Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Επιβεβαιώθηκε η καθυστέρηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης – κίνδυνος για επενδυτικό «μπλακ άουτ»Μόνον 9 σε σύνολο 118 προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών της Ε.Ε. πρόκειται να εγκριθούν εντός του 2014, γεγονός που επιφέρει και αντίστοιχες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις επενδυτικών προγραμμάτων παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, όπως έχουν επισημαίνει από καιρό οι αγροτικές οργανώσεις.
Τα παραπάνω επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με αφορμή την έγκριση των τριών πρώτων από τα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), αναφέροντος πως εντός του 2014 αναμένεται να εγκριθούν μόνον άλλα 6 προγράμματα

Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα 118 πολυετή προγράμματα - που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, στη διαφύλαξη της υπαίθρου και του κλίματος και στην ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των αγροτικών κοινοτήτων κατά την περίοδο έως το 2020 -  τα οποία θα εκτελεστούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, θα χορηγηθεί συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 95,6 δισεκατ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο 2014-2020, στην οποία θα προστεθεί συμπληρωματική εθνική, περιφερειακή και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Εκτός από τα τρία πρώτα προγράμματα, δηλαδή τα εθνικά ΠΑΑ της Δανίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας, μέχρι το τέλος του έτους θα εγκριθούν άλλα έξι προγράμματα[1], δηλαδή θα δοθεί πράσινο φως για προγράμματα ύψους άνω των 20 δισεκατ. ευρώ.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Phil Hogan δήλωσε τα εξής:
  • «Οι αγροτικές μας περιοχές, με τον γεωργικό τομέα και τις πολυάριθμες άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων που βασίζονται στον τομέα αυτόν, μας προσφέρουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για ανάπαυση και αναψυχή, φυσικό κάλλος και ευχάριστους χώρους διαβίωσης και εργασίας. Χρειάζονται όμως βοήθεια για να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Η επόμενη γενιά προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης προτίθεται να παράσχει αυτή τη βοήθεια. Τα πρώτα τρία προγράμματα που εγκρίναμε σήμερα, μαζί με τα έξι προγράμματα που θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 22% των δαπανών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε την πεποίθηση ότι μέχρι το Πάσχα θα έχει εκκαθαριστεί το ένα τρίτο της χρηματοδότησης που προβλέπεται για τα προγράμματα αυτά.
  • Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συστήματος αγροτικής ανάπτυξης είναι ότι περιλαμβάνει έξι βασικές προτεραιότητες. Εναπόκειται, όμως, σε κάθε κράτος μέλος ή σε κάθε περιφέρεια να καταρτίσει προγράμματα προσαρμοσμένα στην κατάστασή του/της. Σήμερα, έχουμε μπροστά μας θετικά παραδείγματα αυτής της στρατηγικής, όπως το πολωνικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 22 000 θέσεων εργασίας, στη χορήγηση επενδυτικής στήριξης σε περίπου 200 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη δημιουργία περίπου 1 800 ομάδων παραγωγών.
  • Στη Δανία, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία περίπου 1000 «πράσινων θέσεων εργασίας», τον διπλασιασμό του τομέα της βιολογικής γεωργίας και επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
  • Στην Αυστρία, δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα: το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθιέρωση διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε περισσότερες από το 80% των γεωργικών εκτάσεων, την παροχή δυνατοτήτων κατάρτισης σε περισσότερους από 600 000 γεωργούς και την προσφορά, σε περίπου το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού, βελτιωμένων υπηρεσιών, όπως οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας.
  • Όπως έχω διαπιστώσει στην πατρίδα μου, την Ιρλανδία, ένας σύγχρονος και δυναμικός γεωργικός τομέας μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ προσφέρουν στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες το κλειδί για την απελευθέρωση αυτού του δυναμικού.»

Το ιστορικό

Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης η οποία αποτελεί τον λεγόμενο 2ο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, η ΕΕ χορηγεί στα κράτη μέλη χρηματοδοτικό κονδύλιο για τη διαχείριση πολυετών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Για το σύνολο των 28 κρατών μελών, προβλέπονται συνολικά 118 προγράμματα.
 number of RDPs by country
Ο νέος κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη σχετικά με την περίοδο 2014-2020 αφορά έξι προτεραιότητες στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα βάσει των οποίων τα προγράμματα περιέχουν σαφείς προς επίτευξη στόχους. Επιπλέον, για τη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών με τα άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συνάφθηκε συμφωνία εταιρικής σχέσης με κάθε κράτος μέλος στην οποία υπογραμμίζεται η γενική στρατηγική για τις διαρθρωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
[1] Μέχρι το τέλος του 2014 προβλέπεται να εγκριθούν τα ακόλουθα σχέδια: το σχέδιο της (ηπειρωτικής) Φινλανδίας και της Ηπειρωτικής Πορτογαλίας, καθώς και 4 σχέδια της Γερμανίας (το εθνικό πλαίσιο, το γερμανικό αγροτικό δίκτυο και τα περιφερειακά προγράμματα για τη Σαξονία και τη Σαξονία-Anhalt)
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ