Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Στην τελική η νέα στρατηγική της ΕΕ για το Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες για μια εντελώς νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 8 χωρών στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιόνιου Πελάγους.
Στις 6-7 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υψηλού επιπέδου διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων, με οικοδεσπότες την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σηματοδοτώντας τη λήξη μιας ευρείας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι φορείς από 8 χώρες.

Τα συμπεράσματα της εν λόγω διάσκεψης θα οδηγήσουν σε επίσημη πρόταση αργότερα, εντός του τρέχοντος έτους, από τον επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, για μια εξατομικευμένη στρατηγική η οποία θα αντανακλά τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής.

Η διάσκεψη διοργανώθηκε ύστερα από αίτημα των ηγετών της ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2012, να διαμορφωθεί η νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική έως το τέλος του 2014.

Είναι η πρώτη φορά σε μια μακροπεριφερειακή στρατηγική όπου υπάρχει δίκαιη ισορροπία μεταξύ χωρών της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και τρίτων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία), οι οποίες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να ενισχύσουν τις κοινές δυνατότητες.

Ειδικά σε μια περιοχή στην οποία συνέβησαν ορισμένες από τις πιο σοβαρές συγκρούσεις της Ευρώπης, η στρατηγική θα βοηθήσει ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επίκεντρό της θα είναι κυρίως η γαλάζια ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο βιώσιμος τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η στρατηγική θα συμβάλει στη δημιουργία ευημερίας και θέσεων εργασίας στην περιφέρεια.

Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012, ενσωματώνεται στη στρατηγική που θα διαμορφωθεί γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς: τη θαλάσσια και ναυτιλιακή ανάπτυξη, τη σύνδεση της περιφέρειας (μεταφορές και ενεργειακά δίκτυα), την περιβαλλοντική ποιότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Επιπλέον, η ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς επίσης η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα παράσχουν πληροφορίες για τους τέσσερις βασικούς τομείς.

Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013. Δύο χώρες, ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα, ήταν υπεύθυνες για τον συντονισμό της διαβούλευσης για καθέναν από τους 4 πυλώνες: Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο για την ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, η Ιταλία και η Σερβία στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το περιβάλλον και η Κροατία και η Αλβανία για τον τομέα του τουρισμού. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 η Επιτροπή οργάνωσε επίσης μια γενική ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ