Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Τροποποιήθηκαν τα προγράμματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της μετεγκατάστασης


«Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση), η οποία θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή ή/και τραπεζικό δανεισμό».
Αυτό ορίζει τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθ. Σκορδάς.

Η τροποποίηση της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 των 33 αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα, αφορά 33 περιπτώσεις που αναγράφονται σε αναλυτικό πίνακα στην απόφαση. Κατά τα λοιπά οι συγκεκριμένες αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου ισχύουν ως έχει.

Επίσης τροποποιήθηκε σε αρκετά σημειά και ο Οδηγός του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κκαι Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκη.

Η απόφαση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑwww.espa.gr , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr , του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr .

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ