Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΔΑΟ&Κ Πιερίας Επισημάνσεις για την χρήση ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει τους παραγωγούς κονδύλων πατάτας του Νομού Πιερίας για τα παρακάτω:
1. Όλοι οι παραγωγοί πατάτας, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο που τηρεί η Υπηρεσία μας.
2. Η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση που θα προσαρτάται υποχρεωτικά σε κάθε συσκευασία.
3. Οι παραγωγοί έχουν την υποχρέωση να κρατούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήριαπιστοποιημένου πατατόσπορου για ένα έτος τουλάχιστον και να τα επιδεικνύουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφόσον ζητηθούν.
4. Σε περίπτωση που παράγονται κόνδυλοι πατάτας από τους οποίους ένα μέρος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για φύτευση από τον ίδιο παραγωγό και εντός του ίδιου τόπου παραγωγής (ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος), διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι από την Υπηρεσία μας προκειμένου να διαπιστώνεται ότι ισχύουν οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του Παραρτήματος IV (A) (ΙΙ) (18.1) του Π.Δ. 365/2002 (Α' 307). Επομένως οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο, πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και οπωσδήποτε πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας για να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.
5. Επειδή με βάση τον Κανονισμό Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι καλλιέργειες ειδών και ποικιλιών φυτών που αναπτύσσονται κατά παράβαση του νόμου και αποφάσεων του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση ζημιών σε καλλιέργειες πατάτας και κατά την υποβολή της Δήλωσης Ζημιάς, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς πατατόσπορου ή πιστοποιητικό ιδιοπαραγωγής από την αρμόδια ΔΑΟΚ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα τηλ. 2351-351-128, -252, -119, -116.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ