Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ και η ανάπτυξή της σε ενιαίο διοικητικό χώρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-8-2012

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ και η ανάπτυξή της σε ενιαίο διοικητικό χώρο

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ ως εθνική θεσμική αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση για Νέους Αγρότες, επανέρχεται για πολλοστή φορά στην επισήμανση της ανάγκης διαμόρφωσης συνθηκών ενιαίου επαγγελματικού αγροτικού χώρου στην Ελλάδα.
Εάν όπως καταγράφεται στις μελέτες (McKinsey, ΣΕΒ, ΤτΕ, ΕΕΤ) η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να προέλθει κυρίως από τη Γεωργία, τη Βιομηχανία τροφίμων και τον Τουρισμό, φαίνεται ότι η Γεωργία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα πολυδιάσπασης και ενιαία προσανατολισμένης στρατηγικής, με επακόλουθο την αποδυνάμωση της συμβολής της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας.
Οι σημερινοί Νέοι Αγρότες θα μείνουν στον αγροτικό χώρο τουλάχιστον μέχρι το 2060 και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικότερης απόδοσης της κοινής προσπάθειας για την Ελλάδα είναι «όλος ο χώρος της Υπαίθρου να βρίσκεται υπό ενιαία επιτελική διαχείριση και διοίκηση».
Το οικοσύστημα του πλανήτη περιλαμβάνει τόσο τις καλλιέργειες και τα άλλα εδάφη, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την αλιεία και τις σχετικές με την πολυαπασχόληση δραστηριότητες γύρω από αυτές.
Παρακαλούμε θερμά να συνεχιστεί η προσπάθεια ενιαιοποίησης του αγροτικού επαγγελματικού χώρου, ανεξαρτήτως οιασδήποτε συντεχνιακής ή άλλης επιχειρηματολογίας, ώστε η αγροτική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει συμβιωτικά να βρεθούν υπό ενιαίο διοικητικό χώρο. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και τα δάση, μαζί με τις δυνατότητες πολυαπασχόλησης του αγρότη στην παραγωγή ενέργειας, στην μεταποίηση, στην εμπορία και στον αγροτουρισμό. Όλο το φυσικό περιβάλλον της υπαίθρου μαζί.
Αν ο Τουριστικός Τομέας προσφέρει από την δραστηριότητά πολλαπλασιαστικά το 17% του ΑΕΠ (8% απ’ ευθείας και με τον πολλαπλασιαστή ΑΕΠ-2, περίπου 17%), και στην βιομηχανία οφείλεται το 7%, τότε ο Αγροτικός Τομέας προσφέρει από την δραστηριότητά του πολλαπλασιαστικά το 20% του ΑΕΠ (4% απ’ ευθείας και με τον πολλαπλασιαστή ΑΕΠ-5, περίπου 20%).
Οι Αγρότες είναι «εξ’ επαγγέλματος οι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του Περιβάλλοντος» και το περιβάλλον περιλαμβάνει όλο τον χώρο ενιαία, τόσο τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, όσο και τις ακαλλιέργητες εκτάσεις, καθώς και την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την μελισσοκομία, τα δάση, τους λειμώνες, την θάλασσα και τα γλυκά νερά, ως ενιαίο οικοσύστημα, το φυσικό περιβάλλον μας.
Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν στην δυνατότητα αποτελεσματικής συμβολής του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της Ελλάδας υπό ενιαία διοικητική-επιτελική δομή και για αυτό απευθύνονται σε όλη την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282832