Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πλαίσιο για φυτοπροστατευτικά ερασιτεχνικής χρήσης


Απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2331/Β της 29ης Αυγούστου 2014, θεσπίζει τα κριτήρια που ακολουθούνται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προορίζονται για ερασιτεχνική χρήση.
Σύμφωνα με την απόφαση τα κριτήρια αδειοδότησης σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση είναι:
-Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν μόνο ουσίες χαμηλού κινδύνου μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.
-Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν τουλάχιστον μια ουσία η οποία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ουσιών οι οποίες είναι υποψήφιες για υποκατάσταση και οι λόγοι συμπερίληψης στον εν λόγω κατάλογο σχετίζονται με την ασφάλεια του ανθρώπου, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση.
-Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων φέρουν ταξινόμηση με μια ή περισσότερες από τις φράσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση.
-Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων φέρουν ταξινόμηση με μια ή περισσότερες από τις φράσεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση, μόνο εφόσον τα σκευάσματα όπως αυτά διατίθενται στην αγορά είναι ετοιμόχρηστα.
-Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την ασφαλή χρήση των οποίων απαιτείται η χρήση ατομικής προστασίας του χρήστη εκτός από γάντια και μάσκα, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν για ερασιτεχνική χρήση.
-Συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων αδειοδοτούνται για ερασιτεχνική χρήση μόνο εφόσον φέρουν πώμα ασφαλείας για τα παιδιά.

Για περισσότερα δείτε το ΦΕΚ με το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ:

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ