Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Π.Ε.Ν.Α. : Αναβάθμιση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Αγροτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-2-2013


Στις 16 Ιαν 2013 δημοσιοποιήθηκε Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα στις 8 περιφέρειες του στόχου 1» η οποία ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ και βρίσκεται στον πυρήνα των σκοπών της, κυρίως λόγω της ανεπαρκέστατης αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρεται σήμερα στην Ελλάδα.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ είναι η μόνη θεσμική Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση (Νόμος 3147/2003, άρθρο 20) που λειτουργεί για την εκπροσώπηση των Νέων Αγροτών (ηλικιακό κριτήριο 19-40 ετών).
Χαιρόμαστε για την επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία όλο το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η αύξηση της αξίας του «προϊόντος» της ελληνικής γεωργίας κατά 1%, μπορεί να προσδώσει αύξηση στο συνολικό ΑΕΠ 5% και ο πρωτογενής τομέας να γίνει η «ατμομηχανή» ανάπτυξης της Ελλάδος.
Εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί επίσημα η αγροτική κοινωνία και οι θεσμικοί συνδικαλιστικοί της εκπρόσωποι. Η αιτιολόγηση της δημοσιότητας μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, παραπέμπει στην EUROSTAT, η οποία καταγράφει συνολική διείσδυση του ιντερνετ στην Ελλάδα στο 56%, που με απλή ανάγνωση σημαίνει 90% διείσδυση στις αστικές περιοχές και 6% στην ύπαιθρο και τους αγρότες. Με 6% πιθανή πληροφόρηση στους αγρότες, η πιθανή προσπάθεια δεν είναι πληροφόρηση, αλλά δικαιολογία, και τελικά υποβαθμίζει τον ρόλο των πραγματικών επαγγελματιών αγροτών.
Επισημαίνουμε ότι σε ένα τόσο σημαντικό-κρίσιμο στοιχείο, που είναι πραγματικός μοχλός ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να επιλεγεί ο τρόπος να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα και να μην αποτελεί η «απορροφητικότητα» το μοναδικό κυρίαρχο κριτήριο επιλογής, αλλά να επιδιώκεται και η αναβάθμιση της συμμετοχής των πραγματικών αγροτών στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης,, καθώς και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει με πραγματικά κριτήρια ουσιαστικής συμμετοχής των επαγγελματιών αγροτών και να αποκλεισθεί η περίπτωση πολιτικών-κομματικών επιλογών ή προτεραιότητες αδιαφανών σκοπιμοτήτων.
Οι Νέοι Αγρότες, όπως εκφράζονται από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, πιστεύουν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες και κυρίως στην αξιολόγηση του προσανατολισμού των προτάσεων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την κάλυψη όλης την υπαίθρου.
Ο συστηματικός αποκλεισμός της συμμετοχής των πραγματικών οργανωμένων αγροτών από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων αφήνει ως μοναδική επιλογή την διαμαρτυρία, σε διάφορες μορφές.
Εκτιμούμε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για σωστότερο σχεδιασμό  και εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για πιθανή απώλεια της πολύ σωστής ευκαιρίας για αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα για τους πραγματικούς αγρότες ή ακόμα και για μελλοντικούς πραγματικούς αγρότες.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382