Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΥΠΑΑΤ: Απομένει η έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου για τη νέα ΚΑΠ


Ενέκρινε τo Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας τις 11 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που έγινε στο Λουξεμβούργο υπό την Προεδρία του Υπουργού, κ. Αθ. Τσαυτάρη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ: «Απομένει μόνο η σύμφωνη γνώμη  και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Α.
1. Συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ήταν η συμφωνία για τις κατ’ Εξουσιοδότηση Πράξεις της νέας ΚΑΠ. Η Ελληνική Προεδρία επιτάχυνε τις διαδικασίες και πέτυχε την αποδοχή των 11 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η οποία σημειώνεται ως αποτέλεσμα μιας προσπάθειας των θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε, που διήρκεσε τρία χρόνια. Η Προεδρία εξέφρασε λοιπόν την ικανοποίησή της, που ολοκληρώθηκε το έργο αυτό.

Με την έγκριση και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους γεωργούς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν ομαλά  την παραγωγική και την επενδυτική τους προσπάθεια, αλλά και να σχεδιάσουν τα μελλοντικά τους βήματα. Οι γεωργοί έχουν πλέον ένα σταθερό ορίζοντα, γνωρίζοντας τους κανόνες που θα ισχύουν για τις άμεσες ενισχύσεις, τη ρύθμιση των αγορών και την αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Η σταθερότητα αυτή είναι απαραίτητη και για τα Κράτη Μέλη για να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Η Ελληνική Προεδρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες των Κρατών Μελών, δεδομένου μάλιστα ότι η Επιτροπή ανέλαβε να παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων κανόνων και να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις, εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο.

Στη Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσαυτάρης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Ciolos, υπογράμμισαν για μια ακόμη φορά τη σημασία της ολοκλήρωσης των κανόνων της νέας ΚΑΠ, με την έγκριση των 11 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Όπως τόνισε οκ.Τσαυτάρης, «η νέα ΚΑΠ δίνει δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους για τη νέα προγραμματική περίοδο, ένας σχεδιασμός που τώρα, μετά τη δημοσίευση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μπορεί να ολοκληρωθεί. Έπρεπε να θέσουμε τέλος σε κάθε αβεβαιότητα για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Για την Ελλάδα, ένα ποσό ύψους 20 δις €, είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ έως το 2020, που μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί αποδοτικά και παραγωγικά, με βάση ένα συνολικό σχέδιο στήριξης της γεωργίας και ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μας, το οποίο μπορεί πλέον να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή».

Β.
2. Τομέας Οπωροκηπευτικών
Σε ότι αφορά στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, στην Έκθεση, η οποία παρουσιάσθηκε και στο προηγούμενο Συμβούλιο, επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσαν οι οργανώσεις παραγωγών και ο τρόπος ενδυνάμωσης του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών στις χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση, αφού όλα τα Κράτη Μέλη συμφωνούν ότι οι ομάδες παραγωγών πρέπει να υποστηριχθούν και να παραμείνουν στο επίκεντρο της πολιτικής και να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία τους.
Οι παραγωγοί που είναι οργανωμένοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,5 %, ενώ ο βαθμός οργάνωσης ανέρχεται σε ποσοστό 43%, στο επίπεδο της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, ο βαθμός οργάνωσης αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της αξίας οπωροκηπευτικών της χώρας.
Ο Υπουργός, κ. Τσαυτάρης δήλωσε σχετικά: «αναφορικά με την έκθεση για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της χώρας, ως Προεδρία θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καταλήξουμε στο Συμβούλιο σε χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά θα βοηθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια καλύτερη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών, προς όφελος των γεωργών και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης του τομέα στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά».


3.Το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα μετά τη λήξη των ποσοστώσεων το 2015
Σε συνέχεια των συζητήσεων του προηγουμένου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, το Συμβούλιο Γεωργίας, υπό την Ελληνική Προεδρία, συζήτησε εκ νέου την κατάσταση και τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσης στον τομέα στις χώρες της Ε.Ε, μετά τη λήξη των ποσοστώσεων το 2015.
Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα της Αυστριακής Αντιπροσωπείας προς την Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου για αποσαφήνιση της νομικής βάσης για τις εισφορές μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη δυνατότητα πληρωμών με πενταετές άτοκο δάνειο.
Μάλιστα η Νομική υπηρεσία στο Συμβούλιο επιβεβαίωσε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο, ενώ παρέπεμψε στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη δυνατότητα καταβολής των εισφορών με πιο ευνοϊκούς όρους.
Οι απόψεις των κρατών μελών για το σημαντικό αυτό ζήτημα διέφεραν. Κάποιες αντιπροσωπείες επανέλαβαν την επιθυμία τους για λήψη μέτρων ομαλής προσγείωσης. Άλλες όμως αντιπροσωπείες ανέφεραν ότι πρέπει να εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για λόγους ίσης μεταχείρισης και  εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.
Η συζήτηση για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή για νέα συζήτηση στα προσεχή συμβούλια Υπουργών, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει τα ακριβή στοιχεία, τις αναμενόμενες αλλαγές, καθώς και τις προτάσεις της για τους δυνατούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που θα ανακύψουν στις διάφορες χώρες μέλη.
4Αντιμετώπιση της ξηρασίας στην Κύπρο
Η Κυπριακή αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις καταστροφικές επιπτώσεις στη γεωργία από την πρωτοφανή ξηρασία που έπληξε τη χώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Η ξηρασία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας και τη μείωση των ποσών που αναλογούν στην Κύπρο από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Η Κύπρος λοιπόν, ζήτησε από την Επιτροπή την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και τη χρήση του αποθεματικού κρίσεων για τον αγροτικό τομέα. Το κυπριακό αίτημα υποστήριξαν οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.
5. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη Λετονία από αντίξοες καιρικές συνθήκες
Η Αντιπροσωπεία της Λετονίας, όπως και η Κύπρος, ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο για τις επιπτώσεις των αντίξοων κλιματικών συνθηκών στις χειμερινές καλλιέργειες και ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα που θα ανακουφίσουν όλους τους γεωργούς που επλήγησαν, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών των γεωργικών προϊόντων, παραπέμποντας στη χρήση του αποθεματικού κρίσεων για τον αγροτικό τομέα.

6. Συμπεράσματα Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Διάσκεψης για την Ευρώπη του Διακυβερνητικού Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας  στη Ρουμανία (FAO)
Η Ρουμανική Αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την Εβδομάδα Περιφερειακής Διάσκεψης για την Ευρώπη του Διακυβερνητικού Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι από 29/3 έως 4/4/2014, με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του FAO κ. Graziano da Silva  και του Επιτρόπου κ. Ciolos. Βασικό θέμα συζήτησης στην Υπουργική στρογγυλή τράπεζα ήταν «Απώλειες τροφίμων και απόβλητα στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία», ενώ το θέμα της οικογενειακής γεωργίας αποτέλεσε οριζόντιο θέμα όλων των συναντήσεων.

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ