Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Καταγγελίες για εκβιασμούς βαμβακοπαραγωγών από εκκοκκιστές

Καταγγελίες για εκβιασμούς βαμβακοπαραγωγών από εκκοκκιστές
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β΄ Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Διαμάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη λήψη μέτρων μη επιβάρυνσης των αγροτών με την επιστροφή ή την έκπτωση ΦΠΑ σε συνάρτηση με τους εκκοκιστές-εμπόρους βάμβακος. Η βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε εκβιασμούς των αγροτών εκ μέρους των εκκοκκιστών.
Εκβιασμούς από εκκοκκιστές καταγγέλλει Μανωλάκου

Στην τοποθέτησή της η κα Μανωλάκου είπε  τα εξής: «Είναι αλήθεια ότι έχουν προκύψει πολλά προβλήματα με το ΦΠΑ, που βασανίζουν τους αγρότες. Εκτός από τη μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή, που την περιμένουν οι αγρότες για να αγοράσουν εφόδια και να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους, τώρα έχουμε, με την εφαρμογή του νέου νόμου, περιπτώσεις που δυστυχώς έχουν μαζικό χαρακτήρα. Εκβιάζονται από τους εκκοκιστές σε σημείο τέτοιο που να μην μπορούν οι αγρότες να εισπράξουν το ΦΠΑ, όταν παραδίδουν την παραγωγή τους.
Συγκεκριμένα, για να αποφύγουν οι εκκοκιστές-έμποροι βάμβακος να ζητήσουν αυτοί την επιστροφή του ΦΠΑ από τη εφορία, λόγω πιθανής εξαγωγής του προϊόντος, ζητάνε από τους αγρότες, που είναι στο κανονικό καθεστώς των βιβλίων και του ΦΠΑ, να εκδώσουν τιμολόγια της φετινής παραγωγής, χωρίς όμως ΦΠΑ, ή ακόμα χειρότερα να εκδίδουν τιμολόγια οι εκκοκιστές χωρίς τον ΦΠΑ. Βεβαίως, χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία αυτό που τους δίνει ο νόμος, ότι δηλαδή θα πάνε για εξαγωγή το προϊόν.
Δυστυχώς, φτάνουν στο σημείο να εκβιάζουν τον αγρότη ότι θα μειώσουν την τιμή στο προϊόν τους, εάν δεν δεχθούν τους όρους τους. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο λόγος που εμείς κάνουμε την ερώτηση. Πιστεύουμε ότι το έχετε υπ’ όψιν. Ζητάμε να πάρετε μέτρα γιατί μετατίθεται ο τρόπος απόδειξης της εξαγωγής απ’ τον εκκοκιστή στον αγρότη με κίνδυνο οι παραγωγοί να κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούνται, όταν στο βαμβάκι είναι υψηλό, είναι 23%.
Εμείς τι σας ζητάμε; Σας ζητάμε να το πάρετε υπ’ όψιν και να πάρετε μέτρα άμεσα ώστε να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, δηλαδή να μην μεταφερθεί η υποχρέωση των εκκοκιστών-εμπόρων για επιστροφή ΦΠΑ, να μην υποστούν την καθυστέρηση που απαιτούν αυτές οι διαδικασίες επιστροφής στους αγρότες και να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος στη δυνατότητα επιστροφής ή έκπτωσης ΦΠΑ για τους αγρότες παραγωγούς, δηλαδή να μην χάσουν ακριβώς αυτό που δικαιούνται.

Απάντηση Μαυραγάνη

«Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές προς άλλες χώρες, είτε είναι χώρες τρίτες είτε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δικαίωμα να αγοράζουν αγαθά προς εξαγωγή καθώς και πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, με απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εφόσον κατά την προηγούμενη χρήση έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγές και μέχρι του ποσού των πραγματοποιηθέντων εξαγωγών.
Η ανωτέρω διαδικασία στηρίζεται σε σχετική δυνατότητα που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, είναι η Οδηγία 2006/112 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας έκανε χρήση η χώρα μας, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με τον ΦΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια θα έπρεπε να επιστραφεί, δεδομένου ότι οι εξαγωγές απαλλάσσονται από τον φόρο. Η διαδικασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική για την εξαγωγική επιχείρηση, αλλά μπορεί φυσικά να την εξασκήσει, όπως σας προανέφερα.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, ο εξαγωγέας εκδίδει προς τον προμηθευτή του -εν προκειμένω προς τον αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ- κατά τον χρόνο τιμολόγησης των αγαθών, το «ειδικό δελτίο απαλλαγής από τον ΦΠΑ», το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του τιμολογίου και αποτελεί δικαιολογητικό για την τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ στους προμηθευτές των εξαγωγικών επιχειρήσεων -εν προκειμένω στον αγρότη του κανονικού καθεστώτος-, ο φόρος επιστρέφεται σε αυτούς τους προμηθευτές με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συνεπώς, η όλη διαδικασία είναι περιγεγραμμένη στον νόμο, θα πρέπει να ακολουθείται και τα όποια προβλήματα φυσικά δεν θα πρέπει να βαρύνουν αυτούς οι οποίοι σέβονται αυτή τη διαδικασία.


Δευτερολογία Διαμάντως Μανωλάκου

«Κύριε Υπουργέ, μου περιγράψατε αυτό που λέει ο νόμος. Αναμφίβολα, εμείς δεν ζητάμε καταπάτηση του νόμου, αλλά να μη γίνεται εκμετάλλευση του νόμου σε βάρος των αγροτών.

Με αυτή τη δυνατότητα που δίνεται, όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τι κάνουν; Επειδή θα καθυστερήσει η επιστροφή, προσπαθούν να μεταφέρουν το πρόβλημα στον αγρότη. Γιατί; Διότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας και προσπαθούν να περάσουν τα βάρη σε κάποιον άλλο. Όμως, εδώ δημιουργείται εκβιασμός, αυτό σας λέμε.

Άρα, πρέπει να υπάρξει μία μέριμνα από τη μεριά σας, ούτως ώστε να υπάρξει η δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση, να κόβονται τιμολόγια με ΦΠΑ για τους αγρότες. Σας λέω μία λύση. Θα μπορούσατε, με τροποποίηση του νόμου, να το λύσετε. Είναι μία διαδικασία, εξάλλου, που την εξαγωγή του προϊόντος τελικά την επωμίζεται ο αγρότης και όχι αυτός που είναι στην ουσία ο εξαγωγέας. Δηλαδή στον έλεγχο που θα γίνει, ποιος θα αποδείξει ότι έκανε την εξαγωγή με αυτή τη διαδικασία που έχουν περάσει οι εκκοκιστές-έμποροι;

Εμείς σας το κάνουμε γνωστό και δεν νομίζω ότι το λέμε μόνο εμείς. Πιστεύω ότι το έχετε υπ’ όψιν. Και άλλοι συνάδελφοι το έχουν αναδείξει. Και προβλήματα με τον ΦΠΑ υπάρχουν δυστυχώς και σε άλλα σημεία. Δηλαδή, οι αγρότες που είναι μέλη συνεταιρισμών και δίνουν την παραγωγή τους στον συνεταιρισμό, κόβουν με ΦΠΑ και θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τον ΦΠΑ με την έκδοση τιμολογίου, αλλά το εκκαθαριστικό θα έρθει μετά από δυόμισι χρόνια, δηλαδή η επιστροφή του θα έρθει μετά από δύο χρόνια.

Εδώ σας έχουν ζητήσει και από την Ένωση της Σάμου και από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις, υγιείς, ενεργές, τουλάχιστον να γίνει κατ’ εξαίρεση επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Η απάντησή σας και η περιγραφή που κάνετε δείχνει ότι δεν παίρνετε υπ’ όψη την κατάσταση που υπάρχει σήμερα.

Οι αγρότες γιατί πιέζονται αυτή τη στιγμή; Διότι είναι η πρώτη χρονιά που έχουν βιβλία σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και αυτό σαν πρόβλημα φαίνεται ακόμα πιο έντονα.


Δεν δικαιούστε να αφήσετε τους εμπόρους εκκοκιστές να εκβιάζουν. Χαίρομαι που είναι παρών και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και δεν είναι δικό του ζήτημα, γιατί και αυτός από τη μεριά του πρέπει να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόμου και κατ’ εξαίρεση στους αγρότες να δίνονται τιμολόγια με ΦΠΑ, για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να είναι και κατοχυρωμένοι και να παίρνουν αυτό που δικαιούνται, αλλά και γρήγορα να έχουν λεφτά τα χέρια τους, για να τα χρησιμοποιήσουν για τις δραστηριότητές τους και ιδίως τη συνέχιση της αγροτικής τους δραστηριότητας.


Μαυραγάνης: Ποινικό αδίκημα ο εκβιασμός

«Θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία με συνεταιρισμούς, στην οποία αναφερθήκατε, έχει προβλεφθεί με ειδικές αποφάσεις, αλλά και με τη νομοθεσία που πέρασε στις αρχές του χρόνου, ακριβώς γιατί ήταν το αίτημα των αγροτών, δηλαδή με το νέο καθεστώς να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία και να μην είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τιμολόγια, έτσι ώστε να βρίσκονται συνέχεια σε μια κατάσταση αντιμετώπισης των λογιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά να υπάρχει μέσω των συνεταιρισμών η εκκαθάριση και να μπορεί να προχωρά το σύστημα χωρίς επιβαρύνσεις γραφειοκρατικές για αυτούς.

Και αυτό το κάναμε, ακριβώς για να τους διευκολύνουμε. Όμως, όταν κάτι δεν εφαρμόζεται στην πράξη, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και θέμα των ιδίων των αγροτών που πλήττονται να καταγγείλουν τέτοια φαινόμενα και να υπάρξει αντιμετώπιση ακόμη και από τη δικαιοσύνη.

Ο εκβιασμός είναι ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί κάποιος να εκβιάζει κάποιον για να
εκφύγει από τη νόμιμη διαδικασία, που δόθηκε αυτή η νόμιμη διαδικασία, ακριβώς για να μπορέσει ο αγροτικός κόσμος να μην έχει πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

Συνεπώς, από τη δική μας μεριά θα δούμε το θέμα και όπως το θέσατε, αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πιστεύω ότι θα δείξει τη μέριμνά του γι’ αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και όποιος θίγεται απ’ αυτήν τη διαδικασία, από παράνομες ενέργειες και αυτός να λάβει τα νόμιμα μέτρα», κατέληξε ο υφυπουργός.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ