Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ετήσιες οι συγκεντρωτικές ΦΠΑ για τους αγρότες

Μια φορά τον χρόνο θα αποδίδουν ΦΠΑ οι υπόχρεοι τήρησης στοιχείων εσόδων και εξόδων αγρότες σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, κ. Χαrη Θεοχάρη, όπως διευκρίνισε στις 13 Μαρτίου μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.
Πάντως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έδωσε και δεδομένου του πλήθους των ερωτημάτων που του τίθενται, καθώς και της δυστοκίας που παρουσιάζεται στις ΔΟΥ για την ένταξη των αγροτών στο νέο φορολογικό καθεστώς, θα πρέπει να αναμένεται η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Η τήρηση βιβλίων

Όσον αφορά το θέμα της τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων από τους αγρότες απαντά, στο ίδιο νήμα συζήτησης στο Twitter, πως όσοι έχουν τζίρο άνω των 15.000 ευρώ ανοίγουν βιβλία αλλά κρατούν μόνο στοιχεία.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε πως εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά στη διαδικασία τήρησης των βιβλίων, Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:
-Από 1.1.2014, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι (15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι (5.000) ευρώ.
-Όταν δεν πληρείται ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σε έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα όμως, επί ένταξής τους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων- εξόδων,) μη τήρησης των βιβλίων αυτών, εφόσον δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους συγκεκριμένους αγρότες από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων.
-Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι αγρότες αυτοί δηλώνουν και την υποχρεωτική ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά). Τονίζεται ότι η δήλωση της υποχρεωτικής ένταξης σε βιβλία δεν τους στερεί το δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτούς από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1055/17.2.2014 να μην τηρούν απλογραφικά βιβλία, όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.
-Τέλος διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή, της μη τήρησης βιβλίων, καταλαμβάνει και τους αγρότες που πριν την 1/1/2014 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εφόσον βέβαια δεν ασκούν κάποια άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρούν βιβλία, χωρίς να απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια.
Οι επιστροφές του ΦΠΑ

«Ενόψει της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2013 παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο σύστημα TAXIS των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος 2013 (πωλήσεις 2012) άμεσα και όχι αργότερα από τις 17.3.2014». Αυτό αναφέρει με οδηγία προς της Δ.Ο.Υ ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Με τη συγκεκριμένη οδηγία, προαναγγέλλει ότι «εντός των επομένων ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών νέο έντυπο της αίτησης επιστροφής, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός IBAN του δικαιούχου αγρότη. Ειδικά για αιτήσεις που έχουν ήδη συμπληρωθεί, δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν εκ νέου οι εν λόγω αιτήσεις και οι μεν μεμονωμένοι αγρότες μπορούν να συμπληρώνουν επί του εντύπου της αίτησης τον αριθμό αυτό, ενώ για τους συνεταιρισμούς αρκεί η αναφορά του αριθμού αυτού στο ηλεκτρονικό αρχείο που προσκομίζουν».


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ