Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση με τα χύμα ποτά. Τι γίνεται με το τσίπουρο;

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση με τα χύμα ποτά. Τι γίνεται με το τσίπουρο;
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει το θέμα της διακίνησης χύμα αφορολόγητου τσίπουρου (προϊόν παραγωγής των μικρών – διήμερων - αποσταγματοποιών) στην αγορά, με τους επίσημους παραγωγούς να κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό, απώλειες κρατικών εσόδων, αλλά και για επικίνδυνες συνέπειες στη δημόσια υγεία.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών (ΣΕΑΟΠ), «η αγορά έχει κατακλυστεί από προϊόντα χύμα τσίπουρου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πλήττεται όχι μόνο το εμφιαλωμένο τσίπουρο των νόμιμων επιχειρήσεων, αλλά και όλα τα άλλα ποτά, δεδομένου ότι, λόγω της κρίσης, ο καταναλωτής στρέφεται σε φθηνότερες λύσεις».

«Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η παράνομη εισαγωγή χύμα "αλβανικού ή βουλγάρικου τσίπουρου", το οποίο διατίθεται στην αγορά σαν τσίπουρο Ελλήνων διημέρων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΕΑΟΠ.

«Στην πραγματικότητα, μιλάμε για "δήθεν τσίπουρο" των "δήθεν μικρών παραγωγών".

Έρχονται από τις γειτονικές χώρες τόσο σταφύλια όσο και έτοιμο "τσίπουρο" και αποστάζονται και μη οινοποιήσιμες ποικιλίες», δηλώνει στο ΑΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΣΕΑΟΠ, Χάρης Μαυράκης, τονίζοντας ότι οι ποσότητες, που διακινούνται αφορολόγητες, είναι τόσο μεγάλες, που αντιστοιχούν σε παραγωγή πολλών μεγάλων εργοστασίων.

«Η θέση μας είναι να στηριχθεί η παραγωγή των νόμιμα διημέρων παραγωγών- αμπελουργών, χωρίς να φορολογείται η δική τους οικογενειακή κατανάλωση», τονίζει ο κ. Μαυράκης.
Συνέπειες
Η παραγωγή και η διακίνηση χύμα τσίπουρου, όπως τονίζει ο ΣΕΑΟΠ, συνεπάγεται τεράστιες απώλειες σε δημόσια έσοδα από φόρους, καθώς και στρέβλωση της αγοράς του εμφιαλωμένου τσίπουρου και τσικουδιάς, αλλά και όλων των αλκοολούχων ποτών.

«Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα φοροαποφυγής στη διακίνηση, αλλά και η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση, είναι προφανές πως δημιουργείται κίνητρο για την κατανάλωση του τσίπουρου διημέρων. Ιδιαίτερα, τώρα που ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ποτών και ο ΦΠΑ έχουν αυξηθεί τόσο πολύ (10,2 ευρώ ανά λίτρο 40%v VOL), ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που δέχονται οι επίσημα λειτουργούσες αποσταγματοποιίες- ποτοποιίες από την παραγωγή και τη διακίνηση χύμα αφορολόγητου τσίπουρου και τσικουδιάς διημέρων παραγωγών(0,59 ευρώ ανά χιλιόγραμμο), είναι αδυσώπητος.

Oι διήμεροι παράγουν το προϊόν τους από μη ελεγχόμενη πρώτη ύλη, πολλές φορές μη επιτρεπόμενη από το νόμο, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την απόδοση της απόσταξης. Εφόσον δεν ελέγχονται για τις ποσότητες που παρήγαγαν και διακίνησαν, αλλά απλώς δηλώνουν πόσο θα παράγουν χωρίς να ελέγχονται, είναι προφανές πως η ίδια η νομοθεσία τους ωθεί προς αυτό. Επίσης, τα κέρδη τους είναι τεράστια, λόγω της διαφοράς του φόρου κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, οι αυστηρά ελεγχόμενοι επίσημοι αποσταγματοποιοί, που παράγουν ελεγχόμενης ποιότητας προϊόν, με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους για την ποιότητα και για την ποσότητα τόσο από το Γενικό Χημείο του Κράτους όσο και από το τελωνείο, υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό», υπογραμμίζει ο ΣΕΑΟΠ.

«Όσον αφορά τον ΕΦΚ, ενδεικτικά, αναφέρεται πως κατά μέσο όρο δηλώνονται κάθε χρόνο ως παραγόμενα περίπου 5- 6 εκατομμύρια κιλά έτοιμου προϊόντος, που αντιστοιχούν σε πραγματικά έσοδα από ΕΦΚ 3 έως 3.500.000 ευρώ.

Οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναγνωρίζουν πως το νούμερο είναι πολλαπλάσιο.

Εκτιμήσεις του συνδέσμου για τον Μάιο 2012 κάνουν λόγο για παραγωγή 30.000.000 λίτρων χύμα τσίπουρου και υπολογίζεται ότι ο κανονικός ΕΦΚ, που αντιστοιχεί, ετησίως, στα προϊόντα αυτά θα έπρεπε να είναι από 100 έως 150.000.000 ευρώ και επιπλέον περίπου 40.000.000 ευρώ ο αναλογών ΦΠΑ. Με τις εκτιμήσεις αυτές συμφωνούν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες», αναφέρει ο ΣΕΑΟΠ.

«Στην Ελλάδα, σήμερα, ο ΕΦΚ είναι 24,50 ευρώ ανά λίτρο ανύδρου (Λ.Α.) αλκοόλης και με τον υπολογισμό και των λοιπών επιβαρύνσεων, όπως Δικαιώματα Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ), κλπ είναι 25,50 ευρώ ανά Λ.Α. αλκοόλης. Κανονικά, λοιπόν, ο φόρος του τσίπουρου διημέρων θα έπρεπε να είναι κατ' ελάχιστον στο ήμισυ των ανωτέρω.

Αντίθετα, ο φόρος του τσίπουρου διημέρων είναι 0,59 ευρώ ανά κιλό τελικού προϊόντος 35% Vol, το οποίο προσεγγιστικά αντιστοιχεί σε 1,70 ευρώ ανά Λ.Α. αλκοόλης.

Με τις καταστρατηγήσεις, στο πλαίσιο παραγωγής & διακίνησης, οι απώλειες σε δημόσια έσοδα από φόρους είναι πολύ περισσότερες (ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος, δημοτικούς φόρους, θέσεις εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ) και χρήματα χάνονται σε διάφορα κυκλώματα επιτηδευματιών, που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το καθεστώς αυτό και δραστηριοποιούνται, χωρίς την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων της εφορίας.

Οι συνολικές απώλειες των δημοσίων αυτών εσόδων, με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, είναι πάνω από 300 εκατ. ευρώ», σημειώνει ο ΣΕΑΟΠ.

Όπως υποστηρίζει ο σύνδεσμος, οι καταστρατηγήσεις της νομοθεσίας παραγωγής έχουν ως αρνητικές συνέπειες τις εξής:
· Τον αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς το τσίπουρο και η τσικουδιά διημέρων είναι ίσως το μοναδικό προϊόν, που του επιτρέπεται η χύμα παραγωγή και διακίνηση, χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο. Το προϊόν των διημέρων δεν επιτηρείται κατά την παράγωγή του, λόγω του πλήθους των παραγωγών και του δυσπρόσιτου των περιοχών και, καθώς διακινείται χύμα, χωρίς τα στοιχεία του παραγωγού, δεν παρέχει καμία ιχνηλασιμότητα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
· Τη δυσφήμιση του τσίπουρου και της τσικουδιάς, γενικότερα, από κακής ποιότητας προϊόντα διημέρων παραγωγών, που παράγονται και διακινούνται εντελώς ανεξέλεγκτα.
· Τη μη πραγματοποίηση επενδύσεων στο συγκεκριμένο χώρο, που θα βοηθούσαν στην ανάδειξη του τσίπουρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην αποσυμφόρηση της σταφυλικής παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, την εισροή συναλλάγματος.
· Τη μαύρη εργασία και τη διαφυγή ασφαλιστικών εισφορών.
· Τη δημιουργία ενός γενικότερου αντι- αναπτυξιακού κλίματος στη χώρα μας.
Προτάσεις
Ο ΣΕΑΟΠ επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει, με επιστολές, τις συναρμόδιες υπηρεσίες, (υπουργείο Οικονομικών, υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπ. Ανάπτυξης, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του καθεστώτος των διημέρων, τα οποία εντείνονται από την οικονομική ύφεση και τη βαριά φορολογία στα αλκοολούχα ποτά και έχει επανειλημμένα προτείνει μέτρα.

Τα προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τον ΣΕΑΟΠ, προβλέπουν:
· Την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την οδηγία 92/83, ως προς την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ κατά 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
· Την παραγωγή διήμερου τσίπουρου μόνο από αμπελουργούς, βάσει του τηρούμενου αμπελουργικού μητρώου, για ιδία χρήση.
· Την πλήρη απαγόρευση της εμπορίας και διάθεσης του τσίπουρου- τσικουδιάς διημέρων σε καταστήματα και στην επιτόπια κατανάλωση. Εφόσον ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει το προϊόν στην κατανάλωση για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να έχει άδεια ποτοποιού- αποσταγματοποιού, να έχει κάνει έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην εφορία και ό,τι άλλο προβλέπεται, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός επί ίσοις όροις.
· Όλα τα αλκοολούχα ποτά, που διακινούνται στα καταστήματα, αλλά και στην επιτόπια κατανάλωση, συνεπώς και το εν λόγω προϊόν, θα πρέπει να διακινούνται εμφιαλωμένα στις επιτρεπόμενες για τα αλκοολούχα ποτά προσυσκευασίες (δηλαδή, σε γυάλινες και όχι σε πλαστικές φιάλες, χύμα, όπως συμβαίνει με το τσίπουρο διημέρων και, μάλιστα, σε πολλές τουριστικές περιοχές), ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα και προστασία της υγείας του καταναλωτή.Πηγή: farmer-future.blogspot.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :e-geoponoi.gr