Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Εγκαινιάστηκε το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος

   ενεργό ποιότητας του γάλακτος φωτογραφικό υλικό

Το νέο Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος παρουσιάστηκε την Μ. Τετάρτη, 16 Απριλίου, από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş.
Εν όψει της λήξης του καθεστώτος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων την 31η Μαρτίου του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί πως το εν λόγω παρατηρητήριο θα ενισχύσει την ικανότητά της να παρακολουθεί την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και θα βοηθήσει τον τομέα να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, μετά από 30 περίπου χρόνια κάτω από το καθεστώς των ποσοστώσεων.

Το παρατηρητήριο έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την παροχή των ακριβέστερων δεδομένων της αγοράς, ούτως ώστε οι φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας γάλακτος να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί λαμβάνει καλά πληροφορημένες πολιτικές αποφάσεις.

Ξεκινώντας την λειτουργία του από χθες το απόγευμα, το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος θα παρέχει μια ενιαία διαδικτυακή επαφή με έναν πλούτο ακατέργαστων στοιχείων για τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του γάλακτος .

Επιπλέον, θα παρακολουθεί και θα αναλύει το παρελθόν και το παρόν των τάσεων στην ΕΕ και στην παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, την παραγωγή, την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, το κόστος παραγωγής, τις προοπτικές των αγορών, κλπ.

Επί του θέματος ο Επίτροπος Cioloş δήλωσε τα εξής: « Η νέα ΚΑΠ ενισχύει το ρόλο των ενδιαφερομένων στη διασφάλιση μιας ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα του γάλακτος, Προκειμένου να είναι σε θέση να το πράξουν είναι απαραίτητη τόσο η διαφάνεια των δεδομένων όσο και μια ακριβής ανάλυση της αγοράς. Η πραγματική προστιθέμενη αξία του παρατηρητηρίου θα βρίσκεται στην εποικοδομητική αξιολόγηση των διαφόρων αναλύσεων της αγοράς. Θα είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη».

Μετά από την αρχική ιδέα που αναφέρθηκε από τον Επίτροπο Cioloş στην Διάσκεψη για τα γαλακτοκομικά , που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, το παρατηρητήριο θα δώσει τη διαφάνεια των δεδομένων, η οποία θα συμπληρώνεται από αναλύσεις της αγοράς, εκθέσεις για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, καθώς και με τακτικές συναντήσεις ενός οικονομικού συμβουλίου. Το συμβούλιο θα απαρτίζεται από φορείς της αγοράς γάλακτος οι οποίοι θα συζητούν τα δεδομένα και θα προσθέτουν πολύτιμες πληροφορίες και γνώση, που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα από τις στατιστικές. Οι συναντήσεις του παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος θα καταγράφονται σε εκθέσεις που θα  είναι επίσης διαθέσιμες στο κοινό.

Το ιστορικό

Η κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015, η οποία συμφωνήθηκε το 2008 με τον «διαγνωστικό έλεγχο της ΚΑΠ», θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τους οικονομικούς φορείς που ασχολήθηκαν με τις ποσοστώσεις γάλακτος από την έναρξή τους το 1984. Προκειμένου να προετοιμαστεί ο τομέας για αυτό το νέο περιβάλλον λειτουργίας, αναπτύχθηκε μια σειρά από νέα εργαλεία στο πλαίσιο του»«πακέτου γάλακτος» το 2012, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, ο τομέας του γάλακτος αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων κατά τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του προηγούμενου έτους και η τελική συμφωνία (MEMO/13/621 ) παρέχει μεγαλύτερο προσανατολισμό προς την αγορά με ένα ενισχυμένο δίχτυ ασφαλείας για τους παραγωγούς - κυρίως μέσω άμεσων πληρωμών, αλλά και με επιλογές για τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και ένα νέο, ευέλικτο αποθεματικό κρίσεων σε περίπτωση δυσχερειών της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της αγοράς γάλακτοςΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ