Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για την εξισωτική

Σε συνέχεια του από 20/8 δελτίου τύπου και ύστερα από αιτήματα πολλών παραγωγών, προκειμένου να υλοποιηθεί νέα αξιολόγηση και πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 για τις περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ελλείψεις δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιπρόσθετων δικαιολογητικών, δια μέσου των ΕΑΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνων των παραγωγών που δεν πληρώθηκαν την Εξισωτική αποζημίωση έτους 2011, παρατείνεται μέχρι 10.09.2012.
Εν συνεχεία και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζή».

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ