Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Έρευνα για την θαλάσσια αλιεία του 2012 από την ΕΛΣΤΑΤ


Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2012 (για μηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20hp). Για λόγους συγκρισιμότητας στην έρευνα δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2010 και 2011.
Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τη συνεργασία των Τελωνειακών Αρχών, διενεργεί συνεχώς, από το έτος 1964, στατιστική έρευνα της θαλάσσιας αλιείας για μηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20hp.
 
Βασικός σκοπός είναι η εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον αριθμό, τη μηχανική ισχύ και τη χωρητικότητα του συνόλου των αλιευτικών σκαφών, την ποσότητα και αξία αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη, κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, κατά περιοχή αλιείας, καθώς επίσης και τον αριθμό των απασχολουμένων κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου.
 
Συνοπτικά, οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:
-Τα σκάφη υπερπόντιας αλιείας (μηχανότρατες) δεν παρουσίασαν καμιά μεταβολή το 2011 σε σχέση με το 2010, ενώ παρατηρήθηκε μείωση 37,5% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, το 2010 και 2011 αλίευσαν 8 σκάφη και το 2012 αλίευσαν 5 σκάφη.
-Τα σκάφη μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι) παρουσίασαν μείωση 5,1% το 2011 σε σχέση με το 2010 και 1,3% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, το 2010 τα σκάφη μέσης αλιείας που αλίευσαν ήταν 584 (εκ των οποίων 312 μηχανότρατες και 272 γρι-γρι), το 2011 ήταν 554 (εκ των οποίων 296 μηχανότρατες και 258 γρι-γρι) και το 2012 ήταν 547 (εκ των οποίων 294 μηχανότρατες και 253 γρι-γρι.
-Τα σκάφη παράκτιας αλιείας (τράτες, λοιπά σκάφη) παρουσίασαν μείωση 7,5% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 2,2% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, το 2010 τα σκάφη παράκτιας αλιείας που αλίευσαν ήταν 5.595 (εκ των οποίων 406 τράτες και 5.189 λοιπά σκάφη), το 2011 ήταν 5.175 (εκ των οποίων 271 τράτες και 4.904 λοιπά σκάφη) και το 2012 ήταν 5.290 (εκ των οποίων 244 τράτες και 5.046 λοιπά σκάφη).
 
Οι μεταβολές στην ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορία αλιείας και κατηγορία αλιευμάτων, είναι οι εξής:
-Στην υπερπόντια αλιεία η ποσότητα των αλιευμάτων το 2011 σε σχέση με το 2010 παρουσίασε μείωση 14,3% και η αξία μείωση 7,6%, το 2012 σε σχέση με το 2011 η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 4,2% και η αξία μείωση 28,3%. Συγκεκριμένα, η ποσότητα αλιευμάτων για το 2010 ήταν 1.270 τόνοι και η αξία 5.117,3 χιλ. ευρώ, για το 2011 η ποσότητα ήταν 1.089,5 τόνοι και η αξία 4.729,1 χιλ. ευρώ και για το 2012 η ποσότητα ήταν 1.135,4 τόνοι και η αξία 3.389,0 χιλ. ευρώ.
-Στη μέση αλιεία η ποσότητα των αλιευμάτων το 2011 σε σχέση με το 2010 παρουσίασε μείωση 12,3% και η αξία μείωση 14,0%, το 2012 σε σχέση με το 2011 η ποσότητα παρουσίασε μείωση 0,6% και η αξία μείωση 7,2%. Συγκεκριμένα, η ποσότητα των αλιευμάτων για το 2010 ήταν 43.285,3 τόνοι και η αξία 144.396,1 χιλ. ευρώ, για το 2011 η ποσότητα ήταν 37.959,6 τόνοι και η αξία 124.126,5 χιλ. ευρώ και για το 2012 η ποσότητα ήταν 37.714,1 τόνοι και η αξία 115.239,0 χιλ. ευρώ.
-Στην παράκτια αλιεία η ποσότητα των αλιευμάτων το 2011 σε σχέση με το 2010 παρουσίασε μείωση 6,8% και η αξία μείωση 7,0%, το 2012 σε σχέση με το 2011 η ποσότητα παρουσίασε μείωση 8,1% και η αξία μείωση 17,3%. Συγκεκριμένα, η ποσότητα των αλιευμάτων για το 2010 ήταν 25.532,6 τόνοι και η αξία 140.106,3 χιλ. ευρώ, για το 2011 η ποσότητα ήταν 23.797,6 τόνοι και η αξία 130.334,2 χιλ. ευρώ και για το 2012 η ποσότητα ήταν 21.875,7 τόνοι και η αξία 107.723,3 χιλ. ευρώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

ΠΗΓΗ ; ΠΑΣΕΓΕΣ