Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Συντάσσεται πολυετές σχέδιο ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών


 
Πληροφορίες και απόψεις για τη σύνταξη του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών αναζητούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε., όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ