Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Έως τα 67 έτη οι εξισωτικές αποζημιώσεις


Δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης από το έτος εφαρμογής 2013 και μετά μπορεί να είναι και οι αγρότες μέχρι 67 ετών, σύμφωνα με νέα κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τις αλλαγές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 5319/154461 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346/Β/12.12.2014, σύμφωνα με την οποία στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα και στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 προβλέπεται ότι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης πλέον είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ηλικίας μέχρι 65 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο. Από το έτος εφαρμογής 2013 και μετά ισχύει όριο ηλικίας 67 ετών, με τις ίδιες προϋποθέσεις».

Επίσης η απόφαση προβλέπει ότι δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.

Για περισσότερα δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ