Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης 8500 νέων ανέργων στον αγροτικό τομέα


Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση νέας δράσης επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα», αναδείχθηκε ως δικαιούχος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους.

Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι ωφελούµενοι είναι άνεργοι, αυτοπασχολούµενοι (µέλη αγροτικών συνεταιρισµών) και υποαπασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα µε

προϋπόθεση α) να έχουν εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας ανάλογα µε τον αριθµό των οικογενειακών µελών

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €20 εκ. με στόχο την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου) σε αντικείμενα σχετικά με δυναμικά είδη καλλιεργειών και εκτροφών, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων κ.λπ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα, καθώς μέσω αυτής θα παρέχονται βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε άνεργους, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία της νέας αυτής δράσης αποτέλεσε η παρατηρούμενη τάση επιστροφής, νέων ανθρώπων κυρίως, στην ύπαιθρο αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Το Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των δράσεών του για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρησιακό πρόγραμμα με στόχο το μετριασμό των απρόβλεπτων επιπτώσεων των κρίσεων. Με συνολικό προϋπολογισμό €186 εκ. συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προτεραιότητά του αποτελεί η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, όπως αυτή που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Κύρια ομάδα – στόχο του προγράμματος αποτελούν οι άνεργοι. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προγράμματος δεν συνίσταται μόνο στο ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας κρίσης, αλλά και στο ότι παρεμβαίνει άμεσα και στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές, κλάδους ή ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από αυτήν.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα να αποτελέσει ένα από τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης στην παραγωγική βάση της χώρας με την ενίσχυση επιλέξιμων δράσεων που αφορούν στην προώθηση νέων δεξιοτήτων ή την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»:http://www.epeaa.gr
Πηγή : Ethnos.gr

Παράταση ενστάσεων βιολογικής κτηνοτροφίας

Παράταση ενστάσεων βιολογικής κτηνοτροφίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους παραγωγούς τα εξής:
Στους κωδικούς απόρριψης των καταρχήν απορριπτόμενων του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» Δράση 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έχει προστεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κωδικός 1213004, ο οποίος λόγω σφάλματος αρχικά δεν εκτυπώθηκε στις καταστάσεις.
 
 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία μεταβολή προέκυψε στο σύνολο των ονομάτων των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων του εν λόγω Μέτρου.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για τους οποίους η υποβολή ενστάσεων έχει ήδη ξεκινήσει στα πλαίσια της αρχικής μας ειδοποίησης, ενημερώνονται ότι η υποβολή ενστάσεων παρατείνεται κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες από σήμερα.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλιείας από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»


 
Σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλιείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη εκπέμπουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αλιεία «Ocean 2012».
Η υπεραλίευση που οδηγεί σε μείωση της αλιευτικής παραγωγής, η μείωση των μικρών παράκτιων σκαφών με ταυτόχρονη αύξηση των μεγάλων σκαφών βιομηχανικής αλιείας και η έξαρση της παράνομης δραστηριότητας συγκαταλέγονται στα κύρια προβλήματα, που μπορεί να συντελέσουν ακόμα και στον αφανισμό της σημαντικής αυτής οικονομικής δραστηριότητας, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχει μακρά αλιευτική ιστορία.

Τον τερματισμό της υπεραλίευσης, την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων ως το 2020 και τη διαπραγμάτευση του υπάρχοντος χρηματοδοτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλιεία ζητούν οι δύο φορείς, με στόχο να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές στην αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που σχεδιάζεται.

Κρίσιμες αποφάσεις για την αναθεώρηση θα ληφθούν την ερχόμενη Πέμπτη, σε συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Αλιείας, από τις οποίες θα κριθεί το μέλλον του αλιευτικού τομέα.

«Μόνο εάν ληφθούν, άμεσα, πολιτικές και μέτρα που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων, μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον της αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες» εξήγησε σε σχετική συνέντευξη Τύπου η συντονίστρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και εκπρόσωπος του Δικτύου «Ocean 2012» για την Ελλάδα και την Κύπρο, Αναστασία Μήλιου. Σύμφωνα με την κ. Μήλιου, σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα, οι συνέπειες για την Ελλάδα, μια χώρα με μακρά αλιευτική ιστορία, θα είναι καταστρεπτικές, πόσο μάλλον δε σε μικρά νησιά που στηρίζουν την επιβίωσή τους στην αλιεία, όπως οι Φούρνοι, η Λήμνος και η Αμοργός.

«Οι ελληνικές θάλασσες υποφέρουν από κακή αλιευτική πολιτική και από δυνατό λόμπι βιομηχανικής αλιείας που επηρεάζει τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία πολιτική για τη βιωσιμότητα της θάλασσας, γι' αυτό και σιγά σιγά την καταστρέφουμε. Αν τώρα δεν αλλάξουμε τα πράγματα, φοβόμαστε ότι μπορεί να επέλθει το τέλος της αλιείας» παρατήρησε η ίδια.

Ήδη φαίνεται ότι τα ιχθυαποθέματα της χώρας βρίσκονται σήμερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», η υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων στις θάλασσες είναι δραματική και συνεχώς επιδεινώνεται, με μείωση της παραγωγικότητας που για κάποια είδη φτάνει το 50 έως 80%, σε διάστημα μόλις δύο ετών. Στην ίδια έρευνα καταγράφεται η μείωση του στόλου των αλιευτικών σκαφών, αλλά και η κάθετη αύξηση παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης το Λιμενικό σώμα δεν έχει τα χρήματα και το απαραίτητο πετρέλαιο προκειμένου να διενεργεί συνεχείς περιπολίες στις θάλασσες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζουν τα μέλη του «Αρχιπελάγους» κάθε χρόνο η Ελλάδα χάνει πολλά εκατομμύρια ευρώ, λόγω αδυναμίας αξιοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλιεία. Οι φορείς ζητούν την αναθεώρηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού, προκειμένου να γίνονται επενδύσεις σε εργαλεία ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων και όχι στην αναβάθμιση σκαφών και μηχανών που γίνεται σήμερα.

Μόλις τέσσερις χώρες (Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία) έχουν καταθέσει σήμερα προτάσεις στην κατεύθυνση του τερματισμού της υπεραλίευσης και της ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων, ενώ αντίστοιχες προτάσεις έχουν γίνει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αλιείας, την Ελληνίδα Επίτροπο, Μαρία Δαμανάκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 'Άλλες έξι χώρες (Φιλανδία, Αγγλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Λετονία και Εσθονία) κρατούν μια ενδιάμεση στάση, ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου των 27 υπουργών Αλιείας, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης, δεν συζητούν -σύμφωνα με το «Αρχιπέλαγος»- την πρόταση της ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων.
 
Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εμπορία σπόρων
 
Αντίστοιχα είναι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη συζήτηση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εμπορία σπόρων, η κρίσιμη ψηφοφορία για την οποία θα γίνει στις 6 Μαΐου, σε επικείμενη συνάντηση των Επιτρόπων.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ελληνίδα επίτροπο, Μαρία Δαμανάκη, 15 περιβαλλοντικοί φορείς -μεταξύ των οποίων το «Αρχιπέλαγος», το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Αιγίλοπας» και το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη», και δήμοι της χώρας (Αρχανών, Παρανεστίου, Προσοτσάνης)- η ευρωπαϊκή νομοθεσία στηρίζει συστηματικά τους σπόρους της Βιομηχανίας και επιβάλλει παράλογες απαιτήσεις στους παραδοσιακούς και σύγχρονους σπόρους που παράγουν οι γεωργοί, περιορίζοντας την εμπορική τους κυκλοφορία.
 
Όπως καταγγέλλουν, το νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί φαίνεται ότι επιβάλλει ακόμα πιο αυξημένους περιορισμούς και υποχρεώσεις για τους σπόρους και τις παραδοσιακές ποικιλίες που παράγει ο γεωργός. Ζητούν, λοιπόν, την καταψήφιση του νομοσχεδίου και την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των σπόρων των γεωργών.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πληρωμές ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 31/5/2013 έγινε η πληρωμή Mέτρου 125Α1 "Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου"με 327 δικαιούχους και ποσό: 644.910,81 ευρώ.
Επίσης έγινε η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης με 2 δικαιούχους και ποσό: 160.336,62 ευρώ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πρώτες εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών εσοδείας 2013

Πρώτες εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών εσοδείας 2013

Αυξημένη αναμένεται η παγκόσμια παραγωγή σιταριού κατά το 2013, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO), όπως καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του FAO (Μάρτιος 2013), η παγκόσμια παραγωγή σίτου κατά το 2013 ανέρχεται στους 690 εκ. τ. , αυξημένη κατά 4,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και δεύτερη σε όγκο μετά από αυτήν του 2011.Η αύξηση αναμένεται κυρίως στην Ευρώπη, όπου οι καλές τιμές οδήγησαν σε αύξηση των εκτάσεων, αλλά και λόγω της ανάκαμψης των αποδόσεων στη Ρωσία. Στην ΕΕ , όπου οι σπορές αυξήθηκαν και οι καιρικές συνθήκες εν γένει ήσαν μέχρι τώρα ευνοϊκές, προβλέπεται αύξηση της παραγωγής σίτου κατά 4,5% στους 138 εκ. τόνους. Οι προοπτικές είναι ευοίωνες και για τη Ρωσία, όπου οι μειωμένες χειμερινές σπορές υπερ- αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των εαρινών και η προσδοκώμενη ανάκαμψη των αποδόσεων προβλέπεται να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της παραγωγής ( +39,5%, στους 53 εκ. τ.). Ομοίως και στην Ουκρανία, αναμένεται αύξηση της παραγωγής (+23,4% στους 19,5 εκ τ.) σε σύγκριση με τα χαμηλά επίπεδα της προηγούμενης περιόδου (15,8 εκ τ.).


Στις ΗΠΑ, η καθυστερημένη έλευση των βροχοπτώσεων δεν θα επιτρέψει την πλήρη ανάκαμψη της παραγωγής  των ταλαιπωρημένων από την ξηρασία σιταριών. Κατά συνέπεια, προβλέπεται μείωση κατά 6,1% στους 58 εκ. τ., ποσότητα μικρότερη από το μέσον όρο 5ετίας.


Αύξηση παραγωγής και σε άλλες χώρες


Αυξημένη παραγωγή αναμένεται επίσης στην Κίνα (+0,7% στους 121,4 εκ.τ.) και στο Πακιστάν (+2,9% στους 24,7 εκ. τ.) ενώ καλές προοπτικές υφίστανται και για τη Β. Αφρική. Στην Αυστραλία παρότι η υγρασία του εδάφους έχει πληγεί από τον θερινό καύσωνα προβλέπεται αύξηση παραγωγής κατά 4,1%, στους 23 εκ.τ., λόγω των  εκτιμώμενων αυξημένων σπορών.


Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ευνοϊκές  είναι οι προοπτικές στο νότιο ημισφαίριο για την παραγωγή αραβοσίτου κατά το 2013 καθώς και για την παραγωγή ρυζιού.
FAS/USDA: Εκτιμήσεις εσοδείας 2012 και προβλέψεις για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών 2013 (Μάϊος 2013)


Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (Μάϊος 2013), η παγκόσμια παραγωγή σίτου εμπορικής περιόδου 2012/13 ανέρχεται στους 655 εκ. τ. (-6% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο) ενώ για τη νέα εμπορική περίοδο 2013/14 προβλέπεται ότι η παραγωγή θα εκτιναχθεί στους 701 εκ. τ. υπερβαίνοντας  το ρεκόρ της εσοδείας 2011(697 εκ. τ.) και κάθε ιστορικό προηγούμενο.


Σε όλες τις κύριες σιτοπαραγωγικές χώρες, πλην ΗΠΑ και Ινδίας, προβλέπεται  κατά το 2013 αυξημένη παραγωγή: στην ΕΕ27 (+5,1% στους 137,7 εκ.τ.) , Ρωσία (+48,5%, στους 56 εκ.τ.), Ουκρανία (+39,6% στους 22 εκ.τ.), Καζακστάν (+53%, στους 15 εκ.τ.), Καναδά (+6,6% στους 29 εκ τ.), ενώ μείωση προβλέπεται για τις ΗΠΑ (-9,35%, στους 56 εκ.τ.) και Ινδία (-3% στους 92 εκ τ.). Επομένως, από την ΕΕ27 και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας  προβλέπεται αφθονία διαθέσιμων ποσοτήτων για εξαγωγή.


Αυξημένη, χαμηλότερη όμως της παραγωγής, προβλέπεται η παγκόσμια κατανάλωση σίτου εμπορικής περιόδου 2013/14 (+3% περίπου, στους 694,8 εκ.τ.) σαν αποτέλεσμα της αυξημένης ζωοτροφικής χρήσης και της πληθυσμιακής αύξησης ενώ μικρή αύξηση προβλέπεται και για τα παγκόσμια αποθέματα τέλους (+3,4% στους 186,4 εκ τ.).


Η παγκόσμια παραγωγή αραβοσίτου εμπορικής περιόδου 2012/13 ανέρχεται στους 857 εκ. τ. (-3% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο). Ιστορικό μέγιστο προβλέπεται  κατά τη νέα εμπορική περίοδο 2013/14 τόσο για την παγκόσμια παραγωγή αραβοσίτου (+12,7%, στους 966 εκ.τ. περίπου), όσο και για την Αμερικανική παραγωγή (+31,1% στους 359 εκ.τ.) , η οποία  το 2012 είχε αποδεκατισθεί από την ξηρασία, με διαδοχικές συνέπειες τη συμπίεση των τιμών και την αυξημένη ζήτηση για ζωοτροφική χρήση.  Η προβλεπόμενη εκτίναξη της Αμερικανικής παραγωγής αποτελεί την κύρια αιτία της αυξημένης παγκόσμιας παραγωγής ενώ η προβλεπόμενη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης επίσης σε ιστορικό μέγιστο ( +8,4% στους 936,7 εκ.τ. περίπου) αποδίδεται στην αύξηση της κατανάλωσης στις ΗΠΑ, (για ζωοτροφική χρήση και για την παραγωγή βιοαιθανόλης),   αλλά  και αλλού , ιδιαίτερα δε στην Κίνα. Η κατανάλωση πάντως υπολείπεται της παραγωγής ενώ αύξηση προβλέπεται και για τα παγκόσμια αποθέματα τέλους (+23,3%)  στους 154,6 εκ.τ. που αποτελεί μέγιστο 12ετίας.


Η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού εμπορικής περιόδου 2012/13 ανέρχεται στους 470,2 εκ. τ. ισοδύναμου λευκασμένου (+1% περίπου σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο). Παραγωγή ρεκόρ προβλέπεται και για το ρύζι εσοδείας 2013. Ειδικότερα, κατά τη νέα εμπορική περίοδο 2013/14 η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού προβλέπεται αυξημένη (+1,9%) στους 479,3 εκ.τ. ισοδύναμου λευκασμένου ( μέγιστο 6ετίας), υπερβαίνοντας την κατανάλωση (477 εκ.τ. ισοδύναμου λευκασμένου). Τα παγκόσμια αποθέματα τέλους προβλέπονται επίσης αυξημένα σε ιστορικό επίπεδο (107,8 εκ.τ. ισοδύναμου λευκασμένου). Η Ινδία έχει συσσωρεύσει εξαιρετικά υψηλά αποθέματα  λόγω της 4ετούς απαγόρευσης εξαγωγών ρυζιού πλην Basmati. Η Ταϋλάνδη επίσης, λόγω της πολιτικής που ακολούθησε, κατέχει υψηλά κρατικά αποθέματα που υπερβαίνουν το επίπεδο των ετήσιων εξαγωγών της. Αντίθετα,  στις ΗΠΑ προβλέπεται πτώση της παραγωγής, της εμπορίας και των αποθεμάτων, δεδομένου ότι οι παραγωγοί έχουν στραφεί σε πιο επικερδείς καλλιέργειες. Η αφθονία παραγωγής και αποθεμάτων προβλέπεται να συμπιέσουν τις τιμές στην παγκόσμια αγορά.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Επιτρέπεται η κοπή και συλλογή ρίγανης

Επιτρέπεται η κοπή και συλλογή ρίγανης

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι επιτρέπεται η κοπή και συλλογή της ρίγανης για οικιακή χρήση και εμπορία μετά την ανθοφορία της και συγκεκριμένα μετά την 20-06-2012. Προϋπόθεση τίθεται να μην γίνεται εκρίζωση του φυτού και να μην αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί από κάθε φυτό προκειμένου να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιασμό του.
Στο ίδιο πλαίσιο επιτρέπεται η κοπή και συλλογή του μελισσοκομικού φυτού «Μπιτόνικας ή Σιδερίτης» για οικιακή χρήση και εμπορία μετά την ανθοφορία της. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται μετά την 10-07-2013, με την προϋπόθεση να μην γίνεται εκρίζωση του φυτού και να μην αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί από κάθε φυτό έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιασμός του.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Με περικοπές ενισχύσεων κινδυνεύουν οι κτηνοτρόφοι – συνάντηση με Τσαυτάρη ζητά ο ΣΕΚ


Το προεδρείο του ΣΕΚ ζητά με επιστολή του επείγουσα συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Θανάση Τσαυτάρη προκειμένου να δοθεί λύση στο πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα βοσκοτόπια.
Ολόκληρη η επιστολή


Προς                                                                                                    Αθήνα 29/5/2013
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης                                                        Αρ.Πρωτ.: 158
και Τροφίμων
κο Α.Τσαυτάρη                                 


Θέμα:  Επείγουσα συνάντηση με το  Προεδρείο του ΣΕΚ

Κύριε Υπουργέ,

Ενώ οι  παραγωγοί είχαν ήδη αρχίσει να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων αιφνιδιαστικά αποφάσισε  να καθορίσει ποιοι βοσκότοποι  είναι επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα χιλιάδες κτηνοτρόφοι να βρίσκονται χωρίς επιλέξιμους βοσκότοπους ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι ίδιοι  είχαν χαρακτηριστεί επιλέξιμοι και να κινδυνεύουν  με περικοπές  των ενισχύσεων.  Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζητάει  να  γίνει η  ενεργοποίηση των δικαιωμάτων  για το 2013  με το σύστημα που ίσχυε  όλα τα προηγούμενα χρόνια και εν συνεχεία προτείνει επανέλεγχο όλων των επιλέξιμων βοσκότοπων, με παρουσία και των  φορέων των κτηνοτρόφων. Εν αναμονή  άλλωστε  της νέας ΚΑΠ θα μπορούν να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους βοσκότοπους άλλα περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν  έως τώρα, ώστε να  αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα προς όφελος των παραγωγών και της χώρας.
Το προεδρείο του ΣΕΚ ζητάει επείγουσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να  δοθεί λύση στο  πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα.
                                                                                     Με τιμή
                                                Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚ
                                                 Παναγιώτης Πεβερέτος

Μετά τη φέτα "βαφτίζουν" τούρκικη την χωριάτικη σαλάτα!

Μετά τη φέτα

Κάτι δεν πάει καλά με τα brand names της Ελλάδας. Μας κλέβουν τη συνταγή της φέτας, μιμούνται το ελληνικό γιαούρτι, εξάγουν το δικό μας ελαιόλαδο και τώρα "κακοποιούν" και τη χωριάτικη σαλάτα.
Η γαλλική έκδοση του σάιτ Huffington Post σε άρθρο της με τίτλο «Φάτε πρωινό, μερικές πρωτότυπες ιδέες από όλο τον πλανήτη» προτείνει πιάτα που υποτίθεται ότι ενδείκνυνται για πρωινό και μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η ελληνική χωριάτικη σαλάτα με φέτα και ελιές.

Ωστόσο το εν λόγω σάιτ στις επεξηγήσεις του κατατάσσει τη χωριάτικη σαλάτα στη χώρα Τουρκία και δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις πόσο καλό είναι να τρώμε το πρωί ντομάτα και αγγουράκι.

Στο ίδιο άρθρο προβάλλονται και άλλα πρωινά από τη Μαλαισία, την Ιαπωνία κλπ.

πηγή: iefimerida.gr

94.523.42 ευρώ θα μοιράσει ο ΕΛΓΑ την Παρασκευή στην Πρέβεζα.

 
 
 
Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 6.408 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013.
Ειδικότερα, για ζημιές του 2012 θα καταβληθούν 3,9 εκατ. ευρώ και για ζημιές του 2013 θα καταβληθούν 2,2 εκατ. ευρώ.


Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε πατάτες, κηπευτικά, ελιές και πορτοκάλια και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:


ΝΟΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
145.541,20
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
1.346.992,06
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
66.148,54
ΑΡΤΗΣ
1.700.471,85
ΑΤΤΙΚΗΣ
7.639,50
ΑΧΑΙΑΣ
172.988,33
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
52.146,91
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13.311,63
ΔΡΑΜΑΣ
5.927,58
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2.376,13
ΕΒΡΟΥ
92.490,37
ΕΥΒΟΙΑΣ
1.532,20
ΗΛΕΙΑΣ
352.721,28
ΗΜΑΘΙΑΣ
43.607,82
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
201.862,97
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
176.815,57
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
48.267,07
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5.542,75
ΚΑΒΑΛΑΣ
223.789,97
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
13.998,99
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9.847,64
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
44.318,70
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
1.094,02
ΚΙΛΚΙΣ
10.612,41
ΚΟΖΑΝΗΣ
51.059,33
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
29.951,05
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2.078,37
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
109.736,99
ΛΑΡΙΣΗΣ
63.432,68
ΛΕΣΒΟΥ
2.555,51
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
11.559,29
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
82.739,26
ΞΑΝΘΗΣ
7.194,78
ΠΕΛΛΗΣ
83.042,14
ΠΙΕΡΙΑΣ
14.370,55
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
94.523,42
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
41.436,65
ΡΟΔΟΠΗΣ
7.494,26
ΣΕΡΡΩΝ
51.910,85
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16.057,55
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
447.990,19
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
90.361,24
ΦΩΚΙΔΟΣ
55.006,93
ΧΑΝΙΩΝ
117.406,91
  ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πληρωμές για νέους αγρότεςΣτις 30/05 έγινε πληρωμή για το Μέτρο 112 (Νέων Αγροτών) του ΠΑΑ 2007-2013, σε 41 δικαιούχους με ποσό 161.250 ευρώ.
Αυτό ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τρικομματική συναίνεση για το φόρο αγροτεμαχίων, με εξαίρεση των κατ' επάγγελμα αγροτών


Όπως αναμενόταν μετά τις σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, "όχι" σε φορολόγηση των αγροτεμαχίων κατ’ επάγγελμα αγροτών, είπαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Στη φορολόγηση των αγροτεμαχίων είχαν αντιταχθεί σθεναρά οι φορείς των αγροτών (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΑΣ Αγρινίου κ.λπ.), με σχετικές ανακοινώσεις.
Με βάση αυτή τη θέση, οι υπηρεσίες καλούνται τώρα να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν τα 800 εκατ. ευρώ τα οποία υπολόγιζαν να πάρουν από την συγκεκριμένη κατηγορία και να καλύψουν την συγκεκριμένη "τρύπα".


Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση, που έγινε σε βαρύ κλίμα θα επαναληφθεί την ερχόμενη Τρίτη. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων υποστηρίζουν ότι τα χρήματα μπορούν να βρεθούν από άλλες πηγές (αυθαίρετα, μη δηλούμενα ακίνητα).
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Με το "σταγονόμετρο" η χρηματοδότηση προς τους αγρότες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Απρίλιο του 2013 διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.626 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.997 εκατ. ευρώ). Αρνητική η εικόνα και για τους αγρότες, οι οποίοι αναζητούν... δανεικά για να χρηματοδοτήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 1.190 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.514 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της έγινε λιγότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,6% το Μάρτιο του 2013.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων έγινε περισσότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -3,0% από -2,8% τον περασμένο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.103 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 956 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -8,7% από -13,9%, το Μάρτιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 83 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της έγινε λιγότερο αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -1,5% από -2,0% το Μάρτιο του 2013.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 431 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2013 (Απρίλιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 399 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,6% το Μάρτιο του 2013.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης

Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης

Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ αλλά και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κρίτων Αρσένης.
Ο λόγος που προτάσσει, στην επιστολή του στον Ευ. Βενιζέλο είναι η αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ και η ολική πολιτική απόκλιση από το ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Κρίτωνα Αρσένη προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο:

"Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την παραίτησή μου από μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πολιτική μου απόκλιση από το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι προφανής και οι διαφωνίες μας δημόσια καταγεγραμμένες.

Επίκεντρο αποτελούν η ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης, κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων και υποδομών, η πώληση δημόσιας γης, αρχαιολογικών χώρων και νησιών, η απορρύθμιση της νομοθεσίας και ο ευτελισμός της λειτουργίας του ΥΠΕΚΑ. Κανένα από αυτά δεν είναι προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση. Για όλα αυτά η κρίση στάθηκε μια βολική δικαιολογία. Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και όχι του δημοσίου συμφέροντος είναι η αιτία τους.

Προερχόμενος από την κοινωνία των πολιτών συμμετείχα το 2009 στο ευρωψηφοδέλτιο ενός ΠΑΣΟΚ που έδινε την μάχη της αυτοκάθαρσης από την διαπλοκή, τη μάχη της εξυγίανσης και της ανανέωσης προσώπων και ιδεών. Όταν ξέσπασε η κρίση έδωσα τον αγώνα να γίνει η κρίση ευκαιρία για τη χώρα, με την αναστροφή της απαξίωσης των θεσμών, της μη εφαρμογής των κοινών κανόνων και της προχειρότητας στο σχεδιασμό πολιτικών. Δυστυχώς, την τελευταία περίοδο η κρίση έγινε δικαιολογία για την πλήρη απαξίωση των θεσμών, τη διάλυση των κοινών κανόνων και τον ευτελισμό της δημοκρατίας μας. Παρά τις ριζικές πολιτικές διαφωνίες, παρέμεινα στο ΠΑΣΟΚ σεβόμενος ότι είχα εκλεγεί στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Ωστόσο κράτησα αποστάσεις, παύοντας να συμμετέχω στα συλλογικά όργανα και το συνέδριο. Όμως η κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από την ψήφο του ΠΑΣΟΚ, υλοποιεί πλέον την πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου, των βασικών αγαθών για την επιβίωση των συμπολιτών μας, καταστέλλοντας ταυτόχρονα κάθε δημοκρατική αντίδραση. Είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω την ιδεολογική χρεοκοπία του ΠΑΣΟΚ και να δηλώσω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΑΣΟΚ και της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας.

Θα παραμείνω ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και θα συνεχίσω να δίνω τις μάχες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στην επιβολή παράλογων, αδιέξοδων και αντιαναπτυξιακών πολιτικών της κυβέρνησης.

Στις μάχες αυτές κρατάω παρακαταθήκη τον αγώνα της Μελίνας για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ιστορικών κέντρων των πόλεων και χωριών μας που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Την επαναστατική επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης του Αντώνη Τρίτση, που προσπάθησε να σταματήσει την καταστροφική για την οικονομία άναρχη δόμηση και την κερδοσκοπία γης, που αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να γιγαντώσει ως βασική αναπτυξιακή της πολιτική. Την πολιτική αποκέντρωσης της δεκαετίας του ΄80 με το πάγωμα της αντιαναπτυξιακής υπερμεγένθυσης της Αθήνας και την αναπτυξιακή στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Τη θεμελίωση του Ε.Σ.Υ. και την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Τα ΚΕΠ, το ΑΣΕΠ, τη "Διαύγεια" και τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, που θέσανε τις βάσεις για ένα δημόσιο πιο λειτουργικό και διαφανές. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά αίτια της κρίσης.

Παραμένω μέλος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχίζοντας να δίνω τις μάχες για την ανατροπή της παράλογης και καταστρεπτικής πολιτικής μονόπλευρης λιτότητας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα."
ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ

«Εμφύλιος» στην ΕΕ για δασμούς σε κινεζικά πάνελ


Σε... εμφύλιο πόλεμο μεταξύ κρατών της ΕΕ και Κομισιόν τείνει να μετατραπεί η πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει δασμούς σε κινεζικά φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με το BBC τουλάχιστον 14 χώρες –μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γερμανία– αντιτίθενται σε αυτή την απόφαση, με αποτέλεσμα διπλωματικοί κύκλοι της ΕΕ να τονίζουν ότι «η Κομισιόν οφείλει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις και να βρει μια αξιόπιστη και κυρίως εφαρμόσιμη λύση».
Παρά όμως τις αντιδράσεις ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εμπορίου Κάρελ Ντε Γκουχτ διαμηνύει προς όλες τις πλευρές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η απόφαση της Κομισιόν και τονίζει ότι οι πιέσεις που δέχεται από το Πεκίνο (και χώρες της ΕΕ) απλά αποτελούν «χάσιμο χρόνου». «Δεν θα με εντυπωσιάσουν (οι Κινέζοι) εντείνοντας τις πιέσεις στα κράτη - μέλη» δήλωσε ο κ. Ντε Γκουχτ μιλώντας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου και συμπλήρωσε: «Δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει λιγότερο εάν αυτό γίνεται στο μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο κράτος στον κόσμο. Για μένα είναι το ίδιο. Μπορούν λοιπόν να προσπαθήσουν να ασκήσουν πιέσεις στα κράτη - μέλη, αλλά θα χάσουν το χρόνο τους προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο και σε μένα».

Η ΕΕ οφείλει να αποφασίσει έως τις 6 Ιουνίου εάν θα δεχθεί τις προτάσεις του κ. Ντε Γκουχτ και θα επιβάλει δασμούς antidumping έως και 47%, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Την ίδια ώρα οι «Financial Times» υποστηρίζουν ότι η ομάδα lobbying «Οικονομική Ηλιακή Ενέργεια», η οποία έχει έδρα τις Βρυξέλλες, έχει εντείνει τις πιέσεις της, κυρίως προς τη Γερμανία, ώστε να βρεθεί μια λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.
ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ

Tροποποίηση ΚΥΑ για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμωνTροποποίηση ΚΥΑ για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, υπέγραψε και προώθησε στο συναρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που αφορά στην τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 57687/5114/27-12-2011 για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων.
"Η ΚΥΑ την οποία έχει ήδη υπογράψει, ο επίσης συναρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης, αφορά στην αλλαγή των όρων που ίσχυαν από το 1970 και είχαν τροποποιηθεί από την 2η Ιανουαρίου 2011, για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ).

Η ΚΥΑ  διορθώθηκε και συμπληρώθηκε  με βάση τις νέες τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν με τα επίσημα έγγραφα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ και ορίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων όπως κρεάτων, ψαριών, τυριών, γάλακτος, έτοιμων για κατανάλωση προετοιμασμένων ωμών λαχανικών και προϊόντων λαχανικών, συμπυκνωμένων χυμών φρούτων και ψαριών", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Μάνη, Γαστρονομία και Προσέλκυση Τουριστών

Μάνη, Γαστρονομία και Προσέλκυση Τουριστών 

Το αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς, την γαστρονομία, που ενισχύει και διαφοροποιεί το τουριστικό μας προϊόν και εμπλουτίζει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία αναδεικνύει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, προκειμένου να διαφοροποιηθεί και να προβάλλει τη δική του μοναδική ταυτότητα.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Μάνη, Γαστρονομία και Προσέλκυση Τουριστών», τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Στούπας.

Οι διοργανωτές θεωρούν ότι με βάση τα νέα  δεδομένα της παγκοσμιοποίησης του τουρισμού, κάθε τόπος για να επιβιώσει τουριστικά, οφείλει να εστιασθεί σε αυτό που θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου τόπου.

H τοπική γαστρονομία κάθε τόπου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σαφέστατο συγκριτικό πλεονέκτημα και μια σημαντική πηγή πόρων για τον τουρισμό και για την τοπική οικονομία του γενικότερα.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Τα «βρήκαν» στα χαρτιά για την ΚΑΠ ευρωβουλευτές και υπουργοί Γεωργίας, εκκρεμούν οι αποφάσεις

Τα «βρήκαν» στα χαρτιά για την ΚΑΠ ευρωβουλευτές και υπουργοί Γεωργίας, εκκρεμούν οι αποφάσεις

Εποικοδομητική και χρήσιμη χαρακτήρισε την συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το τέλος του Ιουνίου, ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. Ιρλανδός υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας Simon Coveney.
Αναλυτικότερα, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας στο Δουβλίνο, την Τρίτη 28 Μαΐου, ο υπουργός Coveney εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θετική ανταπόκριση του Ευρωκοινοβουλίου στην πρόσκλησή του να μιλήσει απευθείας στους υπουργούς. Ειδικότερα, σημείωσε την αξία της συμβολής του στις τριμερείς διαπραγματεύσεις (Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου – Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) ώστε να έχουν μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών και να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορετικές θέσεις σε ορισμένα από τα βασικά εκκρεμή πολιτικά ζητήματα. Επίσης, έδωσε στο Συμβούλιο των υπουργών τη δυνατότητα να προβληματιστούν σχετικά με αυτές τις ανταλλαγές ιδεών και να έχουν τη δική τους δυνατότητα παρακολούθησης των συζητήσεων σχετικά με το πώς θα μπορέσει νε επιτευχθεί η επίλυση αυτών των πολιτικών ζητημάτων.

Η συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Μαΐου, όταν το Συμβούλιο των υπουργών συνεδρίασε από κοινού με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Paolo DeCastro, τους εισηγητές για κάθε έναν από τουςς τέσσερις φακέλους της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, και τους συντονιστές από κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κ. De Castro και οι εισηγητές διατύπωσαν τις θέσεις τους σχετικά με βασικά θέματα, όπως η εσωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι ποσοστώσεις ζάχαρης, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή και οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Εν συνεχεία δόθηκε η ευκαιρία στους υπουργούς να διατυπώσουν τις ανησυχίες τους και να ανταλλάξουν απόψεις με το Ευρωκοινοβούλιο σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανές περιοχές κοινού εδάφους. Ο υπουργός Coveney το περιέγραψε αυτό ως μια πολύ χρήσιμη και ενημερωτική ανταλλαγή, η οποία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα στο οποίο ήταν σαφές ότι παραμένουν τα τρία θεσμικά όργανα σταθερά επικεντρωμένα στην επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Η Τρίτη 28 Μαΐου, δεύτερη ημέρα της άτυπης συνάντησης, χαρακτηρίστηκε από μια πιο τακτική συνάντηση του Συμβουλίου, με τον υπουργό Coveney να προεδρεύει της συνέχειας της συζήτησης σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ημέρας. Συζητήθηκαν οι θέσεις καθενός από τα τρία θεσμικά όργανα πάνω στα αντίστοιχα θέματα και ο υπουργός Coveney ζήτησε τις απόψεις των κρατών μελών σχετικά με το πως αυτές οι διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα μπορούσαν να περιοριστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της επίτευξης μιας ικανοποιητικής συνολικής συμφωνίας. Εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά με τις ανταλλαγές απόψεων, και δεσμεύτηκε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κρατών μελών καθώς η αναζήτηση για ένα συνολικό συμβιβασμό προσεγγίζει στην ολοκλήρωσή της.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Coveney είπε: «Δύο πολύ αξιοσημείωτα πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών. Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε σε απευθείας συζητήσεις με τους υπουργούς Γεωργίας σχετικά με σημαντικά θέματα που απασχολούν όλους μας. Το έκαναν με πολύ ανοιχτό και εποικοδομητικό τρόπο, τον οποίο εγώ και οι συνάδελφοί μου των κρατών μελών υποδεχθήκαμε θερμά. Και αυτό με τη σειρά του διευκόλυνε μια πολύ χρήσιμη και περιεκτική συζήτηση του Συμβουλίου, με άμεση ενημέρωση για τα σημεία που προκύπτουν από τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η χθεσινή συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η ασυνήθιστη πρωτοβουλία της προεδρίας να προσκαλέσει το Ευρωκοινοβούλιο σε άμεσες ανεπίσημες συζητήσεις απέφερε κάποια αποτελέσματα. Ήταν σαφές ότι και τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι οι άτυπες ανταλλαγές με το Ευρωκοινοβούλιο, ειδικότερα, θα αποδειχθούν ότι ήταν ανεκτίμητη βοήθεια, καθώς προχωράμε προς αυτό που ελπίζω ότι θα είναι οι τελικές λίγες εβδομάδες τωνδιαπραγματεύσεων.

Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τις απόψεις των κρατών μελών σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών. Αυτές οι απόψεις θα ενημερώσουν την συνεχή αλληλεπίδραση της προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς προσπαθούμε να καταλήξουμε έναντι των υπολοίπων τριμερών διαλόγων και των παράλληλων πολιτικών συζητήσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάνω απ 'όλα, οι συνομιλίες αυτές έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη μου ότι θα είμαι σε θέση να παρουσιάσω μια δέσμη μέτρων στο Συμβούλιο των υπουργών στο τέλος του Ιουνίου. Γεγονός που θα μας επιτρέψει να οριστικοποιηθεί μια πολιτική συμφωνία εντός του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει κατά την έναρξη της ιρλανδικής Προεδρία».

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης απαραίτητη πλέον και για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ όπως ήταν γνωστή παλιότερα και εξακολουθεί να λέγεται ακόμα από πολλούς) είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών και την είσπραξη των αντίστοιχων επιδοτήσεων. Μεγάλος αριθμός αγροτών δεν υπέβαλλαν καθόλου αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, είτε γιατί είχαν καλλιέργειες που δεν ήταν σε καθεστώς ενίσχυσης (χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Πρέβεζα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών) είτε γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα δικαιώματα. 
 Το 2010 το ΥΠΑΑΤ με δύο διαδοχικούς νόμους, το Ν. 3874/10 και το Ν. 3877/10, ενσωμάτωσε στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης δύο πολύ σημαντικές επιπλέον αιτήσεις: την Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για την ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι η υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης γινόταν απαραίτητη: 
 1)Για να πιστοποιήσει οποιοσδήποτε αγρότης ή και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης την αγροτική του ιδιότητα και να πάρει τη σχετική βεβαίωση και
 2)Για να έχει αφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση ζημιάς στην φυτική η ζωική παραγωγή.  
 Με πρόσφατη εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει ένα βήμα παραπέρα, αφού ουσιαστικά ορίζει ότι και για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες είναι υποχρεωτική η υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. 
 Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που έχει ημερομηνία 2 Απριλίου 2013, ορίζεται ότι στην αρχή κάθε έτους η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών ζητάει από το ΥΠ.Α.Α.Τ. ηλεκτρονικό αρχείο "στο οποίο περιλαμβάνονται οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 και έχουν υποβάλλει Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του νόμου 3877/2010 εφόσον είναι υπόχρεοι". Μάλιστα στην αμέσως επόμενη παράγραφο αναφέρεται επιπλέον ότι "Στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2, αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε αγρότη ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. Με τον όρο «κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, εννοείται το ανώτατο ύψος ακαθαρίστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα". 
 Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με όλους αυτούς τους διασταυρωτικούς ελέγχους, προσπαθεί να πατάξει τα φαινόμενα που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας για υπέρογκα ποσά επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιτήδειους. Είναι όμως επίσης σαφές ότι με τον τρόπο αυτό θα "πετάξει" έξω από την επιστροφή Φ.Π.Α. πολλούς αγρότες, που είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω αμέλειας δεν έχουν κάνει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και δεν είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών. 
 Επειδή οι διασταυρωτικοί έλεγχοι του ΥΠ.ΟΙΚ. θα ισχύσουν από φέτος και φυσικά θα αφορούν τις επιστροφές του 2012, το πρόβλημα είναι ήδη υπαρκτό για όσους δεν έχουν υποβάλει ΑΕΕ το 2012. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων των αγροτών για την υποχρεωτική υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, τουλάχιστον από το 2013 και μετά, για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την επιστροφή Φ.Π.Α. που δικαιούνται.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Αυστηρούς ελέγχους στην αλιεία τόνου ανακοίνωσε η Commission

Αυστηρούς ελέγχους στην αλιεία τόνου ανακοίνωσε η Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε, στις 27 Μαΐου, την στήριξή της για τη βιώσιμη διαχείριση του τόνου κατά τη διάρκεια της κύριας αλιευτικής περιόδου 2013 στη Μεσόγειο και στον Ανατολικό Ατλαντικό.
Κατά την περίοδο από τις 26 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου, επιτρέπεται σε μεγάλα σκάφη και γρι γρι να αλιεύουν τόνο. Μαζί με τις ιχθυοπαγίδες, οι ποσοστώσεις για τα γρι-γρι αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής ποσόστωσης 2013 της ΕΕ που ισοδυναμεί με 7.548,1 τόνους. Στον τομέα της αλιείας δραστηριοποιούνται σκάφη από επτά κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρο).
 
Η αλιεία τόνου ρυθμίζεται από την διεθνή επιτροπή για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), στην οποία συμμετέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η ICCAT υιοθέτησε ένα ενισχυμένο πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στην τελευταία ετήσια συνεδρίασή της, τον Νοέμβριο του 2012. Το σχέδιο προωθεί την βιώσιμη διαχείριση του αποθέματος και εισάγει ορισμένα νέα μέτρα ελέγχου.
 
Με βάση την εμπειρία από τα προηγούμενα έτη και δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της φετινής αλιευτικής περιόδου, τέθηκε σε εφαρμογή αυστηρό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης. Το πρόγραμμα αυτό συνεπάγεται σημαντική κινητοποίηση επιθεωρητών, περιπολικών σκαφών και αεροσκαφών υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τα αλιεύματα και αναλύει δεδομένα συστήματος παρακολούθησης σκαφών (σύστημα ελέγχου μέσω δορυφόρου) σε συνεχή βάση για να εξασφαλίσει ότι τηρούνται πλήρως όλοι οι κανόνες και, ιδίως, οι ατομικές ποσοστώσεις των σκαφών.
 
Σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΑ, τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις και, σε τελική ανάλυση, η επιτυχία του σχεδίου αποκατάστασης και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αποθέματος.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Πληρωμές σχεδίων βελτίωσης

Στις 28/05/2013 έγινε η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης με 2 δικαιούχους και ποσό: 94.180,85 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εξάλλου χτες έγινε πληρωμή Μέτρου 511 Οδοιπορικά ΕΓΤΑΑ σε 13 δικαιούχους και ποσό 6.945,65 ευρώ.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Προσαύξηση ασφαλιστικής εισφοράς 20% στον ΕΛΓΑ για νεαρά αιγοπρόβατα

Προσαύξηση ασφαλιστικής εισφοράς 20% στον ΕΛΓΑ για νεαρά αιγοπρόβατα

Προσαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής τους εισφοράς ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους, νεαρά ζώα, που κατέχει ο κτηνοτρόφος, στην ασφαλιζόμενη αξία των θήλεων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, προβλέπει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής στον ΕΛΓΑ.
Γενικότερα με βάση την απόφαση για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α., της περιόδου που αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης που δημοσιεύει το paseges.gr, αναφορικά με  τη «διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

Την απόφαση συνυπογράφουν οι Χρήστος Σταϊκούρας και Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση


Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Συνεχίζεται η κόντρα για το φόρο στα αγροτεμάχια


Συνεχίζεται η κόντρα για το φόρο στα αγροτεμάχια ανάμεσα στα τρία κόμματα που στηρίζουν το κυβερνητικό σχήμα, την ώρα που η νέα συνάντηση της τρικομματικής για το θέμα μεταφέρεται για την Τετάρτη.
Για τα αγροτεμάχια, το σενάριο που εξετάζεται σε αυτή την φάση είναι η φορολόγηση των εκτάσεων με 10-13 ευρώ κατά μέσο όρο ανά στρέμμα,αλλά με συντελεστές που θα διαφοροποιούνται αναλόγως του εάν πρόκειται για καλλιεργήσιμα ή μη, την τοποθεσία τους κ.λπ.


Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες εξετάζονται ειδικοί χαμηλοί συντελεστές με στρεμματικό όριο.


Στα σχέδια που γίνονται για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014 το οικονομικό επιτελείο αναμένει έσοδα 1,7 δισ. ευρώ από τα αστικά ακίνητα , 800 εκατ. ευρώ για τα εκτός σχεδίου ακίνητα (αγροτεμάχια) και 600 εκατ. ευρώ από τα ακίνητα των νομικών προσώπων.


Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών σημείωσε ότι εάν απαλλαγούν τα αγροτικά ακίνητα, τότε το επιπλέον βάρος θα πρέπει να «πέσει» στα αστικά ακίνητα.


Συνολικά 14 εκατ. στρέμματα περίπου ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες, κάτι που σημαίνει ότι εάν αυτά ή μέρος αυτών απαλλαγεί από τον Ενιαίο Φόρο, τότε θα δημιουργηθεί «τρύπα» στα προσδοκώμενα έσοδα.


Ωστόσο, τόσο στη ΝΔ, όσο και στο ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ υπάρχουν ήδη έντονες αντιδράσεις και δεν είναι βέβαιο ότι οι κ. κ. Βενιζέλος και Κουβέλης θα συναινέσουν, αν το σενάριο περί φορολόγησης των αγροτεμαχίων πάρει τον χαρακτήρα επίσημης κυβερνητικής θέσης.


Το βέβαιο είναι ότι το υπουργείο πρέπει να παρουσιάσει μία τεκμηριωμένη πρόταση στην τρόικα από την οποία να προκύπτει ότι είναι σε θέση να βεβαιώσει φόρους στα ακίνητα 3,1 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά ώστε να μπορέσει στο τέλος να εισπράξει τουλάχιστον 2,7 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως με τη θέσπιση του ενιαίου φόρου θα καταργηθούν το έκτακτο τέλος και ο ΦΑΠ.
ΠΗΓΗ  : ΠΑΣΕΓΕΣ

Συζήτηση για την ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 29 και 30 Μαΐου

Συζήτηση για την ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 29 και 30 Μαΐου

Ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα έχουν τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, κατ΄την διάρκεια διήμερης συνεδρίασης την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Μαΐου, από τον Επίτροπο Γεωργίας Dacian Cioloş.
Η εν λόγω επίσκεψη θα γίνει στο πλαίσιο του «διαρθρωμένου διαλόγου» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, και οι ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις απόψεις του Επιτρόπου και σε άλλα ζητήματα, όπως η δημοσιονομική πειθαρχία.
 
Αναλυτικότερα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, και τα θέματα που αφορούν:
-Τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και της ΚΑΠ το 2014
- Το σύστημα αδειοδότησης για τις φυτεύσεις αμπέλου στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ
- Το ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013
- Την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
- Η μελέτη με θέμα " γεωργία ημι-συντήρησης - αξία και προσανατολισμοί ανάπτυξης"
-Την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Ε.Ν.Α. Πιερίας Αγροτική έρευνα για τους αγρότες


ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 29-5-2013
Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ


Την Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, στις 11.00, στο παλαιό δημαρχείο, στην Κονταριώτισα, Πιερίας, η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας υποδέχεται την ΜΙΛΗΤΟΣ, το ΙΔΕΚΕ, το ΑγρΟραμα, την mscomm και την Copa-Cogeca, καθώς και όποιον άλλον ενδιαφέρεται, στο εργαστήριο «Έρευνα & Ανάπτυξη στις αγροτικές πρακτικές και Κοινή Γεωργική Πολιτική».
Το εργαστήριο είναι το δεύτερο που γίνεται στην Ελλάδα, από μια σειρά τεσσάρων εργαστηρίων, στην Αλίαρτο Βοιωτίας (17/5/2013), στην Κονταριώτισα Πιερίας (10/6/2013), στις Σέρρες (12/6/2013) και στην Σκάλα Λακωνίας (5/7/2013) για την αγροτική επιχειρηματικότητα, η οποία θα ολοκληρωθεί με το Συνέδριο «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρησή σου» στο Ναύπλιο (15/10/2013), όλα στα πλαίσια του έργου farmsUp, που συντονίζει η ΜΙΛΗΤΟΣ, κατ’ αναλογία προς τον όρο start Up, για τις καινούργιες επιχειρήσεις.
Η αγροτική επιχειρηματικότητα, όπως όλες οι μορφές επιχειρηματικότητας προαπαιτούν, έρευνα, εκπαίδευση και υποστήριξη. Στην Αλίαρτο, με την βοήθεια του καθ Α. Κουτσούρη και του κ. Δ. Μιχαηλίδη, προσεγγίσθηκε η αγροτική εκπαίδευση και αγροτική επαγγελματική κατάρτιση.
Στην Κονταριώτισα οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τις ανάγκες σε εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και στην λειτουργία κάποιου είδους Γεωργικών Εφαρμογών. Η σταδιακή εγκατάλειψη των γεωργικών εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας  από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άφησε τον Έλληνα αγρότη «στην τύχη του», χωρίς ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε καλλιεργητικές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και γενετικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο ο Έλληνας παραγωγός κατευθύνθηκε προς τις καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη επιδότηση εγκαταλείποντας στην πράξη τον παραγωγικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό της εκμετάλλευσής του. Είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία των γεωργικών εφαρμογών με την εγκατάσταση δοκιμαστικών, πειραματικών και αποδεικτικών αγρών ή πειραματικών εκτροφών όπου λειτουργούν Ενώσεις Νέων Αγροτών, σε όλη την επικράτεια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να συμβάλλει και η δημιουργία μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τις Ενώσεις Νέων Αγροτών ή και άλλους συλλογικούς φορείς, η οποία θα είναι δημοσίου συμφέροντος, θα έχει ως κύριο έργο τις γεωργικές εφαρμογές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από γεωτεχνικούς – μεσίτες τεχνογνωσίας με περιφερειακή δομή, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση και από προγράμματα όπως το Horizon.
Οι αγρότες, ως τελικοί ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να λειτουργούν ένα σύστημα καταγραφής των πραγματιοκών αναγκών τους, το οποίο θα έθετε υπ’ όψη της ερευνητικής κοινότητας τα ενδιαφέροντα των αγροτών. Ακολούθως η ερευνητική δομή θα επέλεγε τις υλοποιήσιμες έρευνες και αφού τις πραγματοποιούσε θα τις ξαναέθετε υπ’ όψη των αγροτών-τελικών δικαιούχων και χρηματοδοτών (και μέσω της φορολόγησης) τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Θα ήταν ωφέλιμη η ανάπτυξη δικτύου γεωργικών συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης, ανεξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών φαρμάκων, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών. Οι γεωργικοί σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαγγελματιών αγροτών-χρηστών γεωργικών φαρμάκων και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα αφορά στη δραστική ουσία και στην ορθή χρήση της.
Την Δευτέρα, 10 Ιουν 2013, στις 11.00, στο παλαιό δημαρχείο, στην Κονταριώτισα, Πιερίας, η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας περιμένει ελεύθερα και ανοιχτά όλους για την καλύτερη προσέγγιση στο θέμα «Έρευνα & Ανάπτυξη στις αγροτικές πρακτικές και Κοινή Γεωργική Πολιτική», με συντονιστή τον κ. Δημ. Μιχαηλίδη.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Οδηγός εξισωτικής αποζημίωσης από το ΥΠΑΑΤ

Οδηγός εξισωτικής αποζημίωσης από το ΥΠΑΑΤ

Ένα πλήρες οδηγό για την εξισωτική αποζημίωση έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναλυτικά ο οδηγός

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/interesting/odigos_efarm_exisotikis_apoz.pdf

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας σε ημερίδα που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Ηπείρου
Για την εθνική ανασυγκρότηση του τόπου μέσα από τον πρωτογενή τομέα μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης σε ημερίδα που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Ηπείρου, την Τετάρτη, 22 Μαΐου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή.
Το θέμα της ημερίδας, ήταν η «Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης. Ανασυγκρότηση της Παραγωγής. Όψεις της Αγροτικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα» και ο υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα του υπουργείου αποτελεί η υποστήριξη της κτηνοτροφίας στην ορεινή Ελλάδα με ειδικευμένες και στοχευμένες πολιτικές, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία είναι η «αχίλλειος πτέρνα» της αγροτικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Έχω επανειλημμένα έρθει στην Ήπειρο, γιατί θεωρώ ότι η Ήπειρος και η κτηνοτροφία είναι το κύριο θεμέλιο στο οποίο θα μπορούσε να πατήσει ξανά η γεωργία μας και να ανορθωθεί.


Η κτηνοτροφία μας, είναι η αχίλλειος πτέρνα της αγροτικής οικονομίας και γενικότερα του τόπου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πατώντας σε αυτή τη δυνατότητα, γιατί η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας περνάει από την Ήπειρο και γενικότερα από την ορεινή Ελλάδα, να υποστηρίξουμε την κτηνοτροφία και με τον τρόπο αυτό να υποστηρίξουμε και το θέμα που αναφερθήκατε. Η γεωργία ήταν ανέκαθεν μια μεγάλη δεξαμενή χεριών, απασχολούσε δηλαδή πολλά άτομα και τώρα ένεκα διάφορων εξελίξεων έχουν συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα και προβλήματα ανεργίας, αλλά και η γεωργία έχει ανάγκη αυτών των χεριών, γιατί έχει συρρικνωθεί δημογραφικά. Δεν είναι παράξενο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ το αναγνώρισε. Βλέποντας ότι μόνο το 6% του ανθρωπίνου δυναμικού της Ευρώπης είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, αποφάσισε να επιβάλει στα κράτη μέλη στη νέα ΚΑΠ να αξιοποιήσουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή στη χώρα μας περίπου 480 με 500 εκατομμύρια για να υποστηριχθούν οι νέοι αγρότες. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς όχι μόνο έχουμε ανάγκη να υποστηριχθεί το εργατικό δυναμικό στη γεωργία, αλλά έχουμε ανάγκη να δώσουμε δουλειά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους των αστικών κέντρων όπου αυτή τη στιγμή η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα. Είμαι στο πλευρό σας και προσπαθώ στο επίπεδο του εφικτού. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις».

Ο υπουργός μίλησε και για το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων διευκρινίζοντας  ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να λάβει τέτοια μέτρα. Μάλιστα ο κ. Τσαυτάρης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον διαβεβαίωσε και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να φορολογήσει παραγωγικά αγροτεμάχια και ιδιαίτερα μάλιστα στους κατ’ επάγγελμα αγρότες».

Ο κ. Τσαυτάρης στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στις αναπτυξιακές τομές που σχεδιάζονται με την καθιέρωση ζωνών κτηνοτροφικών πάρκων, ιχθυοκαλλιεργειών  και θερμοκηπίων με την αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου, όπως επίσης και για τις πολιτικές που επιτάσσει η νέα ΚΑΠ, για τα θέματα αντιμετώπισης των αιτημάτων των αγροτών, για την επιστροφή του ΦΠΑ, για τη χρήση των αρδευτικών δικτύων και στην ανάγκη υποστήριξης του αγροτικού τομέα μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί ο τόπος και να ορθοποδήσει η εθνική οικονομία. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σ’ αυτή την αίθουσα που να μην πιστεύει ότι ο τόπος χρειάζεται τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μπορούμε να ξαναπατήσουμε στη γεωργία. Σας καλώ μαζί μας, να βοηθήσετε. Πάρτε τώρα το μέλλον του έθνους στα χέρια σας».

Στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης έθεσε τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τονίζοντας πως η ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης. Σημείωσε πως η ύπαιθρος και κατ’ επέκταση η Ήπειρος έχει εγκαταλειφθεί και πρέπει να εξεταστούν τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν γιατί απέτυχαν ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και Δήμαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης τόνισε ότι στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι, αφ’ ενός να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ήπειρος στην πορεία προς την αγροτική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αφ’ ετέρου να προβάλλει το ρόλο της αγροτοκτηνοτροφίας ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μας, αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας που μεταξύ άλλων έθεσε τα ζητήματα των υποδομών, της «ΔΩΔΩΝΗΣ», της ρευστότητας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, της επιστροφής του ΦΠΑ και της φορολόγησης των αγροτεμαχίων, ζητώντας να δοθούν ακριβείς απαντήσεις στον κόσμο, ενώ η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜΑΡ κα Νίκη Φούντα, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ίσους όρους ανάπτυξης τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη ζήτημα των υποδομών. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ηλίας Θεοδωρίδης τόνισε ότι η προσπάθεια αλλαγής πορείας εξόδου από τη δομική κρίση, προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης, ξεκινάει από την ανόρθωση του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Πρέβεζας, κ. Λεωνίδας Ραβανός τόνισε την αναγκαιότητα στήριξης των νέων αγροτών, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, από την Πολιτεία.
 
Στην Ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επιχειρηματικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα, παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ημερίδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης επισκέφθηκε και μια πρότυπη χοιροτροφική μονάδα στην περιοχή της Πρέβεζας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του υπουργού εδώ:
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ