Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Νέο σχέδιο στην Κύπρο για Αγροτικό ρεύμα μόνο για αγρότες

Ακόμα ένα χρόνο παράταση στους καθαρά επαγγελματίες αγρότες ώστε να επωφεληθούν από την επιδότηση δαπανών ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων με βάση την αγροτική πολιτική της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), επιτεύχθηκε μετά από απόφαση του Οργανισμού. Παρά το γεγονός ότι η ΑΗΚ επιθυμούσε την αναστολή της εφαρμογής του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής, ένεκα της οικονομικής κατάστασης, εντούτοις η κυβέρνηση είχε αντίθεση άποψη. Έτσι μετά από πιέσεις του υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη και του υπουργού Εμπορίου Γιώργου Λακκοτρύπη, η ΑΗΚ αποδέχτηκε να δοθεί παράταση μέχρι και το τέλος του 2014. Ωστόσο, ο Οργανισμός αποφάσισε να προχωρήσει σε περιορισμό των δικαιούχων βάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια.
Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας, εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή του Σχεδίου πρέπει να συνεχιστεί και εισηγήθηκε όπως, εφόσον κρίνεται επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων, προωθηθεί σχετική τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Σχεδίου, με σκοπό την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος μόνο στους γεωργοκτηνοτρόφους που έχουν ως αποκλειστικό επάγγελμα τη γεωργία.
 
Το σχέδιο αφορά τα υποστατικά που συμβάλουν στη διαδικασία πρωτογενούς (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, υδραντλίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, πιεστικά) και δευτερογενούς παραγωγής (πτηνοσφαγεία, εργαστήρια/ βιοτεχνίες μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μύλοι ζωοτροφών) γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος της Μονάδας.
 
Στο νέο σχέδιο δεν θα επιδοτείται πλέον η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες στις αγροτικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη εγκατάσταση και σε εξωκκλήσια.
 
Ακόμα, εξαιρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παρασκευής προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς επίσης και ερασιτεχνικές ή εμπορικές εκτροφές μη παραγωγικών ζώων, όπως είναι οι σκύλοι, οι γάτες και τα πτηνά. Στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για συστήματα επεξεργασίας λυμάτων ή βελτίωσης της ποιότητας του νερού.
 
Επίσης, σύμφωνα με το μέτρο, δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι για συμμετοχή επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Ποιοί θα επωφελούνται από το μέτρο

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις Αγροτικές Περιοχές της Κύπρου όπως αυτές καθορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τα έξοδα για ηλεκτροδότηση αγροτικών υποστατικών. Το ύψος των ενισχύσεων θα παρέχεται:

α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύουν τα πιο κάτω:

• Για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα ισχύει συντελεστής επιδότησης μέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

• Για φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται ή/και διαμένουν σε μειονεκτικές περιοχές θα ισχύσει συντελεστής επιδότησης μέχρι 50% του κόστους ηλεκτροδότησης.

• Για νέους γεωργούς, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2(11) του απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, θα ισχύει πρόσθετη επιδότηση μέχρι 10% του κόστους ηλεκτροδότησης, όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται εντός πέντε ετών από την εγκατάστασή τους.

β) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δευτερογενή παραγωγή (εμπορία και μεταποίηση) γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων θα ισχύει συντελεστής επιδότησης μέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

Το μέγιστο ποσό επιδότησης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τις €50.000 ανά δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όσον αφορά τα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία των 70 ετών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο διευθυντής του Τμήματος θα μπορεί να εγκρίνει την αίτηση εάν ο αιτητής δεν υπερβαίνει την ηλικία των 75 ετών.

Μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το μέτρο με τίτλο «νέο σχέδιο αγροτικής πολιτικής της ΑΗΚ» κοινοποιήθηκε από τον Οργανισμό στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Ονούφριο Κουλλά. Στην απόφαση που απευθύνεται στην ΑΗΚ αναφέρεται ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση.
Σύμφωνα με τον Έφορο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ηλεκτροδότηση των υποστατικών μιας μονάδας αποτελεί βελτίωση ακινήτου και επομένως εμπίπτει στις επιλέξιμες δαπάνες.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι είναι συμβατό με σχετικό κανονισμό της Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ως εκ τούτου εγκρίνεται από τον Έφορο.
Νοείται ότι το Τμήμα Γεωργίας οφείλει να εξετάζει ενδελεχώς το μέγεθος των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι εμπίπτουν στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ