Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. από το ευρωκοινοβούλιο, χωρίς αγροτικές περικοπές


Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, καθώς και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2014. Ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει 145,32 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 141,21 δισ. ευρώ σε πληρωμές και επιπλέον 4,25 δισ. ευρώ για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών του 2014.
"Είναι ξεκάθαρο ότι τα ποσά που δεχόμαστε φτάνουν στην καλύτερη περίπτωση για να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα του ευρωπαϊκού χρέους. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το σχέδιο για τη μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών", δήλωσε ο Πρόεδρος της επιτροπής Προϋπολογισμών Jean Arthuis (Φιλελεύθεροι, Γαλλία) προσθέτοντας ότι οι "κυβερνήσεις ανέλαβαν πολιτικές δεσμεύσεις τις οποίες δεν τήρησαν".

Προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν οι εξής:
-η εύρεση επαρκών κονδυλίων για την εξόφληση των πιο επειγόντων εκκρεμών λογαριασμών που αφορούν αναδόχους που εργάζονται σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στα διάφορα κράτη μέλη,
-η επίτευξη συμφωνίας επί ενός λεπτομερούς σχεδίου για την τακτοποίηση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών,
-και η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τομείς τους οποίους τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έθεσαν ως προτεραιότητα στη διάρκεια των πολιτικών τους δεσμεύσεων.

Πληρωμές: 4,25 δισ. ευρώ για το 2014, συμβιβασμός για το 2015

Οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου εξασφάλισαν επιπλέον πόρους για να πληρωθούν οι λογαριασμοί των αναδόχων των ευρωπαϊκών έργων, όπως είναι οι τοπικοί σύλλογοι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι μικρές επιχειρήσεις.

Η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε για το 2015 διασφαλίζει τις πληρωμές προς τους δικαιούχους σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Το σχέδιο για τις πληρωμές

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη σταδιακή μείωση των απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι έφθασαν τα 23,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013 και αναμένεται να αγγίξουν τα 25 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2014, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Επιτροπής.

Το σχέδιο θα καθορίσει ένα ανώτατο "βιώσιμο όριο" απλήρωτων λογαριασμών το οποίο η ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβεί.

Χρήση των επιπλέον εσόδων για τη μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τα επιπλέον έσοδα ύψους 8,88 δισ. ευρώ που προέρχονται από την επιβολή προστίμων κατά εταιρειών που παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο για τον ανταγωνισμό να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των απλήρωτων λογαριασμών.

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ωστόσο, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό μόνο τα 3,53 δισ. ευρώ, ενώ αποφάσισαν να διοχετεύσουν το υπόλοιπο ποσό πίσω στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Μικρή αύξηση κονδυλίων για ανάπτυξη και εξωτερική πολιτική

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε τις προτεινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, που θα επηρέαζαν ως επί το πλείστον την ανταγωνιστικότητα, την ιθαγένεια και την εξωτερική δράση.

Πέτυχε επίσης τη διάθεση επιπλέον 45 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 32 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον χρηματοδότηση θα λάβουν και οι οργανισμοί εποπτείας των τραπεζών, καθώς και ο ευρωπαϊκός οργανισμός Frontex.

Το ιστορικό

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2015 προβλέπει αναλήψεις υποχρεώσεων περίπου 2% αυξημένες συγκριτικά με το 2014 και πληρωμές αυξημένες κατά 1%. Από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, το 88% δαπανάται από τα κράτη μέλη, το 6% πηγαίνει στην εξωτερική πολιτική, και ένα 6% χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ΕΕ. Το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το 1% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ των 28 κρατών μελών. Το σχέδιο προϋπολογισμού το καταθέτει πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποιείται αναλόγως από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το πακέτο της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015 - χωρίς περικοπές αγροτικών κονδυλίων - και σχέδιο τροπολογίας για την κάλυψη των εκκρεμών πληρωμών του 2014, κυρίως, είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και εκκρεμούσε η οριστική συμφωνία από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν είχαν συμφωνήσει στην αρχική πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω περικοπών ύψους 448.500.000 ευρώ από τα γεωργικά κονδύλια προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων άλλων πολιτικών της Ε.Ε. (όπως η καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα, η Αναπτυξιακή συνεργασία, το Πρόγραμμα Life +, το Πρόγραμμα Horizon 2020, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, κ.ά.), και η Commission υποχρεώθηκε έτσι να καταθέσει δεύτερη πρόταση η οποία και εγκρίθηκε.

Ικανοποίηση από ΠΑΣΕΓΕΣ

Θυμίζουμε πως η ΠΑΣΕΓΕΣ που, όπως και οι πανευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις Copa – Cogeca, ήταν από τους πρώτους που είχαν αντιδράσει στην πρόταση για μείωση των δαπανών της ΚΑΠ κατά 448,5 εκατ. ευρώ, εξέφρασε αμέσως την ικανοποίησή της για την νέα συμφωνία, με την οποία διατηρείται ο αγροτικός προϋπολογισμός στα ίδια επίπεδα.

Χαιρετίζουν οι Copa – Cogeca

Από την πλευρά τους, οι κεντρικές πανευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca χαιρέτισαν την επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με τον οποίο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ το επόμενο έτος, γεγονός ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ρωσικής κρίσης.

Όπως τονίστηκε από τις δύο οργανώσεις, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι το 2015 θα υπάρχουν επαρκή χρήματα, διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης του σοβαρού πλήγματος που προκαλείται στον αγροτικό τομέα της Ε.Ε. από την ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων.

Η κύρια εξαγωγική αγορά για ορισμένα πυροβολήθηκε τη διάρκεια της νύχτας, με τις τιμές τώρα ανεπαρκείς να καλύψουν το κόστος παραγωγής

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον σύνδεσμο (κάντε κλικ στις 17.12.2014):http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη στον σύνδεσμο (16.12.2014):


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ