Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα της ντομάτας – Έρχονται βελτιωμένες ποικιλίεςΑποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα της ντομάτας – Έρχονται βελτιωμένες ποικιλίες

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
Το γονιδίωμα της ντομάτας αποκωδικοποίησε ερευνητική ομάδα 300 γενετιστών από 14 χώρες, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για γευστικότερες και ανθεκτικότερες ποικιλίες το πολύ μέσα σε πέντε χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμα της καλλιεργούμενης ποικιλίας ντομάτας «Heinz 1706» (που  χρησιμοποιείται στην κέτσαπ) καθώς και μίας άγριας ντομάτας.
Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Nature», οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι νέες γενετικές πληροφορίες από  την ανάγνωση του γονιδιώματος θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για εντομοκτόνα καθώς και να διευκολύνουν τις συμβατικές τεχνικές διασταύρωσης και αναπαραγωγής νέων ειδών ντομάτας.
Εκτός αυτού, εκτιμούν ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν μετά την ανακάλυψη στη βιομηχανία τροφίμων, με ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, θα είναι πολύ μεγάλες.
«Τώρα που έχουμε το γονιδίωμα είναι δυνατό να στοχεύσουμε στα γονίδια που ελέγχουν τη γεύση χωριστά από εκείνα που καθορίζουν τη διάρκεια ζωής της ντομάτας στο ράφι. Οπότε στο κοντινό μέλλον μπορούμε να έχουμε ντομάτες που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα έχουν σκούρο κόκκινο χρώμα, είναι γεμάτες φυτοχημικές ουσίες και πολύ πιο γευστικές», τόνισε σε δηλώσεις του ο καθηγητήςGraham Seymour, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.
Ο Δρ. Seymour, όπως και άλλοι ερευνητές, συνεργάζεται ήδη με εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις νέες γενετικές πληροφορίες έτσι ώστε τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια να κυκλοφορήσουν στην αγορά βελτιωμένες ποικιλίες ντομάτας.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η αποκωδικοποίηση του DNA της ντομάτας γεννά φόβους για εκτεταμένες βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις και νέα σειρά μεταλλαγμένων.
ΠΗΓΗ:   econews gr

Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ


Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ

Η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει μια πιο δίκαιη και πιο φιλόδοξη ΚΓΠ


Στη γνωμοδότησή της που υιοθετήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐου στο πλαίσιο της τελευταίας συνόδου ολομέλειας, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική σημασία της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι δήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειών που είναι μέλη της ΕτΠ επιθυμούν την υιοθέτηση μιας πιο δίκαιης ΚΓΠ, που να αφήνει περιθώρια περαιτέρω ρύθμισης.
Εξάλλου, εξαίρουν τη σημασία της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και της εφαρμογής της όσον το δυνατόν πιο κοντά στις κατά τόπους πραγματικότητες.

"Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μείζονες προκλήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος, η διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος και το βιοτικό επίπεδο των γεωργών. Πρόκειται συνεπώς για ένα καίριο ζήτημα για την Ευρώπη, όταν μάλιστα οι γεωργικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 47% της επιφάνειάς της και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια, το 70% των οποίων είναι μικρών διαστάσεων, κάτω από πέντε εκτάρια", δήλωσε ο κ. René Souchon (PSE, Γαλλία) πρόεδρος της περιφέρειας της Auvergne και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το μέλλον της ΚΓΠ που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

Η γνωμοδότηση αναφέρεται στο σύνολο των προτάσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2011 σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2013.

Για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που τίθενται στην ευρωπαϊκή γεωργία, η ΕτΠ εξέφερε τις απόψεις της σχετικά με πολλά μείζονα σημεία της επόμενης ΚΓΠ:
 • την ανάγκη να διατηρηθεί ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός, στο ύψος των υπό διακύβευση θεμάτων, που είναι η ασφάλεια των τροφίμων, η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα όλων των μορφών γεωργίας και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
 • την ανάγκη δημόσιας ρύθμισης των γεωργικών αγορών. Η ΕτΠ ζητά να επανεξεταστούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν σχετικά με την κατάργηση των ποσοστώσεων στους τομείς του γάλακτος και της ζάχαρης, καθώς και των δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων
 • την σταδιακή εφαρμογή της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι τρόποι κατανομής των ενισχύσεων να αποβούν πιο δίκαιοι, δίχως να λησμονούνται οι οικονομικές πραγματικότητες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • τη μείωση των κατωφλίων σταδιακής μείωσης από τα 100.000 ευρώ ενισχύσεων, με ανώτατο όριο 200.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση
 • την περαιτέρω στήριξη των περιοχών με μόνιμους φυσικούς περιορισμούς, με την διάθεση σε αυτές του 10% των πόρων του 1ου πυλώνα της ΚΓΠ
 • τη λήψη πιο ευέλικτων μέτρων περιβαλλοντικού προσανατολισμού
 • τη διατήρηση της σύνδεσης των ενισχύσεων, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές
 • την πρόβλεψη θεματικών υποπρογραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης υπέρ των γεωργικών παραγωγών με επίσημη πιστοποίηση ποιότητας και της γεωργίας των περιαστικών περιοχών
 • τη στήριξη της έρευνας και της αγρονομικής καινοτομίας, με την διάθεση στην προτεραιότητα αυτή του 10% των πόρων του 2ου πυλώνα της ΚΓΠ.

Τα μέλη της ΕτΠ ζητούν επίσης η ΚΓΠ να εφαρμοστεί όσον το δυνατόν πιο κοντά στις κατά τόπους πραγματικότητες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν:
 • ένας ενισχυμένος ρόλος για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην εφαρμογή της ΚΓΠ στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης – ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό – ώστε να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών εδαφών
 • η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην κατάρτιση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-κρατών μελών
 • η δυνατότητα εφαρμογής του περιβαλλοντικού προσανατολισμού σε περιφερειακή κλίμακα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τοπικές κοινωνικοοικονομικές, αγρονομικές και οικολογικές πραγματικότητες, στο πλαίσιο εδαφικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν μετά από διαβούλευση με τους γεωργούς
 • η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία όλων των αγροτικών ζωνών.

Η γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία συνεχίζουν το έργο της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων.

Εξάλλου, η επιτροπή «γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δέχθηκε σε ακρόαση τον κ. René Souchon στις 29 Φεβρουαρίου 2012, εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τους προσανατολισμούς που περιελάμβανε το σχετικό έγγραφο εργασίας και κάλεσε τον κ. Souchon να παρουσιάσει την οριστική γνωμοδότηση. Ο εισηγητής θα παρουσιάσει τη γνωμοδότηση της ΕτΠ κατά την επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Η υιοθέτηση των εκθέσεων στο επίπεδο των επιτροπών δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί πριν από το φθινόπωρο, για την υιοθέτησή τους, σε 1η ανάγνωση, σε επίπεδο συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το νωρίτερο τον Ιανουάριο, μετά τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπεται να συναφθεί τον Δεκέμβριο.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Ενημέρωση των νέων αγροτών του μέτρου 1.1.2 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε. Λάρισας,E-mail
ΕκτύπωσηPDF
H ΠΕΓΔΥ Ενημερώνει τους Νέους Αγρότες για το μέτρο 112
alt


            Το Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε. Λάρισας, στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην προώθηση των κάθε είδους αγροτικών προγραμμάτων θεωρεί καθήκον του να ενημερώσει το αγροτικό κοινό για την εξέλιξη του προγράμματος Νέων Αγροτών μέτρου 112:
            Η διαδικασία υποβολής και πληρωμής των Νέων Αγροτών μέτρου 112 που εντάχθηκαν το 2009 και επανεντάχθηκαν το 2010 (με το μισό ποσό της επιδότησης), αντί να απλοποιείται ώστε να πληρωθούν έγκαιρα οι νέοι αγρότες γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη.
            Συγκεκριμένα η όλη διαδικασία προβλέπει τα παρακάτω στάδια:
            Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την β’ και γ΄ δόση θα γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικών Οικονομιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (φορέας επίβλεψης) ελέγχοντας την εξατομίκευση του ΟΣΔΕ της αντίστοιχης χρονιάς. Στη συνέχεια θα στέλνεται ο φάκελος στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δ/σης (φορέας εφαρμογής). Από εκεί θα αποστέλλεται προς έγκριση για πληρωμή στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος των νέων αγροτών και στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκριση και πληρωμή.
            Ο επιτόπιος έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογής του προγράμματος των νέων αγροτών.
            Όσον αφορά στο έτος 2011, οι Δ/νσεις Αγρ. Οικ των Π.Ε. έχουν ολοκληρώσει το διοικητικό έλεγχο αλλά ο επιτόπιος έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα οι αναντιστοιχίες που προκύπτουν στα στρέμματα και στο είδος της καλλιέργειας (που αποτελεί τον κανόνα) επιλύνονται μόνο με τον επιτόπιο έλεγχο. Στην περίπτωση που προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά στο είδος και στο σύνολο των στρεμμάτων δεν έχει διευκρινιστεί ποια υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τροποποίηση του σχεδίου δράσης του νέου αγρότη.           
            Επιπλέον να επισημάνουμε και την καθυστέρηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου οι περισσότεροι νέοι αγρότες δήλωσαν πως θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις μέσω Σχεδίου Βελτίωσης άνω των 50 χιλ. ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές καλούνται τώρα να δηλώσουν με αίτησή τους την μη πραγματοποίηση των επενδύσεων.
Με όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση και οι οικονομικές συνθήκες αποκαρδιώνουν κάθε νέο γεωργό στη συνέχιση της προσπάθειας. Οι σπασμωδικές, συντεχνιακές ενέργειες και οι τακτικές του διαίρει και βασίλευε αποδιοργανώνουν και αναστέλλουν κάθε έννοια οργάνωσης και αποτελεσματικότητας.
Χρειάζονται λοιπόν άμεσα αποτελέσματα και θεωρούμε αναγκαίο οι διαδικασίες να απλοποιηθούν και η γραφειοκρατία να μειωθεί.  
                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             Ο ΤΑΜΙΑΣ


ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ                          ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ                                           ΠΙΧΛΙΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ    ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΕΓΔΥ)
Τηλ: 2413 511 134 -181 -255                                            24-05-2012

ΠΗΓΗ : e-geoponoi.gr

Σαλιγκάρια: Μετά την τρέλα έρχεται η σύνεση. Στατιστικά στοιχεία


Σαλιγκάρια: Μετά την τρέλα έρχεται η σύνεση. Στατιστικά στοιχεία
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι ανακαλύπτουν στην σαλιγκαροτροφία το «μαγικό» αντίδοτο στη συρρίκνωση του εισοδήματός τους, λόγω κρίσης, αλλά για ν’ ασχοληθεί σοβαρά κάποιος μαζί του θα πρέπει να έχει μεράκι και διάθεση για σκληρή δουλειά.
Το σαλιγκάρι και δη η καλλιέργειά του εδώ και μερικά χρόνια είναι από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις στο διαδίκτυο από ανθρώπους που αναζητούν «απάντηση» στο εργασιακό αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η κρίση.
Στο διαδίκτυο άρχισε να ψάχνει πληροφορίες για εναλλακτικές καλλιέργειες, πριν από μερικά χρόνια και ο 40χρονος σήμερα Παναγιώτης Παναγιωτίδης, ο οποίος «έπεσε» πάνω σε μία ιστοσελίδα για τα σαλιγκάρια κι από τότε άλλαξε όλη του η ζωή.
Εδώ και πολλά χρόνια, ο κ. Παναγιωτίδης ασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη, την πληροφορική, και παρά το γεγονός ότι προέρχεται από αγροτική οικογένεια, όπως εξηγεί ποτέ δεν έτυχε να ασχοληθεί με τη γη. Αυτό μέχρι το 2010, οπότε και άρχισε τις διαδικτυακές αναζητήσεις για μία καλλιέργεια που θα τού επέτρεπε να συμπληρώσει το εισόδημά του.
Αρχή του 40χρονου σ’ αυτή την αναζήτηση, που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο ήταν: «Αν δεν έχεις πού να δώσεις το προϊόν σου, μην ασχολείσαι!».
Επέλεξε τελικά τη σαλιγκαροτροφία και μιλώντας μ’ έναν συγχωριανό του για τα σχέδιά του βρήκε συνοδοιπόρο στο «ταξίδι» του. Μάλιστα, σε αντίθεση με τον ίδιο, ο συνέταιρός του διέθετε δικό του χωράφι, έκτασης 5,5 στρεμμάτων, ενώ η ενασχόλησή του σε εταιρεία ζωοτροφών, έβγαλε πολλές φορές τους δύο φίλους από τη δύσκολη θέση στα προβλήματα που ανέκυπταν κατά τη διάρκεια του στησίματος της κλειστού τύπου μονάδας που έφτιαξαν και τοποθέτησαν το 2011 τις μάνες σαλίγκαρους, βάρους 45 κιλών.
Ο κ. Παναγιωτίδης δεν βιάζεται και δεν είναι υπέρ του εύκολου και ευκαιριακού κέρδους και γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί αργά, αλλά σταθερά βήματα στη νέα του προσπάθεια.
Δαπανώντας, μαζί με το συνέταιρο και φίλο του, συνολικά το ποσό των 1500 ευρώ περιόρισαν τη μονάδα τους σε έκταση 1200 μέτρων, την οποία και μελλοντικά φιλοδοξούν και θέλουν να επεκτείνουν.
Το εγχείρημά τους έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον συγχωριανών και φίλων, τους οποίους και προτρέπουν, όταν ερωτηθούν, να ασχοληθούν κι’ αυτοί με την εκτροφή σαλιγκαριών.
Εκτροφείς δύο «ταχυτήτων»

Υπάρχουν εκτροφείς που απογοητεύτηκαν από τις επιδόσεις των σαλιγκαριών τους κι άλλοι που τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, καθώς βρήκαν στη συγκεκριμένη καλλιέργεια ένα σταθερό εισόδημα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως εξηγεί ο γεωπόνος Αβραάμ Νικολαϊδης, υπεύθυνος του κέντρου «Δήμητρα» στη Δράμα, δεν φταίνε τα σαλιγκάρια αλλά οι ίδιοι ο εκτροφείς, που δεν φρόντισαν να διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται και δεν εισήγαγαν στις μονάδες τους, εκείνους τους γεννήτορες που θα απέδιδαν τα μέγιστα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στη χώρα μας παραμένει αμείωτο και πηγάζει από τη γενικότερη ανάγκη για ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις και παραγόμενα προϊόντα με προοπτική τόσο στην εγχώρια, όσο και εξωτερική αγορά και μάλιστα σε ικανοποιητικές τιμές.
Παραθέτοντάς μας τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πορεία της σαλιγκαροτροφίας στη χώρα μας το 2011, ο κ.Νικολαϊδης επισημαίνει ότι το Μάιο πέρυσι ήταν καταγεγραμμένες συνολικά 151 μονάδες, αν και ο ίδιος θεωρεί ότι υπερβαίνουν τις 220.
Από το σύνολο των καταγεγραμμένων μονάδων, οι 86 είναι ανοικτού τύπου που αντιστοιχούν σε 650 στρέμματα και οι 65 κλειστού, ήτοι 97 στρέμματα. Οι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται οι περισσότερες μονάδες είναι σε Βόρεια και Κεντρική Μακεδονία και λίγες σε Πελοπόννησο.
Αναφερόμενος στα παραγωγικά αποτελέσματα που παρουσίασαν οι εκτροφείς την περίοδο 2010-2011, ο κ.Νικολαϊδης επισήμανε ότι η έρευνα βασίστηκε σε μονάδες στις περιοχές Έβρου, Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας, Δράμας και Σερρών.
Ειδικότερα, σε δείγμα 26 μονάδων ανοικτού τύπου, που αντιπροσωπεύουν 136 στρέμματα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι αποδόσεις τους εμφάνιζαν υψηλή απόκλιση, που κυμαίνεται από 0-3 τόνους/στρέμμα για τα Helix Aspersa Muller και σε 0-400 κιλά/ στρέμμα για τα Helix Aspersa Maxima.
Από το δείγμα των 17 μονάδων κλειστού τύπου, που αντιπροσωπεύουν 17 στρέμματα και πάλι προέκυψε από την έρευνα ότι οι αποκλίσεις στις αποδόσεις ήταν πολύ μεγάλες.
Συγκεκριμένα, τα Helix Aspersa Muller, εμφάνισαν αποδόσεις που κυμαίνονταν από 0-7 τόνους/στρέμμα και τα Helix Aspersa Μaxima από 500 κιλά-2,5 τόνους/στρέμμα.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αμέσως αντιληπτό, όπως μας επισήμανε ο κ.Νικολαϊδης, ότι το είδος Helix Aspersa Maxima εμφανίζει μία πιο σταθερή συμπεριφορά.
Πάντως, όπως έσπευσε να διευκρινίσει, «όλο το θέμα είναι κανείς να διαθέτει την αιτούμενη τεχνογνωσία, αλλά και να προμηθεύεται το γενετικό υλικό εκείνο που θα αποδώσει τα μέγιστα».
Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι διαρκώς οργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, μέσω των οποίων δίνεται και το σχετικό πιστοποιητικό στους συμμετέχοντες.
Συνολικά για την περίοδο 2010-2011, η παραγωγή στη χώρα μας ανήλθε σε 90 τόνους και οι κύριοι προορισμοί του προϊόντος, εκτός της εσωτερικής αγοράς, ήταν η Ιταλία και η Γαλλία.
Ως σημαντικότερο πρόβλημα της σαλιγκαροτροφίας στη χώρα μας, ο κ. Νικολαϊδης προέταξε την απουσία μεταποιητικών μονάδων του προϊόντος, γεγονός που αφαιρεί από τη δυναμική μας στις εξωτερικές αγορές, αφού «αυτοί που πληρώνουν αδρά για την προμήθεια του προϊόντος, τα προτιμούν μεταποιημένα και τυποποιημένα και σαφώς επώνυμα».
Όπως αποκάλυψε, πάντως, δεν αποκλείεται στο προσεχές διάστημα να λειτουργήσουν τουλάχιστον δύο μεταποιητικές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα και μία στην Κρήτη.
Το κόστος λειτουργίας

Σε ό,τι αφορά την ανοικτού τύπου μονάδα, η μέση έκταση που απαιτείται για να στηθεί είναι πέντε στρέμματα, με ετήσια απόδοση 1000 κιλά εμπορεύσιμο σαλιγκάρι και κόστος περί τις 20.000 ευρώ.
Για την περίπτωση κλειστού τύπου μονάδας, η απαιτούμενη έκταση είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα, με το κόστος κατασκευής να ανέρχεται σε 27.000 ευρώ και την απόδοση να υπολογίζεται σε τέσσερις τόνους σαλιγκάρια, ετησίως.
Σε κάθε περίπτωση, η σαλιγκαροτροφία είναι μία ιδιαίτερη παραγωγή και κάθε μελλοντικός εκτροφέας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την υδροδότηση του χωραφιού του, να είναι οπλισμένος με διάθεση για δημιουργία και να έχει υπομονή, αφού το πρώτο εισόδημά του θα έρθει έπειτα από 18 μήνες.
Στο χωράφι πρέπει να υπάρχουν περίφραξη, λαμαρίνες, σύστημα τεχνικής βροχής καθώς και λίπανσης-απολύμανσης, πάσσαλοι, ενώ παράλληλα ο παραγωγός θα πρέπει να προμηθευτεί πιστοποιημένες μάνες, φυτά για διατροφή και πάχυνση, όπως μαρούλι, ηλίανθος, κοκκινογούλι, ιταλικό τριφύλλι, ειδικό δίκτυ εσωτερικής περίφραξης και απολυμαντικά.
Από το δεύτερο χρόνο και μετά, το μόνο που πληρώνει ο παραγωγός είναι τους σπόρους, ενώ το κύριο μέλημά του είναι το “δρόσισμα” των σαλιγκαριών: θα πρέπει καθημερινά να ποτίζει το εκτροφείο για 10 λεπτά της ώρας.
Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, η σημερινή, παγκόσμια τάση της αγοράς είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή του είδους “Helix Aspersa Muller” που αντιπροσωπεύει τη νέα κατεύθυνση στη σαλιγκαροτροφία.
Πάνω από το 80% των εκτροφέων στην Ευρώπη παράγουν το συγκεκριμένο είδος, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και ανθεκτικό για τις συνθήκες του εκτροφείου.
Διακρίνεται για την αναπαραγωγική του ικανότητα (έως 120 αυγά), προσαρμόζεται εύκολα σε συνθήκες εκτροφείου, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και η τιμή του είναι η υψηλότερη παγκοσμίως σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη.
Επισημαίνεται ότι, βάσει ερευνών, το καθαρό εισόδημα ανά στρέμμα εντατικά καλλιεργούμενης έκτασης μπορεί να φτάσει τα 15.000 ευρώ από το δεύτερο χρόνο, σε ετήσια βάση.
Τα σαλιγκάρια πωλούνται περίπου προς 4,50 ευρώ το κιλό στη χονδρική, ενώ “αγγίζουν” ακόμα και τα 9 ευρώ το κιλό στη λιανική πώληση.


Πηγή: cotton farsala -e-geoponoi

Ελληνογερμανική προσπάθεια κατανόησης

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ


ΑΠΟΚΡΙΣΗ 30-5-2012
Ελληνογερμανική προσπάθεια κατανόησης
Πραγματοποιήθηκε (29/5/2012, Καβάλα), με μεγάλη συμμετοχή (ασφυκτικά γεμάτοι οι προβλεφθέντες χώροι στον Μπάτη), η ημερίδα «Ειδικές Μορφές Τουρισμού», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και το Γεν. Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια προσυνεδριακών εκδηλώσεων για την 3η ΕλληνοΓερμανική Συνέλευση που θα γίνει 15-16 Νοε 2012 στη Θεσσαλονίκη.
Με τίτλο «ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Πεδίο ανάπτυξης ΕλληνοΓερμανικής Συνεργασίας» Έλληνες & Γερμανοί που δραστηριοποιούνται σε σχετικά αντικείμενα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και λύσεις που εφάρμοσαν στα προβλήματα που τους παρουσιάσθηκαν.
Έχοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών και πολλαπλών εμπειριών, μίλησαν ο κ. Α. Γιαννακίδης (Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας & Θράκης), ο κ. Κ. Σιμιτσής (Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων & Δήμαρχος Καβάλας), ο κ. H-J. Fuchtel (Υφυπουργός Γερμανίας), ο κ. W. Hoelscher-Obermaier (Γεν. Πρόξενος Γερμανίας) και κα Ε. Τζίμου, η οποία παρουσίασε στοιχεία από την ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Ακολούθησαν συνεδριάσεις που φιλοδόξησαν να καλύψουν ειδικά θέματα, και εστιάσθηκαν σε περιγραφή δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων:
·   Μεταφορά Τεχνογνωσίας-Ανταλλαγή Εμπειριών
·   Προοπτικές για τουρισμό σε αγροτικές περιοχές(Οινικός, Γατρονομικός, Υπαίθρου)
·   Τοπική Αυτοδιοίκηση & Τουρισμός
·   Ανάπτυξη του Τουρισμού σε ορεινές περιοχές και Ορεινά Εθνικά Πάρκα
·   Ανάπτυξη του Τουρισμού σε Υγροβιότοπους
Η ποιο παραγωγική δουλειά έγινε στα εργαστήρια που είχαν προβλεφθεί στους τομείς: Περιπατητικός Τουρισμός, Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Επιστημονική υποστήριξη στον τουριστικό τομέα, Οινικός-Γαστρονομικός τουρισμός & Τουρισμός Υπαίθρου και Χειμερινός τουρισμός-τουρισμός σε Εθνικά Πάρκα.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, όπως και οι Γερμανοί συμμετέχοντες και οι ειδικοί, γνωρίζουν ότι Αγροτουρισμός είναι τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προσφέρονται μόνο από αγρότες, συμπληρωματικά προς τις κύριες αγροτικές εργασίες. Όλα τα άλλα είναι Τουρισμός Υπαίθρου, ή άλλες πρόσφατα εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, όπως οινοτουρισμός κλπ.
Ο εκπρόσωπος της ΠΕΝΑ είχε την ευκαιρία να επισημάνει σημεία αγροτικού ελληνικού ενδιαφέροντος για τον αγροδιατροφικό τομέα και κατά τις συζητήσεις με τον Υφυπουργό τον Εντεταλμένο με την ΕλληνοΓερμανική Συνέλευση κ Hans-Joachim Fuhtel, την Βουλευτή της Γερμανικής Βουλής κα Mechthild Heil (Γεωργία, μεταποίηση & διατροφή) και τους συνεργάτες τους, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες: Διοργάνωσης study visit Ελλήνων Νέων Αγροτών και Γερμανών αγροτών, Συμμετοχής αντιπροσωπείας Νέων Αγροτών Ελλάδος σε σεμινάρια-συνέδρια στην Γερμανία και αντιστρόφως (όπως υποδοχή στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, 6-9 Σεπ 2012 στην Πιερία) καθώς και σχεδιασμός Τεχνικής Βοήθειας.
Η επιτυχής με αλληλοσεβασμό προσέγγιση κρατών προϋποθέτει, πέραν της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων, την πολυεπίπεδη προσέγγιση των δομών (Κοινοβούλια κλπ) των κρατών, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών & επιστημονικών δομών και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Και η προπαρασκευαστική προσπάθεια ήταν επιτυχής.
Η 3η ΕλληνοΓερμανική Συνέλευση (Deutsch-Griechische Versammlung-DGV III) προγραμματίζεται να γίνει στην Θεσσαλονίκη, 15-16 Νοε 2012 (Συντονιστής κ. Χ. Λαζαρίδης, 2310 692115, lasaridis@grde.eu)

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ευέλικτο Χρηματοδοτικό Δάνειο Νέων Αγροτών
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΤΕ BANK


 


Ευέλικτο Χρηματοδοτικό Δάνειο Νέων Αγροτών
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα»Αγρότες»Δάνεια»Επαγγελματικά Δάνεια»Ευέλικτο Χρηματοδοτικό Δάνειο Νέων Αγροτών
Ειδικά σχεδιασμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις ανάγκες ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της ανάπτυξης νέων εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς παραγωγής.
Αφορά επενδύσεις σχετικές με τη νέα γεωργική εκμετάλλευση, όπως αγορά γης, εξοπλισμού και ζωικού κεφαλαίου.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε νέους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.

Βασικά χαρακτηριστικά
 • Καλύπτει μέχρι το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης (25% ιδία συμμετοχή)
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Περίοδος χάριτος έως τρία χρόνια, με καταβολή απλών τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Για τα υπόλοιπα έτη αναπτύσσονται ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Προϋποθέσεις
Καταθετικός λογαριασμός στην ΑΤΕbank στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές επιδοτήσεις και το πριμ πρώτης εγκατάστασης από την ένταξη στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

Διάρκεια
Αγορά:
 • αγροτικής γης μέχρι 20 έτη
 • κτηριακών εγκαταστάσεων μέχρι 15 έτη
 • γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού, εφοδίων κλπ μέχρι 8 έτη
 • ζωικού κεφαλαίου μέχρι 6 έτη 
  

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Απειλούν με νέο... Κούγκι για τη "Δωδώνη"


Απειλούν με νέο... Κούγκι για τη "Δωδώνη"


Σε νέο… Κούγκι είναι διατεθειμένοι να μετατρέψουν την γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη οι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη την Ήπειρο, προκειμένου να την παραδώσουν σε ιδιώτης και δη σε πολυεθνικές βιομηχανίες, όπως διεμήνυσαν στο πανηπειρωτικό κτηνοτροφικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν χθες στην Φιλιππιάδα.
Περίπου εκατό κτηνοτρόφοι, με τα αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν την διασταύρωση στην Παράκαμψη Άρτας για περίπου μια ώρα, έχοντας στο πλευρό τους εκπροσώπους σωματείων και φορέων που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα.
Όσο πλησιάζει η ημερομηνία της 9ης Μαρτίου οπότε κατατίθενται οι προσφορές στον διαγωνισμό που προκήρυξε η Αγροτική Τράπεζα για την πώληση του πακέτου  των μετοχών της, οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας την πολιτική παρέμβαση που θα ματαιώσει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.
Οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση πως προτιμούν να «κάψουν την Δωδώνη, παρά να την παραδώσουν».
Το μοναδικό ίσως πλεονέκτημα των κτηνοτρόφων αλλά και των Ενώσεων σε αυτή την διαδικασία είναι το καταστατικό της εταιρίας που προβλέπει πως αν η ΑΤΕ αποχωρήσει από το μετοχικό σχήμα, θα πρέπει να μεταβιβάσει τις μετοχές της στους υπόλοιπους μετόχους.
Την τήρηση του καταστατικού ζήτησε το μέλος του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Χρήστος Βαγγέλης καλώντας τους Ηπειρώτες πολιτικούς να στηρίξουν το αίτημα.
«Λυπάμαι για τους Ηπειρώτες πολιτικούς πού δεν έχουν καν μπει στον κόπο να διαβάσουν το καταστατικό, γιατί αν το είχαν διαβάζει θα ήξερα ποια είναι η λύση για τη Δωδώνη. Δεν είναι θέμα μνημονίου και της Μέρκελ, αλλά έχει ξεκινήσει από παλιά γιατί η Δωδώνη χαλάει την μανέστρα των υπολοίπων γαλακτοβιομηχανιών, αντιστέκεται στις τιμές και για αυτό προσπαθούν να την απαξιώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Τα σχέδια της ΑΤΕ για την Δωδώνη δεν πρόκειται να περάσουν», τόνισαν ο εκπρόσωπος του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μιχ. Τζίμας και ο Γ. Γ. του Αγροτικού Συλλόγου Αγρινίου Κωνσταντίνος Κατσαούνης. «Ο κόσμος θα πεινάσει αν πουληθεί η Δωδώνη», τόνισε.
«Δεν θα μας πάρουν το ψωμί, θα την κάψουμε, ο νέος αγοραστής θα βρει αποκαΐδια» υπογράμμισε ο κτηνοτρόφος Κώστας Τσίρκας που κατηγόρησε τον Υπουργό Οικονομικών ότι δεν δέχεται να έρθει σε επαφή με τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου.
Τις επιπτώσεις στο εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων της Ηπείρου αλλά και στους νέους κτηνοτρόφους ιδιαίτερα, σημείωσαν ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και ο πρόεδρος της Ένωσης  Νέων Αγροτών Πρέβεζας, Λεωνίδας Ράβανος.
Στο συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων συμμετείχαν το Σωματείο Γεωπόνων αλλά και το Παράρτημα Ηπείρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, με τους εκπροσώπους τους Βαγγέλη Νάνο και Γιώργο Τσακανίκα να επισημαίνουν όχι μόνο τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
«Θα γίνει αντικείμενο κερδοφορία και αντί για ποιοτικό προϊόν θα φέρουν γάλα σκόνη, όπως γίνεται με τους χυμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νάνος.
Το παρών έδωσε και ο περιφερειακός σύμβουλος της «Αριστερής παρέμβασης Ηπείρου» Νίκος Ζήκος, καταγγέλλοντας τις παρατάξεις Καχριμάνη και Αργυύρη για την στάση τους, ενώ ζήτησε έμπρακτή στήριξη από τους δήμους που είχαν εκδώσει ψηφίσματα κατά της πώλησης της επιχείρησης.
Στο πλευρό τον κτηνοτρόφων βρέθηκαν και εργαζόμενοι των Οργανισμών Εργατικής εστίας και Κατοικίας, αλλά και ο πρόεδρος του εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, που για μια ακόμη φορά στήριξε το αίτημα των κτηνοτρόφων να παραμείνει η εταιρία σε Ηπειρώτικα χέρια.
Να διατηρηθεί το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ζήτησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων της γαλακτοβιομηχανίας Χρήστος Γεωργίου, ενώ την στήριξή του εξέφρασε και ο Δήμαρχος Ζηρού Δημήτρης Γιολδάσης.

Τήρηση του καταστατικού ζητά η ΕΑΣΙ
Την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΤΕ στους φυσικούς  της φορείς στην λογιστική αξία ή στην αξία η οποία θα προκύψει από κοινά αποδεκτή αποτίμηση, ζητά κε νέου η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, εκφράζοντας την στήριξή της στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει σε κάθε επίδοξο αγοραστή την δικαστική εκρεμμότητα για το 7,7% των μετοχών.
«Καλούμε την ΑΤΕ και κατ’ επέκταση την πολιτεία να εφαρμόσει την ιδρυτική πράξη της βιομηχανίας η οποία ισχύει μέχρι σήμερα προκειμένου να μεταβιβαστεί το ποσοστό της ΑΤΕ στους φυσικούς  της φορείς στην λογιστική αξία ή στην αξία η οποία θα προκύψει από κοινά αποδεκτή αποτίμηση  όπως έχουμε προτείνει επανειλημμένα. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί τόσο ο χαρακτήρας της εταιρείας αλλά και οι υπεραξίες θα παραμείνουν στην Ήπειρο και κατ επέκταση στους κτηνοτρόφους όπου δηλαδή ανήκουν πραγματικά.
Παράλληλα κάνουμε γνωστό προς πάσα κατεύθυνση ότι ο δικαστικός αγώνας για την επιστροφή του 7,7% το οποίο απέκτησε η ΑΤΕ παράνομα από τις Ε.Α.Σ. μετόχους θα συνεχιστεί μέχρι την αποκατάσταση της αδικίας κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι επίδοξοι αγοραστές οι οποίοι έχουν κατά νου να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία δεδομένου του ότι η ΑΤΕ πουλάει κάτι το οποίο δεν της ανήκει
Σε αυτό  τον δίκαιο αγώνα ο οποίος θα είναι διαρκείας μέχρι την τελική δικαίωση ζητάμε την συμπαράσταση όλων των φορέων  αλλά και ολόκληρης της Ηπειρωτικής Κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΑΛΑΤΣΗ από την Ελευθερία

Εκσυγχρονισμός και μάθηση για τους νέους αγρότες


Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας

Εκσυγχρονισμός και μάθηση για τους νέους αγρότες
Τις τελευταίες μέρες και λόγο των άσχημων καιρικών συνθηκών, πολλές αγροτικές καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές με τους επαγγελματίες να βρίσκονται σε μεγάλη απόγνωση και το κράτος να ‘’σφυρίζει’’ αδιάφορο.
Ο κ. Λεωνίδας Ραβανός, πρόεδρος του συλλόγου Νέων Αγροτών Πρέβεζας μίλησε στην εφημερίδα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, αλλά και τις ενέργειες που έχει κάνει ο σύλλογος από το 2010 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα
‘’Σκοπός μας είναι η ενημέρωση και η βοήθεια σε κάθε αγρότη της περιοχής μας, καθώς και η διασφάλιση των συμφερόντων μας’’ τόνισε ο κ. Ραβανός.
Μάλιστα στις τελευταίες άσχημες καιρικές συνθήκες πολλές από τις καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές ανυπολόγιστης αξίας, με τον αγροτικό κόσμο να είναι πραγματικά σε απόγνωση και το κράτος να μην προσφέρει καμιά ουσιαστική βοήθεια.
Τα προβλήματα που εστιάζουν το τελευταίο διάστημα οι αγρότες έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις που δίνει ο ΕΛΓΑ, ο οποίος δίνει ως αποζημίωση χρήματα για 3 τόνους ανά στρέμμα στα εσπεριδοειδή, άσχετα με τους πόσους τόνους καλλιέργειας έχει ο κάθε αγρότης με αποτέλεσμα οι αποζημιώσεις να μην είναι σωστές.
‘’Ο ΕΛΓΑ λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρία. Προκαταβάλεις τα χρήματα, ανά στρέμμα, βάση δήλωσης και όταν υποστείς οποιαδήποτε ζημιά αποζημιώνεσαι. Όταν όμως μπαίνουν πλαφόν οι 3 τόνοι, δεν αποζημιώνεσαι σωστά. Αν είναι έτσι να πάμε σε μία ιδιωτική εταιρία, η οποία θα μας δίνει αυτά που δικαιούμαστε αναλογικά’’ είπε ο κ. Ραβανός, για να συνεχίσει ‘’το θερμοκήπιο είναι προαιρετικό στον ΕΛΓΑ, αν θέλεις το δηλώνεις ή όχι. Αν κάνεις δήλωση και το δηλώσεις ο ΕΛΓΑ δεν ασφαλίζει το νάϋλον και την κατασκευή. Στις τελευταίες άσχημες καιρικές συνθήκες πολλά θερμοκήπια υπέστησαν ζημιές. Για αυτά ο αγρότης δεν αποζημιώνεται. Άρα τον οδηγούν σε απόγνωση’’.
Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα όσο πιο πολύ μπορεί, για να υπάρχει φθηνό προϊόν προς τους καταναλωτές, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των νέων αγροτών Πρέβεζας.
Ο κ. Ραβανός ωστόσο είπε ότι το κατά το παρελθόν έχουν γίνει ‘’εγκλήματα’’ με τις αποζημιώσεις που έδινε ο ΕΛΓΑ σε αγρότες που δεν δικαιούταν αποζημίωση και ότι τώρα προσπαθεί να βγάλει τα ‘’σπασμένα’’ των περασμένων ετών.
‘’Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε νέοι αγρότες δεν φταίμε σε τίποτα να πληρώνουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας περνάει μία τεράστια οικονομική κρίση. Αν δεν βοηθηθούμε τώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στον αφανισμό’’ τόνισε ο κ. Ραβανός.
Ο σύλλογος Νέων αγροτών Πρέβεζας απαριθμεί 50 μέλη, αλλά στόχος του Δ.Σ. είναι ο αριθμός των μελών να αυξηθεί, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την γεωργία.
Ωστόσο όπως δήλωσε ο. Ραβανός όλοι οι νέοι αγρότες πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις καλλιέργειές τους καθώς και να κάνουν σεμινάρια που πραγματοποιούνται προκειμένου οι καλλιέργειες να είναι πιο σωστές και το αποτέλεσμα να είναι θετικό.
‘’Αυτή την στιγμή υπάρχουν προγράμματα που αφορούν τους νέους αγρότες και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων τους, ωστόσο οι στρόφιγγες των τραπεζών έχουν κλείσει. Θα πρέπει το κράτος να κοιτάξει πως μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες’’ είπε ο πρόεδρος των νέων αγροτών Πρέβεζας.
Τέλος ο κ. Ραβανός μίλησε και για την δημιουργία μόνιμου χώρου όπου οι αγρότες θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, ωστόσο αυτό το θέμα αν και εγκρίθηκε από τον δήμο Πρέβεζας, η Περιφέρεια Ηπείρου έβαλε φρένο, κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξει, προκειμένου οι πολίτες να έχουν φθηνά και καλά προϊόντα στο τραπέζι τους. 
ΠΗΓΗ :reporternews.gr

Ενδιαφέρον και προβληματισμός των Νέων Αγροτών για το μέλλον της ΚΓΠ


Ενδιαφέρον και προβληματισμός των Νέων Αγροτών για το μέλλον της ΚΓΠ

λια
Το έντονο ενδιαφέρον των Νέων Αγροτών εκδηλώθηκε με την ευρεία συμμετοχή κυρίως Νέων Αγροτών από όλη την Ελλάδα, στην ημερίδα «Κοινή Γεωργική Πολιτική» που οργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, σε συνδιοργάνωση με την HELEXPO και την ΕΝΑ Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του ΑΓΡΟΡΑΜΑ, το Σάββατο, 5 Φεβ 2011, μέσα στην Zootechnia, στην Θεσσαλονίκη.
Την εκδήλωση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 στην αίθουσα Corona, χαιρέτισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλης Κανάκας, ενώ, από τους επτά Βουλευτές-Γεωτεχνικούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τίμησε με την παρουσία του την ημερίδα ο βουλευτής κ. Γ. Ιωαννίδης.
Η ημερίδα, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη,  προσεγγίσθηκε για την ΚΓΠ από τον Ευρωβουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη και για την Τοπική Ανάπτυξη από τον συντ. καθηγητή κ. Γεώργιο Δαουτόπουλο. Στην υποστήριξη της ημερίδας βοήθησαν ο κ. Παναγιώτης Γκιοργκίνης, η κα Αθηνά Μιχαηλίδου, η κα Όλγα Παναγιωτίδου, ο κ. Άκης Γιάτσογλου, ο κ. Σάκης Καμάρης και ο κ. Βασίλης Στεργιούλας.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν οι: Β. Γιαννόπουλος (πρόεδρος ΠΕΝΑ), Ο. Γαβρανίδης (παλαιός Πρόεδρος), Ι. Ζαφείρης (Αντιπρόεδρος ΠΕΝΑ) , Π. Γκιοργκίνης (Ταμίας ΠΕΝΑ), Β. Κόλλιας (Ειδικός Γραμματέας ΠΕΝΑ), Λ. Σταμπολίδης (ΕΝΑ Πέλλας), Γ. Μαρθάρης (ΕΝΑ Σερρών), Τ. Μακρής (ΕΝΑ Λάρισας), Λ. Ραβανός (ΕΝΑ Πρέβεζας), Ν. Αγγελόπουλος (ΕΝΑ Ημαθίας), Α. Καρβέλας (ΕΝΑ Αττικής), Σ. Βογιατζής (ΕΝΑ Θεσσαλονίκης), Κ. Δρίτσας (ΕΝΑ Βοιωτίας), Χ. Παπαδημητρίου (ΕΝΑ Ροδόπης), Κ. Λιάμας (ΕΝΑ Κοζάνης), Γ. Τσόλης (ΕΝΑ Αιτωλο-Ακαρνανίας), Κ. Αυλής (ΕΝΑ Αργολίδας), Ρ. Αρβανιτίδης (ΕΝΑ Ξάνθης), Δ. Κυριακούλης (ΕΝΑ Καρδίτσας), Ν. Οικονομόπουλος (ΕΝΑ Ηλείας), Λ. Αδαμάκης (ΕΝΑ Εβρου), Σ. Τσιλιγκάκης (ΕΝΑ Ηρακλείου), Χ. Τσαγκαρούλιας (ΕΝΑ Αχαΐας), Κ.Λαμπέλης (Μυτιλήνη), Δ. Κύρκου (Φλώρινα), Α. Γκαγκιλής (Γρεβενά), Π. Γαλανός (Πιερία), Α. Βούρτση (Κέρκυρα), Π. Καραϊσκος (Φθιώτιδα), Χ. Αθανασιάδης (ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση), Α. Βασιλακάκης, Ε. Μαλούπα, Κ. Παυλίδης, Α.Καλογιαννίδης, Α.Τζικούλης, Γ.Τζιότζιος, Τ.Γκουλέτσας, Δ.Μπαζάνας, Π.Κυρμανίδης, Κ.Βαρσαμής, Σ.Δελεφέρης, Α.Μπρόζος, Μ.Μαδεμλής, Δ.Κύρκου, Γ.Παλάτος, Χ.Χατζόπουλος, Χ.Τσαγκαρούλιας, Ν.Ζαφειρούλης, Ν.Παυλονάσιος, Σ. Νικητόπουλος και άλλοι.
Η ΠΕΝΑ ανακοίνωσε την επόμενη πανελλήνια διοργάνωση της στην Αθήνα, στις 13 ΜαΊου 2011, στα πλαίσια της AGROQUALITY Festival (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Αθηνών), με θέμα «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & Αγροτουρισμός», ενώ ήδη προετοιμάζεται το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών τον Σεπ 2011.

Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά που παρουσίασε ο Ευρωβουλευτής κ Σπύρος Δανέλλης οι Νέοι Αγρότες επεσήμαναν:
1.           Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρ. Επιτροπής που έχουμε στα χέρια μας είναι «αρκετά γενικές», χωρίς καμιά αναφορά σε ποσά που θα διατεθούν για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 ή για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα ποσά μεταξύ των κρατών μελών.
2.           Ακόμα και η καλύτερη Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική μπορεί να εξουδετερωθεί από μια εθνική πολιτική που βάζει «τρικλοποδιές» στις δημιουργικές δυνάμεις.
3.           Πρέπει να επανεξετασθούν με προσοχή όλα τα εθνικά μέτρα πολιτικής που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν με την γεωργία και την ύπαιθρο.
4.           Η ΚΓΠ πλέον στοχεύει στην στήριξη των ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, καθώς και στην ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των φυσικών πόρων, χωρίς μέχρι σήμερα να ορίζεται η έννοια του ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΗ.
5.           Η ΚΓΠ στοχεύει στην στήριξη των ΜΙΚΡΩΝ εκμεταλλεύσεων καθώς και στην επιβολή ΑΝΩΤΑΤΟΥ ορίου για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
6.          Όλες οι δράσεις της ΚΓΠ διαπνέονται από την διάθεση για αξιοποίηση κάθε δυνατής ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ (πχ παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών & κτηνοτροφία, για τοπικές αγορές, με συνοχή μεταξύ αγροτικής ανάπτυξης και άλλων πολιτικών της ΕΕ).
7.           Διαμόρφωση συνθηκών ώστε να προσελκυσθούν Νέοι Αγρότες, που με την σειρά τους μπορούν να προσδώσουν δυναμισμό, καινοτομία & γνώση, ώστε μια εκμετάλλευση να μπορεί να είναι βιώσιμη, ακόμη και σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού.
8.           Η ανακοίνωση της ΚΓΠ από την ΕΕ δίνει έμφαση στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και στην διαφοροποίηση, πολυαπασχόληση.
9.           Με δεδομένο ότι θα ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, προβλέπεται ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ για την μετάβαση στο νέο καθεστώς της ΚΓΠ, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η διάρκειά της.
10.       Η Κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει ΠΟΛΥ τον αγροτικό τομέα, όπου μεταξύ άλλων πρέπει να υιοθετηθούν πρακτικές που θα συμβάλλουν στον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και να εξασφαλισθεί η ενεργός καταπολέμηση, με την αποθήκευση CO2 στο έδαφος, και ακόμα καλύτερα στον ξυλώδη ιστό των δένδρων.
11.       Η Ελλάδα θα πληγεί περισσότερο από τις βόρειες χώρες από την κλιματική αλλαγή (ξηρασία, μείωση καλλιεργητικού κύκλου, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) και πρέπει ο κάθε αγρότης να επιλέξει προσαρμοσμένες καλλιεργητικές πρακτικές, ανθεκτικές ποικιλίες & φυλές κλπ.
12.       Λόγω της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αναπτυχθούν οικονομικές δραστηριότητες που να αποφέρουν συμπληρωματικό εισόδημα, όπως η ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ και ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (σσ. Αφού επιτέλους η ελληνική πολιτεία αποφασίσει, 22 χρόνια μετά τις πρώτες επενδύσεις στον Αγροτουρισμό, να ξεκαθαρίσει το θεσμικό κενό, και να αποδώσει τον Αγροτουρισμό, μόνο στους αγρότες, αφού για όλους τους άλλους είναι ο Τουρισμός Υπαίθρου, ο Οικοτουρισμός, ο Ορεινός Τουρισμός κλπ. Και να σκεφθείς ότι κύριο αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι ο αστικός τρόπος ζωής).
13.       Η βασική εισοδηματική ενίσχυση στην ΚΓΠ μετά το 2013 θα στηρίζεται στην μονάδα έκτασης. Προβλέπονται όμως ειδικές άμεσες ενισχύσεις σε περιοχές που θα μειονεκτούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, συμπληρωματικά για τις μειονεκτικές περιοχές, αν και δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια αυτών των ενισχύσεων.
14.       Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ και η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ των διατροφικών κυρίως προϊόντων πρέπει να είναι ένας ενιαίος άξονας στην Αγροτική Ελλάδα.
15.       Είναι σημαντικό να επαναπροσδιορισθεί η δυναμική που θα μπορούσε να προσδώσει η ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ στην Ελληνική Αγροτική Οικονομία, η οποία επιβαρύνει λιγότερο από κάθε άλλη το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην καταπολέμησή του.
16.       Η ελεγχόμενη και υπεύθυνη βόσκηση κάνει καλή διαχείριση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ενισχύει την ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ και ευνοεί την ανάπτυξη της ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, επιταχύνοντας έτσι την δέσμευση άνθρακα στο έδαφος.
17.       Η αιγοπροβατοτροφία εξασφαλίζει επιπλέον την ανθρώπινη παρουσία στις απομακρυσμένες & ορεινές περιοχές και δίνει όλες τις προσδοκώμενες από την ΚΓΠ συνέργειες στον αγροτικό τομέα.
18.       Η ΚΓΠ εστιάζεται στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΓΡΟΤΗ στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, η οποία είναι πολύ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, και πολύ ποιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, από την προσφορά αγροτικών προϊόντων, που ίσως να μην έχουν ζήτηση.
Ο αγαπητός καθηγητής κ. Γεώργιος Δαουτόπουλος έδωσε, με χαρακτηριστικά στοιχεία, ελπίδες τοπικής αγροτικής ανάπτυξης ακόμα και στην σημερινή κρίση, απλά καλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες από την προσαρμογή της τοπικής παραγωγής, μειώνοντας τα τροφοχιλιόμετρα που κάνει ένα τρόφιμο μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας.
Η αγροτική γη, που τώρα τελευταία συνεχώς χάνεται (συνήθως χτίζεται, και χάνεται από την αγροτική χρήση) μπορεί να πολλαπλασιάσει την απόδοσή της με την αναζωογόνηση της από τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς.
Ο κρατικά χρηματοδοτούμενος συνδικαλισμός είναι απών και οι κρατικά ενισχυόμενοι συνεταιρισμοί έχουν αδρανοποιηθεί στους τομείς που έπρεπε να είναι δυναμικοί και που θα έπρεπε να δίνουν διέξοδο των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, όπως τα δημοπρατήρια και οι Αγροτικές Αγρορές.
Οι Αγροτικές Αγορές δεν υπάρχουν, εκτός από τις πολύ πετυχημένες λειτουργίες των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Οι Αγροτικές Αγορές θα έπρεπε να δέχονται μόνο τοπικούς αγρότες-παραγωγούς (σε πιθανή ακτίνα 100 χιλιομέτρων για εποχιακά προϊόντα), για να επιτελέσουν τον σκοπό τους, και να συμπιέσουν πραγματικά τις τιμές, ενώ θα ωφελούνται σημαντικά οι αγρότες καλλιεργητές-εκτροφείς.
Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Β. Γιαννόπουλος προσκάλεσε τον καθ. Γ. Δαουτόπουλο σε συνεχή συνεργασία με τις πολύ θετικές του προτάσεις.
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382