικών λογαριασμών.
Το θέμα μονοπώλησε διεξοδικά και τη συνάντηση που είχαν στο Βόλο εκπρόσωποι 30 Ενώσεων από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.Το θέμα μονοπώλησε διεξοδικά και τη συνάντηση που είχαν στο Βόλο εκπρόσωποι 30 Ενώσεων από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
Πρόκειται για συνεταιριστές που ηγούνται μεγάλων οργανώσεων, οι οποίες ωστόσο τον τελευταίο καιρό εμφανίζουν σοβαρότατες καθυστερήσεις στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους έναντι φορέων Δημοσίου (εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.).

Έγκυρες πληροφορίες του Agronews κάνουν λόγο για σειρά περιπτώσεων που έχουν στο επίκεντρό τους εκλεγμένους συνεταιριστές, οι οποίοι υφίστανται το τελευταίο διάστημα βρίσκονται υπόλογοι έναντι των ελεγκτικών αρχών αλλά και της δικαιοσύνης, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν. 

Το θέμα μονοπώλησε διεξοδικά και τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τρίτης 21 Αυγούστου στο Βόλο εκπρόσωποι 30 Ενώσεων από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με κάποιους από τους παριστάμενους να κάνουν λόγο για «στοχευμένες διώξεις» που οδηγούν στον αποδεκατισμό του συνεταιριστικού κινήματος, σε μια συγκυρία που όλα τα θέματα είναι ανοικτά και η Πολιτεία δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των οργανώσεων.

Στην ίδια σύσκεψη φαίνεται να δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις εκ μέρους των συνεταιριστών οι οποίοι αμφισβητούν πλέον ανοικτά την εκπροσώπησή τους από τη σημερινή διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και δείχνουν αποφασισμένοι να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή σελίδας στο συνεταιριστικό κίνημα.

Το πόσο μακριά φθάνουν οι συνδαιτυμόνες του κ. Πρίντζου θα φανεί από το υπό σύνταξη κείμενο το οποίο θα κληθούν να συνυπογράψουν τις επόμενες μέρες όχι μόνο οι παρεβρεθέντες στη συνάντηση του Βόλου αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι  ΕΑΣ γίνονται κοινωνοί και εκφράζουν τη συμφωνίας τους με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Το ρεπορτάζ του Agronews αναφέρει ότι το προς υπογραφή κείμενο θα κοινοποιηθεί άμεσα στο γραφείο του πρωθυπουργού και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων με τους οποίους θα επιδιωχθεί άμεσα ένας πρώτος γύρος επαφών που αφήνει πίσω του την διοίκηση της Μεσογείων, η οποία, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εδώ και καιρό βρίσκεται πλέον μόνιμα σε διακοπές.
 
Για την καταγαφή :Πανάγος Γιάννης
 
ΠΗΓΗ : agronews .gr

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών .

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών

Δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια η απόφαση της υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με την οποία ξεκινούν νέες αιτήσεις από 1η Ιουλίου για το πρόγραμμα ενίσχυσης των αλιέων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους.
Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου του 2012. Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών. Να σημειωθεί ότι δίνεται προτεραιότητα σε σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (με ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων) και σκάφη ειδικού τύπου (οστρακαλιευτικά, σπογγαλιευτικά).

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα εμπεριέχει δαπάνες που αφορούν:

 • αντικατάσταση κινητήρα
 • αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
 • βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων
 • βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας.
ΠΗΓΗ : agrotypos.gr

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Αγροτική Αγορά (λαϊκή Παραγωγών) Σάββατο 25/8/2012.

Αγροτική Αγορά (λαϊκή Παραγωγών)

ΠΡΈΒΕΖΑ  25 / 8 / 2012

Λ. ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 354ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 6:30 ΕΩΣ 13:00

ΦΡΈΣΚΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ.

Καλές προοπτικές για τη δημιουργία μικρής μονάδας τυροκόμησης από κτηνοτρόφους .

Καλές προοπτικές για τη δημιουργία μικρής μονάδας τυροκόμησης από κτηνοτρόφους


Τα βήματα για τη δημιουργία μιας μικρής μονάδας τυροκόμησης από κτηνοτρόφους παρουσιάστηκαν από τον τεχνολόγο γεωπόνο και ζωοτέχνη, Δημήτρη Ρουκά, κατά τη συνάντηση - συζήτηση που προκάλεσε η Ένωση Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) Πρέβεζας, στον Λούρο, στις 24/7/2012. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΕΝΑ Πρέβεζας κ. Λεωνίδας Ραβανός, «εκτιμώ ότι μια καλή λύση θα ήταν να δημιουργηθούν Ομάδες Παραγωγών και να προχωρήσουν στην ίδρυση τέτοιων τυροκομείων. Μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τις μεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης για την παραγωγή τυριών. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας κυμαίνεται από 50 έως 70 χιλιάδες ευρώ».

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, με 350 κιλά γάλα μόνο ημερησίως μπορεί κάποιος - ακόμα και μικρός - κτηνοτρόφος να φτιάξει μια μικρή οικογενειακή μονάδα τυροκόμησης, για 3,5 τενεκέδες τυρί ημερησίως, τηρώντας όλους τους νόμους και κανονισμούς και βέβαια προσφέροντας απολύτως εγγυημένο και ασφαλές τρόφιμο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα δεν χάνει την ιδιότητα του αγρότη και την ασφάλιση στον ΟΓΑ, ούτε εξαντλείται οικονομικά.
Πρόκειται για «μικρής όχλησης» δραστηριότητα, που δεν πρέπει να ξεπεράσει για κανέναν λόγο τα 22 KW εγκατεστημένη ισχύ, με ανώτατη κατανάλωση για θέρμανση - ψύξη μέχρι 60 KW, σε ένα χώρο 25 περίπου τετραγωνικών μέτρων, κάπου κοντά ή και δίπλα στον στάβλο, στο σπίτι, ή και σε κάποιον κεντρικό χώρο, από όπου όμως δεν θα μετακινηθούν το γιαούρτι ή το τυρί, παρά μόνο αφού πουληθούν. Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι δεν επιτρέπεται σε αυτήν την περίπτωση η αγορά γάλακτος από άλλο κωδικό εκτροφής, ούτε ακόμα και από συγγενή, ούτε από συνεργάτη. Το γάλα πρέπει να προέρχεται μόνο από την δικιά του μονάδα.

ΠΗΓΗ : agrotypos.gr

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης αμπελώνα

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης αμπελώνα

Από την Τετάρτη 1η Αυγούστου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, σύμφωνα με την αριθ. 386839/2-04-2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ κ. Παρασκευάς Κορδοπάτης, δήλωσε στον ΑγροΤύπο «αυτό γίνεται κάθε χρόνο και υπάρχει ιεράρχηση στις αιτήσεις. Εμείς σαν ΚΕΟΣΟΕ ζητάμε από την Κομισιόν, σε περίπτωση που με τη νέα ΚΑΠ δεν απελευθερωθούν τα δικαιώματα φύτευσης, να δίνονται κυρίως σε περιοχές που έχουν σταφύλια διπλής ή τριπλής χρήσης, με στόχο να μετατρέψουν τα επιτραπέζια σε οινοστάφυλα».

Στο μεταξύ το πρόβλημα με την παράνομη οινοποίηση σουλτανίνας, εξαιτίας του οποίου η τιμή των οινοποιήσιμων ποικιλιών «πιέζεται» σημαντικά, απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Ελλάδας. Το πρόβλημα δημιουργείται κάθε χρόνο επειδή σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών ή σταφίδας (Σουλτανίνα ή Κορινθιακή), αφού πουλήσουν τα σταφύλια τους για τη χρήση που τα έχουν δηλώσει, διαθέτουν παράνομα τις εναπομένουσες ποσότητες για οινοποίηση. Για το θέμα αυτό ο κ. Κορδοπάτης δήλωσε «φέτος υπήρξε κινητοποίηση από την πλευρά του ΥπΑΑΤ» και πρόσθεσε: «όμως ακόμη και ενίσχυση να μην παίρνουν αν δεν έχουν πάρει δικαιώματα από το αποθεματικό, πάλι δεν μπορούν να δώσουν τα σταφύλια για οινοποίηση, αφού σύμφωνα με την ΚΟΑ Οίνου θεωρείται παράνομη οινοποίηση».

Δεδομένου ότι αυτές οι καλλιέργειες, πέραν της τιμής του προϊόντος, επιδοτούνται και με ποσά της τάξεως των 280-350 ευρώ ανά στρέμμα, οι εναπομένουσες ποσότητες δίνονται για οινοποίηση σε εξευτελιστικές τιμές, γεγονός που πιέζει αφόρητα τους παραγωγούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών οι οποίοι αναγκάζονται να πουλάνε την παραγωγή τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Επί πλέον αυτές οι πρακτικές «βγάζουν» στην αγορά χαμηλής ποιότητας κρασί δυσφημίζοντας το προϊόν ενώ παράλληλα, καθώς αυτές οι παράνομες πρακτικές έχουν εντοπιστεί από τις κοινοτικές υπηρεσίες, έχουν ήδη επισύρει πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Το θέμα εισηγήθηκε στο Περιφερειακό συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος. Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη «να αναληφθούν δράσεις προφύλαξης των παραγωγών από το φαινόμενο της παράνομης οινοποίησης σταφίδας και σουλτανίνας, πεδία στα οποία δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία και τούτο μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν», καθώς ανέφερε, «με τη σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες που εμπλέκονται στο ζήτημα».
Από την πλευρά του ο Σάκης Μαυρόγιαννης, πρόεδρος του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά που εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας (σταφίδα) και της Κρήτης (σουλτανίνα), ενώ επίσης έθιξε και το ζήτημα των παράνομων εισαγωγών σταφίδας, που καταλήγει για οινοποίηση. «Είναι λυπηρό» υπογράμμισε ο κ. Μαυρόγιαννης, «αλλά αυτό που ζητάμε είναι να τηρηθεί, επί τέλους, η νομιμότητα».

Αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης

Όσον αφορά την αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης Αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στον εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.
2. Τα παρεχόμενα δικαιώματα στο αποθεματικό μπορεί να προέρχονται από αμπελώνες που η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεις ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
3. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1 στρέμμα).
4. Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.

Οι αμπελουργοί μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:
α) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο).
β) Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
γ) Δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης, (ΟΣΔΕ) την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.
δ) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
ε) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.
στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής.
ζ) Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη.
η) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία φαίνονται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.
θ) Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών (του άρθρου 94 του Καν. (ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου γεωργού.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

ΠΗΓΗ :agrotypos.gr

Μέσω internet τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης εξισωτικής.

Μέσω internet τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης εξισωτικής

Μέσω internet τα αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης εξισωτικής

Για την απρόσκοπτη και με διαφάνεια ενημέρωση των δικαιούχων και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί ανακοίνωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης Εξισωτικής Αποζημίωσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη και στην δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων (κατάσταση ένταξης) και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2011, 2010 και 2009 στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr.
Οι εν λόγω καταστάσεις είναι πλέον διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, και για το περιεχόμενό τους μπορείτε να ενημερωθείτε χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον ΑΔΤ σας, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Αναζήτηση Παραγωγού
Ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.
Εξισωτική Αποζημίωση - Μέτρα 211 (ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών ) και 212 (ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
 • Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες κλίσεις , που αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών
 • Τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών με μειονεκτήματα είναι το άγονο των περιοχών και το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων
 • Οι γεωργοί που κατοικούν στις ορεινές ή στις μειονεκτικές περιοχές και καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αντίξοες συνθήκες ,οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο εισόδημά τους , εμφανίζουν έντονα την τάση της εγκατάλειψης αυτών καθώς και της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτών
Στόχος των μέτρων :
 • Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
 • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
 • Tης διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 • Tης διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
 • Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Νέοι Δικαιούχοι
  • Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης.
   Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
  • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
 2. Παλαιοί Δικαιούχοι Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 679/08-03-2007 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανωτέρω.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Οι εξελίξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ»

 Οι εξελίξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και οι ανατιμήσεις των ζωοτροφών,  ήταν τα δύο κύρια θέματα που συζήτησε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με αντιπροσωπεία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ιωαννίνων που τον επισκέφθηκε στο γραφείο του.

 Ο Περιφερειάρχης, μετά τη συνάντηση, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε  στις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής το προηγούμενο διάστημα για τη  συγκρότηση εταιρείας λαϊκής βάσης και εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας.  Μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:

«Προ καιρού ως Περιφερειάρχης Ηπείρου με τη συνδρομή των Επιμελητηρίων, της Τράπεζας Ηπείρου και άλλων φορέων, είχαμε προτείνει να μετατραπεί η γαλακτοβιομηχανία σε  εταιρεία λαϊκής βάσης. Βέβαια, αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Από εκεί και πέρα τα γεγονότα πήραν το δρόμο τους. Όταν είδα ότι δεν περνούσε η πρόταση της εταιρείας λαϊκής βάσης, έκανα μια δεύτερη πρόταση προς την ΑΤΕ, αν είναι δυνατόν να δοθεί μια παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου για τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων και σχημάτων, οι οποίοι θα βοηθούσαν την κατάσταση. Και αυτό γιατί η ΔΩΔΩΝΗ έχει ταυτότητα Ηπειρώτικη και μέσω αυτής στηρίζει την κτηνοτροφία. Ούτε αυτό έγινε δεκτό από την ΑΤΕ. Έτσι φτάσαμε στο τελικό στάδιο,  κατά το οποίο  έχουν δοθεί προσφορές από πέντε εταιρείες. Οι προσφορές συνεπάγεται ότι συνυπολογίζουν και το χρέος της ΔΩΔΩΝΗΣ προς την ΑΤΕ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 55 εκ. ευρώ. Παρακολουθούμε από κοντά τα πράγματα με πολύ αγωνία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος».

Ερωτηθείς για την στάση των Ενώσεων ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, μεταξύ άλλων, σημείωσε και τα εξής: «Εγώ έχω πει από καιρό ότι οι Ενώσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους σε αυτά τα θέματα. Aν θέλουμε να έχουμε κτηνοτροφία, πρέπει να αρχίσουμε από μηδενική βάση με καθεαυτού κτηνοτρόφους και όχι με Ενώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την κτηνοτροφία. Η αγωνία μας είναι τεράστια. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι η ΔΩΔΩΝΗ να συνεχίσει και στο μέλλον να παράγει στον τόπο μας τα προϊόντα που παράγει   και να κάνει αυτό το άλμα που δεν έκανε ποτέ:  Να κάνει τους νέους ανθρώπους επαγγελματίες κτηνοτρόφους,  να  δημιουργήσουν μονάδες που να βοηθούν στην παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ και να είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα».

Ως προς το ζήτημα των ζωοτροφών και την συνεχή αύξηση της τιμής τους ο κ. Καχριμάνης σημείωσε πως θα  παρέμβει προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να βρεθεί λύση με γνώμονα την στήριξη της κτηνοτροφίας.

«Το κράτος πρέπει να δει τι συμβαίνει. Ειδικά τα σιτάρια και τα καλαμπόκια έχουν φτάσει (ως προς τις τιμές) στα ‘ουράνια’. Ο πρωθυπουργός κάνει έναν αγώνα με όσους συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά με αυτά τα προβλήματα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά για να τα λύσουμε. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να βλέπει τα πράγματα με τη δική του οπτική, αλλά πρέπει    να έχει αντικειμενική εικόνα».


ΠΗΓΗ : epirus channel