Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Μέχρι 1 Δεκέμβρη τα δορυφορικά συστήματα σε αλιευτικά σκάφηΟι αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους από 12 έως 15 μέτρα καθώς και όσοι θα εφοδιαστούν με άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ιχθύων ή άδεια αλίευσης στα διεθνή ύδατα, ανεξαρτήτως μήκους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τοποθέτηση της συσκευής VMS (Δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών) και τη θέση της σε πλήρη λειτουργία, έως 1-12-2014.
"Συνεχίζεται η δυνατότητα προμήθειας των ανωτέρω συσκευών με οικονομική ενίσχυση για το σύνολο της αξίας τους. Οι αλιείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης για την προμήθεια των ανωτέρω συσκευών χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από το Τμήμα Αλιείας Λέσβου ( τηλ. 22510-46667)", επισημαίνεται σε ανακοόινωση του τμήματος αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.
                      

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ