Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΑΑΤ: Άρθρο 56 Αγορές Παραγωγών (Το όνειρο της Ε.Ν.Α.Πρέβεζας )Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών (FarmersMarkets) με έμφαση στο τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
α) Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορεί να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικά, για τις Αγορές Παραγωγών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου καθώς και παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.
β) Για την οργάνωση των Αγορών Παραγωγών, απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.
γ) Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν ημέρα Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες, επιβάλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
δ) Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προεδρικό Διάταγμα για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων  εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται σε Προεδρικό Διάταγμα.
Δείτε λεπτομέρειες εδώ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%94%CE%92-%CE%92%CE%9D%CE%A3

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Βραχυκερατική φυλή : Μια σπάνια φυλή βοοειδών στο ΞηρόμεροΜια σπάνια φυλή βοοειδών στο Ξηρόμερο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπάνιας φυλής ζωικού κεφαλαίου που έτρεχε την περίοδο 2006-2011 (πενταετία) και το οποίο συνεχίζει για αρκετά ακόμη χρόνια, ο Ιωάννης Φοραδούλας από την Κομποτή Ξηρομέρου είναι ένας από τούς παραγωγούς και ο μοναδικός στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας που διατηρεί στην εκμετάλλευσή του αυτή τη σπάνια φυλή βοοειδών εν ονόματι βραχυκερατική, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής Κτηνοτροφίας.
ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗ ΦΥΛΗ 
Ένα από τα σπάνια είδη αγελάδων είναι οι αγελάδες της βραχυκερατικής φυλής, ο συνολικός πληθυσμός  των οποίων στην Ελάδα ανέρχεται σε 1387 ζώα και οι περιοχές όπου εκτρέφονται είναι Κεφαλλονιά, η νήσοςΠεταλάς και η Αιτωλοακαρνανία. Τα ζώα αυτά εκτρέφονται συνήθως στους φτωχούς σε βλάστηση ορεινούς βοσκότοπους της χώρας μας.   Οι αγελάδες καθόλη την διάρκεια του έτους διατηρούνται στους βοσκότοπους και μόνον σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα προφυλάσσονται σε στάβλους πρόχειρης συνήθως κατασκευής.
DSC03301Οι αγελάδες καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες κυρίως από την βόσκηση και κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών χορηγούνται συμπεπυκνωμένες και χονδροειδείς ζωοτροφές. Τα ζώα της φυλής είναι μικρόσωμα.  Το κεφάλι τους είναι μικρό, με κέρατα λεπτά που στρέφονται προς τα μπροστά στεφανοειδώς.  Ο τράχηλος μακρύς με μικρή λαμυρίδα. Ο κορμός μάλλον κοντός, το στήθος και ο θώρακας στενά, αβαθή.
 
Η ράχη και  η οσφύς στενές. Η λεκάνη στενή επικλινής. Τα άκρα αναλογικά υψηλά. Ο μαστός μικρός και τριχωτός. Η όλη ανάπτυξη των μυϊκών μαζών είναι  μάλλον περιορισμένη.
Ο χρωματισμός του τριχώματος παραλλάσσει πολύ και μπορεί να είναι: ξανθός, αργυρόφαιος, ορφνός, καστανός, φαιός, ορφνόμαυρος. Ο χρωματισμός του ακρορρινίου, των κεράτων και των χηλών είναι συνήθως μαύρος.
 
Το σώμα τους είναι μικρού μεγέθους. Το σωματικός βάρος των ταύρων είναι 300 Kgr και των αγελάδεων 220 Kgr περίπου. Είναι ζώο βραδείας ανάπτυξης, αλλά ανθεκτικό λιτοδίαιτο, μακρόβιο και υψηλής αναπαραγωγικής ικανότητας. Στο παρελθόν τα ζώα της φυλής αυτής χρησιμοποιούνταν για εργασία.
 
Η ετήσια γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων υπολογίζεται σε 700 Kgr γάλακτος, το οποίο καταναλώνεται από το μοσχάρι κατά τη φυσική γαλουχία που διαρκεί 6 μήνες περίπου.
Η κρεοπαραγωγική ικανότητα είναι μικρή. Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή  εκτρέφονται συνήθως μαζί με τα άλλα βοοειδή της αγέλης  και τους χορηγείται κατά τους χειμερινούς μήνες συμπληρωματικό σιτηρέσιο.
 
Είναι έτοιμα για σφαγή σε ηλικία 20 μηνών με σωματικό βάρος 160-180 Kgr. Η απόδοση σε σφάγιο είναι 45% περίπου. Περιοχές που ενδείκνυνται ως κατάλληλες για εκτροφή είναι η ορεινές περιοχές της χώρας.
 
 
πηγή: agrinioreport.com
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σήμερα πληρώθηκαν τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζημίωσης του 2011
Την τελευταία μέρα του 2013 πληρώθηκαν τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζημίωσης του 2011 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ειδικότερα, στις 31 Δεκεμβρίου έγινε η πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση) έτους 2011, σε 5.065 δικαιούχους με το συνολικό ποσό των 4.143.109,07 ευρώ.
 
Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 30/12 έκανε ακόμη τις εξής πληρωμές:
-Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης σε 39 δικαιούχους και ποσό 1.395.700,31 ευρώ.
-Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών, σε 11 δικαιούχους και ποσό 2.323,67 ευρώ.
-Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων, σε 4 δικαιούχους και ποσό 4.679,66 ευρώ.
-Μέτρο 144 Αναδιάρθρωση Καπνού σε 311 δικαιούχους και ποσό 208.774,17 ευρώ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ για τις Αγορές αγροτών (Farmers Market)

Μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τον τομέα εμπορίας τροφίμων και εφοδίων έρχεται να επιλύσει το πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή. Αν και η συζήτηση του νομοσχεδίου από τις αρμόδιες επιτροπές έχει προγραμματιστεί για το νέο έτος, το ν/σ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής. Μεταξύ άλλων στο άρθρο 56 του ν/σ καθορίζεται και η λειτουργία των Farmers’ Markets. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις Αγορές Παραγωγών θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ και παράγουν τα αγροτικά τους προϊόντα στην Π.Ε., όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών.
Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Π.Ε. Ειδικά για της Αγορές Παραγωγών που θα λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Π.Ε. και Περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου καθώς και παραγωγοί της Π.Ε. Εύβοιας.
Δικαίωμα συμμετοχής δεν θα έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών. Για την Οργάνωση των Αγορών Παραγωγών - σύμφωνα με όσα αναφέρει το ν/σ του ΥπΑΑΤ - απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.
Οι Αγορές Παραγωγών θα λειτουργούν Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες, επιβάλουν την λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, θα γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.
Δείτε εδώ το ν/σ του ΥπΑΑΤ όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής
Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr
ΠΗΓΗ : agrotypos.gr

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Καλή χρονιά απο την Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας

Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας σας έυχεται 
Καλή και παραγωγική χρονιά
 με Αγάπη Ευτυχία και Υγεία


Σε εξέλιξη η 2η πρόσκληση του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,


Αναρτημένη στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων βρίσκεται, πλέον, η 2η πρόσκληση του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.
Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης/φακέλους υποψηφιότητας από 18/3/2014 έως 16/5/2014, οι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, είναι ηλικίας 18-40 ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ορεινών ή Μειονεκτικών περιοχών ή Δημοτικών κανονικών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων.

Ο φάκελος υποψηφιότητας (σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο), υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Οι πιστώσεις για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων του μέτρου 112 ανέρχονται σε 140.000.000€, ενώ το ύψος της ενίσχυσης ανά ενδιαφερόμενο Νέο Γεωργό κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€, ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας (ορεινή, μειονεκτική, λοιπή), τον προσανατολισμό της παραγωγής (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή-μελισσοκομία) και το προβλεπόμενο επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:
-Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
-Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον δικτυακό τόπο www.agrotikianaptιxi.gr.
 
Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και ο φάκελος υποψηφιότητας:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Γεώργιος Δαουτόπουλους : Επιβεβλημένη η λειτουργία των αγορών παραγωγών


Είναι αγορές πώλησης αγροτικών προϊόντων, κυρίως φρούτων και λαχανικών, από τους παραγωγούς τους απευθείας στους καταναλωτές. Μα θα μου πείτε αυτό δεν κάνουν οι «λαϊκές αγορές»; Δυστυχώς όχι. Ενώ το έκαμναν παραδοσιακά, σήμερα έχουν καταντήσει αγορές μεταπρατών-μικροεπαγγελματιών.
Οι παραγωγοί αποτελούν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το 15% των πωλητών των λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιποι είναι μικροεπαγγελματίες έμποροι που συχνά κέρδισαν την πολυπόθητη άδεια μέσα από πελατειακές σχέσεις με την εκάστοτε τοπική κομματική εξουσία.
 
Στις αγορές αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και μόνο για τα προϊόντα που παράγουν και μάλιστα μέχρι την ιδιοπαραγώμενη ποσότητα. Απαγορεύεται, έχοντας μια τέτοια άδεια, να μετατραπείς και σε μικροέμπορα διαθέτοντας την παραγωγή άλλων γεωργών-συγχωριανών σου.
 
Θα μου πείτε υπάρχουν τέτοιες αγορές και τι εξυπηρετούν;. Υπάρχουν και μάλιστα στη Μέκκα του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ. Από 1.755 αγορές αγροτών το 1994, έφθασαν τις 5.274 το 2009. Στη χώρα μας. Μία και μοναδική στην Πρέβεζα, φτιαγμένη από τη δραστήρια Τοπική Ένωση Νέων Αγροτών αγωνίζεται να επιβιώσει στον πόλεμο που τις έχουν κάνει τα θιγόμενα τοπικά συμφέροντα μετά τη μεγάλη επιτυχία της. Στις ΗΠΑ, η αγορά του Λος Άντζελες (Los Angeles Farmers’ Market) λειτουργεί συνεχώς από το 1934!
 
Οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει αυτές τις αγορές για πολλούς λόγους, όπως:
-Χαμηλότερες τιμές,
-Πιο φρέσκα προϊόντα,
-Πιο υγιεινά και εποχιακά προϊόντα,
-Μικρότερες μεταφορές από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης,
-Στήριξη των μικρών παραγωγών για επιβίωση,
-Διασφάλιση της τοπικής διατροφικής ασφάλειας,
-Συναισθηματικό δέσιμο με τους παραγωγούς τροφής που αυξάνει την υπευθυνότητά τους στην παραγωγική διαδικασία
 
Ο εκλεκτός συνάδελφος και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτών των αγορών που τις γνώρισε, όπως και ο γράφων, στη διάρκεια των σπουδών του στις ΗΠΑ. Αναρωτιέμαι ποια συμφέροντα τον εμποδίζουν στην καθιέρωσή τους. Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, θα μου πείτε. Μα εκεί κολλήσαμε;. Σε μια χώρα που παράγει τους νόμους κατά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, δεν είμαστε σε θέση, μέσα σε ένα μήνα το πολύ, να φτιάξουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο;
 
Η καθιέρωσή τους είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη στη σημερινή κρίση. Αν υπήρχαν και λειτουργούσαν αυτές οι αγορές, θα ήταν περιττές οι προσπάθειες μερικών Δήμων να φέρουν στους δημότες τους φθηνά αγροτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς τους, ανακουφίζοντας προσωρινά τα συρρικνωμένα εισοδήματά τους.
 
Του Γεώργιου Α. Δαουτόπουλου
Καθηγητή Γεωπονίας του ΑΠΘ, www.daoutop.gr

Νέο σχέδιο στην Κύπρο για Αγροτικό ρεύμα μόνο για αγρότες

Ακόμα ένα χρόνο παράταση στους καθαρά επαγγελματίες αγρότες ώστε να επωφεληθούν από την επιδότηση δαπανών ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων με βάση την αγροτική πολιτική της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), επιτεύχθηκε μετά από απόφαση του Οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι η ΑΗΚ επιθυμούσε την αναστολή της εφαρμογής του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής, ένεκα της οικονομικής κατάστασης, εντούτοις η κυβέρνηση είχε αντίθεση άποψη. Έτσι μετά από πιέσεις του υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη και του υπουργού Εμπορίου Γιώργου Λακκοτρύπη, η ΑΗΚ αποδέχτηκε να δοθεί παράταση μέχρι και το τέλος του 2014. Ωστόσο, ο Οργανισμός αποφάσισε να προχωρήσει σε περιορισμό των δικαιούχων βάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια.
Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας, εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή του Σχεδίου πρέπει να συνεχιστεί και εισηγήθηκε όπως, εφόσον κρίνεται επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων, προωθηθεί σχετική τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Σχεδίου, με σκοπό την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος μόνο στους γεωργοκτηνοτρόφους που έχουν ως αποκλειστικό επάγγελμα τη γεωργία.
 
Το σχέδιο αφορά τα υποστατικά που συμβάλουν στη διαδικασία πρωτογενούς (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, υδραντλίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, πιεστικά) και δευτερογενούς παραγωγής (πτηνοσφαγεία, εργαστήρια/ βιοτεχνίες μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μύλοι ζωοτροφών) γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος της Μονάδας.
 
Στο νέο σχέδιο δεν θα επιδοτείται πλέον η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες στις αγροτικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη εγκατάσταση και σε εξωκκλήσια.
 
Ακόμα, εξαιρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παρασκευής προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς επίσης και ερασιτεχνικές ή εμπορικές εκτροφές μη παραγωγικών ζώων, όπως είναι οι σκύλοι, οι γάτες και τα πτηνά. Στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για συστήματα επεξεργασίας λυμάτων ή βελτίωσης της ποιότητας του νερού.
 
Επίσης, σύμφωνα με το μέτρο, δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι για συμμετοχή επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Ποιοί θα επωφελούνται από το μέτρο

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις Αγροτικές Περιοχές της Κύπρου όπως αυτές καθορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τα έξοδα για ηλεκτροδότηση αγροτικών υποστατικών. Το ύψος των ενισχύσεων θα παρέχεται:

α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύουν τα πιο κάτω:

• Για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα ισχύει συντελεστής επιδότησης μέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

• Για φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται ή/και διαμένουν σε μειονεκτικές περιοχές θα ισχύσει συντελεστής επιδότησης μέχρι 50% του κόστους ηλεκτροδότησης.

• Για νέους γεωργούς, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2(11) του απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, θα ισχύει πρόσθετη επιδότηση μέχρι 10% του κόστους ηλεκτροδότησης, όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται εντός πέντε ετών από την εγκατάστασή τους.

β) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δευτερογενή παραγωγή (εμπορία και μεταποίηση) γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύει συντελεστής επιδότησης μέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τις €50.000 ανά δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όσον αφορά τα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία των 70 ετών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο διευθυντής του Τμήματος θα μπορεί να εγκρίνει την αίτηση εάν ο αιτητής δεν υπερβαίνει την ηλικία των 75 ετών.

Μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το μέτρο με τίτλο «νέο σχέδιο αγροτικής πολιτικής της ΑΗΚ» κοινοποιήθηκε από τον Οργανισμό στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Ονούφριο Κουλλά. Στην απόφαση που απευθύνεται στην ΑΗΚ αναφέρεται ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση.
Σύμφωνα με τον Έφορο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ηλεκτροδότηση των υποστατικών μιας μονάδας αποτελεί βελτίωση ακινήτου και επομένως εμπίπτει στις επιλέξιμες δαπάνες.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι είναι συμβατό με σχετικό κανονισμό της Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ως εκ τούτου εγκρίνεται από τον Έφορο.
Νοείται ότι το Τμήμα Γεωργίας οφείλει να εξετάζει ενδελεχώς το μέγεθος των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι εμπίπτουν στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

ΥΠΑΑΤ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο Μπενάκειο για έρευνα.


Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 215.700, 00 €, για την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του προγράµµατος « Προσδιορισµός των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισµού Synchytrium endobioticum Schilb», υπέγραψε ο Μόσχος Κορασίδης.

Δείτε εδώ αναλυτικά
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A5%CE%92-%CE%9B%CE%9A%CE%A3

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Χάρης Θεοχάρης: Αλλάζει η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για επιχειρηματίες και αγρότες

 
Το αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, η οποία θα «ενεργοποιεί» τη διάταξη που ψηφίστηκε με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο, για τη μηνιαία, πλέον, ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, από περισσότερους από ένα εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
Ειδικότερα, όσοι επιχειρηματίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών, ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων- εξόδων ή πρώην Β΄ κατηγορίας) θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών ανά τρίμηνο.
 
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά θα προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής τριών μηνών. Έτσι, όλοι οι υπόχρεοι θα κληθούν να υποβάλουν τον Απρίλιο ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών για τα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν και έλαβαν μέσα στο α΄ τρίμηνο 2014. Από τον Μάιο και μετά, η υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ανά μήνα από όλους τους υπόχρεους, ενώ η υποβολή των καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ανά μήνα από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ανά τρίμηνο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία.
 
Στις μηνιαίες ηλεκτρονικές καταστάσεις πελατών, οι υπόχρεοι θα δηλώνουν όλα τα τιμολόγια, καθώς και τα συνολικά ποσά συναλλαγών που αναγράφουν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδώσει τον προηγούμενο μήνα. Με βάση τη νέα διάταξη του φορολογικού, θα δηλώνονται οι αξίες όλων των εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων, ακόμη και από το πρώτο ευρώ.
 
Με το έως σήμερα σύστημα, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ήταν σε ετήσια βάση και αφορούσε το αμέσως προηγούμενο έτος. Ενώ, τα φορολογικά στοιχεία που καταχωρούνταν υποχρεωτικά, ήταν μόνο τα τιμολόγια αξίας άνω των 300 ευρώ έκαστο.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση για την κοπή της Βασιλόπιτας από την Ε.Ν.Α. Σερρών
ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2009,Στις 24/12/2013 έγινε η παρακάτω πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212
Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2009, σε 21.588 δικαιούχους και ποσό 23.189.306,12€.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή εσπεριδοειδών έχουν δημιουργήσει οι έντονες βροχοπτώσεις στην ΑργολίδαΣοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή εσπεριδοειδών έχουν δημιουργήσει οι έντονες βροχοπτώσεις στην Αργολίδα και οι πλημμύρες στην περιοχή του Άργους.
Συγκεκριμένα παρατηρούνται τα εξής προβλήματα:

-Η Εμφάνιση “υδαρούς κηλίδας” (μονίλιας) λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στις καλλιέργειες μανταρινιάς έχει παροξυνθεί με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς αφού σε αρκετές περιπτώσεις η ζημιά αγγίζει το 100% της παραγωγής
-Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, ακόμα και για το φυτικό κεφάλαιο, για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών που βρίσκονταν δίπλα στους χειμάρρους οι οποίοι υπερχείλισαν
-Είναι άγνωστες ακόμα οι συνέπειες στις υπόλοιπες καλλιέργειες πορτοκαλιών αλλά είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν (καρπόπτωση, ποιοτική υποβάθμιση, φυτοφθορά, κ.ά)
-Υπάρχουν καταστροφές σε καλλιέργειες κηπευτικών
-Σε πολλά κτήματα είναι αδύνατη η οποιαδήποτε καλλιεργητική εργασία
Όπως μεταφέρεται και στη Βουλή από την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λίγες μέρες μετά τις τελευταίες σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Νομό Αργολίδας, η κατάσταση όσον αφορά τις συνέπειες στην παραγωγή εσπεριδοειδών είναι δραματική».
Το αίτημα του αργοτικού κόσμου είναι η κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, αφού αίτιο για τις ζημιές είναι οι “υπερβολικές βροχοπτώσεις” και η “πλημμύρα” που αποτελούν ασφαλιζόμενους κινδύνους από τον ΕΛΓΑ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του κρέατος .

Συζήτηση σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό ζητά να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναλυτικότερα, έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα να επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής και για όλα κρέατα που χρησιμοποιούνται ως συστατικό δόθηκε στην δημοσιότητα πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έκθεση στηρίχθηκε στα συμπεράσματα εξωτερικής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και ζυγίζει την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών, τη σκοπιμότητα καθιέρωσης υποχρεωτικής επισήμανσης της προέλευσης, και παρέχει μια ανάλυση κόστους / οφέλους, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο.

Βάσει των συζητήσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποια ενδεχομένως μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ως επόμενο βήμα. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την υποβολή νομοθετικής πρότασης για τη ρύθμιση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα.

Τα κύρια ευρήματα

Η έκθεση αξιολογεί τρία σενάρια τα οποία έχουν ως εξής:
1) να διατηρήσει την επισήμανση της προέλευσης σε εθελοντική βάση (η οποία διατηρεί το status quo),
2 ) καθιέρωση υποχρεωτικής επισήμανσης βάσει των:
α) ΕΕ / εκτός ΕΕ ή β) ΕΕ / συγκεκριμένης τρίτης χώρας ( π.χ.: Βραζιλία)
3 ) εισαγωγή υποχρεωτικής επισήμανσης που αναφέρει το συγκεκριμένο κράτος μέλος της ΕΕ ή τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Τα κύρια ευρήματα αποκαλύπτουν ότι :
-Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επισήμανση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό (90 % των καταναλωτών).
-Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την κατανόηση των πληροφοριών προέλευσης, καθώς και σχετικά με τα επίπεδα των κινήτρων και των λόγων για τους οποίους επιθυμούν να έχουν τέτοιες πληροφορίες .
-Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σήμανση προέλευσης κατατάσσεται πίσω από την τιμή και την ποιότητα ως σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή τους. Το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επισήμανση της καταγωγής δεν αντικατοπτρίζεται στην προθυμία να πληρώσει επιπλέον κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. Σε αυξήσεις των τιμών της τάξης του 10%, η προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν πέφτει κατά 60-80 %.

Τα επόμενα βήματα

Βάσει συζητήσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ποια, ενδεχομένως, θα είναι τα κατάλληλα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν.

Σημειώνεται πως η εξωτερική μελέτη, η οποία αποτελεί τη βάση της έκθεσης της Επιτροπής, βασίστηκε σε ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων καταναλωτών και της βιομηχανίας, καθώς και των αρμοδίων εθνικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερα δείτε την έκθεση στον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Το πρακτορείο ειδήσεων Ασοσιέιτεντ Πρες χαρακτηρίζει το ελαιόλαδο ως το "πιο πρόσφατο θύμα της κρίσης"

Ως το "πιο πρόσφατο θύμα της κρίσης" στην Ελλάδα χαρακτηρίζει το ελαιόλαδο το πρακτορείο ειδήσεων Ασοσιέιτεντ Πρες σε ανταπόκριση που μετέδωσε. Σε αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υπόδειξη του ΟΟΣΑ να επιτραπεί η κυκλοφορία μειγμάτων ελαιολάδου και σπορέλαιων που περιλαμβάνεται σε έκθεση που συνέταξε.
Αναλυτικότερα στην ανταπόκριση του Ασοσιέιτεντ Πρες αναφέρονται τα εξής:
«Το χρησιμοποιούσαν για περιποίηση οι αθλητές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και παραμένει σήμερα βασικό συστατικό της σύγχρονης ελληνικής διατροφής. Κι όμως, το ελαιόλαδο μπορεί να αποτελέσει το πιο πρόσφατο θύμα της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης συμβουλεύει την Ελλάδα να επιτρέψει την πώληση ελαιολάδου αναμιγμένου με φθηνότερα φυτικά έλαια, ώστε να διευκολυνθεί η αγορά του. Η σύσταση αυτή αποτελεί μέρος μόνο από σειρά υποδείξεων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ώστε να βγει η Ελλάδα από την ύφεση μέσα στο 2014.
Η Ελλάδα είναι ο τρίτος στον κόσμο παραγωγός ελαιολάδου και παγκόσμιος ηγέτης στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, με μια χιλιόχρονη και πλέον παράδοση που αποτελεί ισχυρότατο σύνδεσμο των κατοίκων των αστικών κέντρων με την αγροτική τους κληρονομιά.
Αλλά η αγοραστική δύναμη έχει καταρρακωθεί από την ύφεση που ξεκίνησε το 2008 και τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς σχεδίου διάσωσης της οικονομίας της χώρας.

Η οικονομική κρίση εξανέμισε πάνω από το 1/5 της ελληνικής οικονομίας και οδήγησε την ανεργία σε ποσοστά πάνω από το 27%».

To paseges.gr είχε αναφερθεί στο θέμα:

http://www.paseges.gr/el/news/Sto-bwmo-toy-OOSA-sfazoyn-agrotes-kthnotrofoys-kai-poiothta

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ


Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π Ε Λάρισας για την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και τη συμμετοχή των Επιστημονικών Εταιρειών Φυτοπροστασίας και όλων των φορέων και Ιδρυμάτων που σχετίζονται με τη Φυτοπροστασία, διοργανώνεται στη Λάρισα η «6η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας» στο χώρο του Δημοτικού Ωδείου, στις 24-26 Φεβρουαρίου 2014 με θέμα: «Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία».
Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη και επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων της φυτοπροστασίας, τα οποία σχετίζονται με τους εχθρούς των φυτών (έντομα, ακάρεα, μύκητες, βακτήρια, ιοί, ζιζάνια), τα γεωργικά φάρμακα, την ποιότητα και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και με τη νομοθεσία για τους χρήστες, διανομείς και συμβούλους των γεωργικών φαρμάκων.
 
Πρόθεση των διοργανωτών είναι οι εισηγήσεις να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη και, επιπρόσθετα, παρέχουν λύσεις με πρακτική προέκταση για τους παραγωγούς, τους εμπλεκόμενους με τη φυτοπροστασία, τους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων και γενικότερα για την Ελληνική Γεωργία.
 
Η 1η σύσκεψη των φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στις 17 Ιουλίου, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός και η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου.
 
Την οργανωτική ευθύνη της Συνάντησης έχει το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
 
Η συνάντηση καλύπτει όλα τα θέματα της σύγχρονης Φυτοπροστασίας, τα οποία θα παρουσιαστούν από ειδικούς επιστήμονες της Φυτοπροστασίας σε συνεδρίες με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Γεωργικά φάρμακα (νομοθεσία για χρήστες, διανομείς και συμβούλους)
Φυτοϋγειονομικός έλεγχος
Πολλαπλασιαστικό υλικό
Φυτοπροστασία στα βιομηχανικά φυτά
Φυτοπροστασία στα χειμερινά σιτηρά, στο ρύζι και στον αραβόσιτο
Φυτοπροστασία στα ψυχανθή
Φυτοπροστασία στα λαχανοκομικά
Φυτοπροστασία σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι
Ανθεκτικότητα εντόμων, μυκήτων και ζιζανίων
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση-Φυτοπροστασία στη Βιολογική Γεωργία
Ασφάλεια γεωργικών προϊόντων
Νέα γεωργικά φάρμακα
 
Οι 60 περίπου εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα εκδοθούν υπό μορφή πρακτικών, τα οποία θα λάβουν δωρεάν όλοι οι σύνεδροι, οι φορείς, τα ιδρύματα και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με τη φυτοπροστασία.
 
Διοργανωτές της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας:
-Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας– Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής)
-Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας
-Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας
-Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδας
-Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
-Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
-Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδας
-Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
-Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.)
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.)
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.)

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δημοσιεύθηκαν οι βασικοί κανονισμοί για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

 
Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τέσσερεις βασικοί κανονισμοί για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το διάστημα 2015 – 2020.
Αυτά τα νομοθετικά κείμενα αντικατοπτρίζουν την πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας των κρατών μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και του Ευρωκοινοβουλίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2013, (δείτε σχετικά: IP/13/613 , IP/13/864 και MEMO/13/937 ).
 
Πρόκειται για ένα νομοθετικό πακέτο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η πλειοψηφία της νομοθεσίας της νέας ΚΑΠ και αποτελείται:
– Από τον κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει εκούσια μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία προσαρμόζονται σε εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν και συγχρηματοδοτούν πολυετή προγράμματα κάτω από ένα κοινό πλαίσιο σε συνεργασία με την ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός 1305/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
– τον κανονισμό για την χρηματοδότηση, την διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΑΠ (οριζόντιος κανονισμός), ο οποίος θέτει όρους σχετικά με τις δαπάνες, το συμβουλευτικό σύστημα των αγροτών, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που πρέπει να οργανωθούν από τα κράτη-μέλη, το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και τις εκκαθαρίσεις λογαριασμών. Ο εν λόγω κανονισμός 1306/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/549 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο: Ο εν λόγω κανονισμός 1306/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/549 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
– Τον κανονισμό που θέτει τους βασικούς κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις στα εισοδήματα των αγροτών ώστε να επιβραβεύονται για την παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει έναν αριθμό συγκεκριμένων πλαισίων ενίσχυσης (ειδικά για τους νέους αγρότες, τους μικρούς καλλιεργητές και τους αγρότες που εργάζονται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς) και κανόνες για την καταβολή ενός περιορισμένου ποσού συνδεδεμένης ενίσχυσης (συνδεδεμένης με την παραγωγή). Ο εν λόγω κανονισμός 1307/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/608 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
–Καθώς και τον κανονισμό που καταρτίζει μία κοινή οργάνωση της αγοράς για όλες τις αγορές αγροτικών προϊόντων, ο οποίος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την απλοποίηση των κανόνων σε ισχύ σχετικά με την δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα έκτακτα μέτρα και την ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και την διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στον παραγωγό και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ο εν λόγω κανονισμός 1308/13 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/671 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:

Επίσης, για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση από την ισχύουσα στην νέα ΚΑΠ αποφασίσθηκε σχετικός κανονισμός με μεταβατικές διατάξεις για το 2014. Πρόκειται για τον κανονισμό 1310/13, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 της 20ης Δεκεμβρίου 2013, δείτε εδώ το πλήρες κείμενο:
 
Πρέπει να σημειωθεί πως με το νέο έτος – που αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. η Ελλάδα – θα πρέπει να αποφασισθούν οι κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης σε κάθε κράτος μέλος ή σε περιφερειακό επίπεδο, οι προετοιμασία των οποίων συνεχίζεται.
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

5.100.000 Ευρώ για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών στήν Ήπειρο.


Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκηρύσσει νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκατ. € ώστε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από 8.000 άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Η προκήρυξη για το πρόγραμμα νέων αγροτών, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013).
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων νέων γεωργών στο εν λόγω Μέτρο, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013) καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 26983/19-12-2013 (ΦΕΚ 3254/Β΄/20.12.2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού - Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.
 
Αναλυτικότερα η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112 περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 
Α/Α
Περιφέρεια
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1.
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
12.600.000
2
Κεντρικής Μακεδονίας
32.400.000
3
Δυτικής Μακεδονίας
6.300.000
4
 
 
Θεσσαλίας
13.600.000
5
Ηπείρου
5.100.000
6
Ιονίων Νήσων
1.400.000
7
Δυτικής Ελλάδος
15.500.000
8
Στερεάς Ελλάδος
5.900.000
9
Πελοποννήσου
14.700.000
10
Αττικής
700.000
11
Βορείου Αιγαίου
7.400.000
12
Νοτίου Αιγαίου
1.600.000
13
Κρήτης
22.800.000
ΣΥΝΟΛΟ
140.000.000
 
 
Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου «Υποβοηθάμε άμεσα τη ρευστότητα των υποψηφίων που θα ενταχθούν λαμβάνοντας το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολή».
 
Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα βάση των παρακάτω κριτηρίων.
 
 
 
Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
 
1
Περιοχή μόνιμης κατοικίας
Ορεινή
7.500
 
Μειονεκτική
5.000
 
Λοιπές Περιοχές
2.500
 
2
Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Κτηνοτροφική
7.500
 
Φυτική
7.500
 
Μικτή -Μελισσοκομία
5.000
 
3
Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
5.000
 
80% - 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
2.500
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ
Μέγιστο
20.000
 
Ελάχιστο
10.000
 
 
Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)         Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.
β)         Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
  • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
  • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
γ)         Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.
δ)         Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
ε)         Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
ζ)         Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3).
Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
 
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Ως περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η από 18.3.2014 έως 16.5.2014.
 
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος,  προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προωθούμε δράσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα της ενίσχυσης των νέων στη γεωργία. Ας μην ξεχνάμε ότι το πλέον οξυμμένο κοινωνικό πρόβλημα του τόπου μας είναι η ανεργία και ιδίως στους νέους ανθρώπους. Η υποστήριξή τους αποτελεί χρέος μας και βασικό άξονα της πολιτικής μας για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την προκήρυξη  του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών ύψους 140 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν περισσότεροι από  8.000 νέοι άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσπαθήσαμε και πετύχαμε να αυξηθούν τα κονδύλια του προγράμματος νέων αγροτών  για να υποστηριχθούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θέλουν να απασχοληθούν στη γεωργία.
Η υποστήριξη των νέων αγροτών θα είναι σημαντική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, προβλέπεται  ότι 2% του συνόλου του προϋπολογισμού  θα δοθεί για την είσοδο νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα.
Ο ανθρώπινος πόρος είναι ο πιο περιορισμένος στη γεωργία και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην Περιφέρεια, αλλά και να φέρουμε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο. Χωρίς τους νέους δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν μπορεί να ενσωματωθεί νέα γνώση και καινοτομία».
 
Δήλωση Χαρακόπουλου
 
Με αφορμή τη δημοσίευση της προκήρυξης για το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255 τ. β΄ 20/12/2013), ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους νέους να καταθέσουν έγκαιρα τους φακέλους για την ένταξή τους στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
 
Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε τα εξής: «Η αναζωογόνηση της υπαίθρου και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, αποτελούν προτεραιότητες της κυβέρνησης. Έτσι, στην προκήρυξη του Προγράμματος Νέων Αγροτών, τα χρήματα από 100 εκατομμύρια ευρώ, που είχαν προβλεφθεί αρχικά, αυξήθηκαν σε 140 εκατομμύρια ευρώ, καθώς βρέθηκαν οι απαιτούμενοι πόροι. Το πριμ πρώτης εγκατάστασης μπορεί να φτάσει τις 20 χιλιάδες ευρώ, ενώ αναμένεται να καλύπτει 8 χιλιάδες νέους αγρότες. Καλώ, λοιπόν, τους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν έγκαιρα τους φακέλους τους καθώς η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 18 Μαρτίου 2014 και λήγει στις 16 Μαΐου 2014.
 
Έχουμε ζητήσει στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η προκήρυξη να γίνεται κάθε χρόνο, ώστε να ωφελούνται περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Να υπενθυμίσω, βεβαίως, ότι στη νέα ΚΑΠ προβλέπεται έως 2% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου να δίνεται σε νέους αγρότες. Στόχος μας είναι ένας δυναμικός και εξωστρεφής πρωτογενής τομέας. Και οι νέοι που επιλέγουν την ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξή του».

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανοιχτή πρόσκληση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανοιχτή πρόσκληση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A6%CE%92-7%CE%98%CE%A9

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

68.784,94 ευρώ σε 22 δικαιούχους στην Π.Ε. Πρέβεζας για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2008
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι από σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, είναι διαθέσιμα για ανάληψη τα ποσά πληρωμής των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2008. Συνολικά καταβάλλονται 3.647.705,23 εκ.  € σε 1.977 δικαιούχους των οποίων η κατανομή φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Τα εν λόγω ποσά αφορούν σε εκκρεμότητες διορθωτικών ενεργειών και ενστάσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/sdip.asp).
Νομός
Πλήθος
Ποσό
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
98
219.384,30
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
19
26.135,19
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
29
34.008,11
ΑΡΤΑΣ
22
31.990,30
ΑΤΤΙΚΗΣ
10
10.513,52
ΑΧΑΪΑΣ
107
205.344,46
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
33
30.853,10
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
16
30.660,95
ΔΡΑΜΑΣ
35
61.128,70
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
44
68.925,54
ΕΒΡΟΥ
15
29.285,12
ΕΥΒΟΙΑΣ
81
142.902,68
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
29
74.445,26
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
10
16.366,04
ΗΛΕΙΑΣ
25
24.417,25
ΗΜΑΘΙΑΣ
4
1.003,40
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18
34.045,85
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
23
57.258,78
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
63
128.693,08
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28
69.493,00
ΚΑΒΑΛΑΣ
58
154.052,67
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14
19.757,50
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
17
19.217,00
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2
4.524,50
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
57
77.892,43
ΚΙΛΚΙΣ
32
70.737,80
ΚΟΖΑΝΗΣ
21
42.414,90
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
34
52.608,50
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
51
101.960,07
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
20
15.311,61
ΛΑΡΙΣΗΣ
52
148.780,55
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
11
21.421,30
ΛΕΣΒΟΥ
140
110.977,80
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4
2.100,80
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
24
49.353,15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25
27.897,80
ΞΑΝΘΗΣ
15
31.732,36
ΠΕΛΛΗΣ
68
96.888,96
ΠΙΕΡΙΑΣ
19
38.032,85
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
22
68.784,94
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
246
578.489,15
ΡΟΔΟΠΗΣ
25
68.857,78
ΣΑΜΟΥ
24
31.287,81
ΣΕΡΡΩΝ
79
136.157,78
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18
43.031,65
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
58
87.208,10
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23
50.959,10
ΦΩΚΙΔΑΣ
40
76.585,15
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
18
41.726,95
ΧΑΝΙΩΝ
38
65.025,34
ΧΙΟΥ
13
17.074,30
Γενικό άθροισμα
1977
3.647.705,23