Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Στο σχέδιο νόμου «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους ύστερα από αίτημα των φορέων των παραγωγών αγροτών (τόσο συμβατικών αγροτών όσο και βιοκαλλιεργητών), να προσδιορίζουν δημοτικούς χώρους όπου θα λειτουργούν αγορές παραγωγών.

Προσθήκη- Τροπολογία
Στο σχέδιο νόμου «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος- Νέα Εταιρική Μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους ύστερα από αίτημα των φορέων των παραγωγών αγροτών (τόσο συμβατικών αγροτών όσο και βιοκαλλιεργητών), να προσδιορίζουν δημοτικούς χώρους όπου θα λειτουργούν αγορές παραγωγών.
Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το αίτημα των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών για την λειτουργία της αγοράς δίχως μεσάζοντες. Η απευθείας διάθεση της τροφής και τα κινήματα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας γύρω από αυτό το ζήτημα, αναδεικνύουν τις στρεβλώσεις στην αγορά, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού, το δομικό ολιγοπώλιο που υφίσταται καθώς και νομοθετικές ελλείψεις και δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήματος. Με αυτή την πρόταση επιδιώκεται η οργάνωση της άμεσης επαφής του παραγωγού και του καταναλωτή, η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά ελληνικά αγροτικά καταναλωτικά προϊόντα καθώς και το κλείσιμο της ψαλίδας στις τιμές παραγωγού- καταναλωτή.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν περισσότερες από 20.000 νομικά κατοχυρωμένες αγορές αγροτών. Στη χώρα μας λειτουργούν 42 Αγορές Βιοκαλλιεργητών σε όλη την Επικράτεια και 1 Αγορά Αγροτών στη Θράκη, παρόλο που θεωρούνται παράνομες, διότι δεν υφίσταται νομοθεσία που να τις κατοχυρώνει.
Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες ώστε να υπάρξει νομικό πλαίσιο για αγορές παραγωγών αγροτών και για αγορές βιοκαλλιεργητών ειδικότερα, που λειτουργούν ήδη εδώ και 18 χρόνια αυτόνομα. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργών. Το πλαίσιο λειτουργίας τους θα καθοριστεί από Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας κι έπειτα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Η πρόταση αυτή νομικής κατοχύρωσης της άμεσης διάθεσης της τροφής, αποτελεί βασικό άξονα της αγροδιατροφικής πολιτικής της χώρας μας.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται ήδη σχετικά με τις αγορές των βιοκαλλιεργητών, ενώ εκκρεμεί η θεσμοθέτησή τους παρά την ύπαρξη και υφιστάμενη εφαρμογή πρότυπου ΕΛΟΤ για την λειτουργία τουςι. 

Προσθήκη- Τροπολογία
Άρθρο.......
1. Στην επικράτεια της χώρας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν αγορές παραγωγών, ως μια νέα μορφή αγοράς, αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη μορφή αγοράς, όπου συμμετέχουν αμιγώς παραγωγοί και έκαστος διαθέτει τα ιδίας παραγωγής προϊόντα του. Ειδικότερα, μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν αγορές βιοκαλλιεργητών, όπου συμμετέχουν αμιγώς βιοκαλλιεργητές και έκαστος διαθέτει τα ιδίας παραγωγής πιστοποιημένα, πρωτογενή ή μεταποιημένα, προϊόντα βιολογικής γεωργίας.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργείων, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς των παραγωγών και βιοκαλλιεργητών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ως προς: α) τον ακριβή ορισμό της αγοράς παραγωγών και της αγοράς βιοκαλλιεργητών, β) την υποδομή οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών βάσει της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας,  γ) τη διοικητική διάρθρωση του συστήματος, δ) τη διαδικασία ίδρυσης των αγορών, ε) τους δικαιούχους αδείας συμμετοχής, τη διαδικασία έκδοσης αδείας συμμετοχής και τους όρους προσέλευσης στην αγορά, στ) την οργάνωση των αγορών ως προς τη χωροθέτηση κάθε αγοράς, τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη σύνθεσή της ως προς παραγωγούς και προϊόντα προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια, ποικιλία και ποιότητα των προϊόντων προς διάθεση, ζ) τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς που μπορεί να προβλέπεται σύμφωνα με Εθνικό Πρότυπο από τον ΕΛΟΤ, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών δημιουργίας Προτύπων, η) τον έλεγχο των αγορών, των συμμετεχόντων και των προϊόντων προς διάθεση και την εποπτεία του συστήματος και θ) τις παραβάσεις των συμμετεχόντων και των αρμόδιων φορέων για τις αγορές, και τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Διαχείριση νερών από τους Νέους Αγρότες Πιερίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-3-2012

Διαχείριση νερών από τους Νέους Αγρότες Πιερίας

Την τακτική Δευτέρα, 2 Απρ 2012, στις 20.00, στον συνεδριακό χώρο ΕΚΑΒΗ (Δημοτικός Κήπος Κατερίνης) η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, οργανώνει συνάντηση-συζήτηση για την «Διαχείριση Νερών».
Οι Νέοι Αγρότες, με αυξανόμενη δυσφορία, αντιλαμβάνονται ότι ένα από τα βασικά μέσα της αγροτικής παραγωγής γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει, επί τέλους, κανόνες διαχείρισης και κυρίως χρήσης, δυστυχώς με σχεδόν πλήρη απουσία των κυρίων χρηστών του, των αγροτών. Η γεωργία αξιοποιεί το 85% περίπου των διαθέσιμων νερών.
Τα κύρια μέσα αγροτικής παραγωγής είναι, απλουστευμένα, ο ήλιος, ο αέρας, το νερό και το έδαφος. Ο κύριος όγκος αγροτικής παραγωγής είναι τα τρόφιμα. Ο καθένας μας χρειάζεται από 2 έως 4 λίτρα νερό για τις ανάγκες του. Όμως χρειάζονται 2-5.000 λίτρα νερό για την παραγωγή της καθημερινής διατροφής του καθένα μας.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να εξασφαλισθούν οι κανόνες διαχείρισής του, ενώ πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η χρήση του. Ιδιαίτερα σήμερα που όπως φαίνεται η Ελλάδα δείχνει σημάδια έναρξης ερημοποίησης. O “μπλε χρυσός”, όπως αποκαλείται, θα είναι η αιτία πολέμων την 3η χιλιετία λόγω της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων και επειδή κάθε κράτος θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον αποκλειστικό τους έλεγχο. Τα επιφανειακά και υπόγεια αποθέματα γλυκού νερού στερεύουν επικίνδυνα. Παρά τη σημασία του, το νερό κατασπαταλάται και υποβαθμίζεται σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας προβληματίζεται πολύ για τις εξελίξεις και γι’ αυτό οργάνωσε την συνάντηση-συζήτηση με την συνδρομή της κεντρικής υπηρεσίας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ) και την τοπική υπηρεσία εφαρμογής (Τμήμα Περιβ’άλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας) με συντονιστή από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ.
Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν στην ανάγκη αγροτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να παράγουν περισσότερα προϊόντα διατροφής με λιγότερο νερό, μειώνοντας τόσο την διατροφική σπατάλη και εφαρμόζοντας μια πιο βιώσιμη διατροφή, όσο και νέες ποικιλίες που δεν χρειάζονται πολύ νερό για την παραγωγή τους.
Την Δευτέρα, 2 Απρ 2012, στις 20.00, στον συνεδριακό χώρο ΕΚΑΒΗ Κατερίνης, η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, εκτιμά ότι θα έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πάνω στην «Διαχείριση Νερών».


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Reporters News: Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας

Reporters News: Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας: Εκσυγχρονισμός και μάθηση για τους νέους αγρότες Τις τελευταίες μέρες και λόγο των άσχημων καιρικών συνθηκών, πολλές αγροτικές καλλιέργ...

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Αγροτική Αγορά στην Κούλουρα Ημαθίας

                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-3-2012

Αγροτική Αγορά στην Κούλουρα Ημαθίας

Η Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας προσκαλεί όλους σε μια πειραματική-πιλοτική ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΩΝ στην Κούλουρα Ημαθίας (από Θεσσαλονίκη, πριν την έξοδο Βεροίας, στην έξοδο Κούλουρας της Εγνατίας οδού) την Κυριακή, 1 Απρ 2012, από τις 08.00 έως 13.00.
Με πρόσφατες-νωπές επισημάνσεις από την συνάντηση των Νέων Αγροτών στην Βέροια στις 16-3-2012, με τους Ευρωβουλευτές: Γ. Παπαστάμκο (αντιπρόεδρο του Ευρω-Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας), Σ. Δανέλλη, Γ. Τούσα, Μ. Τρεμόπουλο (τέως Ευρωβουλευτή) και Α. Ροντούλη (βουλευτή), οι Νέοι Αγρότες αναζητούν εναγωνίως την μετεξέλιξη του «κινήματος της πατάτας» της 25-2-2012, σε μόνιμες θεσμικές δομές ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, με υποδομές που θα εξασφαλίζουν και χωροθετούν οι Δήμοι για Αγρότες-Παραγωγούς ή Συνεταιρισμούς.
Η εμπειρία υπάρχει από τις πετυχημένες λειτουργούσες Αγορές Βιοκαλλιεργητών και τις μελέτες που έχουν δημιουργήσει.
Η σταθερή, συνεχής, συνεπής, ποιοτική ροή αγροτικών προϊόντων προς τους καταναλωτές μπορεί να εξασφαλίζεται στο μέλλον μόνον εφ’ όσον οι καταναλωτές οργανωθούν με Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς και οι αγρότες οργανωθούν με λειτουργούντες αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ έχει δεί την πετυχημένη λειτουργία Δημοπρατηρίων, που λειτουργούσαν ως πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί (2-2500 αγροτών).
Ο κ. Νίκος Αγγελόπουλος (6978338698), πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ημαθίας, που μετείχε σε Επίσκεψη Μελέτης σε Δημοπρατήριο στις Βρυξέλλες, και συνδιοργάνωσε τις εκδηλώσεις με τους Ευρωβουλευτές, πιστεύει ότι όσο ποιο γρήγορα μετεξελιχθεί το κίνημα της πατάτας σε πραγματικές λειτουργούσες ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ τόσο γρηγορότερα θα υποστηριχθούν οι πολίτες στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Από 8:00 έως 13:00 Νέοι Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα διαθέσουν τα γεωργικά τους προϊόντα σε τιμές παραγωγού στο κοινό. Πατάτες, κηπευτικά, ελαιόλαδο, ρύζι, και λεμόνια είναι μερικά μόνο από τα γεωργικά προϊόντα που θα διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό, ενώ η ποικιλία συνεχώς μεγαλώνει. Η διάθεση των προϊόντων θα γίνει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας και οι Νέοι Αγρότες προσκαλούν όλους στην 1η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, στην Κούλουρα Ημαθίας (από Ιωάννινα, αμέσως μετά την έξοδο Βεροίας, στην έξοδο Κούλουρας της Εγνατίας οδού) την Κυριακή, 1 Απρ 2012, από τις 08.00 έως 13.00( 6978338698).


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Ε.Ν.Α.) ΗΜΑΘΙΑΣ Αγροτικά προϊόντα σε τιμές παραγωγού χωρίς μεσάζοντες

 
         ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Αγροτικά προϊόντα σε τιμές παραγωγού χωρίς μεσάζοντες

Με πρωτοβουλία της  Ένωσης Νέων Αγροτών Ημαθίας διοργανώνεται την Κυριακή 1 Απριλίου 2012 η 1η Αγορά Αγροτών(παραγωγών) στην περιοχή της  λαχαναγοράς της  Κουλούρας (κόμβος κουλούρας).Στα 200 μέτρα έχει στάση για δρομολόγια απο βέροια για λαχαναγορά της κουλούρας,και η εγνατία οδός στον κόμβο κουλούρας είναι μόλις 100 μέτρα.
Από τις 8:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι νέοι αγρότες από όλη την Ελλάδα θα διαθέσουν τα γεωργικά τους προϊόντα σε τιμές  παραγωγού στο κοινό. Πατάτες, κηπευτικά, ελαιόλαδο,ρύζι, και λεμόνια είναι μερικά μόνο από τα γεωργικά προϊόντα που θα διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό, ενώ  η λίστα με τα προϊόντα αναμένεται να μεγαλώσει.
Η διάθεση των προϊόντων θα γίνει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Η ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Ε.Ν.Α.) ΗΜΑΘΙΑΣ

Την Τρίτη 27 Μαρτίου, στις 10.30 το βράδυ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ»
ΤΗΣ ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ                                                         Ε.Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣμε τον Γιάννη Τσιμπονίδη
Θέμα: «Ένωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.)Ημαθίας»


Η εκπομπή «Κοντά στους Αγρότες», με τον Γιάννη Τσιμπονίδη, που μεταδίδεται την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, στις 10.30 το βράδυ, στην ΔΙΟΝ Τηλεόραση, θέμα της έχει: «Ένωση Νέων Αγροτών(Ε.Ν.Α.) Ημαθίας».


Όνομα προσκεκλημένου:

ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Ε.Ν.Α. Ημαθίας

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΚΑΝΤΕ   LIKE   ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-3-2012
Ποιος διαχειρίζεται το νερό?

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού-22α Μαρτίου επισημαίνει ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ένα στοιχειώδες επίπεδο επικοινωνίας με όσους εμπλέκονται στην δημόσια διοίκηση με τα αντικείμενα των αγροτικών επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων βασικό πρόβλημα αποτελεί ο ετεροκαθορισμός, από το ΥΠΕΚΑ, της διαχείρισης των νερών, με σχεδόν πλήρη απουσία των αγροτών-Νέων Αγροτών, παρά το ότι η γεωργία μας αξιοποιεί, για να παράγει τροφή για όλους, κατά μέσο όρο το 85% των χρησιμοποιούμενων υδάτων.
Ο καθένας μας χρειάζεται από 2 έως 4 λίτρα νερό για τις ανάγκες του. Όμως χρειάζονται 2-5.000 λίτρα νερό για την παραγωγή της καθημερινής διατροφής του καθένα μας. Ο κόσμος διψάει εξαιτίας των αναγκών μας για τροφή. Σήμερα, υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη ενώ αναμένεται να φθάσουν τα 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Για να εξασφαλίζουμε την διατροφή μας θα πρέπει πρώτα να προστατέψουμε το νερό ώστε να υπάρχει σε επαρκείς ποσότητες και σε ικανοποιητική ποιότητα. Θα χρειαστεί επίσης να παράγουμε περισσότερα προϊόντα διατροφής με λιγότερο νερό, μειώνοντας τη διατροφική σπατάλη και εφαρμόζοντας μια πιο βιώσιμη διατροφή.
Για εμάς τους αγρότες ο χώρος δουλειάς και ο χώρος κατοικίας σχεδόν συμπίπτουν. Για εμάς τους γεωργούς το φυσικό περιβάλλον δεν είναι απλά χώρος δουλειάς, αλλά είναι και τόπος κατοικίας της οικογένειας και των παιδιών μας, και ενδιαφερόμαστε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για το φυσικό περιβάλλον που ζούμε.
Η γεωργία από την φύση της είναι παραγωγική δραστηριότητα ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, και σε συνδυασμό με τον διατροφικό και οικολογικό της ρόλο, τεκμηριώνει την υποχρέωση της πολιτείας για στοχευμένη προστασία της και καθιστά την υποχρέωση της πολιτείας, παρέμβαση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, και όχι μόνο ανταποδοτική λειτουργία στον ΕΛΓΑ, ιδιαίτερα τώρα που επισημαίνονται σημεία ερημοποίησης και κλιματικής αλλαγής.
Αντί για ανάληψη αυτής της υποχρέωσης συνδρομής από την πολιτεία, έχουμε, στην περίπτωση διαχείρισης των νερών, την προσπάθεια ετεροπροσδιορισμού, δηλαδή από άλλο υπουργείο, και μάλιστα χωρίς την κυρίαρχη συμμετοχή των κύριων χρηστών-γεωργών, των όρων άσκησης των αγροτικών επαγγελμάτων και ακόμα και των συνθηκών ζωής μας. Απαιτείται ποιο υπεύθυνη στάση σε μια δημοκρατική χώρα.
Οι Νέοι Αγρότες, ως κύριοι χρήστες των νερών και με δεδομένο ότι είναι κοινή περιουσία και ενδιαφέρον όλων, αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να συνεξετάσουμε τις δυνατότητες χρήσης ή/και εξοικονόμησης νερού, σε μια στρατηγική κοινής αποδοχής. Χρειάζεται οι επιφορτισμένοι με την έρευνα και τις εφαρμογές της να μας δώσουν στοιχεία για τις δυνατότητες παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων με νέα συστήματα άρδευσης και σε μια στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι θα εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους.
Εμείς οι νέοι αγρότες, ως κατά κύριο λόγο εμπλεκόμενοι με το μέλλον, καθόσον προβλέπεται να έχουμε «προσδόκιμο» επαγγελματικής ενασχόλησης για ακόμα 40 χρόνια, ο κάθε ένας με την γεωργία, ενημερώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν έρευνες ή/& καταγραφές της υπάρχουσας κατάστασης και των εναλλακτικών δυνατοτήτων βελτίωσης της χρήσης των διαθέσιμων υδάτινων όρων.
Εμείς οι νέοι αγρότες δεν γνωρίζουμε αν έχουν γίνει έρευνες, και τα αποτελέσματά τους, για αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία να θέλουν λιγότερο νερό και να δίνουν επαρκή παραγωγή τροφής.
Εμείς οι νέοι αγρότες δεν γνωρίζουμε ελεγμένες και μελετημένες νέες εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι μόνες πληροφορίες που φθάνουν σε εμάς είναι από εμπόρους που θέλουν να μας πάρουν τα λεφτά, για να πειραματισθούμε εμείς ΜΟΝΟΙ μας, με τα λεφτά της οικογενείας μας.
Νέες δυνατότητες, καινοτόμες εφαρμογές, εναλλακτικές καλλιέργειες, δείγματα ερημοποίησης στην Ελλάδα, καρκινογόνα φυτοφάρμακα, αλλά καμιά υπεύθυνη και συστηματική ενημέρωση στους νέους αγρότες, για να πάρουν τις αποφάσεις τους ως υπεύθυνοι πολίτες ή έστω να συναποφασίσουν με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Λείπει παντελώς η συστηματική και υπεύθυνη πληροφόρηση, η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση στην αγροτική επιχειρηματικότητα. Ούτε καν σύστημα ανταλλαγής εμπειριών δεν υπάρχει. Ότι κάνουμε το κάνουμε μόνοι. Αλλά, με έκπληξη βλέπουμε την διάθεση όλων να ετεροκαθορίσουν ΜΟΝΟΙ τους τις συνθήκες για την άσκηση των αγροτικών μας επαγγελμάτων, όπως φαίνεται να συμβαίνει.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών αυτήν την περίοδο προσπαθεί να συντάξει, την πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020, μέχρι τον Σεπ 2012. Η πρόταση ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020 αφορά στην δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση και, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.
Μια τέτοια πρόταση όμως, για να είναι αποτελεσματική, ως προς το κόστος που συνεπάγεται και ως προς τα αποτελέσματα που παράγει, χρειάζεται σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρξει στρατηγική κοινής αποδοχής, στην οποία, οι κοινωνικοί εταίροι, να εντάξουν με αμοιβαιότητα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους, που οι Νέοι Αγρότες θα συζητήσουν στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Ελατοχώρι, 6-9 Σεπ 2012).


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020 στο Πολύκαστρο Ανταπόκριση του Δημήτρη ΜιχαηλίδηΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 20-3-2012

Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020 στο Πολύκαστρο

Το Σάββατο, 24 Μαρτίου, στις 09.00, στο Κέντρο Πολιτισμού στο Πολύκαστρο, ο Δήμος Παιονίας οργανώνει ημερίδα με θέμα «Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020: Νέες Προοπτικές και Προκλήσεις».
Ο Δήμος Παιονίας αναγνωρίζοντας ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής την επιμόρφωση του αγροτικού πληθυσμού έχει περιλάβει τα εξής θέματα στην ημερίδα: Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, Επιχειρηματικότητα & συνεργατισμός, Αξιοποίηση του μάρκετινγκ, Παρόν και μέλλον αγροτικών συνεταιρισμών, Δομή υποστήριξης-εμψύχωσης αγροτών, Σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωργία, Ποιότητα γαλακτοκομικών προϊόντων, Αδειοδότηση χρήσης νερού και ΚΓΠ 2014-2020.
Ειδικότερα η ημερίδα προβλέπεται να εξελιχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα:
09.00 Προσέλευση, Χαιρετισμοί
10.00 Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, Δημήτριος Μιχαηλίδης
10.15 Επιχειρηματικότητα & Συνεργατισμός στο πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου στο Δήμο Παιονίας, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης
10.30 Αξιοποίηση του marketing για την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, Χρήστος Χέλμης
10.45 Υφιστάμενη κατάσταση στη γεωργία στην ΕΕ & προοπτικές της Ελλάδος. Παρόν & μέλλον αγροτικών συνεταιρισμών, Γρηγόρης Αλεξιάδης
11.00 Μόνιμη δομή υποστήριξης-εμψύχωσης των αγροτών, ως προϋπόθεση αποτελεσματικής αγροτικής ανάπτυξης, Παύλος Πασαλίδης
11.15 Συζήτηση-συμπεράσματα, Διάλλειμα
12.30 Σύγχρονες τεχνολογίες στην γεωργία και βιοαγροδιατροφή, Δρ Παναγιώτης Μαδέσης
12.45 Ποιότητα & τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ως στοιχείο ενίσχυσης της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, Καθ Αντώνης Μάντης
13.00 Αδειοδότηση αδείας χρήσης νερού- Λειτουργία ΤΟΕΒ- Αγροτικός εξηλεκτρισμός, Αντώνιος Κομπατσιάρης
13.15 Νέα ΚΓΠ 2014-2020: Το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας με την νέα μεταρρύθμιση, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
13.30 Συζήτηση-Συμπεράσματα.
Η ομόλογη ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών επιτρέπει τη συμμετοχή των ενημερωμένων και την διαμόρφωση τελικών προτάσεων, για την τοπική ανάπτυξη, που μπορούν να είναι πραγματικές, αντικειμενικές, εφαρμόσιμες και να αξιοποιούν την συμμετοχή όλων στην υλοποίησή τους.
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος Λαπόρδας δημιουργεί ένα εργαστήριο ενημέρωσης και κοινωνικής ζύμωσης για την «Γεωργία-Κτηνοτροφία 2014-2020: Νέες Προοπτικές και Προκλήσεις» το Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012, στις 09.00, στο Κέντρο Πολιτισμού στο Πολύκαστρο, για όλους.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δασογεωργικά συστήματα, μια παλαιά-νέα ανάγκη. Ε.Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε.Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-3-2012

Δασογεωργικά συστήματα, μια παλαιά-νέα ανάγκη.

Την Παρασκευή, 23 Μαρ 2012, στις 20.00, στην Χαλάστρα, η Ένωση Νέων Αγροτών Θεσσαλονίκης, οργανώνει για πολλοστή (5η) φορά συνάντηση-συζήτηση για την ΚΓΠ και Το μέλλον του αγροτικού κόσμου, εμπλουτισμένα αυτή την φορά με τα Δασογεωργικά Συστήματα καλλιέργειας.
Με τον υφυπουργό ΑΑ&Τ να λέει (19/3/2012) ότι «Πάνω από ενάμισι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή», πρέπει να ξεκαθαρίσει το ταχύτερο δυνατόν ότι το χωράφι δεν είναι εργοστάσιο και ότι αγρότης δεν είναι μόνο επάγγελμα αλλά αγρότης είναι κυρίως τρόπος ζωής, ενώ παραγωγός μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε παράγει κάτι. Συνήθως η παραγωγή είναι ανταγωνιστική προς το φυσικό περιβάλλον, ενώ ο αγρότης είναι ο φροντιστής του περιβάλλοντος και υπέρμαχος της Τοπικής Ανάπτυξης με αειφορία και βιωσιμότητα.
Στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις σύγχρονες συνθήκες, με ταυτόχρονη καλλιέργεια και δένδρων ανάμεσα στις καλλιέργειες και η αντικατάσταση κάποιων από αυτά με νέα βελτιωμένα (με τη βελτίωση των δέντρων, του σχεδίου εγκατάστασης και της διαχείρισης) θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Τα δασογεωργικά συστήματα με δέντρα που παράγουν καρπούς (ελιές, αμυγδαλιές, καρυδιές, κλπ.) ή αυτοφυή δέντρα (δρύες, αγριοαχλαδιές) είναι τα πιο σημαντικά συστήματα και θα πρέπει να προστατευθούν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη συγκράτηση των εδαφών, τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας συμπεριλαμβανομένων και των θηραμάτων, τη βελτίωση της αισθητικής αξίας του τοπίου και τέλος την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων αναψυχής και αγροτουρισμού.
Στο παρελθόν, η διατήρηση δένδρων μέσα ή γύρω από τα χωράφια που προέρχονταν από το αρχικό δάσος ή από φυτεία αποτελούσε παράδοση. Η παράδοση αυτή ανατράπηκε μετά το 1950, όταν επικράτησε το μοντέλο της εντατικής γεωργίας με αποτέλεσμα να καθιερωθεί η μονοκαλλιέργεια των γεωργικών φυτών. Πρόσφατα όμως αναγνωρίστηκε και πάλι η οικολογική και οικονομική σημασία των δένδρων με την εμφάνιση μιας νέας επιστήμης, της αγροδασοπονίας. Η δασογεωργία ή τα δασογεωργικά συστήματα αποτελούν μια μορφή αγροδασοπονίας. Περιλαμβάνουν την συγκαλλιέργεια στο ίδιο κομμάτι γης δασικών ή και οπωροφόρων δένδρων με ετήσια ή πολυετή ποώδη γεωργικά φυτά με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
Την Παρασκευή, 23 Μαρ 2012, στις 20.00, στην Χαλάστρα, ο καθ Β. Παπαναστάσης και ο Δρ Κ. Μπατζανάς θα δώσουν στοιχεία για την ανάπτυξη Δασογεωργικών συστημάτων και ο κ. Δ. Μιχαηλίδης θα επισημάνει σημεία από τη ΚΓΠ που δημιουργούν πιθανόν καλύτερες δυνατότητες για τους αγρότες και κυρίως για τους Νέους Αγρότες, που θέλουν και μπορούν να έχουν μέλλον στον αγροτικό τομέα.


Για τηνκαταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Γυναικεία Αγροτική Επιχειρηματικότητα-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 15-3-2012
Γυναικεία Αγροτική Επιχειρηματικότητα-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

Την Δευτέρα, 26 Μαρ 2012, στις 17.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κριθιά Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΓΑΙΑ» προσκαλεί σε συνάντηση-συζήτηση με θέμα: «Γυναικεία Αγροτική Επιχειρηματικότητα-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ».
Η επιχειρηματικότητα δεν είναι «ιδιοκτησία» των ιδιωτών, καθόσον έχουμε και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την συλλογική επιχειρηματικότητα, ακόμα και την κρατική επιχειρηματικότητα. Η Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης, ή η επίτευξη κέρδους. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι απαραίτητο για όλους και όχι μόνο για τους επιχειρηματίες. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι η ανίχνευση και κινητοποίηση ταλέντων και δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία. Είναι η διαχείριση του φόβου και η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές. Η επιχειρηματικότητα εκφράζεται και ως η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
Κάθε μορφής επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από τουλάχιστον τρία βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία, από έρευνα-εφαρμογές & καινοτομία, από εκπαίδευση & επαγγελματική κατάρτιση και από υποστήριξη (δικτύωση, προώθηση, ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ). Αλλά στον αγροτικό τομέα δεν είναι ορατή η εφαρμοσμένη έρευνα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής αγροτικής πραγματικότητας, δεν υπάρχει ικανοποιητική ελληνική αγροτική επαγγελματική κατάρτιση και βέβαια δεν υπάρχει καμιάς μορφής υποστήριξη των αγροτών που επιχειρούν, δεν εγγράφονται στα υπάρχοντα τοπικά Επιμελητήρια, ούτε υπάρχει ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
Η Ελληνική αγροτική κοινωνία είναι η μόνη που ακόμη δείχνει στοιχεία ύπαρξης και υφίσταται τον συνεχή-ανηλεή ανταγωνισμό από τους κατοίκους των πόλεων. Το «κίνημα της πατάτας» έδωσε την ευκαιρία να γίνουν κάποιες σκέψεις για την λογική γεφύρωση του χάσματος αστών-καταναλωτών και αγροτών-παραγωγών. Σε αυτήν την αγροτική κοινωνία οι αξίες και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά έχουν μια διαχρονική συνοχή, που αξίζει να επανεξετάσουμε. Και οι γυναίκες και οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν έχουν μια δική τους πρακτική.
Το 2012 έχει χαρακτηρισθεί από τον ΟΗΕ, μετά από εισήγηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, διότι, όπως γράφει η εισήγηση, «έχει αποδειχθεί ότι ο συνεργατισμός βοηθά τις κοινωνίες να ξεπερνούν τις οικονομικές κρίσεις με μεγαλύτερη επιτυχία».
Η ανοικτή εκδήλωση στην Κριθιά γίνεται μετά την Γεν. Συνέλευση του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού ΓΑΙΑ, που θα προηγηθεί στον ίδιο χώρο στις 16.00.
Την Δευτέρα, 26 Μαρ 2012, στις 17.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της εκκλησίας της Κριθιάς Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Δήμου Λαγκαδά «ΓΑΙΑ» προσκαλεί σε συζήτηση με τον κ. Δ. Μιχαηλίδη με θέμα: «Γυναικεία Αγροτική Επιχειρηματικότητα-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ». Πληροφορίες 6976955676.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΒΟΤΑΝΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-3-2012

Ε.Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Βότανα & αρωματικά φυτά στην Αργολίδα

Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας , σε συνεργασία με τον Δήμο Επιδαύρου οργανώνει ανοικτή συνάντηση-συζήτηση με τον βοτανολόγο Δρ Νικόλαο Σαμαρίδη, το Σάββατο, 24 Μαρ 2012, στις 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου Λυγουριού, με θέμα «Βότανα & αρωματικά φυτά» στην Αργολίδα από την εποχή του Ασκληπιού.
Η πρόεδρος της ΕΝΑ Αργολίδας κα Γεωργία Δρόσου-Παγίδα μας ενημέρωσε ότι η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας έχει υποβάλει πρόταση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 της διαμόρφωσης ενός Βοτανικού Κήπου στην Αργολίδα σε συνδυασμό με το Ασκληπιείο, τον παγκόσμιο πόλο της Επιδαύρου, την καταπληκτική βιοποικιλότητα της Ελλάδος και ειδικότερα της Πελοποννήσου, τον μεγάλο αριθμό ενδημικών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, τις δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα από την καλλιέργεια ή συλλογή φαρμακευτικών φυτών, την επανασύνδεση με την χαμένη λαϊκή θυμοσοφία και γνώση της χρήσης τους, της συστηματοποίησης της εμπορίας τους, αλλά και την παραγωγή προϊόντων από τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά της πλούσιας ελληνικής χλωρίδας.
Με καταγραφόμενη συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για την επανενεργοποίηση της ανθρώπινης γνώσης στην βοτανολογία και την βοτανοθεραπευτική, η ΕΝΑ Αργολίδας ξεκινά την ευαισθητοποίηση όλων των συμπολιτών στις δυνατότητες των φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών στην Αργολίδα, τόσο σαν αγροτική απασχόληση, σαν ιστορική παρακαταθήκη, όσο και σαν τουριστική δυνατότητα.
Αιώνες μετά τον Ιπποκράτη και τον Ασκληπιό οι αγρότες της Ελλάδας καταναλώνουν πάνω από 80 άγρια χόρτα με σκοπό τη σίτιση και τη πρόληψη & φυσική αντιμετώπιση ασθενειών.
Η Ελλάδα λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματολογικών συνθηκών έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες του κόσμου με 1.150 ενδημικά φυτά. Στη Βουλγαρία απαντούν 136 ενδημικά είδη, στην τέως Γιουγκοσλαβία 94 και στην Αλβανία 12. Η Ελλάδα είναι Βοτανικός Παράδεισος.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας οργάνωσε ή/& συμμετείχε το 2011 σε 18 δημόσιες δραστηριότητες, ενώ ήδη το 2012, εξασφάλισε την στέγαση στο Κέντρο Νεότητας Δήμαινας, πραγματοποίησε 2 δραστηριότητες και καθιέρωσε τις τακτικές συναντήσεις κάθε Τρίτη. Ήδη έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις στις 24 Μαρ 2012 στο Λυγουριό για τα Βότανα & αρωματικά φυτά, στην Νέα Κίο για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, στις 27 Μαϊ 2012 στο Επιμελητήριο Άργους για τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ & στις 24 Ιουν 2012 στο Ναύπλιο για την Κοινή Γεωργική Πολιτική.
Tο Σάββατο, 24 Μαρ 2012, στις 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου Λυγουριού Επιδαύρου Αργολίδας, o Dr Ν. Σαμαρίδης θα προσεγγίσει το θέμα «Βότανα & αρωματικά φυτά», και ο κ. Δ. Μιχαηλίδης θα αναζητήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης για Τοπική Ανάπτυξη.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Βοσκότοποι για την γραφειοκρατία και όχι για την κτηνοτροφία


ENA ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-3-2012
Βοσκότοποι για την γραφειοκρατία
και όχι για την κτηνοτροφία

Στην Ορεινή Σερρών, πάνω στον Λαϊλιά, στις 10 Μαρ 2012, με πρωτοβουλία της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έγινε αντιληπτό από κάθε έναν ότι οι βοσκότοποι της Ελλάδος υποφέρουν από βαριάς μορφής γραφειοκρατία και η ελληνική κτηνοτροφία καταδικάζεται συνεχώς.
Φαίνεται ότι τα χρήματα για τους βοσκότοπους βρίσκονται στην διαχείριση του ΥπΑΑΤ, το οποίο όμως έχει στην ευθύνη του μόνο το 25% περίπου των πεδινών κυρίως βοσκοτόπων, ενώ το 75% των ορεινών βοσκοτόπων, που βρίσκονται στην ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, δεν έχουν καμιά χρηματοδότηση από το ΠΑΑ «Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013, με αποτέλεσμα οι ελληνική κτηνοτροφία που αναπτύσσεται στα ορεινά να υποφέρει.
Με το 60% περίπου του κόστους της κτηνοτροφίας να οφείλεται στην διατροφή των ζώων, όταν αυτή δεν εξασφαλίζεται από τους βοσκότοπους, κάθε προσπάθεια είναι καταδικασμένη, και οι κτηνοτρόφοι θα βυθίζονται συνεχώς στα χρέη, όσο και αν συμπιεσθούν οι τιμές των ζωοτροφών από τις εύφορες πεδινές εκτάσεις.
Το Λιβαδικό Οικοσύστημα αποτελεί ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, που ανήκει κατά χρήση στο τοπικό κοινωνικό σύνολο και απαιτεί διαχείριση που να εξασφαλίζει την αειφορική του κάρπωση σε βοσκήσιμη ύλη, τη βιώσιμη ανάπτυξή του και τη διατήρηση της πολλαπλής παραγωγικής ικανότητάς του (βοσκήσιμη ύλη, νερό, μέλι, βότανα, προστασία διαβρώσεων, τροφή και καταφύγιο άγριας ζωής, αναψυχή, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, διατήρηση βιοποικιλότητας.
Από τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Δρ Θωμάς Παπαχρήστου και Παναγιώτης Πλατής, στην Ελλάδα οι Λιβαδικές εκτάσεις είναι το 39,5% της επιφανείας, τα Δάση το 22,6%, οι Γεωργικές καλλιέργειες το 29,7% και οι λοιπές εκτάσεις (μαζί και οι πόλεις) το 8,2%. Ο αριθμοί των αγροτικών ζώων είναι: 8.752.668 πρόβατα, 5.327.201 αίγες &  652.386 βοοειδή από τα οποία τα κοπαδιάρικα και νομαδικά: 92% Πρόβατα & 85% Αίγες.
Με το Δασικό Κώδικα (Ν.Δ. 86/69, άρθρα 103,108,109) παραχωρήθηκε το «δικαίωμα βοσκής» προς τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εκμισθώνουν αποκλειστικά στους κτηνοτρόφους. Από τα μέσα της 10ετίας του 1990 οι ΟΤΑ μπορούν να μελετούν, να χρηματοδοτούν (ΑΝ ΈΧΟΥΝ λεφτά) και να εκτελούν δασοτεχνικά έργα, βελτίωσης λιβαδιών στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. Αλλά χρήματα έχει μόνο το ΠΑΑ 2007-2013 (από την ΕΕ), που τα διαχειρίζεται το ΥπΑΑΤ και δεν έχει προβλεφθεί (ακόμα?) ο τρόπος να γίνονται έργα-μελέτες (καταγραφή, βοσκοϊκανότητα, βελτίωση κλπ) και στις δασικές εκτάσεις που διαχειρίζεται το ΥΠΕΚΑ. Έτσι τυχόν χρηματοδοτήσεις γίνονται μόνο στα βοσκοτόπια που έχει στην ευθύνη του το ΥπΑΑΤ (το 25% μόνο των βοσκοτόπων).
Το αποτέλεσμα είναι οι βοσκότοποι δεν αποδίδουν, οι κτηνοτρόφοι αγοράζουν ζωοτροφές από τους γεωργούς όλο και ποιο ακριβά, οι δασικές εκτάσεις υποβαθμίζονται, οι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την κτηνοτροφία, οι εισαγωγές αυξάνονται και η πατρίδα χάνει συνεχώς. Ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζεται επικίνδυνα το φυσικό περιβάλλον, όπως υποβάθμιση των βοσκοτόπων, ερημοποίηση των βοσκοτόπων, πυρκαγιές βοσκοτόπων, έργα υποδομής βοσκοτόπων και μετατροπή βοσκοτόπων σε αγροτική γη,
Και όλα αυτά γιατί δεν βρίσκεται ο τρόπος να χρηματοδοτηθούν από το ΥπΑΑΤ οι βοσκότοποι που εποπτεύονται από τις δασικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Γιατί δεν «τα βρίσκουν» το Υπουργείο ΑΑΤ με το Υπουργείο ΠΕΚΑ, ή ίσως ακόμα γιατί οι υπάλληλοι του ΥπΑΑΤ δεν «τα βρίσκουν» με τους υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ, ενώ η επιστήμη τα έχει προσεγγίσει επιτυχώς και ξεκάθαρα.
Στην πολύ γόνιμη συζήτηση που προκάλεσε η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών στην Ορεινή Σερρών ανάμεσα στους 60 περίπου κτηνοτρόφους της ορεινής περιοχής του Λαϊλιά στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεινής, χωρίς τα ενοχλητικά στερεότυπα του καφενέ ή της ταβέρνας, διακρίναμε τους: Γεώργιο Μαρθάρη (Θολό), Σταύρο Δελεφέρη (Ορεινή), Δημήτρη Γανίκα (Ξηρότοπος), Τρύφωνα Γιαντζίδη (Κερκίνη), Σταύρο Χαβαλέ (Αντιπρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεινής), Αθανάσιο Γάτσιο (πρώην Δήμαρχο Ορεινής), Απόστολο Κασάπη (πρόεδρο Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού) & Δημήτρη Μιχαηλίδη (συνεργάτη ΑΓΡΟΡΑΜΑ)
Στην Ορεινή υπάρχουν 70.000 στρέμματα βοσκότοποι, δηλώνονται περίπου 42.000 και χρησιμοποιούνται μόνο 20.000 στρέμματα για 20.000 περίπου αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ζωοτροφές από τις πεδινές περιοχές, με μεγάλη οικονομική αιμορραγία. Εάν ένα πρόβατο θέλει 2 κιλά ανά ημέρα ξηρά χονδροειδή τροφή, τότε από το λιβάδι θα πρέπει να μπορεί να βοσκήσει τουλάχιστον 4 κιλά ανά ημέρα, και αυτήν την ποσότητα πρέπει να μπορεί να την δώσει ο βοσκότοπος. Στην Μακεδονία φαίνεται ότι η βοσκοφόρτωση των υπαρχόντων λιβαδιών είναι για 2.600.000 Ζωικές Μονάδες, ενώ η βοσκοϊκανότητα, κυρίως λόγω προβλημάτων διαχείρισης, είναι μόνο 1.000.000 Ζωικές Μονάδες.
Οι συμμετέχοντες κτηνοτρόφοι, με συντονιστή τον πρόεδρο της ΕΝΑ Σερρών κ. Παναγιώτη Γκιοργκίνη (6944229816), επεσήμαναν εμπειρικούς προβληματισμούς που τελικά συνέπεσαν απολύτως με τις επιστημονικές προσεγγίσεις των κκ Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατή. Ειδικότερα επισημάνθηκαν οι ανάγκες για συνδυασμό βοσκήσιμων πόρων, όπως σανός & λειμώνας το φθινόπωρο, ποολίβαδα τον χειμώνα & άνοιξη και δασολίβαδα, καλαμιές & θάμνοι το καλοκαίρι. Οι Βελτιώσεις βλάστησης με λίπανση, με εισαγωγή ξυλωδών φυτών, με ελεγχόμενη φωτιά & με μηχανικά μέσα, ακόμα και η μέθοδοι της στοχευμένης βόσκησης (το φυτό κενταύριο ελέγχεται αποβόσκηση προβάτων ενώ το πουρνάρι ελέγχεται από βόσκηση με αίγες). Ακόμα και η διαχείριση με συμπεριφορικές αρχές δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως η προγραμματισμένη εναλλαγή τροφών με τανίνες, τερπένια και οξαλικά, ή ακόμα και η μεγιστοποίηση της όρεξης ενός καποαδιού με επιλογή των διαδρομών βόσκησης στα διαφορετικών φυτών λιβάδια.
Από τις παρουσιάσεις των κκ Θ. Παπαχρήστου και Π. Πλατή φαίνεται ότι επιβάλλεται η κατάρτιση μελετών σε κάθε περιοχή με πρωτοβουλία των Δήμων και χρηματοδότηση με Προγραμματικές συμβάσεις στα πλαίσια της σημερινής υπάρχουσας νομοθεσίας. Ο σχεδιασμός ορθολογικής διαχείρισης βοσκοτόπων για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ στρατηγικά. Έτσι μπορούν να γίνουν:
·         Παρεμβάσεις διαχειριστικής αξιοποίησης, για την βελτίωση της οικονομικής και της κοινωνικής θέσης των κατοίκων, αλλά καιτην αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών.
·         Ανάλυση των προσόδων και δαπανών με σκοπό να αποδεικνύονται τα άμεσα οικονομικά οφέλη, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν τα αναμενόμενα έμμεσα, όπως: α) Η αειφορική διαχείριση οικολογικά ευαίσθητων οικοσυστημάτων
β) Η δυνατότητα ενεργούς δραστηριοποίησης των κατοίκων εκτός της κτηνοτροφίας και σε άλλους ευρύτερους τομείς, που έχουν σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα.
γ) Η ανάπτυξη παράλληλων τομέων αγροτουρισμού και αναψυχής με επιδίωξη συγκράτησης των νέων στις περιοχές τους.
δ) Η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις πολλαπλές λειτουργίες, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα φυσικά αυτά οικοσυστήματα.
·         Προσαρμογή της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, στην υπάρχουσα και την αναμενόμενη βοσκοϊκανότητα που θα εξάγεται από την ορθολογική διαχείριση και τις βελτιώσεις βλάστησης, θα προσφέρει στα αγροτικά  ζώα πράσινη και τρυφερή βοσκήσιμη ύλη για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ώστε να περιοριστεί η χρήση έτοιμων ζωοτροφών και μείωση του κόστους παραγωγής.
Η απογραφή & ο σχεδιασμός θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων, ώστε κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή ομάδα αυτών, να αναπτύσσεται σε αυτοδύναμες λιβαδικές μονάδες. Μπορεί να γίνουν με πρωτοβουλία των Δήμων, αρκεί να συνεννοηθούν οι γεωπόνοι του ΥπΑΑΤ με τους δασολόγους του ΥΠΕΚΑ.
Την πολύ σημαντική συνάντηση οργάνωσε ο κ. Σταύρος Δελεφέρης (6975656920), αντιπρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών, που επεσήμανε ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η ΕΝΑ, πρέπει να έχουν σταθερή ημέρα συνάντησης, όπως η ΕΝΑ Σερρών που είναι στα γραφεία της στην Μεσοκώμη Σερρών κάθε Δευτέρα, 21.00-23.00.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382


Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Αγρότοπος Άρτας: Χωρίς κόστος για τον αγρότη οι γεωτρήσεις

Αγρότοπος Άρτας: Χωρίς κόστος για τον αγρότη οι γεωτρήσεις: Αναφορικά με το θέμα των αγροτικών γεωτρήσεων ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,...

Αγρότοπος Άρτας: 20η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κ...

Αγρότοπος Άρτας: 20η Ανάρτηση Αγροτεμαχίων Δημόσιας Γεωργικής και Κ...: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αν...
Η ΝΕΑ  ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ
Κ.Υ.Α. αριθμ. 235/23719/28.2.2012
Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα
Αριθμ. 235/23719
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 6.
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδτκα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
στ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243), «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
3. Την αριθμ. 4/9−2−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.
4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.
6. Την ανάγκη καθορισμού των υπόχρεων, των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο− λογισμού του ΕΛ.Γ.Α. − Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους υπόχρεους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας που υπάγονται υποχρεωτικά στην εισφορά αυτή, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1, Ορισμοί.
1. «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο επάγγελμα ή μη, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160).
2. «Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος ή ομοειδούς ομάδας προϊόντων φυτικής προέλευσης, είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού ή της ομοειδούς ομάδας προϊόντων, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα, επί την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης. Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
3. Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, ή ομάδα ομοειδών καλλιεργειών, όπως αυτή προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την πενταετία 2006−2010.
4. Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προκύπτει από τις τιμιές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2006−2010, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους αγρότες κατά την πενταετία αυτή.
5. Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2010.
6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα ή άλλη μονάδα μέτρησης των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Διαδικασία κατ χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.
Άρθρο 2, Χρόνος υποβολής και υπεύθυνοι για την παραλαβή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.
1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηρτότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 και αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου.
2. Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση αυτή, είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) ο ανάδοχος φορέας στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης,  β) οι περιφερειακές μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γ) τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. και δ) οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
3. Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης της παραγράφου 1. Η ετήσια Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής υποβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου. Δηλώσεις που, για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμες, εκτός αν με άλλη διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.
4. Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. Η δήλωση της περίπτωσης αυτής υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), όπου αναγράφονται: i) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση) και ii) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).
β. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου φαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός. Εφόσον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αίτηση για άλλα αγροτεμάχια, η Δήλωση της παραγράφου αυτής θεωρείται συμπληρωματική της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη Δήλωση, αυτή αποτελεί την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής.
5. Το έργο της παρακολούθησης, της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής συντονίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου που συγκροτείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΤΤΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως παρόχου και του ΕΛ.Γ.Α., ως λήπτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΕΛ.Γ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του φορέα υλοποίησης του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου, εκδίδει τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του και εισηγείται στον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. ή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανάλογα με την περίπτωση, τη λήψη τυχόν πρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3, Τύπος, περιεχόμενο & διαδικασία υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής οφείλουν να υποβάλουν μία και μοναδική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε επίπεδο Χώρας και για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
2. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής συντάσσεται στο ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα στοιχεία του παραγωγού, την έκταση της αγροτικής του εκμετάλλευσης, όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια με τον δεκατριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από αυτά, το είδος και την έκταση κάθε διαφορετικού είδους καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου, το τοπωνύμιο της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο, καθώς και τον αριθμό των ζώων ή μελισσοσμηνών και το είδος των ζώων, αν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επίσης, στο ίδιο έντυπο αναγράφεται και ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160).
3. Ο φορέας που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2, για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, αφού την παραλάβει, την ελέγξει και διορθώσει ή συμπληρώσει τα στοιχεία που ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρωθεί με την υποβολή της, την εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε υπόχρεο. Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής τυπώνεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία υπογράφονται από τσν υπόχρεο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Μετά την υπογραφή, το πρωτότυπο επιστρέφεται στον ΕΛ.Γ.Α., και το αντίγραφο παραδίδεται στον υπόχρεο.
4. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος επιλέγει να εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράξει την εισφορά από τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά το χρόνο που θα κατατεθούν σε αυτόν απαιτήσεις από το δημόσιο, μαζί με την υπογραφή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, ή άλλος νόμιμος τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η γνησιότητα της εξουσιοδότησης αυτής, όπως η ψηφιακή «αυθεντικοποίηση εγγράφου». Με τον όρο «απαιτήσεις από το δημόσιο» δεν νοούνται οι τυχόν απαιτήσεις του παραγωγού από τον ΕΛ.Γ.Α.
5. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο αντίτυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου ή κάθε άλλου αρμόδιου φορέα που την παρέλαβε, μέχρι και την παράδοση της στον ΕΛ.Γ.Α.. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση περιλαμβάνεται στο σώμα της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του παραρτήματος Ι, ο εξουσιοδοτών δηλώνει ότι γνωρίζει τους όρους κατ τις προϋποθέσεις, καθώς και τις συνέπειες της εξουσιοδότησης αυτής, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
6. Μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου των Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής μαζί με τις εξουσιοδοτήσεις του παραρτήματος Ι, ο ανάδοχος ή ο άλλος φορέας παραλαβής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποχρεούται να παραδίδει αμέσως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν πρωτότυπα ή αντίτυπα Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής ή/και εξουσιοδοτήσεων που θα του ζητηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α.
7. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., συνεπάγεται και την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Άρθρο 4, Τροποποιήσεις − Μεταβολές
1. Μεταβολές στα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και επηρεάζουν το ύψος της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ή τον τρόπο καταβολής της, μπορεί να πραγματοποιούνται από το φορέα παραλαβής της αρχικής δήλωσης, μέχρι και την 30 Ιουνίου ετήσια.
2. Μετά την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να γίνεται μόνο με την υποβολή έγγραφου αιτήματος από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή στο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση. Με την ίδια διαδικασία υποβάλλεται και τυχόν αρχική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής από τους παραγωγούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν την υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
3. Αν η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, η ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών καλλιεργειών αρχίζει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που μέρος των καλλιεργειών ή του ζωικού κεφαλαίου του υπόχρεου δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και δηλώνονται με συμπληρωματική δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
4. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ή συμπληρωματικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατατίθεται από τον υπόχρεο στο λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 που τηρείται για το σκοπό αυτό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα, κατ’ εντολή του ΕΛ.Γ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, Υπολογισμός της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. − Τρόπος καταβολής.
Άρθρο 5, Υπολογισμός της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς
1. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με τη χρήση του σχετικού λογισμικού που του παραδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε,Π.Ε. ή τον ΕΛ.Γ.Α. και το ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου που εκδίδεται από το φορέα σύμφωνα με το άρθρο 3. Το παραστατικό αυτό αποτελεί βεβαίωση της οφειλής και αποδεικτικό της απαίτησης του ΕΛ.Γ.Α. έναντι του υπόχρεου.
2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:
• τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%)
• μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
• μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
3. Η εισφορά που αντιστοιχεί στο Ζωικό Κεφάλαιο υπολογίζεται και εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή που αντιστοιχεί στη φυτική παραγωγή.
4. Το συνολικό ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας που προκύπτει από την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 93.582,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής προκύπτει ποσό ασφαλιζόμενης αξίας που υπερβαίνει τα 93.582,00 ευρώ, η συνολική ασφαλιζόμενη αξία της εκμετάλλευσης περιορίζεται στο ποσό της παραγράφου αυτής και η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται με βάση το ποσό αυτό.
5. Για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου εντός του τρέχοντος έτους θα υποβληθεί συμπληρωματική Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του προηγούμενου έτους, για καλλιέργειες φύτευσης ή σποράς του προηγούμενου έτους που συλλέγονται εντός του α’ τριμήνου του επόμενου έτους, τότε το αναιτατο όριο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και των αντίστοιχων αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ζημιών, ελέγχεται με βάση της Δήλωση του προηγούμενου έτους.
6. Αν στην ασφαλιζόμενη αξία της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται καλλιέργειες για τις οποίες εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής υπολογισμού της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ή/και ζωικό κεφάλαιο, η προσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας γίνεται αναλογικά, με την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή στο τμήμα ασφαλιζόμενης αξίας που αντιστοιχεί στο συντελεστή αυτό.
7. Αν ο ασφαλισμένος παραγωγός εκτιμά ότι η ασφαλιζόμενη αξία της φυτικής παραγωγής του, είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από αυτήν που προκύπτει με βάση τον πίνακα του Παραρτήματος III, οφείλει να δηλώσει την αυξημένη ή μειωμένη ασφαλιζόμενη αξία και να κατάβάλλει την εισφορά που αντιστοιχεί σ’ αυτήν. Η αύξηση ή μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III και κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας. Η μεταβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατά την υποβολή της αρχικής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής.
8. Σε περίπτωση που η συνολική ασφαλιζόμενη αξία μιας εκμετάλλευσης έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 το ποσό της συνολικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. υπολογίζεται επί της προσαρμοσμένης ασφαλιζόμενης αξίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο των 3.743,28 ευρώ.

Άρθρο 6, Καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
1. Ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3877/2010.
2. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν να εξουσιοδοτήσουν τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά από το τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, κ.λπ. οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται από αρμόδιο, σύμφωνα με το νόμο, πρόσωπο. Εξουσιοδότηση για είσπραξη εισφοράς από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν κατατίθενται ποσά από απαιτήσεις από το δημόσιο ή που τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση της οφειλής, θεωρείται ότι συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει το σύνολο ή το υπόλοιπο της οφειλής με χρέωση του λογαριασμού αυτού.
3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του, ο χρόνος κατά τον οποίο εξουσιοδοτείται ο ΕΛ.Γ.Α. να ζητήσει την είσπραξη της οφειλής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση συνδέεται με το χρόνο είσπραξης απαιτήσεων του υπόχρεου από το Δημόσιο, ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται. Από την ημερομηνία αυτή και για εύλογο χρόνο ο ΕΛ.Γ.Α. δικαιούται να ζητήσει τη χρέωση του λογαριασμού. Αν κατά την ημερομηνία αυτή, ή μετά το πέρας εύλογου χρόνου που ακολουθεί αυτή την ημερομηνία, η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν εισπραχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., μιε χρέωση του σχετικού λογαριασμού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το ποσό της οφειλής τοις μετρητοίς.
4. Για την είσπραξη της εισφοράς σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, ο ΕΛ.Γ.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στην τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός του υπόχρεου, ηλεκτρονικά αρχεία με συγκεκριμένες χρεώσεις λογαριασμών, μαζί με τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό και εφόσον του ζητηθεί από την τράπεζα αποστέλλε! αμέσως αντίγραφο οποιασδήποτε εκ των εγγράφων εξουσιοδοτήσεων αντιστοιχεί στις χρεώσεις αυτές. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει τις τράπεζες για οποιαδήποτε χρέωση καταθετικού λογαριασμού έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό και έχει λάβει χώρα χωρίς εν ισχύ εξουσιοδότηση εντολέως − καταθέτη.
5. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται σύμφωνα με ιην προηγούμενη παράγραφο στηρίζονται σε δεδομένα που αποστέλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.. Κατά την αποστολή των αρχείων αυτών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με έγγραφο του προς τον ΕΛ.Γ.Α., βεβαιώνει ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία χρέωσης των λογαριασμών που αποστέλλονται βασίζονται σε εντολές − εξουσιοδοτήσεις των παραγωγών. Στη συνέχεια ο ΕΛ.Γ.Α. βεβαιώνει σχετικά τις αντίστοιχες Τράπεζες.
6. Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται, μέχρι την 31 Ιουλίου κάθε έτους, στον τραπεζικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ή άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. τράπεζας. Ωστόσο ο παραγωγός μπορεί να ζητήσει την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4, και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200,00 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της σχετικής αίτησης, ενώ η τελευταία δεν θα μιπορεί να καταβληθεί πέραν του Νοεμβρίου. Στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να παρακρατήσει την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά του κατά το χρόνο είσπραξης απαίτησης του από το Δημόσιο, και η απαίτηση αυτή του καταβληθεί τμηματικά, τότε και η αντίστοιχη εισφορά του ΕΛ.Γ.Α. παρακρατείται τμηματικά και αναλογικά. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής εφαρμόζονται − προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3877/2010.
7. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τη συνολική ασφαλιστική εισφορά, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 20,00 ευρώ, δεν καταβάλλεται από τον παραγωγό ούτε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α..
8. Εάν μετά την υποβολή της Δήλωοης από τον παραγωγό διαπιστωθεί ότι ο υπολογισμός του ποσού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μεγαλύτερο από αυτό που πράγματι οφείλεται εξ’ αιτίας λανθασμένου υπολογισμού της, για οποιοδήποτε λόγο, ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της διαφοράς και κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό του παραγωγού. Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι εξ’ αιτίας λανθασμένου υπολογισμού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς αυτή είναι μικρότερη, της οφειλόμενης, ο ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον υπόχρεο παραγωγό και να αναζητήσει ιη διαφορά με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις το υ Ν. 3877/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 7, Ασφαλιστική ενημερότητα
1. Η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδει ο ΕΛ.Γ.Α. συντάσσεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛ.Γ.Α.», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II που παρατίθεται στο άρθρο 10 της απόφασης αυτής και στο οποίο ορίζονται ο τύπος κατ το περιεχόμενο του και ισχύει, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, για το έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του επόμενου έτους.
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Με την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., χορηγείται στο δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Αν παρέλθουν οι ημερομηνίες της προηγούμενης παραγράφου χωρίς ο υπόχρεος να έχει καταβάλει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που του αναλογεί καθίσταται μη δικαιούχος αποζημίωσης για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που έχουν συντελεστεί ή θα συντελεστούν εντός του έτους ασφάλισης και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, διαφορά μικρότερη ή ίση με 10,00 ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, η ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή ένταξης σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της εισφοράς.
4. Η Ασφαλιστική Ενημερότητα καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμιφωνα με τα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α. και τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.

Άρθρο 8, Κυρώσεις
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης και η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας του επόμενου έτους ασφάλισης.
Από την 1 Ιανουαρίου του έτους ασφάλισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης, για συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή ζωική μονάδα, δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές του έτους ασφάλισης, εάν προηγουμένως δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος αυτό και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται αποζημίωσης ή ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., μπορεί, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, να επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων ζημιάς σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. όσοι ασκούν για πρώτη φορά αγροτική δραστηριότητα ή εκμεταλλεύονται για πρώτη φορά συγκεκριμένο αγροτεμάχιο) δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργε\ας/Εκτροφής του προηγούμενου έτους ασφάλισης. Οι Δηλώσεις Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται εμπρόθεσμες για το έτος ασφάλισης.
2. Η εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και μπορεί να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α., αλλά μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια που συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του επόμενου έτους.
3. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄, ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
1. Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή των όρων και διαδικασιών για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με βάση την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και την έκδοση «Ασφαλιστικής Ενημερότητας» είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
2. Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Άρθρο 10
Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (έντυπο ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, όροι και προϋποθέσεις είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με εντολή χρέωσης λογαριασμού), II (ασφαλιστική ενημερότητα) και III (Πίνακας ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά προϊόν ή είδος και Νομό) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως ακολούθως:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ