Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος για τη διαδικασία πληρωμής των Νέων Αγροτών


Τη διαδικασία για την πληρωμή των ενταγμένων νέων αγροτών στο Μέτρο 1.1.2 καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής της πρώτης δόσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Μέτρου 1.1.2. που αφορά την Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.
Σκοπός είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 για την πραγματοποίηση δαπανών για την καταβολή της πρώτης δόσης, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης και τις νομικές δεσμεύσεις βάσει της υπογραφείσας αποδοχής της Απόφασης Έγκρισης Πράξης - Σύμβασης.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ