Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Προεδρικό Διάταγμα για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων  εμπορίας γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται σε Προεδρικό Διάταγμα.
Δείτε λεπτομέρειες εδώ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%94%CE%92-%CE%92%CE%9D%CE%A3

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ