Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΑΑΤ: οι προτεραιότητες σε γεωργία – αλιεία στην Ελληνική Προεδρία 2014 Ε.Ε.

Με σημερινή συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ.Borg, αρμόδιο για την Υγεία και την Πολιτική των Καταναλωτών, κλείνει ο κύκλος των επαφών του υπουργού Α. Τσαυτάρη με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, αρμόδιους για τα θέματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε.
Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τον Επίτροπο Γεωργίας κ. Ciolos στην Αθήνα και την κα Δαμανάκη, που είναι η αρμόδια για θέματα αλιείας.
 
Ο κ. Tonio Borg, είναι ο Επίτροπος για θέματα υγείας των ζώων, φυτών κλπ. Και θα συζητηθούν οι προτεραιότητές μας ενόψει της ανάληψης της προεδρίας.
 
Όπως ανέφερε ο υπουργός Α. Τσαυτάρης την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πριν λίγες μέρες ενημέρωσε και την Ιταλίδα ομόλογό του, καθώς η  Ιταλία αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. μετά από την Ελλάδα και έχει άμεσο ενδιαφέρον για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.
 
Αναλυτικά οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, σύμφωνα με ενημερωτικό υπόμνημα του ελληνικού υπουργείου έχουν ως εξής:
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Ελληνική Προεδρία 2014 (Α’ εξάμηνο)
&
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
 
Η  Γεωργία και  η Αλιεία  αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, περιλαμβανομένης και της γαλάζιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (ανάπτυξη-απασχόληση, μετανάστευση-σύνορα-κινητικότητα, ολοκλήρωση ευρωζώνης, θαλάσσια πολιτική).
 
Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ, η ΠΟΙΟΤΗΤΑ,  η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ως μοχλοί ευημερίας,   ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, είναι το σύνθημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.  (Επιπρόσθετα των φακέλων που εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου, θα αναληφθούν από το ΥΠΑΑΤ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση).
 
Πρωταρχική προτεραιότητα της Προεδρίας στη  Γεωργία και στην αλιεία αποτελεί η διευθέτηση όλων των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με την  εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)  και της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προκειμένου να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα στη νέα κατάσταση. Η νέα ΚΑΠ  ξεκινά την  1-1-2015 και κατά συνέπεια οι εκτελεστικοί κανονισμοί θα προωθηθούν επί ελληνικής Προεδρίας και θα πρέπει να εγκριθούν πριν την λήξη της θητείας του Ε. Κοινοβουλίου. Για το 2014 ισχύει μεταβατικό καθεστώς.
 
Στη γεωργία, η Προεδρία θα δώσει επίσης  ιδιαίτερη σημασία στην πρόοδο των εργασιών των νέων νομοθετικών προτάσεων ή/και εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για την Ε. Ένωση όσο και τη χώρα μας  που αφορούν:
 
α/Την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, στοχεύοντας σε μέτρα που οδηγούν σε υψηλότερη προστιθέμενη αξία και ανταποκρίνονται καλύτερα στις διαφορετικές και εξειδικευμένες ανάγκες κάθε αγοράς.  Ορισμένες από τις αλλαγές που επιφέρει η νέα πρόταση  αφορούν την κατάργηση της εθνικής συμμετοχής, την σταδιακή αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού από τα 60 εκ.€ σε 200 εκ.€ το 2020 και την διεύρυνση των δικαιούχων[1] . Στόχος μας για αυτό το θέμα αποτελεί η πολιτική προσέγγιση στο Συμβούλιο Υπουργών. Ευελπιστούμε ότι το Ε. Κοινοβούλιο θα καταλήξει στη θέση του μέχρι τον Απρίλιο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι στο κανονισμό αυτό προβλέπονται ενέργειες για την ανάδειξη της «γνησιότητας» των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες περιπτώσεις φορέων που υποστηρίζουν ότι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις είναι γενικές ονομασίες (generics). Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις διαπραγματεύσεις που γίνονται από την Ε. Ένωση με τρίτες χώρες όπως Καναδά, ΗΠΑ για την προστασία των ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ, ενώ παράλληλα είναι  θέμα  σημαντικό τόσο για την χώρα μας όσο και την Ε. Ένωση που επενδύουν στην ποιότητα και της πολιτική ποιότητας της Ε.E. και η οποία αποτελεί επίσης προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας.

β) Όλες τις πτυχές που συνδέονται με την πολιτική ποιότητας της Ε. Ένωσης και συγκεκριμένα  με την  βιολογική γεωργία, όπου η  Προεδρία θα ανοίξει την συζήτηση για την βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων  και την καθιέρωση Ευρωπαϊκών σημάτων ποιότητας για την τοπική παραγωγή  και τα προϊόντα νησιώτικης γεωργίας, ενώ θα παράλληλα προβλέπονται ρυθμίσεις για τις άμεσες πωλήσεις των προϊόντων από τους γεωργούς.
 
γ/ Βελτιώσεις στη λειτουργία βασικών προϊόντων της ΚΟΑ όπως είναι τα φρούτα  και το γάλα. Οι αναμενόμενες /προτεινόμενες ρυθμίσεις  στον τομέα των φρούτων και λαχανικών θα εισαγάγουν βελτιώσεις την εφαρμογή του καθεστώτος για τις οργανώσεις  παραγωγών, τα λειτουργικά ταμεία και προγράμματα, και θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.  Τα νέα προτεινόμενα μέτρα αναμένεται να είναι πιο ευνοϊκά για τα κράτη μέλη με χαμηλή συγκέντρωση παραγωγών. Λόγω της αδυναμίας λόγω χρόνου του Ε. Κοινοβουλίου να ασχοληθεί με το  θέμα στη παρούσα θητεία του, επί ελληνικής Προεδρίας θα γίνει μόνο συζήτηση προσανατολισμού.
 
Επίσης η προεδρία θα προσπαθήσει να προωθήσει το πρόγραμμα διανομής γάλακτος, φρούτων, αλλά και άλλων γεωργικών προϊόντων σε μαθητές. Το πρόγραμμα,  μεταξύ άλλων, στοχεύει  στην υποστήριξη της ζήτησης και της βιώσιμης κατανάλωσης φρέσκων και ελαφρά επεξεργασμένων αγροτικών προϊόντων και, επιπρόσθετα, στην εκπαίδευση-παρακίνηση των μαθητών  προς την  κατανάλωση υγιεινών τροφών και την επαφή τους με τους αγρούς.
 
Στον κτηνιατρικό τομέα και συγκεκριμένα στα γαλακτοκομικά ενόψει της λήξης του τρέχοντος καθεστώτος (λήξη των  ποσοστώσεων το 2015) η Προεδρία θα επιδιώξει μέσω συμπερασμάτων του Συμβουλίου να δώσει πολιτικές κατευθύνσεις στην Ε. Επιτροπή για περαιτέρω δράση για την διαμόρφωση του νέου καθεστώτος στην αγορά των γαλακτοκομικών  που θα ισχύσει μετά το 2015.
 
Στον  φυτοϋγειονομικό τομέα, η Προεδρία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα  που περιλαμβάνονται στο  νομοθετικό  πακέτο   για την υγεία των φυτών και των ζώων, με στόχο μία ασφαλέστερη αγροδιατροφική αλυσίδα και ένα εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστικότερη ΕΕ. Στο πακέτο περιλαμβάνονται  5 κανονισμοί: υγεία φυτών και ζώων,  πολλαπλασιαστικό υλικό,  επίσημοι έλεγχοι,  δαπάνες (θα υιοθετηθεί επί ελληνικής προεδρίας).  Η προώθηση αυτού του πακέτου απαιτεί στενή συνεργασία με το Ε.Κ, το οποίο το έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητες του.
 
Η αναδιατύπωση της οδηγίας για το μέλι και η ολοκλήρωση των αποφάσεων, σχετικά με την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών είναι ζητήματα προτεραιότητας, τόσο για το Συμβούλιο, όσο και το Ε.Κ. Όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας του Επιτρόπου Borg (θέματα υγείας και καταναλωτή)  που συνδέονται με τις αναμενόμενες από την Ε. Επιτροπή προτάσεις και τον τρόπο χειρισμού τους από την Προεδρία θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα μετά την αυριανή μου συνάντηση με τον Επίτροπο. Σημειώνουμε ότι η  Προεδρία είναι έτοιμη να ασκήσει αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα  καθήκοντά της  για κάθε πρόταση που θα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα για τις αναμενόμενες προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση του πακέτου υγιεινής, της ζωοτεχνικής νομοθεσίας, φαρμακούχες ζωοτροφές κλπ .
 
Η Προεδρία θα συνεχίζει να εργάζεται για την ευθυγράμμιση ορισμένων κανονισμών με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, μεταξύ των οποίων τον  κανονισμό  για τα αρωματικά κρασιά,  τις εισαγωγές ελαιολάδου από την Τουρκία, για συγκεκριμένες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις  και για εισαγωγή ρυζιού από το Μπαγκλαντές.
 
Πρωτοβουλίες της Προεδρίας στην γεωργία και την αλιεία
 
Προκειμένου, αφενός να προωθηθεί η καινοτομία στον αγροτικό τομέα και αφετέρου να συμβάλει στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργικής ποικιλομορφίας, η Προεδρία έχει προγραμματίσει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
- μετατροπή της ευρωπαϊκής αγροτικής ποικιλομορφίας σε δύναμη. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης του άτυπου  Συμβουλίου Υπουργών της Αθήνας, στις 4-6 Μαΐου.  Η Προεδρία σκοπεύει να αναδείξει την συνεισφορά της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη σαν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της Ε.Ε., όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.  Απώτερος σκοπός της Προεδρίας είναι η παρακίνηση για άμεση ανάληψη πολιτικής για το θέμα σε ενωσιακό επίπεδο).
- Παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών τον Ιανουάριο 2014.  (Θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων που θα διευκολύνει την λήψη μέτρων προς όφελος της καινοτομίας στα υπηρεσιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (2ος πυλώνας της νέας ΚΑΠ).
-Διάσκεψη υψηλού επιπέδου στην Αθήνα (μέσα άνοιξης), με θέμα την συνεισφορά της επιστήμης στην γεωργική ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και ποιότητα σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε.
-Οργάνωση Διεθνούς Διάσκεψης υψηλού επιπέδου για την αλιευτική ικανότητα στη Θεσσαλονίκη, 13-14 Μαρτίου, από την Ε. Επιτροπή σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και την υποστήριξη της Προεδρίας. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης θα αποτελέσουν μια σημαντική συνεισφορά στη βιωσιμότητα της παγκόσμιας βιομηχανίας και στην επιβίωση των αλιευτικών αποθεμάτων.
 
Προτεραιότητες στην αλιεία
 
Στην Αλιεία, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της ΚαλΠ Υψίστη προτεραιότητα της Προεδρίας στο τομέα αλιείας αποτελεί α/ η υιοθέτηση του κανονισμού  για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για τον οποίο ακόμη υπάρχουν δυσκολίες και β/ του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εκφόρτωση των αλιευμάτων.
 
Στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της αναμορφωμένης ΚΑλΠ, η αναθεώρηση του Κανονισμού σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις για δραστηριότητες αλιείας  των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων, στοχεύει να ενισχύσει και να απλοποιήσει το υπάρχον πλαίσιο σύμφωνα με τις πολιτικές για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.  Η Προεδρία θα επιχειρήσει συμφωνία για μια δήλωση πολιτικής για τις ευκαιρίες αλιείας για το 2015  βασισμένη σε επιστημονικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης.
 
Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Προεδρία θα επιτύχει συμφωνία στην πρόταση σχετικά με τον κανονισμό για την Μεσόγειο και το ευρωπαϊκό χέλι.
 
Στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της αναθεωρημένης ΚΑλΠ, η Προεδρία, θα προετοιμάσει τις εργασίες της ετήσιας συνάντησης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) με σκοπό να συνεισφέρει σε πιο αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού Περιφερειακής Διαχείρισης Αλιείας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.


[1] Συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι οργανώσεις παραγωγών και οι  ενώσεις οργανώσεων  παραγωγών

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ