Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Σε τρεις μήνες νομοθεσία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Σε τρεις μήνες νομοθεσία για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Εμπρόθεσμα και πριν από την 16η Μαρτίου 2013, θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αθανάσιος Σκορδάς.
Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο κ. Σκορδάς ενημερώνει 13 βουλευτές, που είχαν καταθέσει σχετική ερώτηση, ότι η Οδηγία εφαρμόζεται για όλες τις πληρωμές που έχουν αμοιβή στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως αν αυτές διενεργούνται μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών.

Όπως εξάλλου αναφέρει ο υφυπουργός, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, έχει συγκροτηθεί 15μελής Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, υπό την προεδρία συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σ΄ αυτήν, συμμετέχουν διάφοροι κοινωνικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων στελέχη των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ο σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Θεόδωρος Σολδάτος, Ανδρέας Κουτσούμπας, Γιώργος Κασαπίδης, Γιώργος Κοντογιάννης, Γιάννης Μιχελάκης, Ανδρέας Μαρίνος, Γιώργος Ορφανός, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Μιχάλης Ταμήλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Ιορδάνης Τζαμτζής, έχουν επισημάνει ότι πολλές πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των οικονομικών φορέων ή μεταξύ των οικονομικών φορέων και δημοσίων αρχών, πραγματοποιούνται αρκετά ετεροχρονισμένα, με συνέπεια οι καθυστερήσεις αυτές των πληρωμών να επηρεάζουν αρνητικά τη ρευστότητα.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ