Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Την Πέμπτη οι προσφυγές της Ελλάδας κατά της Commission για επιστροφές 342 εκατ. ευρώ


 Την Πέμπτη οι προσφυγές της Ελλάδας κατά της Commission για επιστροφές 342 εκατ. ευρώ

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου θα εκδικαστούν δύο προσφυγές της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Γενικό Δικαστήριο τη ς Ε.Ε., οι οποίες αφορούν πρώτη επιστροφές ενισχύσεων για λάδι και αροτραίες καλλιέργειες ύψους 250 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη επιστροφές για σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα καθώς και φύτευση αμπελιών ύψους 92 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, σχετικά με την πρώτη προσφυγή ( C-391/13 ) αναφέρονται τα εξής:

Με απόφαση της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2011 [Ε(2011)/244IΕΕ], εξαιρέθηκαν από την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (EΓΤΠE), τμήμα «Εγγυήσεων», του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τις Ελλάδα οι εξής δαπάνες:
-133.315.230,85€, στον ελαιοκομικό τομέα για τα έτη 2003-2004 και 2004-2005
-3.701.088,51€, για εκπρόθεσμες δαπάνες κατάρτισης Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) στον ελαιοκομικό τομέα και
-122.425.959,66€ από το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων στις αροτραίες καλλιέργειες για τις δηλώσεις του έτους 2007.

Η Επιτροπή καταλόγισε αδυναμίες στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και στις δηλώσεις καλλιέργειας, ανεπαρκή έλεγχο αποδόσεων και ανεπαρκείς ελέγχους στα ελαιοτριβεία. Το 2011, η Ελλάδα ζήτησε από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. Στις 17/5/13 το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της (απόφαση Τ-294/11).

Η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του ΔΕΕ την παρούσα αναίρεση κατά της αποφάσεως του ΓΔΕΕ προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών, παράβαση του δικαίου της Ένωσης και παράβαση της αρχής της αναλογικότητας.

Σταφίδες και αμπελώνες

Αναλυτικότερα, σχετικά με την δεύτερη προσφυγή ( Τ-376/12 ) αναφέρονται τα εξής:

Με απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2012 [C (2012)/3838] εξαιρέθηκαν από την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (EΓΤΠE), τμήμα «Εγγυήσεων», του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τις Ελλάδα οι εξής δαπάνες:
-71.253.223,81 ευρώ στον, τομέα της σταφίδας περιόδου εμπορίας 2006/2007 και
-21.336.120 ευρώ στον αμπελοοινικό τομέα-φύτευση αμπελιών χωρίς δικαίωμα επαναφύτευσης

Η Ελλάδα ζητεί από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ