Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

«Φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές των σούπερ μάρκετ εις βάρος των παραγωγών υποσχέθηκε ο Phil Hogan


«Φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές των σούπερ μάρκετ εις βάρος των παραγωγών υποσχέθηκε ο Phil Hogan

Την επείγουσα αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις αθέμιτες πρακτικές των σούπερ μάρκετ, που κρατούν ομήρους τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στερώντας τους διαπραγματευτικές δυνατότητες για καλύτερες τιμές, υποσχέθηκε ο υποψήφιος για την θέση του Επιτρόπου Γεωργίας, Phil Hogan, στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου.
Η εν λόγω δήλωση του πρώην υπουργού περιβάλλοντος της Ιρλανδίας έγινε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, κατά την διάρκεια της ακρόασής του από στα πλαίσια της προετοιμασίας για την τελική έγκριση της σύνθεσης της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στις 22 του ίδιου μήνα.

Ο υποψήφιος Επίτροπος παραδέχθηκε πως οι τρέχουσες εθελοντικές δεσμεύσεις μεταξύ παραγωγών και των εμπόρων λιανικής πώλησης δεν είναι ικανοποιητικές, ενώ παραδέχθηκε πως σε πολλές περιπτώσεις «ότι οι παραγωγοί εξακολουθούν να είναι υπό τον φόβο των σούπερ μάρκετ», συμφωνώντας με την τοποθέτηση ενός ευρωβουλευτή

Ο κ. Hogan απάντησε ότι θα επανεξετάσει τις παρούσες σε εθελοντική βάση ρυθμίσεις, οι οποίες εφόσον κριθούν ανεπαρκείς δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει νομικά μέσα για να εξασφαλιστούν δικαιότερες τιμές για τους παραγωγούς.

Πάντως, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε στους ευρωβουλευτές. η πρώτη πρόκληση που επιθυμεί να αντιμετωπίσει όταν αναλάβει τα καθήκοντα του Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. είναι η εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η εξέταση της ικανοποιητικής λειτουργίας των άμεσων ενισχύσεων και η ενδεχόμενη περεταίρω απλοποίηση των κανόνων. «Όσον αφορά την απλοποίηση, το σίγουρο είναι πως δεν είναι απλή» ανέφερε αστειευόμενος προκειμένου να διασκεδάσει το κοινό της ακρόασης και υποσχέθηκε να αναζητήσει τρόπους για την βελτίωση του επιπέδου σύγκλισης του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες εντός των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, βασική προτεραιότητά του θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τις απαγορεύσεις που έχει επιβάλει η Ρωσία στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι αθέμιτες πρακτικές στο στόχαστρο των ευρωβουλευτών

Εντωμεταξύ, η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στα αγροδιατροφικά προϊόντα έχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο των ευρωβουλευτών, καθώς μπορεί να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις, ιδίως σε μεμονωμένους παραγωγούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η σχετική συζήτηση του θέματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ευρωκοινοβουλίου, με την παρουσίαση σχετικής έκθεσης που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζεται στην εν λόγω έκθεση, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των ΜΜΕ να επιβιώσουν στην αγορά, να πραγματοποιήσουν νέες οικονομικές επενδύσεις σε προϊόντα και τεχνολογία, και να αναπτύξουν διασυνοριακές δραστηριότητες στην ενιαία αγορά. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποσοτικούς όρους το σύνολο των επιπτώσεων των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αγορά, ο άμεσος αρνητικός αντίκτυπος στα μέρη που θίγονται από τις πρακτικές αυτές είναι αδιαμφισβήτητος.

Το μέγεθος του προβλήματος

Αν και είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση και συχνότητα του προβλήματος, το ζήτημα έχει αναγνωριστεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εμφανίζονται σχετικά συχνά, τουλάχιστον σε ορισμένα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού. Για παράδειγμα, σε μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των προμηθευτών στην αλυσίδα τροφίμων, το 96% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν ήδη υποστεί μία τουλάχιστον μορφή αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να οριστούν, σε γενικές γραμμές, ως πρακτικές που παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε έναν άλλο.

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό καθώς το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αντιστοιχεί σήμερα σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής παραγωγής τροφίμων και ποτών στην ΕΕ και τουλάχιστον το 70% των συνολικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχει ως προορισμό άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εύρυθμη λειτουργία και η αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενιαία αγορά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, διάφορες εξελίξεις, όπως η αύξηση της συγκέντρωσης και η κάθετη ολοκλήρωση των φορέων της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ, έχουν επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση μιας κατάστασης όπου οι μεμονωμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας χαρακτηρίζονται από πολύ διαφορετικά επίπεδα διαπραγματευτικής ισχύος και από οικονομικές ανισορροπίες. Παρότι οι διαφορές ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ είναι συνήθεις και νόμιμες στις εμπορικές σχέσεις, η κατάχρηση των διαφορών αυτών ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ενίσχυση της θέσης των παραγωγών

Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και η νέα κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ), ενισχύουν τη θέση των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού έναντι των οικονομικών παραγόντων του επόμενου σταδίου, ιδίως με την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης οργανώσεων παραγωγών.

Η νέα ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών, περιλαμβάνει στοιχεία που αποσκοπούν στον περιορισμό του χάσματος ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ γεωργών και άλλων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, σε ορισμένους επιλεγμένους τομείς (γάλα, ελαιόλαδο, βόειο κρέας και αροτραίες καλλιέργειες).

Οι νέοι κανόνες παρέχουν επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαιτούν υποχρεωτικές γραπτές συμβάσεις σε άλλους γεωργικούς τομείς, που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης τα οποία εγγυώνται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, ιδίως μέσω της νέας κοινής οργάνωσης των αγορών, περιλαμβάνει στοιχεία που αποσκοπούν στον περιορισμό του χάσματος ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ γεωργών και άλλων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ