Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Η 1η Ιανουαρίου του 2015 πλέον η ημερομηνία εκκίνησης της νέας ΚΑΠ

Η 1η Ιανουαρίου του 2015 πλέον η ημερομηνία εκκίνησης της νέας ΚΑΠ

Λόγω των δυσχερειών στις αποφάσεις, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όσο και στον προϋπολογισμό για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα ισχύσει έως το 2020, η νέα αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι τώρα η 1η Ιανουαρίου του 2015.
Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο, το οποίο ενημερώθηκε για τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα επιτρέψουν οι ισχύουσες διατάξεις της ΚΑΠ πρέπει να παραταθούν μέχρι το τέλος του 2014 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που εξάγεται από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.
 
Σημειώνεται πως στις 13 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και, στις 19 Μαρτίου, το Συμβούλιο υπουργών κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση. Έκτοτε ξεκίνησαν τριμερείς διάλογοι μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαίκής  Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον Ιούνιο. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις νέες διοικητικές διαδικασίες, δεν θα είναι δυνατόν για τα νέα μέτρα να τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2014.
 
Για περισσότερα δείτε:
 
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ