Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων από το εθνικό αποθεματικό στον ν. Ιωαννίνων

Δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων από το εθνικό αποθεματικό στον ν. Ιωαννίνων
Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνονται ότι μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2014 θα κατατίθενται οι αιτήσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων
Τα κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας για να κριθεί κάποιος δικαιούχος είναι :
  1. Οι Νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 40 ετών
  2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
  3. Μέλη Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οργανώσεων Παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και οι γεωπόνοι.
  4. Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) στρέμματα.
  5. Λοιποί οινοποιοί
  6. Λοιποί παραγωγοί.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
-Αίτηση (Έντυπο από υπηρεσία)
-Δήλωση συγκομιδής για τις δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (για αμπελουργούς)
-Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9 επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
-Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, ηλεκτρονικό από την αρμόδια ΔΟΥ μισθωτήριο τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας.
-Στην περίπτωση Νέου Γεωργού, βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός κάτω των 40 ετών ( του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08).
-Στην περίπτωση του Αμπελουργού/κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, φωτοτυπία δήλωσης του ΟΣΔΕ.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
-Τα Δικαιώματα Φύτευσης επιστρέφονται στο εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες.
-Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
-Τα χορηγούμενα Δικαιώματα από το εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο (γραφείο 117) και στους Στάθη Βαασδέκη & Λάμπρο Στέφο ή στο τηλέφωνο: 2651 0 87117
Βρείτε την αίτηση εδώ.\

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ