Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Στην παράταση «παίζεται» η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Συμφωνία ως τον Ιούνιο κατά τα πιο αισιόδοξα σενάρια

Στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση τους μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς την Πέμπτη 11 Απριλίου ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος ανάμεσα σε Κομισιόν, Συμβούλιο και ευρωβουλευτές.
Στις 30 περίπου συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 20 Ιουνίου, η νέα ΚΑΠ θα πάρει την τελική της μορφή. Οι απόψεις των τριών μερών αποκλίνουν σημαντικά σε βασικά θέματα όπως: ● η ταχύτητα με την οποία θα γίνει η μετάβαση στη νέα ΚΑΠ, ● τα περίφημα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του πρώτου πυλώνα, ● το επίπεδο στήριξης των νέων αγροτών, ● οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, ● ο ορισμός των ενεργών αγροτών, ● το πλαφόν στις άμεσες ενισχύσεις, ● ο ορισμός των μειονεκτικών περιοχών, ● η μεταφορά πόρων ανάμεσα στους δύο πυλώνες.
Φιλοδοξία όλων είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Κομισιόν, το Συμβούλιο και τους ευρωβουλευτές να ξεπεραστούν έγκαιρα ώστε τα τελικά νομοθετικά κείμενα να είναι έτοιμα ως τα τέλη Ιουνίου, πριν τη λήξη της ιρλανδικής προεδρίας. Εάν γίνει αυτό, από το 2014 θα μπορέσουν να εφαρμοστούν τουλάχιστον οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν το δεύτερο Πυλώνα. Όσο για τις άμεσες ενισχύσεις, εκ των πραγμάτων παίρνουν παράταση ακόμα ενός έτους, αφού οι οργανισμοί πληρωμών θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους στα νέα δεδομένα.
Τέλος, τρεις διαφορετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Και παρόλο που εκ πρώτης όψεως φαίνονται παρόμοιες, θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στον υπολογισμό των μελλοντικών δικαιωμάτων, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Άλαν Μάθιουζ, καθηγητής Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής στο Trinity College του Δουβλίνου.
Αβεβαιότητα για τα δικαιώματα
Γιατί το 2013 μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για τα δικαιώματα των επόμενων χρόνων
Η Κομισιόν έχει προτείνει τα δικαιώματα να υπολογίζονται βάσει των επιλέξιμων στρεμμάτων με έτος αναφοράς το 2014. Προϋπόθεση είναι ο αγρότης να είχε εισπράξει ενισχύσεις το 2011. 
Οι ευρωβουλευτές θέλουν να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη να επιλέξουν αυτά το έτος που θα ορίζει ποιος θα δικαιούται ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, προτείνουν να είναι δικαιούχοι οι αγρότες που ενεργοποίησαν δικαιώματα σε ένα από τα έτη 2009, 2010 ή 2011 ή που εισέπραξαν δικαίωμα από το εθνικό απόθεμα το 2012 ή που εισέπραξαν συνδεδεμένη ενίσχυση ή μπορούν να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν τη γη το 2011. Και εδώ, τα δικαιώματα βασίζονται στην επιλέξιμη έκταση κατά το 2014.
Το Συμβούλιο προτείνει μια πιο διαφορετική προσέγγιση. Τα δικαιώματα θα υπολογίζονται πάλι με τον αριθμό των επιλέξιμων στρεμμάτων το 2014. Εναλλακτικά όμως, ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα αναγνωριστούν θα μπορεί να είναι ίσος με τον αριθμό των επιλέξιμων στρεμμάτων που ενεργοποιήθηκαν το 2012, το 2013 ή το 2014. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν ότι δικαιώματα θα δοθούν μόνο στους αγρότες που έλαβαν ενισχύσεις το 2010 ή το 2011 ή από το εθνικό απόθεμα το 2012 ή 2013.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μάθιουζ, οι αλλαγές στους κανόνες μπορεί να επηρεάσουν την αγορά των δικαιωμάτων. Π.χ., αν ένα κράτος αποφασίσει να βασίσει τα μελλοντικά δικαιώματα στα δικαιώματα που δηλώθηκαν το 2013 ή 2014, οι αγρότες θα έχουν κίνητρο να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα.
Έτσι, «στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται το ιστορικό μοντέλο, η τρέχουσα αξία των δικαιωμάτων θα αντανακλάται στην αξία των δικαιωμάτων το 2015-2020 (…). Σύμφωνα με την Κομισιόν, όλες οι ενισχύσεις σε μια περιφέρεια θα πρέπει να έχουν ίση αξία ως το 2019, με 40% για πρώτο βήμα. Με την τροπολογία του Συμβουλίου, το πρώτο βήμα κατεβαίνει στο 10%. Αξιοποιώντας την ευελιξία αυτή, οι τρέχουσες ενισχύσεις μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις ενισχύσεις των επόμενων χρόνων. Σημαντικό είναι ότι η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το 2014 θα αποφασιστεί από την αξία των δικαιωμάτων που ένας αγρότης διαθέτει το 2013».  Έτσι, «βάσει των προτάσεων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ενισχύεται η μεταφορά των υψηλής αξίας δικαιωμάτων του 2013, ενώ «τιμωρούνται» όσοι έχουν χαμηλής αξίας δικαιώματα το 2013.»
Όπως επισημαίνει ο Ιρλανδός καθηγητής, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο οι αγρότες έχουν αντιληφθεί τα σημάδια αυτά. Ωστόσο «το τελικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Για αυτό κι όσοι αγρότες σκέφτονται να αγοράσουν δικαιώματα για το 2013 πριν κλείσει το παράθυρο σε ένα μήνα, θα δοκιμάζουν την τύχη τους».
ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εσωτερική σύγκλιση
Η Κοµισιόν υποστηρίζει σθεναρά ότι οι ενισχύσεις σε µια περιφέρεια πρέπει να έχουν ως το 2019 ίση αξία µε 40% για πρώτο βήµα, ενώ το Συµβούλιο κατεβαίνει στο 10%.
Αξία ∆ικαιωµάτων
Βάσει των προτάσεων του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου, ενισχύεται η µεταφορά των υψηλής αξίας δικαιωµάτων του 2013, ενώ «τιµωρούνται» όσοι έχουν χαµηλής αξίας δικαιώµατα το 2013.
Ακαλλιέργητο περιθώριο
Η πρόταση του Συµβουλίου υπουργών γεωργίας είναι το ακαλλιέργητο περιθώριο («πρασίνισµα») να αφορά το 5%, ενώ η Κοµισιόν ζητά να φτάνει στο 7%.
Συνδεδεµένη ενίσχυση
Από το 1,5% που ισχύει σήµερα, το Συµβούλιο προτείνει να πάει στο 10-12%, το Ευρωκοινοβούλιο στο 15% και η Κοµισιόν στο 5-7%.
Αγκάθια στη διαπραγµάτευση
Πολλά ζητήµατα συµφωνήθηκαν καταρχήν στο Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας του Μαρτίου, αλλά οι λεπτοµέρειες για αρκετές µεγάλες µεταρρυθµίσεις παραµένουν να συζητηθούν διεξοδικά σε επίπεδο τριµερούς διαλόγου.
Αυτά περιλαµβάνουν τον δύσκολο ορισµό του «ενεργού» αγρότη, σε µια προσπάθεια να σταµατήσουν να υπάρχουν αγρότες του καναπέ ή του καφενείου που παίρνουν οικονοµική ενίσχυση, αλλά δεν ασχολούνται καθόλου µε τη γη.
Επιπλέον µένει να τεθεί και το περίγραµµα γύρω από το «πρασίνισµα» της ΚΑΠ. Η Ευρωβουλευτής Μέρεντ Μακγκίνες (φωτό) δήλωσε ότι «η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ είναι τώρα στην πιο δύσκολη φάση της». «Ένας συµβιβασµός για το «πρασίνισµα» θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Οι διαπραγµατευτές στα 3 θεσµικά όργανα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις πρακτικά δύσκολες συνθήκες της γεωργίας καθώς οι αγρότες έχουν να αντιµετωπίσουν και τις άστατες καιρικές συνθήκες που καταστούν αδύνατη την εφαρµογή αυστηρών κοινοτικών µέτρων», συµπλήρωσε η Μακγκίνες.
Η λεπτοµέρεια έχει σηµασία
Πίσω από τις φαινομενικά μικρές διαφορές στα ποσοστά που προτείνουν τα τρία όργανα της Ε.Ε. για την κάθε πτυχή της ΚΑΠ διακυβεύονται τεράστια χρηματικά ποσά.
● Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις,  η Κομισιόν έχει προτείνει να απορροφούν το 5-7%, του εθνικού φακέλου, ανάλογα με την περίπτωση. Το Συμβούλιο πρότεινε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 10-12%, ενώ οι ευρωβουλευτές ζητούν το 15% του εθνικού φακέλου να μπορεί να δοθεί ως συνδεδεμένες. ● Για τη μεταφορά πόρων μεταξύ των Πυλώνων, η ΚΑΠ προτείνει να φτάνει το 10% από τον 1ο στον 2ο και το 5% αντίστροφα. Τα αντίστοιχα ποσοστά που προτείνουν οι ευρωβουλευτές είναι 15% και 10%, ενώ το Συμβούλιο προτείνει το 15% και στις δύο κατευθύνσεις.
● Για τις μειονεκτικές περιοχές, ευρωβουλευτές και Κομισιόν ζητούν να δοθεί το 5%, ενώ το Συμβούλιο αφήνει το θέμα ανοιχτό.
● Το 2% θα δοθεί ως συμπληρωματική ενίσχυση για τους νέους αγρότες εάν περάσει η πρόταση της Κομισιόν και των ευρωβουλευτών. Όμως οι 27 όμως επιθυμούν το κάθε κράτος να ορίζει μόνο του αν θα δώσει χρήματα και πόσα.
ΠΗΓΗ : agronews.gr