Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την ΚΑΠ απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Πρόσκληση σε «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015 απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Όπως αναφέρεται σχετικά, τα μέτρα ενημέρωσης έχουν ως στόχο, ιδίως, την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής.

Για τους πολίτες, προτεραιότητα θα δίνεται σε γενικά θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, τα οποία θα επικεντρώνονται σε τρεις βασικές συνιστώσες της: την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας σχετικά με τα βασικά θέματα της αναθεωρημένης ΚΓΠ.

Για τους αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όπως η «βιολογική γεωργία».



ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ