Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ρυθμίσεις για τους βοσκοτόπους στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές


Τροπολογία για τους βοσκοτόπους που κατέθεσαν στην Βουλή την Δευτέρα 5 Μαΐου στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα την «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρη.
Όπως επισήμανε εν τάχει από το βήμα της ολομέλειας ο υπουργός, καθώς έπρεπε να φύγει προκειμένου να συναντηθεί με τους υπουργούς Γεωργίας της Ε. Ε. που βρίσκονται στην χώρα μας, «πρόκειται για μια σημαντική τροπολογία, γιατί πρώτη φορά καταφέρνουμε να ορίσουμε τα βοσκοτόπια και να έρθουμε σε συμφωνία με το ΥΠΕΚΑ. Έχει καθοριστική σημασία για το αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ χωρίς αυτή την τροπολογία».

Αργότερα διένειμε σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την προτεινομένη τροπολογία επιχειρείται μια τομή ιστορικής σημασίας για την κτηνοτροφία του τόπου μας.

Μετά από μακρές διεργασίες που κράτησαν περίπου δύο χρόνια και ύστερα από σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π, πετύχαμε την διεύρυνση  του ορισμού των βοσκοτόπων.

Μάλιστα ο νέος ορισμός της έννοιας του βοσκοτόπου που διαμορφώνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλια βάση για τη συνέχιση της απρόσκοπτης εισροής κοινοτικών κονδυλίων στον τομέα της κτηνοτροφίας αφού αναμένεται να αξιοποιηθούν κατά πολύ οι αξιοποιήσιμες βοσκήσιμες εκτάσεις της χώρας.

Μετά από συστηματική προσπάθεια και τεκμηρίωση των λύσεων που επεξεργαστήκαμε και σήμερα προτείνουμε, είμαστε στο δρόμο για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων που αφορούν το σημαντικό αυτό φυσικό πόρο, ικανοποιώντας παράλληλα σειρά αιτημάτων μεγάλης μερίδας του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου που αντικατοπτρίζεται στα δεκάδες ερωτήματα που έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορούν στο μείζον ζήτημα της επιλεξιμότητας των βοσκήσιμων εκτάσεων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τακτοποιούνται και επιλύονται τα εξής θέματα:

1. Καθορίζεται ο ορισμός της έννοιας του «βοσκότοπου» στη χώρα μας πρώτη φορά,  γεφυρώνοντας τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων (ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ). Ο ορισμός αυτός είναι σε πλήρη συμφωνία με τον νέο ορισμό για τους βοσκότοπους που θεσπίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο τηςΝέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020),
ο οποίος είναι αποτέλεσμα της σκληρής διαπραγμάτευσης που κάναμε στις Βρυξέλλες και με τη αρωγή των  Ελλήνων Ευρωβουλευτών.
Ο ορισμός του βοσκότοπου που θα ισχύσει με τη νέα ΚΑΠ μπορεί να συμπεριλάβει εκτάσεις και με χαρακτηριστικά που εμφανίζονται κυρίως στις βοσκήσιμες γαίες των μεσογειακών χωρών, όπως φρυγανώδη, θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη βλάστηση. Οι εκτάσεις αυτού τύπου, που συνιστούν σημαντικό ποσοστό των μεσογειακών βοσκοτόπων αμφισβητούταν εάν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην άμβλυνση ή εξάλειψη των προβλημάτων που παρατηρούνται σήμερα για το μεγαλύτερο τμήμα των ελληνικών βοσκότοπων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται και εσωτερική εθνική ρύθμιση επί του θέματος, κάτι το οποίο διευθετείται με την παρούσα τροπολογία.

2. Θεσμοθετείται η ανάγκη σύνταξης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ως προϋπόθεση για την άσκηση της βοσκής, καθώς μέχρι σήμερα οι φυσικοί βοσκότοποι δεν αξιοποιούνται ορθολογικά, εξαιτίας του άναρχου καθεστώτος χρήσης και της μη τήρησης αρχών διαχείρισης, καταστάσεις οι οποίες έχουν οδηγήσει, σε κάποιες περιπτώσεις, στην υπερβόσκηση και σε άλλες περιπτώσεις στη υποβόσκηση και την εγκατάλειψη.
 Επιπλέον, καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων, οι αρμόδιες για την έγκρισή τους αρχές, καθώς επίσης και το περιεχόμενο τους.
Με την συμμετοχή των αρμόδιων επιστημόνων (δασολόγων - γεωπόνων) των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, των δήμων αλλά και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων θα εφαρμόζονται αειφόρες διαδικασίες και δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των βοσκοτόπων.

Με αυτό τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να αντιστρέψουμε και να σταματήσουμε την υποβάθμιση αυτού του φυσικού πόρου, που συντελέσθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
Στο παρελθόν ένεκα
-της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή,
- της μη μακροχρόνιας μίσθωσης των βοσκοτόπων σε συγκεκριμένο κτηνοτρόφο,  αυτός ο τόσο σημαντικός πόρος για την κτηνοτροφία του τόπου μας, είχε υποβαθμισθεί, σε ορισμένες περιοχές ανεπανόρθωτα.

3. Προβλέπεται η δημιουργία θεματικού χάρτη στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS – GIS), ικανοποιόντας την ανάγκη απογραφής των βοσκότοπων σε πανελλαδική κλίμακα, με σύγχρονες τεχνολογίες. Αυτό αποτελεί επιμέρους δράση της πλήρους ψηφιοποιήσης που πραγματοποιούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με τις υπηρεσίες του e-ΥΠΑΑΤ.

Με κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων, του ΥΠΑΑΤ και του ΥΠΕΚΑ, θα οριοθετούνται κατ’ έτος επ’ ακριβώς και με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο (αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες) και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εκτάσεις των βοσκοτόπων.
-Για την επικαιροποίηση των εικόνων υπάρχει συμφωνία με το ΥΠΕΚΑ και το Κτηματολόγιο για από κοινού ανανέωση κάθε τρία έτη.
-Η οριοθέτηση αυτή θα γίνεται επάνω στον ψηφιακό χάρτη, ώστε να είναι και εύκολη και διαφανής η διαχείριση των εκτάσεων των βοσκοτόπων.
-Τα ψηφιακά δεδομένα των βοσκοτόπων θα είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων και του e-ΥΠΑΑΤ ώστε να αξιοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους για την καλύτερη εφαρμογή των διαχειριστικών προγραμμάτων.

4. Καθορίζεται ότι τα δικαιώματα χρήση της βοσκής κατανέμονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες και παραχωρούνται για ικανό χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των στόχων διαχείρισης ύστερα από την υπογραφή μισθωτικής σύμβασης σύμφωνα με κανόνες που θα καθορίζονται με σχετική ΚΥΑ.

Με τον τρόπο αυτό εξυγιαίνεται και εξορθολογίζεται το σύστημα και ο τρόπος κατανομής των βοσκήσιμων εκτάσεων, ενώ δίνεται στο χρήστη ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρώσει τη ορθολογική χρήση – διαχείριση και βελτίωση της έκτασης.

Με την παρούσα τροπολογία

5. Ικανοποιείται η ανάγκη να γίνεται η σύνδεση των δικαιωμάτων άμεσης ενίσχυσης των κτηνοτρόφων που σχετίζονται με το βοσκότοπο, με βάση τη δυναμικότητα της έκτασης σε σχέση με τη βοσκοϊκανότητα και την κυριαρχούσα βλάστηση, καθώς προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιμων εκτάσεων σε ζώνες χαμηλής μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέμματα που αναλογούν ανά ζωική μονάδα ανάλογα με τη βοσκοϊκανότητα του βοσκότοπου και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις ανάγκες του συστήματος (LPIS – GIS).
Δε σταματούμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας του τόπου μας και η σημερινή τροπολογία αποτελεί μια τομή που έρχεται να προστεθεί σε όσα κάνουμε για:

  1. την Αναβάθμιση ζωικού κεφαλαίου και την διατήρηση των σπάνιων φυλών ζώων

  1. Για την επέκταση πιλοτικών παρεμβάσεων αναχλόοσης και αξιοποίησης βοσκοτόπων

  1. Για την παραγωγή και κατανάλωση ελληνικών ζωοτροφών με την επαναφορά τωνκτηνοτροφικών ψυχανθών φυτών

  1. Για την ασφάλεια στην κυκλοφορία των ζωοτροφών

  1. Για την Αδειοδότηση των σταυλικών και κτηνοτροφικών εγκατάστασεων

  1. Για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και κτηριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων

  1. Για την ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων και κτηνοτροφικών ζωνών.
  2. Για την ίδρυση και λειτουργία και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

  1. Για την μελισσοκομία και την εκτροφή παραγωγικών εντόμων».
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ