Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Τα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας αναπτυξιακός στόχος του νέου προϋπολογισμού


Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να στηρίζει εξαγωγικούς κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως οι καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η πολιτική ηγεσία του υπ Οικονομικών στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου προς επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής.
Συγκεκριμένα η εν λόγω αναφορά γίνεται στην σελίδα 12 του προϋπολογισμού και στο υποκεφάλαιο της πρώτης ενότητας που αφορά την γενική επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας. Όπως τονίζεται εν λόγω ο κλάδος καθώς και ο τουρισμός, η ενέργεια, η διαχείριση και ο εφοδιασμός εμπορευμάτων, η ναυτιλία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι βιομηχανίες μετάλλων και δομικών υλικών, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και η έρευνα, δεν μπορούν να βασιστούν στο φθηνό εργατικό κόστος και η επιδιωκόμενη αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης μεγαλύτερου τεχνολογικού περιεχομένου, καινοτομίας και γνώσης.

Το ζήτημα βέβαια είναι οι προαναφερθείσες προθέσεις να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα μέτρα και να μην παραμείνουν μόνο στους ευσεβείς πόθους της κυβέρνησης.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ