Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα εξαγωγών με έμφαση στον αγροτικό τομέα


Ανακοινώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σε κοινή Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στα γραφεία του ΠΣΕ, ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, και οι Πρόεδροι του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ. Κυριάκος Λουφάκης και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και των τριών φορέων.
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 3.600 νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικής Διεθνοποίησης με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Μέσω του προγράμματος αυτού θα παρασχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση στους νέους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξαγωγών προς όφελος των επιχειρήσεων, κατ’ αρχήν του Πρωτογενούς τομέα, που ενδιαφέρονται να έχουν διεθνή προσανατολισμό, αλλά και άλλων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη: «με το Πρόγραμμα αυτό, Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας απαντάμε μαζί σε ορισμένες από τις βασικότερες προκλήσεις της σημερινής εποχής: Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και κυρίως την περαιτέρω ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της οικονομίας. Και είναι ισχυρότατος ο συμβολισμός επιλογής του πρωτογενούς τομέα για την έναρξη αυτής της προσπάθειας».

«Να θυμίσω», πρόσθεσε η κ. Σακελλαρίδη, «ότι στον αγροτικό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό άνω του 20% ετησίως επί του συνόλου των εξαγωγών (ήτοι σχεδόν 5,5 δις ευρώ κάθε χρόνο), στον αγροτικό τομέα στηρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και από τον αγροτικό τομέα προσδοκούμε ακόμα καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια, εφ’ όσον καλύψουμε και το έλλειμμα τεχνογνωσίας που συχνά καταγράφεται ως προς την εξαγωγική στρατηγική, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου».

Από την πλευρά του ο κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, αναφέρθηκε στη «σημαντικότητα του προγράμματος θεωρώντας το σαν μία μεταρρυθμιστική ενέργεια του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, αφού όχι μόνο θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας αλλά θα στηρίξει την εξωστρέφεια εκπαιδεύοντας ανθρώπους που θα ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία αντί να προσανατολίζονται στο Δημόσιο».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η ΕΕΔΕ αποφάσισε να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα, επισημαίνοντας τη «φιλοσοφία συνεργασιών που διαπνέει τα τελευταία χρόνια το έργο της και τη βάση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί τόσο με το Υπουργείο όσο και με τους εξαγωγικούς φορείς». Τόνισε, ακόμα, ότι «το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο της απασχόλησης αλλά της μεταβολής νοοτροπίας όσων συμμετάσχουν σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, η οποία πρέπει να προωθηθεί για να πάει μπροστά και η χώρα», ενώ, όπως επεσήμανε, «οι συμμετέχοντες θα λάβουν διεθνή πιστοποίηση η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σύμπραξη αυτή προήλθε έπειτα από την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης από την πλευρά των φορέων στο πλαίσιο ανοικτής δημόσιας πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας».

Σκοπός της συνεργασίας:
-Το υπουργείο Εργασίας κατανέμοντας εμπροσθοβαρώς και με αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωράει στην προκήρυξη ειδικού προγράμματος για 15.000 ανέργους νέους ηλικιών 18 έως 24, το οποίο αφορά την εξειδικευμένη κατάρτιση των ανέργων σε ειδικότητες 4 τομέων της ελληνικής οικονομίας.
-Το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ των φορέων που αναφέρονται παραπάνω, αφορά 3.600 ανέργους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.360.000 €
-Για πρώτη φορά το υπουργείο Εργασίας συνεργάζεται συστηματικά και με θεσμικό τρόπο με φορείς της αγοράς, τους κοινωνικούς εταίρους, κλαδικούς φορείς και ενώσεις φορέων προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
-Στόχος του υποπρογράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής
-Αποτελεί ένα εκ των 7 υποπρογραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας»
-Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος και της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων και ειδικά των νέων.

Περιεχόμενο του προγράμματος:
-Περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών (το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ωφελούμενο ανά ώρα υπολογίζεται στα 5 ευρώ συν 6,45% εργοδοτικές εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη του ανέργου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης)
-Προβλέπει πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος (έως 150 ευρώ ανα ωφελούμενο)

Τομείς κατάρτισης:
-Προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας Πιστοποιημένο Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων (Certificate)
-Πιστοποιημένο Πρόγραμμα σε Θέματα Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας (AdvancedCertificate)

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ