Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Συζήτηση για την ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 29 και 30 Μαΐου

Συζήτηση για την ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 29 και 30 Μαΐου

Ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα έχουν τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, κατ΄την διάρκεια διήμερης συνεδρίασης την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Μαΐου, από τον Επίτροπο Γεωργίας Dacian Cioloş.
Η εν λόγω επίσκεψη θα γίνει στο πλαίσιο του «διαρθρωμένου διαλόγου» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, και οι ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις απόψεις του Επιτρόπου και σε άλλα ζητήματα, όπως η δημοσιονομική πειθαρχία.
 
Αναλυτικότερα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, και τα θέματα που αφορούν:
-Τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και της ΚΑΠ το 2014
- Το σύστημα αδειοδότησης για τις φυτεύσεις αμπέλου στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ
- Το ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013
- Την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
- Η μελέτη με θέμα " γεωργία ημι-συντήρησης - αξία και προσανατολισμοί ανάπτυξης"
-Την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ