Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΣΤΑΤ: Σε πτώση 3,3% το αγροτικό εισόδημα τον Οκτώβριο


Πτώση 3,3% σημείωσε το αγροτικό εισόδημα τον Οκτώβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της 17ης Δεκεμβρίου.
Αναλυτικά, η εξέλιξη των ∆εικτών Τιμών Εισροών (έσοδα) και Εκροών (έξοδα) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το μήνα Οκτώβριο 2014, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
-Ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις)
του μηνός Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2013, σημείωσε μείωση 3,3%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.
-Ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση 4,8% , έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 (Πίνακας 2).
-Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013–Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,1%, έναντι αύξησης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα
προηγούμενα δωδεκάμηνα.
-Ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2014, σε  σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2013, σημείωσε μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 2,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δε ικτών του έτους 2013 προς το 2012.
-Ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 1,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 (Πίνακας 5).
-Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ