Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ενημέρωση των νέων αγροτών του μέτρου 1.1.2 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε. Λάρισας,E-mail
ΕκτύπωσηPDF
H ΠΕΓΔΥ Ενημερώνει τους Νέους Αγρότες για το μέτρο 112
alt


            Το Περιφερειακό Συμβούλιο Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε. Λάρισας, στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην προώθηση των κάθε είδους αγροτικών προγραμμάτων θεωρεί καθήκον του να ενημερώσει το αγροτικό κοινό για την εξέλιξη του προγράμματος Νέων Αγροτών μέτρου 112:
            Η διαδικασία υποβολής και πληρωμής των Νέων Αγροτών μέτρου 112 που εντάχθηκαν το 2009 και επανεντάχθηκαν το 2010 (με το μισό ποσό της επιδότησης), αντί να απλοποιείται ώστε να πληρωθούν έγκαιρα οι νέοι αγρότες γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη.
            Συγκεκριμένα η όλη διαδικασία προβλέπει τα παρακάτω στάδια:
            Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την β’ και γ΄ δόση θα γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικών Οικονομιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (φορέας επίβλεψης) ελέγχοντας την εξατομίκευση του ΟΣΔΕ της αντίστοιχης χρονιάς. Στη συνέχεια θα στέλνεται ο φάκελος στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δ/σης (φορέας εφαρμογής). Από εκεί θα αποστέλλεται προς έγκριση για πληρωμή στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος των νέων αγροτών και στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκριση και πληρωμή.
            Ο επιτόπιος έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογής του προγράμματος των νέων αγροτών.
            Όσον αφορά στο έτος 2011, οι Δ/νσεις Αγρ. Οικ των Π.Ε. έχουν ολοκληρώσει το διοικητικό έλεγχο αλλά ο επιτόπιος έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα οι αναντιστοιχίες που προκύπτουν στα στρέμματα και στο είδος της καλλιέργειας (που αποτελεί τον κανόνα) επιλύνονται μόνο με τον επιτόπιο έλεγχο. Στην περίπτωση που προκύπτει ότι υπάρχει διαφορά στο είδος και στο σύνολο των στρεμμάτων δεν έχει διευκρινιστεί ποια υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τροποποίηση του σχεδίου δράσης του νέου αγρότη.           
            Επιπλέον να επισημάνουμε και την καθυστέρηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου οι περισσότεροι νέοι αγρότες δήλωσαν πως θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις μέσω Σχεδίου Βελτίωσης άνω των 50 χιλ. ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές καλούνται τώρα να δηλώσουν με αίτησή τους την μη πραγματοποίηση των επενδύσεων.
Με όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση και οι οικονομικές συνθήκες αποκαρδιώνουν κάθε νέο γεωργό στη συνέχιση της προσπάθειας. Οι σπασμωδικές, συντεχνιακές ενέργειες και οι τακτικές του διαίρει και βασίλευε αποδιοργανώνουν και αναστέλλουν κάθε έννοια οργάνωσης και αποτελεσματικότητας.
Χρειάζονται λοιπόν άμεσα αποτελέσματα και θεωρούμε αναγκαίο οι διαδικασίες να απλοποιηθούν και η γραφειοκρατία να μειωθεί.  
                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             Ο ΤΑΜΙΑΣ


ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ                          ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ                                           ΠΙΧΛΙΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ    ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΕΓΔΥ)
Τηλ: 2413 511 134 -181 -255                                            24-05-2012

ΠΗΓΗ : e-geoponoi.gr