Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Καθορίστηκε το ποσό ενίσχυσης στα πλαίσια του Άρθρου 68 στα ελαιοκομικά προϊόντα


Σε εφαρµογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκοµικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των µέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου και του Κανονισµού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)», (Β΄778) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζουµε το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, για την περίοδο 2012/2013, στο ποσό των έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (11,50€) ανά στρέµµα, αναφέρει σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Θανάση Τσαυτάρη.
Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ