Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Κίνδυνος απένταξης Αγροτών από τα Σχέδια Βελτίωσης τονίζει με επιστολή η ΕΓΜΕΣΕ στο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτηξης.

Κίνδυνος απένταξης Αγροτών από τα Σχέδια Βελτίωσης


Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε την επίκληση λόγων ανωτέρης βίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταργηθούν οι τροποποιήσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων των Νέων Αγροτών .

Η Οικονομική Κρίση, σαφώς , και είναι λόγος ανώτερης βίας, που ανατρέπει όλους τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών σχεδίων.
Αυτό , πρέπει να γίνει , άμεσα, χωρίς την «άδεια» της Ε.Ε, με την επίκληση των λόγων ανωτέρης βίας, που δεν απαιτούν ειδική αδειοδότηση , διότι κινδυνεύουν πολλοί Νέοι Αγρότες, με απένταξη.
Διότι, σχετικά με τις τροποποιήσεις , έχει ξεκινήσει , μία «βιομηχανία», καθώς, έτσι προβλέπουν οι σχετικές διαταγές, αλλά και διότι, πάνω από το 90 % των Νέων Αγροτών , αδυνατούν να υλοποιήσουν - έτσι όπως εγκρίθηκε- το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.
Οι λόγοι , προφανείς, η Οικονομική Κρίση , έχει πλήξει και τους αγρότες- και ιδίως τους Νέους Αγρότες-. Και αφορούν, την έλλειψη ρευστότητας, την άνοδο των τιμών των εφοδίων, την κατάργηση των δανειοδοτήσεων, την «εξαφάνιση» των πιστώσεων στην αγορά, τη «καχυποψία» για κάθε οικονομική δραστηριότητα κλπ.
Προτείνουμε , να μην υπάρχει τροποποίηση, σε καμία περίπτωση εκτός α/ της αλλαγής κατεύθυνσης της γεωργικής εκμσης (να προβλεφθεί και αυτή η περίπτωση) , και β/ εάν , με τις νέες συνθήκες, η αγροκτηνοτροφική εκμση, δεν πληροί τους ελάχιστους όρους ένταξης, όσον αφορά το εισόδημα, και τις ΜΑΕ .
Επίσης, να μην είναι υποχρεωτική , η αύξηση κατά 10 %, του εισοδήματος στην μελλοντική σε σχέση με την υφιστάμενη. Με άλλες συνθήκες , και άλλα κριτήρια υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους οι Νέοι Αγρότες το 2009, και άλλα ισχύουν σήμερα, μετά από 4 χρόνια βαθειάς ύφεσης σε όλους τους τομείς.
Μέχρι τότε, παρακαλούμε, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, όπως μεριμνήσετε και για τη διευθέτηση του ακόλουθου προβλήματος, που προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία Μελετητών και Νέων Αγροτών.
Με την απ 4592/3-4-12 απόφασή σας, διευκρινίζετε σαφώς , την απ 827/11-2-12 εγκύκλιό σας, και στην παράγραφο 1α, λέτε ότι , απαιτείται αίτημα τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου Νέων Αγροτών , μόνον στην περίπτωση που μειώνεται το εγκεκριμένο ύψος ενίσχυσης ή και το ύψος του εισοδήματος στο πενταετές χρονοδιάγραμμα
Παρόλα αυτά συνάδελφοι στις Περιφέρειες , ερμηνεύουν ότι πρέπει να γίνεται τροποποίηση σε κάθε περίπτωση ( και αύξησης) . Παρακαλούμε όπως ξεκαθαρίσετε οριστικά το θέμα, με ξεκάθαρη τοποθέτησή σας προς τις Περιφέρειες, διότι αυτό το θέμα , παρότι σας το έχουμε θέσει κατ επανάληψη, και συνομιλήσει και τηλεφωνικά , φαίνεται ότι συνεχίζει να προκαλεί τριβές και αμφισβητήσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος Μελετητής
Ο Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
Γεωπόνος Μελετητής


ΠΗΓΗ : e-geoponoi .gr