Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Νέο έντυπο επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 937/Β/15 Απριλίου 2014 η απόφαση με κωδικό ΠΟΛ 1096 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία καθορίζει τον τύπο της δήλωσης – αίτησης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, το έντυπο αυτό ισχύει για την πραγματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ αγροτών από το έτος 2014 και εξής και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr), από όπου μπορεί να εκτυπώνεται για τη συμπλήρωσή του.

Βέβαια, στην απόφαση διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται κατά το έτος 2014 γίνεται δεκτή και η χρήση του παλαιού εντύπου 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2007, Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών», με την προϋπόθεση ότι επί του εντύπου αυτού συμπληρώνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου αγρότη σε περίπτωση μεμονωμένης υποβολής, ενώ για τους συνεταιρισμούς αρκεί η αναφορά του αριθμού αυτού στο ηλεκτρονικό αρχείο που προσκομίζουν.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ