Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Στα 5.573 εκατ. ευρώ οι κρατικές αγροτικές ενισχύσεις του 2015Ποσό 5.573 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 προκειμένου να αναπτύξει δράσεις ενίσχυσης του αγροτικού τομέα, καθώς και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς όπως ο ΕΛΓΑ.
Αναλυτικότερα, οι εν λόγω πιστώσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου,  προβλέπεται να διατεθούν για την κάλυψη δαπανών:
-καταβολής ενισχύσεων στη γεωργία, όπως αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα,
-καταβολής επιδοτήσεων για την υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων όπως η εξισωτική αποζημίωση και η πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών,
-χορήγησης ενισχύσεων από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ),
-κάλυψης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα:
-Στα 17 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα κονδύλια που θα διατεθούν για ενισχύσεις από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), μέσω των εθνικών ενισχύσεων προσανατολισμού και διαρθρώσεων.
-Στα 299 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις με ευρωπαϊκή συμμετοχή
-Στα 15 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η εθνική συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
-Στα 255 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
-Στα 34 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιδοτήσεις επιτοκίων.
-Στα 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η κάλυψη του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.
-Στα 2.663 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό που θα διατεθεί για συντάξεις ΟΓΑ, όπου περιλαμβάνεται ο κλάδος της υποχρεωτικής ασφάλισης.
-Στα 105 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι πληρωμές μέσω ΕΛΓΑ, όπου περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας.
-Στα 105 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
-Στα 134 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες.
-Στα 1.944 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ποσό που θα διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

Για περισσότερα δείτε εδώ την εισηγητική έκθεση και τα τεύχη του προϋπολογισμού όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ