Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Στους πιο εξαρτημένους από τις άμεσες ενισχύσεις οι Έλληνες αγρότες


Σχεδόν στο 20% των συνολικών εισοδημάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αντιστοιχούν τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Φιλανδοί αγρότες, καθιστώντας τους έτσι τους πιο εξαρτημένους από αυτές στην Ε.Ε. των 27 κρατών μελών, όπου ο μέσος όρος της αναλογίας των άμεσων ενισχύσεων στο συνολικό εισόδημα είναι στο 11,9%.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, που βασίζεται σε στοιχεία του 2011, σχετικά με τον ρόλο των άμεσων ενισχύσεων στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας του αγροτικού εισοδήματος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ε.Ε. η κατάσταση έχει ως εξής:
-Το μέσο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν το 2011 ήταν 9.150 ευρώ ανά εκμετάλλευση.
-Η αναλογία των άμεσων ενισχύσεων στο σύνολο των εσόδων (αξία παραγωγής συν επιδοτήσεις μείον φόροι) στην ΕΕ-27 μειώθηκε από 12,7% το 2010 σε 11,9% το 2011, καθώς το σύνολο των γεωργικών εσόδων αυξήθηκε.
-Όπως προαναφέρθηκε  το συνολικό εισόδημα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Φιλανδίας ήταν αναλογικά το πιο εξαρτημένο από τις επιδοτήσεις (που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% των συνολικών εσόδων σε αυτές τις χώρες).
-Από την άλλη πλευρά, οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 4% του μέσου εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ολλανδία. Γεγονός που δείχνει πως η ολλανδική γεωργία εστιάζει σε τομείς που εξαρτώνται λιγότερο από τις άμεσες ενισχύσεις, όπως η κηπουρική και η παραγωγή χοίρων και πουλερικών.
-Η αναλογία των άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα κυμαίνεται επίσης σημαντικά με το είδος της καλλιέργειας. Ειδικότερα, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της καθαρής γεωργικής προστιθέμενης αξίας (ΚΓΠΑ) σε ζώα βοσκής, σε μικτές και σε εκμεταλλεύσεις φυτικών καλλιεργειών (40-53%).Ενώ, οι επιδοτήσεις αντιπροσωπεύουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των συνολικών εσόδων σε οινικές και κηπουρικές εκμεταλλεύσεις (3-8%).

Η αγροτική οικονομία της Ε.Ε.

Η εν λόγω μελέτη συνοψίζει τις οικονομικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα βασιζόμενη σε στοιχεία του 2011 από το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ). Μια πιο λεπτομερής έκθεση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm#EU .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μετά την απότομη πτώση του γεωργικού εισοδήματος το 2009, η ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2010 και συνεχίστηκε το 2011. Συνολικά, το γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε ελαφρώς λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Ωστόσο, σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες παρέμειναν σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και σε διάφορους τύπους γεωργίας.

Παρά το υψηλό κόστος των ζωοτροφών το 2011, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται σε χοίρους και πουλερικά, καθώς και οι εκτατικές φυτικές εκμεταλλεύσεις δημιούργησαν το υψηλότερο εισόδημα ανά μονάδα ετήσιας εργασίας.

Κατά  το 2010-2011 το εισόδημα ανά μονάδα εργασίας αυξήθηκε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στις εκτατικές καλλιέργειες, στο κρασί, στο γάλα και τα ζώα βοσκής (κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών παραγωγού και του όγκου της παραγωγής το 2011), ενώ μειώθηκε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, και άλλες μόνιμες καλλιέργειες.

Μετά από μια μικρή αύξηση το 2010, το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των 10 κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 (ΕΕ-N10) και στην ΕΕ-15 φαίνεται να κλείνει και πάλι το 2011. Ωστόσο, η αμοιβή της οικογενειακής εργασίας στην ΕΕ-15 ήταν ακόμη τρεις φορές υψηλότερη από ό, τι στην περιοχή που κατέγραψε το υψηλότερο εισόδημα ανά μονάδα οικογενειακής εργασίας στην ΕΕ-N10.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ