Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου του ΥπΑΑΤ για την Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, παρουσίασε στους εισηγητές των κομμάτων και στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, το Σχέδιο Νόμου του ΥπΑΑΤ για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.
Το Σχέδιο Νόμου για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών, έρχεται ως απόρροια του Στρατηγικού Σχεδιασμού που προωθεί το Υπουργείο για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, δηλαδή τη Γεωργία, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες και για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός που εκπονείται, υπηρετεί το μοντέλο της Βιώσιμης Γεωργίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, «μια βιωσιμότητα η οποία δεν πρέπει να μείνει στα μέχρι σήμερα στερεότυπα της οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί τόσο στην περιβαλλοντική, όσο και στην κοινωνική βιωσιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαυτάρης.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου Αναπτυξιακού χαρακτήρα που αποσκοπεί στο να ορίσει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει, τόσο την περιβαλλοντική διάσταση του κλάδου και τον ελεγκτικό τομέα, όσο και τα εργαλεία, τις δράσεις και τις καινοτομίες, με τα οποία θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος. Επιπλέον, επεσήμανε ότι το Σχέδιο Νόμου είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και για τις οστρακοκαλλιέργειες, τις φυκοκαλλιέργειες και την καλλιέργεια σπόγγων, καρκινοειδών και άλλων ειδών, τα νέα είδη δηλαδή, κάτι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥπΑΑΤ.
Αναπτυξιακός Χαρακτήρας Νομοσχεδίου
Στη συνέχεια, ο κ. Τσαυτάρης, αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για ανάπτυξη του κλάδου, ένεκα και της στροφής που παρατηρείται, για πρόσληψη των απαιτούμενων πρωτεϊνών από τα ψάρια, αντί του κρέατος και τόνισε πως οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλες, δεδομένου ότι η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι μονάδες των υδατοκαλλιεργειών, είναι μόλις 7.000 στρέμματα, το 1/3 δηλαδή της έκτασης του πρώην Ελληνικού Αεροδρομίου.
Ο Υπουργός, τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να πατήσει στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει στον πρωτογενή τομέα, που είναι η ποιότητα και η ποικιλομορφία και επεσήμανε ότι ένεκα της πληθυσμιακής έκρηξης, μεγάλο βάρος για την κάλυψη των αναγκών σε αλιεύματα, θα πρέπει να δοθεί στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, τόσο για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων της συλλεκτικής αλιείας, όσο και για την παραμονή της χώρας, ως του μεγαλύτερου παραγωγού Μεσογειακών ειδών παγκοσμίως, με γνώμονα πάντα την αειφορία και τη βιωσιμότητα του κλάδου και του περιβάλλοντος.
Το ΥπΑΑΤ με το Σχέδιο Νόμου εισάγει εργαλεία, θεσμούς, στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών
Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε ότι το Σχέδιο Νόμου προέρχεται από εκτενή διαβούλευση αρκετών μηνών με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την επιστημονική κοινότητα και αναφέρθηκε στις τομές που προωθεί με αυτό, το Υπουργείο, όπως η θεσμοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο θα σχεδιάζει, θα συμβουλεύει και θα γνωμοδοτεί, για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στις Υδατοκαλλιέργειες , η υπηρεσία μίας στάσης που προωθεί το Νομοσχέδιο και τα χρονοδιαγράμματα που θεσπίζονται, μέσω των οποίων θα μειωθεί αισθητά η υπάρχουσα γραφειοκρατία προς όφελος του υγιώς επιχειρείν.
Το Νομοσχέδιο μειώνει την υπάρχουσα γραφειοκρατία
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογράμμισε το μέγεθος της γραφειοκρατίας που επικρατεί στον κλάδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα, ότι για να λειτουργήσει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής μία μονάδα Υδατοκαλλιεργειών, χρειάζεται σήμερα 3 χρόνια και θα πρέπει να απευθυνθεί σε περισσότερες από δεκαπέντε υπηρεσίες. Τόνισε δε, ότι οι αδειοδοτήσεις στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών αποτελούν την πιο γραφειοκρατική διαδικασία στη χώρα μας.
Κονδύλια άνω των 100 εκ. ευρώ στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών
Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δράττοντας της ευκαιρίας της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου, υπογράμμισε τη βούληση του Υπουργείου για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, αναφέροντας ότι ήδη το Υπουργείο έχει χρηματοδοτήσει με κονδύλια άνω των 100 εκ. ευρώ τον κλάδο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήδη έχουν εγκριθεί 97 επενδυτικά σχέδια για το Μέτρο 2.1 των Υδατοκαλλιεργειών, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ και 46 επενδυτικά σχέδια στο Μέτρο 2.3 της Μεταποίησης, προϋπολογισμού 58 εκ. ευρώ. Παράλληλα, ανήγγειλε και την υπογραφή δυο νέων προσκλήσεων, τόσο για το Μέτρο των Υδατοκαλλιεργειών, όσο και για το Μέτρο της Μεταποίησης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 22 εκ. ευρώ.