Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανοιχτή πρόσκληση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανοιχτή πρόσκληση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A6%CE%92-7%CE%98%CE%A9

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ