Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Νέες fast track εγκρίσεις επενδυτικών στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων


Ολοκληρώθηκαν μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης των σχεδίων επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» δύο νέες επενδύσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν με τη νέα απλοποιημένη διαδικασία fast track της 3ης πρόσκλησης.
Οι συγκεκριμένες επενδύσεις,  συνολικού προϋπολογισμού 2.150.000 €,  αφορούν στον τομέα του ελαιολάδου και συγκεκριμένα στον εκσυγχρονισμό με μετεγκατάσταση ελαιοτριβείου δύο φάσεων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό τυποποιητήριου ελαιολάδου. Η υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων αυτών.  

Και με τις δύο αυτές εγκρίσεις (fast-track) στο Μέτρο 123Α, υλοποιείται ο κεντρικός στόχος της πρόσφατης 3ηςπροκήρυξης που ήταν η  επιτάχυνση των εγκρίσεων, αλλά και η προσέλκυση κατά το δυνατόν ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων, που είναι πραγματικά έτοιμα, ώστε με την άμεση αξιολόγηση τους  να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρινόμενο στην απαίτηση για άμεση αξιολόγηση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας, τροποποίησε και βελτίωσε τη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πυρήνας αυτής της καινοτόμου διαδικασίας αποτελεί η αρχή- «πρώτος υποβάλεις αίτηση επειδή έχεις προετοιμασθεί καλά – πρώτος θα λάβεις έγκριση  «first come first leave».

Με αφορμή τις νέες αυτές εγκρίσεις του επενδυτικού σχεδίου από το Μέτρο 123Α ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης δήλωσε: «Συνεχίζουμε καθημερινά με πραγματικά fast track διαδικασίες έγκρισης των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης με στόχο την ενθάρρυνση και στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος, τους πρωτοπόρους της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που ενισχύονται σε όλη την ελληνική Περιφέρεια από τα προγράμματα μεταποίησης που προωθούμε στο ΥπΑΑΤ, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλης της υπαίθρου, συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή της, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμμένο κοινωνικό μας πρόβλημα. Τέλος, οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες σε συνδυασμό με τις καινοτόμες και πρωτοπόρες μεταποιητικές βιομηχανίες, ενισχύουν τις εξαγωγές μας χάρη στα εξαιρετικά προϊόντα».