Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Νέες πληρωμές για το ζωικό κεφάλαιο


Στις 17/4/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Άμεσων Ενισχύσεων για το 2013:
1)Πρόσθετη Ενίσχυση Μοσχίδων αναπαραγωγής, σε 1.161 δικαιούχους και ποσό 1.402.920,53€ 2)Συμπληρωματική Ενίσχυση Μοσχίδων αναπαραγωγής, σε 285 δικαιούχους και ποσό 193.950,10€ 3)Πρόσθετη Ενίσχυση για θηλάζουσες αγελάδες, σε 4.464 δικαιούχους και ποσό 8.847.523,57€ 4)Συμπληρωματική Ενίσχυση για θηλάζουσες αγελάδες, σε 327 δικαιούχους και ποσό 507.311,88€, 5)Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, σε δικαιούχους 1.190 και ποσό 3.398.488€.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ