Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

198 εκατ. € από εθνικές πιστώσεις για τους νέους αγρότες


Ποσό συνολικού ύψους 198.000.000 €, για την κάλυψη της Δημόσιας Δαπάνης, που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2014 για το μέτρο της εγκατάστασης νέων γεωργών, εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3048/Β/11.11.2014.
Οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του εν λόγω μέτρου έχουν ως εξής:

Α/Α Περιφέρεια          Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης           20.200.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας                                50.000.000
3 Δυτικής Μακεδονίας                                    11.950.000
4 Θεσσαλίας                                                   17.500.000
5 Ηπείρου                                                         5.387.000
6 Ιονίων Νήσων                                                2.000.500
7 Δυτικής Ελλάδος                                          21.250.000
8 Στερεάς Ελλάδος                                           9.900.000
9 Πελοποννήσου                                             16.800.000
10 Αττικής                                                            812.500
11 Βορείου Αιγαίου                                        11.200.000
12 Νοτίου Αιγαίου                                            2.200.000
13 Κρήτης                                                       28.800.000

ΣΥΝΟΛΟ                                                     198.000.000

Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα».

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ